Anja C. Andersen er astrofysiker ved Niels Bohr Instituttet på Københavns Universitet, og Anna Mejlhede er sogne- og orlogspræst ved Holmens Kirke. Disse to kvinder beskæftiger sig til dagligt med to forskellige områder, der for mange mennesker er modsætninger – nemlig videnskab og tro. For hvor går grænsen mellem tro og videnskab? Livet er et mirakel handler om livet forskellige facetter, og hvordan både vores viden og vores tro kan belyse disse emner.

Første udgave af Livet er et mirakel udkom i 2012. Her havde forfatterne mødtes over to nætter – på henholdsvis Universitets gamle Astronomiske Observatorium og i Holmens Kirke. Samtalerne fra 2012 er nu blevet suppleret med nye møder fra 2018 – på henholdsvis Anjas kontor på Geologisk Museum og Annas præstekontor i Christian 4.s gamle Nyboder. Bogen er derved skrevet som en ”samtalebog”, da det som et manuskript er disse samtaler, der er bogens indhold. I disse samtaler bliver alt fra skabelsen af universet, rumrejser, ondskab, livets mirakler til den evige uendelighed vendt.

Anja giver med sin ekspertviden om astrofysisk os læsere en ny viden om, hvordan universet er skabt og hvor mange mysterier, der er derude – og hvor meget der er, som videnskaben ikke endnu kan forklare. Anna giver igennem sit præsteembede os indblik i vigtigheden af troen for mennesket, og hvordan tro og videnskab er lige vigtige, men giver os svar på forskellige spørgsmål. Anja og Anna deler ikke kun ud af deres faglige viden, men giver også læseren indblik i deres personlige historier. Herigennem lærer vi læsere også, hvorfor Anja valgte at blive astrofysiker, hvorfor Anna blev præst, og hvorfor Annas trosforståelse er, som den er. Disse historier giver bogen et helt specielt personligt præg, hvor vi lærer forfatterne at kende som mennesker og ikke kun som fagpersoner. Igennem bogen mærker man den gensidige respekt samt åbenheden og nysgerrigheden på hinandens viden, perspektiver og erfaringer.

Forfatterne af Livet er et mirakel ønsker at vise, hvilket mirakel livet, det er. Hvordan videnskab ikke kan besvare alle vores spørgsmål, og hvor vigtigt troen er for mennesket – uanset hvilken tro, man så end har. Det er meningen, at man som læser skal undre sig sammen med Anja og Anna. Derfor er målgruppen for Livet er et mirakel også klar. På én af bogens første sider står der: ”Til alle, der tør undre sig”. Dette, synes jeg, er den perfekte beskrivelse af, hvilke personer denne bog er for. For ønsker du svaret på livets store spørgsmål, eller foretrækker du, at der et facit til alt i livet, er denne bog ikke for dig. Dette er en undringsbog, der fungerer bedst, når den er læst langsomt – i mindre bidder, hvor der skal være tid til at grunde over de forskellige emner, der tages op i denne bog.

Livet er et mirakel er en bog, der hylder livet, gør dig klogere som menneske, men samtidig lægger op til, at du selv skal reflektere og tage stilling til livet.

Af Anette Thisgaard Olesen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge