Med Verden i Ryggen kommer helt ind under huden på mennesket og sygdom. Uden faglige omsvøb og uden de generelle udtalelser ser vi direkte ind i maniens, psykosens og depressionens udfoldelser. Bogen er forfatterens personlige beretning om et liv med bipolar lidelse. Han tager os med på sin rejse igennem skelsættende perioder i sit liv, hvor den bipolare lidelse har sat sine tydelige præg.

Læserens tilbageblik starter sammen med forfatteren i år 1999. Her beskriver forfatteren sin første maniske episode eller ‘det første sammenbrud’, som også udløser den første psykose. Han erkender, at der er et problem, men problemet er ifølge ham selv med verden, og ikke med ham, som hans bekymrede netværk ellers forsøger at påtale. Han lader sig indlægge, men betragter det som research. Efter flere måneder med mani og psykose kom det depressive sammenbrud i takt med, at paranoiaen faldt fra hinanden og hjernens overload kollapsede.

De næste dele af bogen foregår hhv. i år 2006 og 2010. Her opstår nye, langvarige maniske episoder, hvor forfatteren blandt andet sælger det meste af sit personlige bibliotek, som indeholdt mange bøger og samlede værker, som havde stor betydning for ham. Desuden har han gennem hele sin tilværelse fundet stor interesse for litteratur, som siden barnsben gav ham en følelse af at høre til. For hver gang en mani klinger af, oplever forfatteren en tilsvarende depression. Depression bliver dybere i samspil med, at han med et klarere sind kan reflektere over sine valg og handlinger under maniens greb.

Rejsen sammen med forfatteren slutter i år 2016. Han er i bedring, tilværelsen synes mere stabil, og han begynder langsomt at kunne se mod en lysere fremtid. Han beskriver, hvordan han endelig kan se et lyspunkt, efter en lang periode i et mørke. Et mørke med gæld, manglende følelse af identitet, og manglende selvbillede, som de maniske episoder har skabt, og som han har måttet betale prisen for.

Sideløbende skildrer værket forfatterens personlige kamp for at fastholde sin menneskelighed og identitet, der – som sygdommen folder sig ud – bliver tiltagende fragmenteret. Derudover berører forfatteren et overordnet samfundsperspektiv på psykisk sygdom, og hvordan det er at ende som offer, i en krig med én selv.

Med verden i ryggen er et forfriskende og utroligt velskrevet værk på et højt sprogligt niveau. En af styrkerne ved værket er, at forfatteren ikke forsøger at forgylde eller pakke noget ind. Han ønsker at give en direkte forståelse og oplevelse af sine oplevelser, og tydeliggør også, at der ikke er tale om noget generaliserbart. Gennem sine personlige optegnelser og refleksioner henvender forfatteren sig til læseren i en direkte tone, som gør at man glemmer personlige forestillinger og diagnosekriterier, men i stedet læner sig tilbage og oplever og føler. Dog kan forfatterens direkte skrivestil og det høje sproglige niveau være krævende at tilgå som læser, hvilket for nogen vil kræve at man er vedholdende til man lærer stilen at kende, og eventuelt slår et ord eller to op undervejs, hvis man ønsker hele oplevelsen af forfatterens beskrivelser. Værket kan læses af både fagpersoner inden for sundhedsområdet, og af alle læsere, som ønsker at blive bevægede af en utrolig livshistorie, der foregår ‘med verden i ryggen’.

 

Af Camilla Sødequist, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge