Bogen er redigeret af Lene Auestad og består i en samling af artikler, der alle udspringer af en konference om Psychoanalysis and Politics, Shared Traumas, Silent Loss, Public and Private Mourning, afholdt af det Svenske Psykoanalytiske Selskab i Stockholm i marts 2012. Konferencen er én i en række af flere.

Du behøver ikke være psykoanalytisk orienteret for at blive inspireret og mere vidende af artiklerne. Men det kan nok godt være en hjælp at være det. Bogen består af i alt 10 afsnit og en grundig introduktion. Bogen kommer vidt omkring – både geografisk, men også tidsmæssigt og dermed konfliktmæssigt i forhold til dens behandling af det vigtige emne. Styrken ved dette er, at vi indføres i forskellige lande og kontinenters håndtering af samfundsmæssige traumer og dermed får et bredt og varieret input. Alle artikler er bygget op omkring en konkret konflikt og efterfølgende traumehåndtering; fokus kan være enten på individet, samfundet eller samspillet mellem de to positioner og deres indflydelse på hverandres traumehåndtering; hvordan det ene kan understøtte det andet eller netop ikke gør det.

Vi inviteres således til at se, hvordan leg og kunst som udtryksformer kan fungere som en fortløbende håndtering af enten eget eller inter-generationelt krigstraume, det være sig Anden Verdenskrig, Den Kolde Krig eller Vietnamkrigen. Efterfølgende bliver betydningen af offentlige memorials, skulpturer og installationer knyttet til Anden Verdenskrig taget under behandling. Ikke blot det faktum at de er der, men også de mere subtile signaler, der sendes via deres opbygning, placering og dermed, hvorledes de kan udsige noget signifikant om netop den konflikt, de er knyttet til og dermed præge den enkeltes muligheder for at sørge.

Holocaust og Anden Verdenskrig er også scenen for de næste kapitler, dels hvad forfølgelsen af jøder har betydet og stadig med en fod i fortiden fortsætter bevægelsen op til nutid med en belysning af, hvordan relationen udvikler sig mellem overlevende holocaust-kvinder og deres døtre, og hvordan psykoterapi kan bedre denne relation, samt hvorledes terror begået af neonazister håndteres i de tyske medier og påvirkes af den dystre fortid, der fortsat synes problematisk.

Efter en analyse af politisk vold vender bogen sig bredere ud i verden. Libanons historie med gentagne krige og tab udfoldes, konsekvenserne for de mange tvangsprostituerede kvinder, der under Anden Verdenskrig skulle tjene japanske tropper; kvinder, som aldrig er blevet anerkendt og tilkendt en officiel undskyldning, samt en analyse af skuespillet Death and The Maiden, der afspejler mulige konsekvenser i tiden, der fulgte i kølvandet på de mange drab under det chilenske diktatur i perioden 1973-90. For hvad sker der, når et offer møder sin formodede bøddel?

Bogen slutter af i Europa med en analyse af, hvorledes krige og deraf affødte tilknytningsmønstre i den britiske befolkning fra Første Verdenskrig og frem har påvirket det kollektive mindset og dermed valg af regering, hvorved forstyrrede tilknytningsmønstre banede vejen for en individualistisk højreorienteret regeringsperiode under Margareth Thatcher.

Undervejs i de mange kapitler er interessante og berigende analyser, og personligt finder jeg bogen bliver gradvist mere og mere spændende og faktisk helt medrivende i de sidste kapitler. Dog synes jeg, der var en meget lang vej til dette og kan derfor især anbefale den sidste del af bogen varmt, mens jeg umiddelbart vil tro, at de mange psykoanalytiske fortolkninger og analyser, der præger bogens første to tredjedele, primært henvender sig til det publikum, hvis hjerte banker for de psykoanalytiske teorier.

Af Louise Svendsen, autoriseret psykolog, godkendt specialist og supervisor i
psykotraumatologi/krisepsykologi samt klinisk psykologi voksne og børn

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge