Mønsterbrydere og mindset er skrevet til professionelle, der arbejder med unge. Titlen kunne indikere, at den særligt henvender sig til professionelle omkring særligt udsatte unge, men den kan og bør læses i et bredere felt.

Bogen er inddelt i tre dele. Første del handler om de såkaldte ’mønsterbrydere’, hvor forfatterne kort gennemgår teori omkring unge, der ender som mønsterbrydere. Samtidig forklares mindsetteorien, som er bogens gennemgående pointe. De to fænomener – mønsterbrydere og mindset – kobles, hvor forfatterne beskriver, hvordan mønsterbryderes mindset adskiller sig fra de unge, som ikke ender som mønsterbrydere. Denne del fremstår velformidlet og giver håndgribelige bud på, hvad der gør, at nogle unge klarer sig på trods. Derudover gengives øvrige faktorer, som kan være medvirkende til at skabe positiv udvikling for udsatte unge.

Bogens anden del handler om relationers betydning. Man kan sige, at der med anden del ændres fokus fra et primært personligt, individuelt fokus på det enkelte unge menneske til et relationelt fokus, hvor forfatteren ikke efterlader nogen tvivl om, at skal der skabes mønsterbrydere, er det af afgørende betydning, at der er mulighed for at skabe relevante og tilstrækkelige relationer til både voksne og yngre rollemodeller.

Tredje og sidste del peger ind i en større samfundsdiskurs og tager udgangspunkt i organisatoriske og samfundsmæssige praksisser og betragtninger.

Bogen bygger på et forskningsprojekt fra en ungdomsuddannelse, hvilket både er med til at give bogen pålidelighed og tilknytning til praksis. Der er således ikke tale om løsrevet teori, men teori der hele tiden knyttes til praksis og med konkrete eksempler. Ud fra forskningsprojektets kvalitative interview har forfatterne anvendt to fiktive unge, hvis citater er vurderet kendetegnende for mange af de unge i projektet.

Bogen får en særlig styrke ved at bygge bro mellem teori, forskning og praksis, men også ved at inddrage perspektiver fra et individuelt, relationelt og samfundsmæssigt niveau. Der bliver således ikke tale om enten det ene eller det andet, men en anerkendelse af at alle tre dele har sin berettigelse og er vigtige at være opmærksom på.

Bogen kan bestemt anbefales til alle, der arbejder med unge inden for både det almene og det mere udsatte område. Faktisk betoner forfatterne, at de ikke mener, der bør skelnes mellem det almene og det specielle, som det ofte gøres.

Bogen giver indblik i, hvordan man kan arbejde med de unges mindset – men der trækkes samtidig perspektiver til, at det kan være nødvendigt også at arbejde med sit eget eller sin organisations. Her er der eksempler på, hvordan andre arbejdspladser har løst denne opgave.

 

Af Anna Sofie Slot, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge