Bogen Pigekonflikter er skrevet af psykologerne Margrethe Jungersen og Helle Bavnshøj. Forfatterne har valgt at behandle et aktuelt tema, der fortjener at få mere opmærksomhed, idet deres bog har fokus på de 10-15 årige piger, der befinder sig i en alder, hvor udviklingen går hurtigt, og hvor pigerne ofte har store forventninger både til sig selv og andre. For nogle piger kan det være svært at håndtere relationerne i gruppen, og mange piger går selv med tingene, når disse bliver konfliktfyldte og svære.

Forfatterne gør opmærksom på, at konflikter er et vilkår ved livet, og at disse er medvirkende til at udvikle os som mennesker. I forlængelse heraf pointeres betydningen af, at pigerne tilegner sig samværskompetence, idet denne er helt essentiel for at kunne håndtere hverdagens uoverensstemmelser og konflikter.

Bogen stiller skarpt på det, der foregår mellem piger, og som den voksne iagttager ikke nødvendigvis bemærker, ikke mindst aktiviteter på de sociale medier. Med bogen er det forfatternes ønske at skærpe de voksnes opmærksomhed på de spil, der foregår i pigernes univers, og som ikke umiddelbart er observerbare. Herudover lægges der vægt på at forstå pigernes verden, deres relationer og deres forskellige samværsformer.

Forfatterne indleder med en introduktion til pigeliv, hvor de bl.a. beskriver forskellene i drenge henholdsvis pigers relationer og måder at være sammen på.

Herefter følger et tema om udvikling af samværskompetence. Temaet indkredser udviklingen af fem grundlæggende elementer, der har betydning for denne, herunder hvordan disse elementer udvikles og forfines livet igennem.

De øvrige temaer, som bogen beskæftiger sig med er:

  • Bedsteveninder og venindeskaber
  • Pigegrupper og hierarkier
  • Kommunikation
  • Udfordringer i hverdagen
  • Ensomhed
  • Sociale medier

Behandlingen af de enkelte temaer afsluttes med en tilhørende værktøjskasse.

Ifølge forfatterne vil der altid være uoverensstemmelser og konflikter mellem piger. Margrethe Jungersen og Helle Bavnshøjs bog har til formål at inspirere forældre og fagfolk i arbejdet med at styrke pigers forudsætninger for at indgå i sociale samspil. Færdigheder, der ikke blot kan relateres til en bestemt aldersgruppe, men som er en forudsætning for at kunne mestre konflikter igennem hele livet.

Forfatterne tager fat på almindeligt forekommende udfordringer i fællesskab og samvær piger imellem. Der er ideer og værktøjer til at arbejde både med pigernes indbyrdes samspil ligesom der er råd og vejledning til forældrene og de fagpersoner, der er en del af pigers hverdag.

Bogen udmærker sig ved et let tilgængeligt design og en opbygning, hvor der er lagt vægt på at forklare udviklingspsykologiske fagtermer, og den må ses som et godt redskab for de voksne, som skal forstå og støtte pigerne i at udvikle sociale færdigheder og håndtere de konflikter, der naturligt opstår.

I en tid, hvor der bl.a. har været meget fokus på de urolige drenge med udfordrende adfærd, hilses bogen velkommen, idet den bidrager til indsigt i pigeuniverset, herunder de meget høje forventninger pigerne kan have, både til sig selv og andre.

Af Iben Christiansen, cand.pæd.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge