Bente Lynge har gjort det igen. Hun har tidligere vist, at hun er en sand mester i at formidle kompliceret stof og gøre det fagligt letforståeligt og praktisk pædagogisk anvendeligt (fx i bogen Anerkendende pædagogik, Dansk Psykologisk Forlag, 2007). Nu gør hun det igen – og formår at fastholde den faglige skarphed i den letflydende sproglige formidlingsstil, der gør bøgerne læseværdige og tilgængelige for alle.

Bøgernes didaktiske og praktisk pædagogiske anvendelsesværdi er – som altid hos Bente Lynge – præget af en fænomenal indsigt i alle aspekter af det pædagogiske rum. Hun kender de behov, der findes blandt fagfolk i skole- og dagtilbudsverdenen.

Begge bøger omhandler det (special)pædagogiske arbejde med at styrke og stimulere børns mentaliseringsevne. Som Bente Lynge skriver, omhandler barnets mentaliseringsevne dog noget langt ”dybere” end blot evnen til mentalisering: ”Mentalisering handler om at skabe mening og sammenhæng, og mentalisering starter ofte i en kærlig relation mellem barn og forældre. Serien Sind i Sigte fortæller om hvordan sindet udvikles og udfolder sig, når nære relationer stiller sig til rådighed og på tilpas vis udfordrer barnet på dets vej ind og ud i verden”.

Jeg vil hævde, at bøgerne (serien om) Sind i Sigte giver et velbegrundet bud på at formulere en kvalificeret forståelsesramme for det komplekse fænomen, vi i Folkeskoleloven kender som ”Elevens alsidige udvikling”. I bøgerne opnår Bente Lynge at formidle en nuanceret forståelsesramme og pædagogiske anvisninger, der kan opfattes som et seriøst bud på at kvalificere de trivselsfremmende indsatser i dagtilbuddene og indsatsen i grundskolen. Vi kan benævne indsatsen som et målrettet arbejdet med at styrke elevens alsidige udvikling. Her kan ikke mindst fremhæves det spændende kapitel, der omhandler elevens motivation (bl.a. baseret på Deci & Ryans forskning), samt kapitlerne, der omhandler arbejdet med at mindske sårbarhed og fremme livsduelighed, robusthed og resiliens.

Begge bøger er udgivet som trykt bog og som e-bog. Der er desuden udgivet fem selvstændige e-bøger, der hver rummer forskellige uddrag fra hovedbøgerne. Det giver en fleksibel mulighed for fx i et teamsamarbejde på skolen (eller i dagtilbuddet) at iværksætte teamorienteret samarbejde omkring enkelte delaspekter. For den studerende på professionsbacheloruddannelsen til lærer eller pædagog er det oplagt, at en af hovedbøgerne indgår i vejledende litteratur til et eller flere uddannelsesmoduler. På læreruddannelsen fx i faget Lærerens grundfaglighed (modul 3 om ”Elevens læring og udvikling” eller modul 4 ”Specialpædagogik”). På pædagoguddannelsen enten i fællesdelen ”Pædagogens Grundfaglighed” eller i et eller flere af specialiseringsdelene.

At bøgerne formidlingsmæssigt er sammenhængende betyder dog også, at der indgår en del fælles stof i dem. Det indledende kapitel ”Hvad er mentalisering?” indgår således enslydende i begge bøger – ligesom der i hver af bøgerne er brugt en del plads til at resumere struktur og hovedindhold for den anden bog. Fordel – eller ulempe??

Det skal fremhæves, at bøgerne er flot gennemillustreret med fotos, tegninger og gode illustrationer. Endvidere er der udarbejdet 53 illustrative videoer, der giver praksisnære eksempler på bogens indhold og anvendelsesmuligheder. Videoerne gøres tilgængelige via QR koder. Det er enkelt og velfungerende.

Alt i alt er det en fornøjelse at læse bøgerne.

Jeg vil sige tak til dig, Bente, for din evne til meningsgivende, letflydende og praksisrettet formidling. Du inspirerer til pædagogisk handling og skaber idéer til at kvalificere børnenes lærings- og udviklingspotentialer. Det vil resultere i overskud på trivselsregnskabet i dagtilbud og på skoler.

Af Jørgen Lyhne, Lektor /Associate professor, VIA Efter- og videreuddannelse, Campus Aarhus N

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge