Bogen er en overskuelig sag på præcis 300 sider. Den fungerer godt som håndbog om PTSD (Post traumatisk Stress Disorder), hvis man ønsker at sætte sig ind i diagnosen samt orientere sig i forskellige behandlingsmetoder. Selvfølgelig er listen over behandlinger ikke udtømt, men især afsnittene med andre behandlingsmetoder til PTSD, farmakologisk behandling og alternative psykoterapeutiske metoder, som udspringer af andet end den kognitive tradition, hilser jeg som læser velkomne. Bogen er logisk bygget op med opsummerende afsnit og pointer, der fremhæves særskilt i tekstbokse, litteraturlister samt god brug af cases til at illustrere teori og metoder. Bogen kan derfor snildt fungere som opslagsbog.

Inden gennemgangen af de forskellige behandlingsmetoder lægger bogen ud med en indføring i PTSD-diagnosen og dens udtryk. Det er en grundig og velreflekteret gennemgang, hvor diagnosen præsenteres, symptomer på PTSD gennemgås, komorbiditet og differentialdiagnostiske udfordringer listes, ligesom den aktuelle forståelse af neurobiologien ved PTSD gennemgås på indgående vis. Det er altid svært, når man står i et vadested, hvor meget man skal se bagud henholdsvis fremad. Redaktørerne har valgt at lægge vægten på de aktuelle diagnosesystemer, og jeg kan kun ærgre mig over, de meget få referencer og diskussioner med tanke på den kommende ICD-11, da det må forventes fremover at være den, de danske behandlere – og det meste af verdens øvrige behandlere – skal orientere sig i forhold til. Problemerne ved at stå i et vadested bliver særligt udtalte, når næste afsnit udfolder diagnostik og vurderingsmetoder til PTSD. Her er det meget begrænset, hvad der er udviklet ud fra det nye PTSD og Complex-PTSD kriterie i ICD-11, hvorfor det ikke alene er forfatternes skyld, de overvejende refererer til tests, der er knyttet til forældede diagnosesystemer.

Behandlingerne er listet og skrevet over samme læst. De præsenterer alle metodens grundmodel, forståelse af traumer samt behandlingstilgang; en systematik, der gør bogen til en virkelig god og anvendelig håndbog for behandlere på området eller de, der er på vej ind idet. En dybere forståelse af de enkelte modeller må hentes andet steds, ligesom bogen heller ikke i sig selv er en manual og lægger op til, at man kan udføre metoderne efter at have læst de respektive afsnit. Det skinner tydeligt igennem, at alle forfattere er blevet bedt om at kortlægge evidensen for deres specifikke metode. I denne sammenhæng følger evidens det traditionelle paradigme, hvor især randomiserede studier agtes højt. Enkelte afsnit bliver lidt vage under dette punkt. Jeg savner en modstemme, der taler om biases ved disse RCT-studier samt anerkender evidensbaseret praksis. Hovedvægten af de gennemgåede behandlinger er forskellige variationer af kognitiv behandling; primært dem, vi alle kender og ved er anbefalet af såvel NICE som den danske sundhedsstyrelse. De er præsenteret ved en grundig indføring, så forskellene bliver tydelige for den mindre rutinerede ud i diverse kognitivt baserede eksponeringsterapier. Derudover er der også blevet plads til at gennemgå Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Somatic Experiencing (SE) og mere dynamisk baserede tilgange som Mentaliseringsbaseret terapi og psykodynamisk korttidspsykoterapi til PTSD samt en model med inspiration fra den eksistentielle verden, nemlig Present-Centered Therapy. Gennemgangen af farmakologisk behandling giver godt overblik for den der ikke til dagligt bruger psykofarmaka i eget arbejde, og afsnittet med de elektroniske behandlingsmuligheder er en god inspiration og yderst relevant. Jeg er særligt begejstret for afsnittet med andre behandlingsmetoder, som blandt andet nævner traumesensitiv yoga, neurofeedback og mindfulness. Jeg ville have hilst en gennemgang af tapping velkommen i dette afsnit. Tillgengæld glædes jeg ved at læse om Neurofeedback, Transkraniel magnetisk stimulation og MDMA assisteret terapi. Med disse sidste afsnit giver bogen mig en oplevelse af at være så meget up to date med metoderne, at jeg har fået et smugkig ind i den nærmeste fremtid.

Af Louise Svendsen, autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i psykotraumatologi samt klinisk børnepsykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge