Sjælesorg i bevægelse er en antologi, der giver læseren en grundig indføring, i hvad sjælesorg er: Dens teologiske grundlag, historiske udvikling samt anvendelse i praksis. Selvom bogen som udgangspunkt retter sig særligt mod teologistuderende og kommende sjælesørgere, er den samtidig også interessant for psykologen, som indirekte har berøring med sjælesorgsområdet eller som bare er interesseret i krydsfeltet mellem psykologi og teologi.

Antologien er delt ind i fire dele, der hver beskriver sjælesorgen ud fra henholdsvis teoretiske og praktiske perspektiver.

Den første og fjerde del er særlig interessant for den læser, som er interesseret i at vide mere om sjælesorg som begreb og som teologisk disciplin. Man får i første del bl.a. en præsentation af den norske teolog Tor Johan Grevbos forståelse af sjælesorg, da han har haft en særlig og usammenlignelig betydning for sjælesorgens udvikling i Danmark. Interessant er i denne sammenhæng især hans inspiration og inddragelse af netop psykologien i forhold til forståelsen af sjælesorgen og udøvelsen af denne. I fjerde del er der fokus på teologiske kilder for sjælesorgen, og har man ikke en teologisk baggrund, kommer man virkelig på arbejde. Noget er uden tvivl også uden relevans for den psykologiske faglighed, men er man interesseret i krydsfeltet mellem psykologi og teologi, er der alligevel noget spændende at hente.

I bogens anden del får man et indblik i sjælesorgens samarbejde og afgrænsning i forhold til andet sundhedspersonale, herunder bl.a. psykologerne. Der beskrives, hvad en præst i sjælesorgsarbejdet kan tilbyde til forskel for en psykolog, og i kapitel 12 giver psykolog og ph.d. i religionspsykologi, Dorte Toudal Viftrup, konkrete bud på, hvornår og i hvilke sammenhænge, det kan være hensigtsmæssigt at henvise en klient i psykologisk forløb videre til en præst. Man får desuden i denne del af bogen en unik mulighed for at få et indblik i, hvordan mødet med det kriseramte menneske opleves fra sjælesørgerens position.

Tredje del byder på bl.a. et indblik i seneste forskning på området samt en beskrivelse af nyere tids mulighed for digitalisering af sjælesorg, ikke ulig det der foregår i forhold til digitalisering af psykoterapi. Tredje del giver desuden også et eksempel på hhv. en præsts rolle og funktion i det daglige liv i et lokalområde og i et fængsel, hvilket måske ikke har den store terapeutiske relevans, men ikke desto mindre er spændende at få et indblik i.

Antologien er omfattende og grundig og er ikke en bog, man skimmer over aftenkaffen. Den lader læseren tilbage med en oplevelse af at have fået en kvantitativ og kvalitativ indføring i, hvad sjælesorg er, hvad den kan, hvor og hvorfor. Har man haft den opfattelse, at sjælesorg blot er præstens discount-udgave af psykoterapi, bliver man korrigeret. Sjælesorg er noget andet og mere end psykoterapi, og hvis jeg kunne sammenfatte, hvad det i stedet er på en enkelt linje, så ville bogen være overflødig.

Udover antologiens vellykkede bestræbelser efter at komme hele vejen rundt om sjælesorgen, sidder man desuden tilbage med et indtryk af, at alle bidragsyderne nærer en ægte passion for sjælesorg. Gennem det skrevne, uanset den teoretiske eller praktiske indfaldsvinkel, udtrykkes der en omsorg for det kriseramte menneske og en glæde over med sjælesorgen at have en måde at række ud til vedkommende på. Her har vi noget til fælles, uanset den forskellige faglige baggrund.

Jeg vil anbefale andre psykologer med interesse for krydsfeltet mellem psykologi og teologi at læse antologien, fordi den igennem en egentlig forståelse af sjælesorg klæder os endnu bedre på til at kunne vurdere, hvornår vores fags kompetence slutter, og præsten/sjælesørgeren bør overtage.

 

Anmeldt af Suh Jacobsen, privatpraktiserende psykolog, cand.psych. & MA i teologi/religionspsykologi

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge