I denne bog præsenterer udvalgte eksperter en indføring i psykiatrien som fagfelt. Bogens to redaktører er Trond F. Aarre og Alv A. Dahl, som begge er erfarne psykiatere og har skrevet flere fagbøger omkring psykiatri.

Bogen giver en oversigt over et stort antal psykiske lidelser. Lidelserne beskrives med symptomer, forekomst, årsager, udredning og behandling – særligt i kommunalt regi. Det er blandt andet psykoselidelser, affektive lidelser, angstlidelser, spiseforstyrrelser, søvnforstyrrelser, personlighedsforstyrrelser, misbrugslidelser, vane og impulsforstyrrelser samt ADHD.

Bogen beskriver ligeledes psykiatriens organisering i Norge, forskellige psykiatriske forståelsesmodeller, retspsykiatri, gerontopsykiatri, recovery, sammenhængen mellem fysiske og psykiske lidelser, psykofarmakologi, forskellige neurostimulerende behandlingsformer, hvordan det er at være patient og pårørende i psykiatrien, samt hvordan patienter og pårørende kan inddrages bedre med mere medbestemmelse i behandlingen. Bogen lægger vægt på praksis frem for teori indenfor psykiatrien, deraf navnet på bogen.

Den nye udgave er revideret i forhold til den nyeste udvikling i psykiatrien som fagfelt og udviklingen af samfundet. Bogen indeholder løbende casemateriale, oversigtsbokse og resume, hvilket gør bogen til en helt oplagt grund- og opslagsbog for psykologi- og medicinstuderende.

Bogens styrker ligger i, at den er opbyggelig, den viser mangfoldigheden af udfordringer i psykiatrien, bredden af sygdomsopfattelser i psykiatrien, sætter spørgsmålstegn ved psykiatriske diagnosers pålidelighed, har klarer holdninger til, hvordan arbejdet i psykiatrien fordrer høj etik, udtrykker behov for tværfaglighed og tolerance for andre perspektiver, som måske er langt fra psykiaterens egne synspunkter, at vi er nødt til at respektere patienters ønske om en mindre medicinsk psykiatri.

Bogens svagheder ligger i, at den er skrevet i en norsk kontekst og naturligvis tager udgangspunkt i norsk lovgivning, som ikke altid kan overføres til en dansk kontekst, dele af bogen er skrevet på nynorsk og kan være vanskeligt at forstå, hvis man ikke har sprogøre, bogen mangler grundigere differentialdiagnostiske overvejelser under gennemgangen af forskellige psykiske lidelser, hvis den skal bruges som opslagsværk på specialistniveau af specialpsykologer eller psykiatere i forbindelse med udredning.

Af Caspar Christensen, specialpsykologkandidat

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge