I Ud af kampen kommer Allen Holmgren med en skarpsindig analyse af New Public Management samt de patriarkalske og totalitære principper, den bygger på.

Holmgren skriver, at vi siden midten af 1980’erne har fået en ledelseskultur med centralisering, styringsmani og kontrolgalskab – en kultur, hvor der ikke tages hensyn til faglighed, og hvor økonomien bestemmer, ikke kun som middel, men som mål i sig selv. En sådan kultur skaber stress, adskillelse og konflikter, et arbejdsmarked i kamp.

Holmgren beskriver, hvordan topchefer fortrænger de reelle problemer, og medarbejderne bindes af en tavshedskultur med den konsekvens, at alvorlige problemer ikke erkendes og løses. Sidst, men ikke mindst, skaber den totalitære ideologi et arbejdsmarked, som underminerer muligheden for at udøve kvalificeret ledelse og i sidste ende underminerer vores demokrati.

Ud af kampen er ikke kun en bog om samfund og ledelse, men også en bog om personlighedsudvikling og dens betydning for strukturerne på arbejdspladserne og i samfundet.

Bogen er rig på spændende og præcise analyser af vigtige samfundsorganisationer bl.a. ledelsen og kulturen i SKAT.

Holmgren kommer i bogen med sin løsning på ledelseskrisen. Han pointerer, at livet et for kort til den kamp, som udspiller sig på arbejdspladserne nu. Holmgren mener, at det både er nødvendigt og muligt at ændre vores ledelsesstil. Gennem en antipatriarkalsk tilgang, hvor lederen virkelig leder ved at fokusere på de menneskelige værdier og intentioner samt lytte til medarbejderne og skabe fælles narrativer, kan vi skabe fællesskab, forbundethed, løsninger og håb.

Ud af kampen er et vigtigt bidrag til erkendelse af de udfordringer, vi står i, samt til, hvordan vi løser dem. En bog, som skal læses.

Af Merete Gudmand-Høyer, psykolog

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge