Når man har arbejds- og organisationspsykologi som sit felt kan gode metodebøger vække den samme begejstring som håndværkere finder i velassorterede byggemarkeder. Social kapital i aktion er en sådan inspirerende, nyttig og handy bog.

I 2014 udgav de to forfattere, hvad der kan betragtes som del 1. af forfatternes bidrag til feltet social kapital. Bogen Social kapital i organisationer er en velskrevet bog, der tager fat i begrebet social kapital fra tre vinkler.

Den første vinkel guider læseren igennem den teoretiske genealogi om begrebet social kapital. Dette er i sig selv en præstation, fordi begrebet social kapital på en og samme gang er meget komplekst og meget enkelt.

Den anden vinkel knytter begrebet social kapital sammen med systemiske og social-konstruktionistiske teorier om ledelse, kommunikation og samarbejde.

Endelig gør den tredje vinkel begrebet håndgribeligt gennem i forhold til metoder der styrker samarbejdsrelationer.

Bogen Social kapital i aktion – veje til samarbejde om kerneopgaven (2015) kan betragtes som en mere konkret anvisning til det at arbejde med social kapital i organisationer. Bogen fokuserer meget konkret og velbeskrevet på følgende temaer inden for diskursen om social kapital:

 • Kerneopgaven
 • Strukturer til at understøtte fællesskaber på arbejdspladsen
 • Samlende, brobyggende og forbindende social kapital
 • Målinger af social kapital
 • Begreberne tillid, retfærdighed og samarbejdsevne

Bogen tilbyder efter min bedste vurdering en velassorteret værkstøjskasse. Konsulenter, ledere, undervisere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og medarbejdergrupper kan have meget glæde af den. Den er systematisk og stramt opbygget. Derfor er den super nem at finde rundt i. Man kan tydeligt mærke, at de to forfattere er trænede undervisere, der hele tiden tænker didaktik ind i deres processer.

Forfatterne siger selv i deres indledning, at bogen er en samling af cases og metoder, og at den ikke egner sig så meget til at blive læst fra ende til anden i et stræk. Den egner sig mere til at slå op i, og læse i mindre bidder som inspiration til konkrete problemstillinger.

Alle kapitler er rundet efter sammen stramme koncept:

 • En eller flere cases
 • Fokus
 • Varighed
 • Formål
 • Metode
 • Effekt
 • Opfølgende proces
 • Tip
 • Anvendelse i andre dimensioner

Jeg er enig med forfatterne i, at denne stramme struktur gør bogen mindre egnet til at læse fra begyndelsen til slut og mere egnet som en arbejdspsykologisk håndbog.

I forbindelse med en temadag hvor en organisation arbejder med beskrivelsen af deres kerneydelse, har jeg selv haft glæde af bogen som en teoretisk og metodisk inspirerende håndbog. Bogens naivistiske illustrationer inviterer fornemt til arbejdet med social kapital.

Bogen prætenderer ikke at være mere, end den er.
Et hjertesuk kan dog være, at når den genoptrykkes,ville det være interessant om forfatterne tilføjede yderligere refleksioner om de samfundsmæssige diskurser, der aktuelt betyder et voldsomt fokus på kerneydelsen.

Af Vibe Strøier, cand.psych., aut. psykolog og specialist og supervisor i arbejds- og organisationspsykologi

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge