Rusmiddelbrugere – i krydsfeltet mellem sektorer og fagligheder er den 6. bog i serien om Samfund og Rusmidler og omhandler mange af de tværfaglige krydsfelter, der opstår i arbejdet med stofmisbrugere. Bogen har 8 kapitler forfattet af mange forskellige fagprofiler, blandt andet sociologer, antropologer og psykologer. Bogen forsøger med udgangspunkt i empirisk forskning at præsentere konklusioner og analyser, som skal skabe nye perspektiver og viden på rusmiddelområdet.

Bogen er delt op i 3 store områder – 1) borgere med komplekse problemstillinger, 2) samspil mellem politi, socialvæsen og private aktører og 3) dobbeltdiagnosticerede borgere.

Første del vedrører 1., 2., og 3. kapitel: Første kapitel vedrører at strikke sociale tilbud sammen til borgere med komplekse problemstillinger, anden kapitel handler om rettighed og synkronisering af indsatser i komplekse ungesager, og tredje kapitel handler om søvns betydning på misbrugere. Her bliver de komplekse problemstillinger i form af blandt biologiske forandringer i form af teenager-udvikling og søvn præsenteret og belyst. Særligt 2. kapitel er vigtigt at læse for unge-behandlere i både jobcenter, misbrugscentre og privatpraktiserende psykologer, da dette kapitel giver vigtige perspektiver i forhold til den opfattede hjælp hos den unge misbruger.

Anden del vedrører 4. og 5. kapitel: Fjerde kapitel omhandler kontrol og skadesreduktion i forhold til den åbne stofscene, mens femte kapitel omhandler forebyggelse og partnerskab i nattelivet. Disse to kapitler giver et godt perspektiv på den historiske udvikling, der har været mellem blandt andet politiet og misbrugsbehandlere i den gængse misbrugsscene og hvordan disse samspillende parter har nydt godt af deres samarbejde, selvom der stadig kan forekomme visse tværfaglige udfordringer specielt igennem invaderende arbejde fra politiet kontra varmestuernes inklusion og tryghed blandt misbrugere.

Tredje del vedrører 6., 7. og 8. kapitel: 6. kapitel omhandler dobbeltdiagnosen og dens betydning i det tværsektorielle arbejde, 7. kapitel omhandler hjælpen til psykisk syge misbruger unge, og 8. kapitel omhandler arbejdet med psykiske vanskeligheder. Igennem tredje del får man understreget de komplekse dobbeltdiagnoser mellem misbrug og psykisk sygdom og får igen understreget, at det tværfaglige samarbejde kan være besværligt.

Denne bog er interessant at læse for fagpersoner, der arbejder med misbrugere eller har interesse for tværfaglighed og misbrugsområdet, da de forskellige kapitler giver flere interessante perspektiver på misbruger-området og det tværfaglige samarbejde, der forekommer. Samtidig er kapitel 7 og 8 også interessant for folk, der arbejder med dobbeltdiagnoser, og som oplever, at deres klienter er misbrugere.

Bogen styrke er klart det store forskerfokus, som betyder, at bogen er fyldt med nutidig og spændende empiri, som lever op til gode akademiske standarder i fremlæggelse, analyse og diskussion af den præsenterede empiri. Samtidig belyser hvert kapitel et komplekst tværfagligt felt, som er med til at give perspektiver, selvom man som læser kan savne en videre diskussion end de 1-2 sider, der bliver præsenteret i hvert kapitel. Dette bringer mig også til bogens svaghed: den ridser desværre kun i overfladen på mange af de problemstillinger, som er i misbrugersamarbejdet, eller skaber så mange tekniske tanker og begreber, at løsningsforslagene drukner. Indrømmet – jeg er ikke erfaren inden for misbrugsområdet og læste denne bog af interesse, men måtte flere gange genlæse et kapitel, fordi jeg havde svært ved at finde den generelle pointe, hvilket var ærgerligt, da bogen virker til at have meget at byde på. Nogle af kapitlerne er meget tekniske, og derfor er de ikke nemme at læse, hvis man ikke har viden inden for området og læser bogen som udefrakommende, hvilket betyder, at bogen ikke bliver allemandslæsning. Til gengæld virker det til, at fagpersoner ville nyde stor gavn af denne bog. Derfor anbefaler jeg, at man læser bogen, hvis man arbejder eller har stor interesse for misbrugsområdet.

 

Af Mikkel Jensen, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge