Mentalisering i skolen er en meget velskrevet praksisbog, der giver tiltrængt inspiration til skolen, men bogen kan også være til stor gavn i daginsitutioner. Skolen er en arena hvor fagprofessionelle ofte får en stor betydning for børns udvikling og fremtid. Det gør en bog som denne, der giver konkrete redskaber til at øge barnets emotionelle, sociale og relationelle trivsel, absolut relevant.

 

Bogen kan nemlig være med til at skabe mere trivsel for både børn og professionelle voksne i en presset hverdag, hvor der på den ene side er et stort fokus på præstation og stigende krav både til børnene og de fagprofessionelle, og samtidig er der et stort antal børn med særlige behov. 

I bogen finder man masser af teori, eksempler, redskaber, modeller og øvelser, der har til formål at øge mentaliseringsevnen hos både børn og fagprofessionelle. De mange praksisnære eksempler, der er med i bogen, gør det langt nemmere for fagpersoner at forstå og siden inkorporere teorien i praksis. 

 

Bogen henvender sig især til lærere, skolepædagoger, sundhedsplejersker, psykologer, AKT-vejledere og PPR-medarbejdere. 

Bogen er opdelt i fire dele, hvilket giver et fint overblik, da der i bogen tilbydes rigtig meget grundteori, der kan være helt ny læsning, for mange af de læsere den henvender sig til. 

Første del omhandler mentaliserings-teoriens grundbegreber samt mentaliserings-modeller anvendt i skolen. Anden del omhandler mentalisering i forhold til den enkelte elev. Heri gennemgås tre interventions-modeller. 

Den tredje del omhandler mentaliserings- og gruppedynamikker i klassen, heri fremlægges en række redskaber til at arbejde med inkluderende fællesskaber, gruppedynamikker og undgåelse af mobning. Del fire omhandler teori omkring det fagpersonelle, hvor den mentaliserende tilgang kan få stor betydning for oplevelsen af sikkerhed og trivsel. 

Grundlæggende har bogen til formål at skabe fundamentet for, en bevidsthed om hvilke mentale tilstande der aktiveres i barnet.

 

Desuden vil bogen gerne give en bevidsthed om egne reaktioner, så vi kan bevæge os væk fra potentielle magtkampe og konfliktoptrapning til omsorgsfuld forståelse, regulering af begge parter og samarbejde. 

Bogens styrke, med alle dens gode eksempler, der naturligt giver den en vis størrelse, kan på samme tid være dens svaghed, i det den ved første øjekast kan synes at være en større mundfuld at begive sig ud i, end den egentligt er. 

Kort og godt er Mentalisering i skolen en rigtig god og værdifuld bog, som jeg kunne ønske mig at alle der arbejder med børn i deres daglige virke læste. 

 

Anmeldt af Louise Holm Brøndum, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge