Lederen mellem tvivl og handlekraft. Paradokser og personligt lederskab