Mælkekassetårn er en samling skønlitterære noveller fra daginstitutionsområdet. Det er en anden måde at dykke ind i et vigtigt fagområde. Bogen kan klart anbefales, til psykologer der superviserer i daginstitutioner eller på anden måde har berøring med området.

Det er ikke en fagbog men en fiktion og beskrivelse, der er så tæt på virkeligheden, at det giver et godt indblik i det komplekse daginstitutionsområde.

Det er svært at fremhæve enkelte af de 10 noveller, der alle bringer spændende og relevante tilgange frem.

Novellerne beskriver forskellige tilgange, hvor feltet bliver beskuet gennem børnene, forældrene og pædagogernes øjne. Selv om det er fiktion, dykkes der alligevel ned i dybe problematikker i det socialpsykologiske felt, i en tid hvor stort set alle danske børn har været i vuggestue eller børnehave fra 1-2 årsalderen.

Gennem novellerne får man et fænomenologisk indblik i dagintuitionernes organisme, et indblik som faglitteratur, statistikker og tørre tal ikke griber. Novellerne omhandler temaer som underliggende konflikter- og hierarkier i personalet, arbejdsvilkår, alder, køn, dilemmaer og professionalisme. Arenaer, hvor børn og voksne kæmper for at finde mening i hverdagen i mødet med integration, fattigdom i det moderne samfund, søskende ansvar og hvad der i øvrigt bringes frem i hverdagen.

Hver novelle sætter refleksionsspor hos læseren. For eksempel møder vi den unge, fattige og selv omsorgssvigtede mor, der har en treårig, der styrer, hvad der skal ske. Den unge mor læner sig op af det spinkle netværk, der er i mormor, som sidder i fængsel. Mor har tydeligvis ikke knækket pædagogkoden, hvilket på flere områder bringer hende bagefter.

Vi får et kig ind i, de underliggende konflikter der er til stede mellem pædagogerne. Hvem er den gode pædagog, og hvem bestemmer om børnene f.eks. må lege med knive. Novellerne giver en oplevelse, der kan mærkes ind i kroppen, og som trækker tråde til de supervisionsdilemmaer, man kan møde som psykolog, med ordvekslinger der har mange betydninger og som let kan misforstås.

Vi møder også vikaren, der forsøger at finde sin plads mellem de andre pædagoger og børnene. Og vi møder den enlige far, der mistænkeliggøres i forhold til, om omsorgen er god nok

Vi møder en familie med indvandrebaggrund, der ikke taler godt dansk. Hvor den kulturelle og sproglige forståelse giver udfordringer i den fælles virkelighed.

Fremtidsnovellen ”basis-abonnement ”skiller sig ud fra de andre. I den er der fokus på de socioøkonomiske forskelle som børnene bringer med ind i institutionerne.

Det er bestemt en læsværdig novellesamling, der kan anbefales at læse, ind mellem alle de fagbøger vi omgiver os med, nyd en tur i daginstitutionerne univers, som hverken er enkelt eller klart.

Brug bogen som inspiration, som oplæg til debatter, refleksioner eller som udgangspunkt til supervisionen.

 

Lise Wiemann, Aut. Psykolog, specialist og supervisor i psykoterapi

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge