Tilbage til arbejdet er en opfølger til Pseudoarbejde af Dennis Nørmark og Anders Fogh Jensen (2018). Hvor Pseudoarbejde præsenterede begrebet pseudoarbejde og analyserede de (primært samfundsmæssige) problemer ved det, skal Tilbage til arbejdet forestille at have et mere praktisk fokus med konkrete forslag, til hvordan man kan bekæmpe pseudoarbejde i dagligdagen.

Bogen består af seks dele, der mere eller mindre flyder sammen, eftersom de ikke har forskellige formål, men alle behandler samme tema med lidt forskelligt fokus og lidt forskellige løsningsmodeller.

Nørmark har bred erfaring som antropolog og konsulent. Han forklarer, at han derfor både har været udfører af og senere bekæmper af pseudoarbejde.

Denne brede erfaring kommer blandt andet til udtryk i form af talrige eksempler på pseudoarbejde, som han enten selv har observeret eller har fra mennesker, han har mødt og talt med emnet om.

For læseren, der i forvejen har læst Pseudoarbejde, kan mange af disse eksempler dog virke som unødvendige gentagelser af samme overordnede pointe: pseudoarbejde er spild af vores alles tid, penge og ressourcer.

Nørmarks indgående praktiske såvel som teoretiske viden om bogens emne er på den ene side bogens største styrke, da man kan mærke, at han brænder for emnet og har indgående kendskab til de medfølgende problematikker. Men på den anden side kan det også være et svaghedspunkt, da man som læser kan trættes af at blive slæbt igennem den samme pointe igen og igen – blot med et nyt eksempel på uhyrligheden af pseudoarbejde.

Som læser af Tilbage til arbejdet kan man heller ikke undgå at overveje om bogens pointer kunne være udgivet på en mere letlæselig og letfordøjelig måde – eksempelvis som en kortere manual eller sat forståeligt op i en flot PowerPoint-præsentation? For der er ingen tvivl om at bogens pointer er både vigtige og relevante for størstedelen af medarbejdere både i det private og i det offentlige.

Som eksempel er jeg stor fan af Nørmarks forslag om at (gen)etablere diskussionen om hvornår noget er godt nok – altså hvornår en opgave er løst tilfredsstillende. Det er en pointe jeg selv som tilsynsførende drøfter med ledere og medarbejdere på tilsyn, da det er en god og nem måde at forebygge stress på.

En anden vigtig pointe i bogen er at (gen)etablere tilliden medarbejdere og ledere imellem, hvor Nørmark argumenterer for at ledere bør have mere ansvar og medarbejdere bør have større frihed, så mange opgaver på den måde kan løses hurtigere, lettere og mere tilfredsstillende.

Tilbage til arbejdet er en udmærket bog, hvis man gerne vil læse sig ind på emnet pseudoarbejde og samtidig ønsker en masse eksempler på emnet. Det kan dog være tungt at læse den fra ende til anden, da antallet af eksempler tager overhånd og forfatterens gode og konkrete forbedringsforslag drukner.

Undertegnede anbefaler derfor også at man enten læser Pseudoarbejde eller Tilbage til arbejdet – en læsning af begge vil være et eksempel på det som begge bøger for alt i verden ønsker at undgå.

 

Louise Ahle, erhvervspsykolog og tilsynsførende i Arbejdstilsynet

 

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge