Forfatterne ønsker med bogen at give forældre nye ideer til, hvordan man kan håndtere børn med stærke følelser i konfliktsituationer, hvordan man navigerer mellem voksenstyring og barnets medbestemmelse, og hvordan man ved at tage ansvar på sig kan ændre gentagne konflikter i hjemmet. Bogen er forfatternes bud på en guideline til, hvordan ansvarsfulde voksne hjælper børn til senere at blive kompetente voksne. Bogen er utrolig interessant, fordi den med sin enkle fortællestil, genkendelige eksempler og gode løsningsforslag ikke kan undgå at sætte tanker i gang. Når bogen er færdiglæst, rumsterer de bærende principper stadig i tankerne, fordi de er lette at forholde sig til, relatere til egen hverdag og uundgåeligt tvinger dig til at vurdere, om der er ting, du selv skal ændre på, eller måske endda kunne gøre mere smart i dit eget hjem.

Bogen er overordnet opdelt i 2 dele og slutter herudover af med studiemateriale over de 12 principper, som bogen bygger på. I bogens første del gennemgås principperne og hvilke teoretiske traditioner, de trækker på, for herefter at blive eksemplificeret gennem genkendelige hverdagssituationer i del 2. Metoderne bygger på tilgangen om low arousal.

Bogens force er de klare budskaber, som forfatterne i den grad lykkes med. Når du lukker bogen, er du ikke i tvivl om, at det er den voksnes ansvar at sørge for at skabe en ændring, så et barn ikke havner i samme konfliktsituation igen og igen. Du er også blevet klar over, at man som voksen ikke kan tage for givet, at et barn og en voksen er enige om, hvad problemet er – og hvad gør man egentlig, hvis barnet ikke er motiveret for at ændre det, man som forælder synes er vigtigt? Du bliver også mindet på, at når vi placerer ansvaret for at handle anderledes hos barnet, så gør vi som voksne os selv magtesløse. Dette er tre ud af mange problemstillinger, der diskuteres i bogen. Forfatterne lader det dog ikke blive ved diskussionen, og derfor er anden del af bogen eksemplificeret gennem hverdagssituationer, en meget praktisk hjælper til at ændre mønstre og dynamikker i familier, som netop oplever disse problemstillinger. Forfatterne beskriver, hvordan konflikter opstår, udvikler sig og hjælper læseren gennem konkrete forståelses- og interventionsmodeller som fx affekt-udbrudsmodellen, 5-punkts-konflikløsningsplan og ‘princippet om det bløde anslag’. Alle modeller, som hjælper til at forstå konfliktsituationer dybere, som opfordrer til selv-analyse, og som giver ideer til nye handlemuligheder. Bogen giver læseren mulighed for at kunne se på (måske kendte) konflikter med nye øjne.

Bogen egner sig til læsning af forældrene i en familie, hvor der er et ønske om sammen at få nye ideer til at takle konflikter med børnene, ændre noget i børneopdragelsen eller få gode råd om tilgangen til ‘børn med stærke følelser’. Forældre vil let kunne læse og omsætte bogen til praksis, grundet de mange udførlige eksempler og guidning. Målgruppen vil jeg dog mene er meget bred, da den også fint kan læses af professionelle, som har lyst til nye vinkler eller tanker til inspiration i det professionelle arbejde med børn og unge.

Af Hanna R. Lodahl, psykolog, Aalborg PPR

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge