Bogen M for autisme er en fin letlæst bog på 90 sider, som ud fra pigen M’s perspektiv drager os ind i hverdagen og de livstemaer, der knytter sig til at være teenagepige og autist. Bogen er skrevet i et enkelt sprog og har et spændende layout med bl.a. sider i forskellige farver, pointer understreget med andre skrifttyper og illustrationer.

M’s historie er sammensat af ‘stemmer’ fra en gruppe elever på Limpsfield Grange School (en skole for piger mellem 11 og 16 år med autisme) i England i samarbejde med forfatteren Vicky Martin. Fra forfatternes side er hensigten med bogen, at den skal være med til, at teenagepiger med autisme kan finde støtte og forståelse i deres identitetsdannelse, særligt i den første svære teenagetid, hvor der naturligt er mange forandringer og nye forventninger. Bogen lykkes med sit foretagende: at give et førstepersons perspektiv på autisme, netop fordi den er skrevet af teenagepiger med autisme til teenagepiger med autisme. Bogens målgruppe er derfor naturligt primært teenagepiger med autisme, men bogen er også i høj grad relevant for andre teenagere/unge, der gerne selv vil læse mere om autisme og ønsker at opnå en større forståelse og kendskab til de udfordringer, som autisme kan bringe med sig.

“Jeg er blevet skubbet ind i et rum, og jeg kan ikke komme ud.

Jeg kan se ud af vinduerne, men jeg kan ikke åbne dem, og jeg ved ikke engang, om jeg kan se de samme ting, mennesker og farver, som du kan…..

Jeg er bare ikke sikker på det. Jeg er låst inde, og jeg har ikke nogen nøgle, så jeg kan slippe ud”.

Sådan begynder bogen om M. M beskriver sit liv som skævt, hulter til bulter, stressende, smukt og fuld af angst. Det er dette liv, vi får lov at følge i bogen. M fortæller, at hun på mange måder er som andre teenagepiger, har samme ønsker om venner, tøj, popularitet, kærester osv., men samtidig skal leve med at håndtere en hulter til bulter-verden fuld af angst, støj, fornemmelser, der er svære at sætte ord på, og det at opleve sig anderledes.

I bogen er M’s oplevelser, angst og tanker beskrevet i forskellige kontekster. Vi følger M i skolen, hvor samspillet med både kammerater og lærere beskrives. Vi møder forundringen over aftaler, der ikke overholdes, det at have svært ved at passe ind, angsten, der sniger sig ind, når man gerne vil kunne deltage på lige fod med kammerater og ønsket om at være som de andre.

Vi følger også M hjemme og stifter bekendtskab med nogle af de udfordringer, der kan være knyttet til det at være anderledes end en søskende og ikke føle sig forstået af sine forældre.

Derudover møder vi også M til bl.a. en fest med klassen, hvor temaer som forelskelse og venskab behandles. M går til psykolog og også disse samtaler får vi et indblik i, bl.a. taler M og psykologen om forståelsen og accepten af den autismediagnose, som M får i løbet af bogen. Hertil knyttes også M’s oplevelse af moderens lettelse, da M diagnosticeres. Bogen afsluttes med et par korte sætninger fra psykologen til M, som skal give håb og nyt mod til M – og måske også til læseren, som selv kender M’s udfordringer.

Bogen er fuld af små fine betragtninger fra første personperspektiv, som giver et nuanceret indblik i livet som teenagepige med autisme. Dette særlige indblik gør, at bogen varmt kan anbefales til målgruppen.

Af Hanna Lodahl, psykolog, PPR Aalborg

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge