Forfatterne af nærværende værk, Susanne Hollund og Line Rudbeck, har begge flere års erfaring med at arbejde med udviklingshæmmede på hver deres måde som henholdsvis uddannet pædagog og præst, og i dette værk formår de at supplere hinanden med viden og alsidighed omkring emnet sorg hos netop denne gruppe af mennesker. Med værket Når udviklingshæmmede sørger belyser de to forfattere en niche, kan man ledes til at kalde det, der desværre alt for ofte overses; mennesker med udviklingshæmning, der ofte lever med store og små tab med sorg til følge, de ikke får talt om og hjælp til at håndtere hensigtsmæssigt. Som de to forfattere problematiserer, vil dette ofte vise sig ved, at disse mennesker reagerer uventet med eksempelvis indelukkethed, vrede og frustration, hvilket kan afhjælpes, hvis der skabes opmærksomhed omkring, at der er tale om en sorgreaktion og gives trøst samt støtte.

Værket præsenterer flere interessante sorgteorier og pædagogiske redskaber til lindring af sorg og psykisk smerte i forbindelse med flere former for tab – eksempelvis at miste en forælder, en kæreste, en god ven eller at skulle flytte. Dette billedliggøres gennemgående med caseeksempler fra forfatternes egne arbejdsrelaterede oplevelser med beskrivelser af, hvorledes sorgreaktionen kom til udtryk hos den udviklingshæmmede, og hvordan der blev ydet den bedst mulige støtte til netop dette unikke menneske.

Det velskrevne værk er fuldt af varme tanker, indlevende beskrivelser og jordnære redskaber, der er lige til at gøre brug af, hvorfor det her anbefales, at værket kan læses af et bredt publikum. Det henvender sig såvel til fagpersoner og pårørende til udviklingshæmmede som til alle andre, der måtte have interesse i at fordybe sig i emnet omkring sorg, tab og trøst. Den viden, man kan drage af dette værk, kan også være til god inspiration til eksempelvis arbejdet med børn og kriseramte voksne inden for normalområdet, alle uanset fysisk alder og uanset udviklingsalder. Således bevæger værket sig inden for et nicheområde, men i min optik kan det være værd at læse for alle; fagpersoner, studerende, pårørende og selv dig, der blot ønsker yderligere refleksion over et uundgåeligt livsvilkår som sorg og tab samt vejen ud på den anden side efter sådanne oplevelser og reaktioner.

Nogle af de områder, værket bevæger sig omkring, er for eksempel;
– Døden og det tabu, der desværre for ofte omkranser denne, samt den sorg der kan komme i relation til dødsfald,
– Forskellige sorg- og kriseteorier,
– Sorgreaktioner og mulige årsager til sorg samt tab,
– Forskellige former for facetter i sorg med store som små tab og ikke mindst
– Flere interessante redskaber og tilgange til at arbejde med sorg som eksempelvis kommunikation omkring emnet og forholdsregler samt planlægning forud for fremtidige potentielt sorgudløsende hændelser.

Om end værket på så fin vis kan være gavnligt for andre end fagpersoner og pårørende til udviklingshæmmede, er værket med dets fokus en let og interessant indføring i den kompleksitet, det kan være at arbejde med mennesker, der ikke er på et alderssvarende kognitivt niveau. På trods for den kompleksitet, dette kan føre med sig, formår de to forfattere at få skabt en ro og en afdramatisering omkring noget så nødvendigt som, at der skal være tid og rum til at tale om sorgen på trods for, at det kan synes svært. Dette gør de ved blandt andet at give læseren en masse praktiske og håndgribelige råd samt vejledning til at lære at registrere, hvornår der er tale om en mulig sorgreaktion for hertil at kunne udvise den passende form for omsorg og støtte til lindring samt bedring.

Af Susanne Lip, cand.psych.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge