”Samskabende vejledning” af Marianne Tolstrup er en hands-on introduktion og indføring i begrebet samskabende vejledning, dets baggrund og i selve den samskabende vejledningsmodel og -metode. Bogen, der har undertitlen ”Procesmodel og -metoder”, er skrevet i et letforståeligt men fagligt solidt sprog, hvor man tydeligt mærker, at der står en erfaren vejleder bag formuleringen af hver eneste sætning, og at intet er overladt til tilfældigheder.

Bogen henvender sig primært til professionelle, der beskæftiger sig med den svære disciplin at vejlede på alle former for grundskoler, efterskoler, højskoler, erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser samt FGU og VUC. Metoden anbefales blandt andet også til brug i forbindelse med at udvikle uddannelsesparathed, i beskæftigelsessammenhænge og til kompetenceudvikling.

Fokus for bogen er, at man som vejleder bærer et stort ansvar, og at den måde man forvalter sit ansvar og selve opgaven har stor og vigtig betydning for den vejledte. Derfor bør man bestræbe sig på at inddrage den vejledte mest muligt i processen, og det kan man (eksempelvis) gøre med den centrale model, som bogen bygger på. Modellen er udviklet på baggrund af et større nordisk samarbejde og er en forholdsvist enkel, overskuelig og intuitivt meningsfuld model.

Centralt for modellen og hele bogens tænkning er klassiske, humanistiske værdier om demokrati, almen dannelse, autonomi og medbestemmelse, og at man som vejleder skal være opmærksom på at fremme blandt andet disse værdier gennem sin vejledning.

Modellen for samskabende vejledning og den grundige gennemgang af den praktiske anvendelse af modellens otte felter udgør størstedelen af bogen. Når jeg tidligere brugte udtrykket ”hands-on” om bogen, skyldes det blandt andet, at det er en meget konkret bog, der til hvert af de otte afsnit om modellens felter har et tilknyttet afsnit med titlen ”Værktøjskassen”, hvor der gives konkrete eksempler på, hvordan man kan arbejde samskabende med feltets indhold i den konkrete vejledningssituation.

Bogen har en større teoretisk tyngde i de sidste kapitler, hvor blandt andet den teoretiske baggrund for metoden gennemgås. Her er der også et fokus på, hvad man som vejleder har brug for at have med i sin ”værktøjskasse” for at kunne få den praktiske proces til at glide, men der er også konkrete handlingsforslag og ideer til andre måder at gribe vejledningsopgaven an.

Samlet set er det en anvendelig og praksisrettet bog, som jeg forestiller mig, kan få stor betydning for vejledere overalt i landet. Den samskabende proces bliver sat flot i ramme af på den ene side modellen og værktøjskasserne og på den anden side den teoretiske gennemgang og perspektiveringen.

 

Af Kim Bistrup, autoriseret psykolog og specialpsykolog i psykiatrien

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge