Bogen er en fin og meget brugbar opslagsbog, som på nænsom og respektfuld vis, beskriver de forskellige aspekter af uhelbredelig sygdom og det efterfølgende dødsfald. Den kommer grundigt omkring de mange emner, der er i spil i forbindelse med uhelbredelig sygdom og dødsfald – f.eks. behandling/ikke behandling, hvordan skal den sidste tid leves og hvor skal den sidste tid tilbringes. Der er også et grundigt socialfagligt kapitel omkring mulighederne for hjælp og støtte, som der jo heldigvis er mange af, men som de færreste kender til, medmindre de tidligere har været i en lignende situation. I kapitlerne om de psykiske processer og mellemmenneskelige emner, er der mange gode og nuancerede eksempler på, hvor forskelligt vi mennesker kan reagere i de samme typer situationer.

Løbende igennem bogen er der gode spørgsmålsbokse, som både vil kunne fordre læserens egne refleksioner og stillingtagen, men som også vil kunne hjælpe patienter og pårørende til sammen at drøfte mange vigtige emner.

Jeg har svært ved at forestille mig, at patienter og pårørende vil føle sig forkerte efter at have læst denne bog. Tværtimod vil de opleve sig genkendt og ”normale”. Derudover vil bogen også være brugbar for plejepersonale. Både mhp. at få et overblik over hvor mange facetteret det er at være henholdsvis en uhelbredeligt syg patient og pårørende til en sådan, men også som et samtaleredskab i mødet med både patienter, pårørende og efterlevende.

 

Af Maren Moltsen Cand.Psych.Aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge