Med denne bog bygger Per Schultz Jørgensen videre på sin forrige udgivelse ’Robuste børn’, men bogen kan sagtens læses selvstændigt. Den henvender sig primært til forældre, men fagpersoner, der i det daglige vejleder eller omgås forældre og børnefamilier, vil sandsynligvis også kunne finde inspiration.

Bogens omdrejningspunkt er, hvordan nutidens forældre kan ruste deres børn og unge til de kriser og forandringer, der fylder i tiden, hvor der særligt sættes fokus op klimaændringer og den meget aktuelle Covid-19 smittespredning. Med afsæt i forskning om børns reaktioner fra tidligere krisetider, sættes der især fokus på børns angstreaktioner under kriser, og hvordan familien kan fungere som beskyttelsessystem, samt hvilken betydning opdragelsen spiller. Begreberne bliver gjort nutidige, idet forfatteren inddrager erfaringer fra familier, der forsøger at leve bæredygtigt i forskellig udstrækning, samt at opdrage til livsmod på forskellig vis. Her formidles både forældrenes overvejelser om deres valg og opdragelsesformer, samt deres børns oplevelser af, at der i deres familier er mere fokus på temaerne, end i den gennemsnitlige familie. Det fremhæves som essentielt, at forældrene gennem tilpas inddragelse af børnene i overvejelser om familiens levevis, hjælper børnene til at danne et ’indre kompas’ af værdier og oplevelse af ansvar for fællesskabet.

Det er let at blive nedslået ved læsningen om de store udfordringer, børn og unge er tvunget til at se i øjnene i dag. Som forælder kan man næsten miste pusten undervejs på sine børns vegne. De konkrete eksempler fra familierne i bogen, der kan ses som inspirationskilder til at hjælpe vores børn og unge til at navigere i kriserne, giver dog håb. Ikke mindst, når flere af de interviewede børn og unge beskriver, hvordan kammerater bliver inspirerede og ser op til den bæredygtige livsstil, de fører – selvom det også beskrives, hvordan det kan være svært at være foregangseksempel, ikke mindst som ung. Bogens sidste kapitler er særligt henvendt til forældre, der ønsker at opdrage til mere bæredygtighed og livsmod i et moderne forældreskab. Her findes helt konkrete forslag til, hvordan man kommer i gang med at starte familiens grønne kurs og inddrage børnene i familiens vej mod en mere bæredygtig livsstil, samt styrke familiefortællingen med henblik på at ruste børnene bedst muligt til at møde de kriser, den moderne verden byder på.

Per Schultz Jørgensen formidler i denne bog meget troværdigt og tydeligt, hvordan man kan forsøge at leve ansvarligt og bæredygtigt med fokus på håb og handling, hvad der virkelig synes at være brug for ikke mindst i børnefamilier i dag. Sprogligt vil der desværre nok være en del, der er stået af, inden de når til kapitlerne med de konkrete forslag. Heldigvis kan disse kapitler sagtens læses alene, og man kan således foreslå, kun at læse bogens sidste del, eller at læse bogens dele i omvendt rækkefølge.

Uanset, er det en bog med et meget relevant tema, og Per Schultz Jørgensen formår i mine øjne at balancere mellem den bagvedliggende alvor og inspiration til handling. Jeg vil derfor klart anbefale bogen til alle, og ikke kun børnefamilier. Vi må alle stå sammen og gøre vores til at vi selv og fremtidige generationer og ikke mindst vores natur kommer så godt som muligt igennem de nuværende kriser.

 

Af Karen Vedel Nielsen, psykolog ved PPR, Kolding Kommune

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge