I 2021 udkom Traume, hjerne og krop, der er den første danske bog på markedet, der tager fat i opdateret forskning og viden om biologiske forhold ved traumer og PTSD. Bogen er opdelt i tre dele, hvor læseren bliver klogere på reaktioner på traumer, PTSD samt fysiologiske og neurobiologiske karakteristika ved PTSD.

I den første del introduceres PTSD, det biologiske grundlag for PTSD samt de neurovidenskabelige metoder og undersøgelsesdesign, der anvendes til at forske i PTSD, bliver gennemgået. I anden del præsenteres de biologiske forhold, der er knyttet til traumer og PTSD, herunder resultaterne fra den nyeste neurobiologiske PTSD-forskning.

Her beskrives forskellige udtryk af PTSD, herunder biologiske karakteristika ved genoplevelse, undgåelse og øget alarmberedskab, dissociative symptomer samt forandringer i motivation, lyst og interesse. Tredje del beskriver aktuel viden om PTSD’s biologiske forbindelse til somatisk komorbiditet, forskellige PTSD-behandlinger, som virker direkte gennem biologiske mekanismer samt seneste udvikling indenfor psykofarmakologi og elektrisk/magnetisk stimulering. Det afsluttende kapitel i del 3 opsummerer desuden forskningens aktuelle status, redegør for centrale udfordringer for forskningen og skitserer nogle veje til at overvinde disse.

De tre forfattere er henholdsvis to psykologer og en læge, som alle har en ph.d. Dette er også tydeligt at mærke i bogen, hvor forfatterne er kritiske ift. begrænsninger ved forskningen, som bogen bygger på. Men også ift. hvor grundig og omhyggelig forskningen præsenteres i bogen.

Forfatternes ønske er at sætte fokus på biologiens betydning for den overordnede forståelse af PTSD ved at give et overblik over et omfattende biologisk forskningsfelt. Bogen har tilsigtet at formidle de mangeartede, ikke-kongruente aktuelle fund på mange forskellige biologiske og psykologiske niveauer, som øger viden om PTSD og reaktioner på psykiske traumer.

Da bogens indhold er komplekst, detaljeret og favner bredt forskningsmæssigt, kan det være en forudsætning at have et forhåndskendskab til traumer og PTSD ud fra et biologisk perspektiv, da den ellers kan blive lidt tung at læse. Men behandlere og forskere, som i deres arbejde møder personer, der har været udsat for psykiske traumer, kan have glæde af bogen som et godt struktureret opslagsværk.

Bogens styrke er helt klart, at den er opbygget på en pædagogisk måde, som hjælper læseren gennem ellers komplekst stof med gode illustrationer, tekstbokse og opsummeringer, som man i højere grad kender fra engelsk psykologiske grundbøger. Således formidles kompleks og ny forskning på det biologiske område indenfor PTSD på en mere tilgængelig måde med gode caseeksempler og i et forståeligt sprog.

Tak for dybere indsigt i biologiske perspektiver på PTSD!

Af Anne Sophie Stougaard Byder, Cand.psych.aut.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge