Bogen er en introduktion til pædagogisk psykologi i en dansk sammenhæng med intention om at præsentere læserne for de vigtigste læringsteorier og uddannelsesmæssige temaer ud fra den nyeste internationale forskning.

Forfatterens ønske for denne bog er ’at formidle nyeste forskningsviden til studerende, forældre, politikere og andre, der interesserer sig for undervisning og læring.’

De senere års forskning fra hele verden om hvordan man underviser bedst og mest effektivt er typisk holdningsmæssigt (og vel politisk!) funderet – pædagogikken, mens den psykologiske forskning – selve læringen – kan ifølge forfatteren – sige noget om, hvad der virker bedst, mest effektivt og hvordan.

Målgruppen for bogen er primært kommende psykologer i faget pædagogisk psykologi; men også tiltænkt forældre og andre, der beskæftiger sig professionelt med og interesserer sig for de aktuelle diskussioner om læring og undervisning, der omhandler folkeskolen og i uddannelsessystemet generelt.

Bogen er bygget didaktisk op som en klassisk lærebog i 4 dele og med 14 kapitler.

Del 1: Indledning

1) Hvad er pædagogisk psykologi?

2) Pædagogik, læring og udvikling: De vigtigste grundforståelser.

Del 2: Klassiske teorier og temaer om læring og undervisning:

3) Adfærdsorienterede læringsteorier

4) Kognitive pædagogisk-psykologiske teorier

5) Personlighed: Intelligens, personlighedstræk og self-effiacy

6) Trivsel: Motivation, trivsel og personlig udvikling

7) Relationer: Følelser, drift og konflikter

8) Baggrund: Socioøkonomisk status, etnicitet og køn

Del 3: Overskridelse

9) Kognitiv konstruktivisme

10) Social konstruktivisme

11) Operativ konstruktivisme

12) Kritisk pædagogisk-psykologiske teorier

Del 4: Praksis

13) Lars har svært ved at læse og sidde stille – en pædagogisk-psykologisk case

14) Den pædagogiske psykologisk sammensatte univers

Bogen er vedkommende, let læselig, men med alle de temaer, forfatteren ønsker præsenteret, fremstår den noget ufokuseret og ukritisk.

Den vil nemlig rigtig meget på en gang: Den vil således indføre den pædagogiske psykologi gennem de forskellige ’relevante’ videnskabsteorier: den naturvidenskabelige, den humanvidenskabelige og den samfundsvidenskabelige. Derfor kan der kun blive plads til en lettere overfladisk og måske lidt ’tilfældig’ valgt indføring.

Derudover præsenteres vi for ældre og nyere forskningsundersøgelser krydret med en del praksiseksempler. Formålet med denne blanding er, ifølge forfatteren, ’at understrege, at den pædagogiske psykologi er et anvendt fag, der handler om at løse konkrete problemer’.

Didaktisk forsøger forfatteren at lette læserens arbejde ved hjælp af forskellig layout: grøn baggrund, billeder, tegninger, figurer, fotos – krydret med ’brødtekst’, hvilket også gør den mere ’appetitlig’. Men der er ingen konsistens i, hvilken layout, der vælges til at præsentere hvad. Fx kunne ’grøn baggrund’ udelukkende være brugt til at præsentere teorien.

Som lærebog er den vedkommende og anvendelig, men som studerende / læser må man selv skabe det kritiske blik på de forskellige teorier og metoder. Som grundbog kan den selvfølgelig ikke gå i dybden med det hele.

Men måden og hvordan vi løser de konkrete pædagogisk-psykologiske problemer i skolen og uddannelsessystemet bør indeholde flere etiske og værdimæssige overvejelser, end bogen kommer ind på.

Alle teorier og metoder er ikke lige ’gyldige’.

Af Birgit Bruun – cand.pæd.psych., Specialist og supervisor i pædagogisk psykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge