Bogen består af små tegneserier i japansk animé-stil og er, som undertitlen nævner, et socialt landkort for sociale opdagelsesrejsende. Ligesom et godt gammeldags landkort i papir, som man af og til har skullet vende og dreje for at orientere sig, er dette sociale landkort også et, der skal vendes og drejes. Helt bogstaveligt! Bogen er nemlig bygget op på den måde, at den ene del af bogen handler om, hvordan bogens tre hovedpersoner agerer i forskellige sociale situationer ud fra nogle funktionelle strategier og sociale koder. Vender man bogen om, kan man læse om præcis de samme sociale situationer, men hvor hovedpersonerne ikke agerer forventeligt i situationen og derved kommer ud i sociale unoder i stedet. Der er flere måder at læse bogen på, og den beslutning mindede mig ærlig talt om at stå med et af de gamle landkort, der er tæt på umulige at folde sammen igen, når de først er foldet ud. Det tager lidt tid lige at finde ud af, hvad der er op og ned, og hvordan det lige vil give bedst mening at læse kortet. Jeg valgte at læse en unode-situation og derefter læse den samme situation, hvor hovedpersonerne gjorde brug af sociale koder, men det er bestemt også en mulighed at læse den ene halvdel af bogen fra ende til anden og derefter vende bogen om og læse om det modsatte perspektiv. Bogens opbygning er efter min opfattelse et sjovt, friskt pust til den traditionelle, helt gængse bog, og opbygningen samt de mange animétegneserier vækkede med det samme min nysgerrighed og interesse. Efter hver tegneserie følger en forklaring på, hvad der gik hhv. godt eller skidt alt efter, om man læser situationen ud fra sociale koder eller sociale unoder.

Bogen henvender sig primært til unge mennesker med sociale vanskeligheder som fx mennesker med autisme, ADHD eller lignende. Bogen tager læseren i hånden og guider på en oplysende, ordentlig og respektfuld måde læseren til at forstå, hvad der er hhv. forventelig og ikke-forventelig adfærd i forskellige sociale situationer, og hvad der ligger til grund for disse forventninger. Endvidere bliver det også belyst, hvilke konsekvenser der kan være følelses- og adfærdsmæssigt af de valg, som træffes i sociale kontekster og dilemmaer. Pårørende eller fagpersoner, der arbejder med mennesker med sociale vanskeligheder, vil ligeledes kunne have gavn af at læse bogen for at finde inspiration til at være medguide på den unges sociale opdagelsesrejse og/eller for at få et øget indblik i, hvilke dilemmaer, tanker og følelser, der kan være hos de mennesker, der ikke intuitivt har manualen til sociale forventninger og uskrevne regler med sig.

Der er efter min vurdering tale om en interessant og pædagogisk bog med konkrete anvisninger og forklaringer ud fra en tydelig fast struktur, hvor der tales til unge i øjenhøjde. Eksempelvis er bogen spækket med forkortelser som RERU (Regn Reglerne ud), der for mig at se taler ind i et ungdomssprog, hvor forkortelser også har vundet indpas med fx forkortelsen FOMO (Fear of missing out). At bogen taler de unges sprog, er klart en af bogens styrker. Ligeledes er den tydelige struktur og konkrete gennemgang af de sociale situationer også en nævneværdig styrke til den målgruppe, bogen er rettet mod. Hvorvidt nogen kan opleve bogen lidt for pædagogisk, skal jeg ikke kunne sige, men jeg synes bestemt, at der her er tale om et godt bud på en bog, der kan skabe en øget forståelse for sociale spilleregler og forventninger for mennesker, hvor netop dette kan være en ukendt rute på landkortet.

Af Ninna Anderson-Ingstrup, cand.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge