Jeg har med interesse læst bogen Psykologen og klienten – retligt set af Erik Lohmann-Davidsen. Bogen er skrevet til psykologer og lignende behandlere og fokuserer på relationen mellem psykologen og klienten set ud fra et retligt perspektiv. Bogen kommer rundt om en lang række emner, såsom tavshedspligt, persondataloven, journalisering, arbejde med børn og unge samt tvang – blot for at nævne nogle få. Bogen fokuserer på, hvad der er rettigheder, hvad der er pligt, og hvilke dilemmaer disse regler kan skabe for os i vores arbejde som psykologer. Ud over disse emner introducerer forfatteren også læseren mere overordnet for retssystemet og kommer bl.a. ind på områder som retssikkerhed, menneskerettigheder, klager, hvordan man finder og bruger retsregler, samt når det offentlige træffer afgørelser. I bogen findes også mange eksempler på domme, udtalelser og sager, som forklarer og eksemplificerer reglerne.

Jeg anser dette som en vigtig bog, da der findes mange regler, love og retningslinjer for os psykologer, der kan være svære at finde rundt i og skabe overblik over. Det er en stor hjælp, at nogen har samlet dette på ét sted.

Sproget bliver ind i mellem lidt tungt grundet de mange juridiske begreber og paragraffer. Langt hen af vejen formår forfatteren dog alligevel at gøre det klart for læseren, hvad det essentielle i de forskellige paragraffer og regler er, og hvordan det kan forstås og bruges i praksis.

Jeg oplever at have fået en del ny viden, som fx at ikke-autoriserede psykologer skal anmelde til datatilsynet, at de fører journal, at psykologer ikke må benytte sig af inkasso, da dette er et brud på tavshedspligten, ed mindre klienten har givet tilladelse hertil, samt hvordan psykolognævnet er sammensat og hvilke sanktionsmuligheder, de har.

Med henblik på at kunne anmelde bogen har jeg læst den fra start til slut. Dette kan ikke umiddelbart anbefales, da det er en lidt tung bog, der kommer meget bredt omkring, og en stor del af bogens indhold har ingen relevans for mig som privatpraktiserende psykolog. Derimod ser jeg bogen som et godt og nyttigt opslagsværk, som jeg uden tvivl vil gribe fat i, næste gang jeg kommer i tvivl om, hvordan jeg retligt og etisk bør agere i en given situation. Grundet bogens bredde vil jeg mene, at alle psykologer, uanset arbejdsområde, vil kunne finde hjælp og vejledning i bogen.

Af Majken Skjølstrup, autoriseret psykolog i privat praksis

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge