Vi lever i en tid, hvor vi har uendelige muligheder, og der er tilsyneladende ingen grænser for realiseringen af det gode liv. Vi vil det hele, og det skal også vises over for omverdenen, men angsten lurer i baggrunden.

Forfatterne trækker på flere af store filosoffer, sociologer og psykologer samt undersøgelser til at redegøre for det senmoderne samfund og de vilkår, det senmoderne menneske skal forholde sig til. Forfatterne påpeger her, at det er vigtigt, at mennesker bliver bedre til at tilpasse sig de ydre krav og vilkår på en måde, der er både sund og bæredygtig, og de kommer i bogen med bud på, hvordan vi kan gøre det.

Bogen er delt op i fire stadier; ”Det, der sker”, ”Det vi ser” og ”Det du gør”, og ”Det du kan ”. I disse stadier tydeligøre forfatterne det pres, som det senmoderne menneske oplever, i kraft af øgede valgmuligheder og behov for at føle værdi. Vi rammes af en valgeldorado, og det er svært at overskue livet og gennemskue konsekvenserne af valgene. Den byrde gør, at vi kan komme til at søge efter andre, som kan give os de rigtige svar, af frygt for selv at vælge forkert. Gennem hverdagseksempler, og muligt fremtidsscenarier på arbejdslivet og privatlivet, forsøger de at belyse, hvordan vi danskere vil blive nødt til at finde sundere tilpasningsformer, primært gennem øget bevidsthed og selvindsigt.

Jeg synes, det er rigtig spændende, at de to forfattere bringer hver deres baggrunde i spil, som hhv. erhvervspsykolog og fremtidsforsker. Man kan tydeligt mærke den faglige tyngde både i bogens afsnit om de psykologiske og filosofiske perspektiver såvel som i afsnittene, der berører fremtidstrends. Bogen vækker nysgerrighed samt åbner for vigtige perspektiver og forslag til måder at imødekomme de udfordringer, der bringes op på en bæredygtig måde. Jeg kunne dog savne at forfatterne var gået mere i dybden i forhold til nogle af tematikkerne evt. ved at have begrænset nogle af de under-emmer, de vil berøre. Dette er dog netop bogens force, fordi dette er en bog, som de fleste vil kunne læse og få udbytte af uanset faglig eller professionel baggrund.

Bogen giver læseren en bedre forståelse af nutidens samfund, hvordan vi og omverdenen påvirkes, og herigennem bedre mulighed for at forholde sig aktivt til hverdagens valg.

Af Mariam Mellouli, Psykolog. Aut. – Med MSc. i strategisk HR og organisationsanalyse

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge