Bogen handler om børn og unges viden og erfaringer i forhold til at være blevet eksponeret for vold i deres familie. Som læser får du igennem citater fra børn og unges udsagn konkret indblik i deres oplevelser med vold i deres familier. De børn og unge, som citeres, er i alderen 7 – 16 år.
Bogen beskriver fra et professionelt perspektiv, hvilke følelsesmæssige temaer børn og unge kan opleve, når de bliver og er blevet eksponeret for vold i deres familie. Bogen beskriver, hvad vi fra forskningen ved, der særligt kendetegner følgevirkninger af psykisk/fysisk vold. Nemlig ambivalens og tabu-belagt kommunikation. Ambivalens beskrives i bogen som modsatte følelser og tabu-belagt kommunikation beskrives som hemmeligheder. Bogen bruger især plads på at beskrive de følelsesmæssige temaer, børn og unge kan opleve. Og der gives grundig faktaviden om, hvad konflikter er, hvad børns rettigheder er, hvordan børn og unge kan forstå de symptomer og følgevirkninger, som kommer i af vold i familien; og hvordan man kan få hjælp som barn og ung, hvis man har brug for det. Der bruges også plads i bogen på at fortælle om, hvordan børn og unge kan hjælpes til at få talt om særlige oplevelser med psykisk/fysisk vold. Der beskrives konkrete terapimetoder, som professionelle bruger, og i bogen forsøges de gjort lettilgængelige for børn og unge som selvhjælpsmetoder. Det er særligt øvelser fra narrativ traume praksis med fokus på den tegneterapeutiske metode Tree of Life samt Rejsemetaforen, øvelserne repræsenterer. Rejsemetaforen handler om at forstå livet som en rejse og ved at gå på opdagelse i de hændelser, som er sket, kan man også lære om, hvad man har lært om de eventuelle voldsomme hændelser.

Med organisationen Lev uden vold er forfatterens ærinde at støtte børn og unge i hjælp til selvhjælp, hvis de oplever/har oplevet vold i familien. Den vigtigste hensigt med bogen er at gøre børn og unge klogere på at sætte ord på de oplevelser og tanker og følelser, de går rundt med. Dernæst har bogen det centrale ærinde at minde børn og unge om, at der også kan være ressourcer og gode ting til stede i livet samtidig med, at der er alvorlige og triste følelser til stede i livet. Bogen støtter børn og unge i at gå på opdagelse i deres erfaringer, og hvad de har lært ved hjælp af metaforen “min rygsæk,” som henviser til Rejsemetaforen i narrativ terapi. Bogen har forskellige øvelser, læseren kan lave, bl.a. at tegne sin rygsæk og i denne skrive ned, hvad man fx har lært af at møde voldsomme konflikter i sin familie.

Bogen er bygget op af forskellige øvelser, som læseren kan springe rundt i ud fra behov og relevans i forhold til den enkelte læsers erfaringer.

Forældre og professionelle omsorgspersoner kan have gavn af at læse bogen i samarbejde med børn og unge. Bogen giver en indbydende vej til at tale om vold i familien, som ofte er tabubelagt. Børn og unge samler voksnes tavshed op, og derfor har de brug for, at voksne vil og kan tage bogen ned fra hylden og støtte dem i at tale om de oplevelser, de har med sig fra deres familier med fokus på at støtte dem i, hvad de har lært igennem de traumatiske oplevelser, men også med fokus på blot at give følelsesmæssig støtte ved at erkende, at voldsomme konflikter i familien er et belastende vilkår for børn og unges udvikling og for en families udvikling.

Med min mangeårige erfaring i terapi med forældre og deres børn og unge, som er blevet eksponeret for vold i familien, synes jeg, at bogen er kærkommen. Bogen beskriver detaljerigt tanker, følelser og oplevelser hos børn og unge. Det er en væsentlig styrke, at så mange børn og unge citeres, da dette særligt vil støtte de børn og unge, som læser bogen, og de kan få oplevelsen af, at de ikke er alene. Øvelserne og bogformatet hjælp til selvhjælp er både en styrke og svaghed. Svagheden er, at børn og unge har brug for at få hjælp også i deres familierelationer. I og med tabubelagt kommunikation kendetegner kommunikationskulturen i voldsramte familier, er det svært at forestille sig børn og unge kan bruge bogen som selvhjælpsbog. Styrken ved bogen er, at vigtige voksne får god guidning i bogens opbygning til at give følelsesmæssig støtte til børn og unge. Som en bog, voksne køber og tager ansvar for at introducere for børn og unge, har den helt sikkert rigtig meget at byde på.

Af Kirsten Børsting specialist og supervisor i klinisk psykologi og børnepsykologi,
International Diploma i Narrativ terapi, Robust Psykologhjælp

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge