Den norske psykolog og familieterapeut Hedvig Montgomery har skrevet en serie på fem bøger om børneopdragelse, hvoraf Miraklernes tid er den anden i serien og omhandler barnets to første leveår. Bogen er på 216 sider og på et letlæseligt sprog, der henvender sig særligt til den nybagte forælder, men fagpersoner kan også nemt få genopfrisket viden om småbørnsområdet.

Montgomerys formål med bogen er på en varm og ikke-dømmende måde at indføre den nye forælder i den kommende rolle som mor eller far og at hjælpe med at skabe det vigtige bånd mellem forælder og barn. Hun fremhæver allerede med overskriften på bogen syv store temaer som trin, der kan hjælpe med at lykkes med opdragelsen. Her må Montgomery tilgives for at kalde det ”at lykkes” med opdragelsen, idet hun sætter fokus på, at den perfekte forælder ikke findes, men at barnet har behov for, at forælderen gør det, så godt han eller hun kan.

De syv trin, Montgomery fremhæver, handler om at opbygge et nærværende bånd til barnet, så barnet får en stærk fornemmelse af, at det altid har et sted, det hører hjemme, og hvor der er plads til at være lige netop, som barnet er. Hun beskriver dernæst de store følelser, der kan være forbundet med at være et lille menneske i en lille krop, og hjælper læseren til at forstå, hvordan han eller hun som forælder kan hjælpe barnet i vanskelige situationer. Herudover beskriver hun, hvordan man som forælder kan arbejde med egne mønstre, lære barnet om grænser og konsekvenser, bevare et fokus på at pleje parforholdet, og så giver hun gode råd til situationer, hvor det i forælderrollen kan brænde på. Slutteligt beskriver hun, hvordan forældrene også skal turde give slip på barnet i et passende tempo.

Efter at have gennemgået de syv trin, giver Montgomery i bogen plads til en sektion, der i korte træk handler om mad og amning, søvn og rytme, barnets sprog, familie, sociale medier, samt når man som forælder støder på særligt vanskelige situationer eller omstændigheder med et barn, der giver anledning til bekymring. Denne sektion fungerer som en praktisk guide til forælderen.

Miraklernes tid er med andre ord en brugbar selvhjælpsbog, der vil falde på et tørt sted for både den, der er nysgerrig på det kommende liv og rolle som forælder, samt hvad der er vigtigt at vide om børn i deres to første leveår. Vi lever i en tid, hvor vi som nybagte forældre ikke altid har større erfaringer med helt små børn at trække på og i stedet for ”learning by doing”, vil flere af os gerne læse os frem til meget af vores viden. Hér er denne bog en glimrende basisbog at starte med, fordi den klæder den nybagte forælder godt på til den kommende tid.

Bogen kan med fordel tages frem igen og igen igennem barnets to første leveår, hvis man er blevet forælder. Som psykolog havde jeg gerne set, at Montgomery fremhævede, hvor hun har sine kilder eller sin viden fra, selvom det er implicit at nogle af delene er fra hendes egen empiri og ekspertiseområde, og andre af delene er klassisk viden fra udviklingspsykologi – eksempelvis at børn begynder at bruge deres sprog fra omkring 18 måneders alderen. Personligt vil jeg fremadrettet anbefale mine klienter at læse Miraklernes tid, hvis de søger en bog, hvormed de kan blive klædt på til at varetage deres nye hverv som forældre.

Af Jane Bojesen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge