Følg med i – og få et overblik over – hvilke nye bøger, der bliver udgivet på det psykologiske fagområde på en lang række af de danske forlag.

Redaktionen får hver måned tilsendt nye, aktuelle udgivelser fra forlagene og samler de nyeste udgivelser i boglisten herunder, som bliver opdateret løbende.

Klik på bogtitlen for at få mere at vide om bogens indhold.

Juli 2018

Mestring af sorg. Håndbog for efterladte og hjælpere. Af Atle Dyregrov & Kari Dyregrov. Dansk Psykologisk Forlag (9. juli 2018). 192 sider, 299 kroner.

At miste en af sine nærmeste er noget af det sværeste, der findes. Men sorgen og tabet er også en del af livet. Sorgen kan opleves på mange måder, men selv når det er sværest, er der hjælp at hente.

MESTRING AF SORG er en håndbog for alle, der har mistet en, der står dem nær. Bogen indeholder brugervenlige beskrivelser og konkrete råd om mestring af sorg, der kan hjælpe efterladte til at leve videre med det smertefulde tab.

Forfatterne giver gennem eksempler en forståelse af sorg og sorgreaktioner, og hvordan man kan skelne mellem normal sorg og kompliceret sorg. I bogen findes også vejledning til, hvordan netværket omkring de efterladte kan støtte i den første tid efter et dødsfald, men også på længere sigt.

En stor del af bogen er baseret på beretninger fra mennesker, der har mistet og generøst har delt deres erfaringer med forfatterne gennem deres mange års arbejde med sorg i praksis og i forskning.

Bogen henvender sig især til mennesker, der har mistet, men vil også være nyttig for fagpersoner, der arbejder med mennesker og sorg.

Læs et uddrag af bogen her

Hukommelse, hjerne og bevidsthed. Af Niels C. Jørgensen. Nyt Psykologisk Forlag (2018). 348 sider, 450 kroner.

Udgivelsen af neuropsykologen Niels C. Jørgensens bog “Hukommelse, hjerne og bevidsthed” skal afhjælpe et langvarigt savn i udgivelserne på det danske psykologiske forlagsmarked, hvor hukommelse som forskningsemne stort set har været forbigået.

I “Hukommelse, hjerne og bevidsthed” er der tale om en dækkende empirisk og videnskabsteoretisk fremstilling med historiske paradigmer sat i perspektiv af de videnskabelige hovedretninger og fremtrædende enkeltskikkelser, der har præget udforskningen af hukommelse. I bogens anden del er neurobiologien og heraf inspirerede bevidsthedsteorier inddraget, og her gøres tillige rede for de tilnærmelser mellem psykologi og neurobiologi, der indledtes af neurobioloen E. Kandel og neuropsykologerne D.O. Hebb og senere Brenda Milner, som hver for sig bidrog til en epokegørende udvikling inden for hjerneforskning. Bogen slutter med en grundig gennemgang af nyere bevidsthedsforskning, hvor markante skikkelser som G.M. Edelman, F. Crick og J.R. Searle er uddybende gennemgået og kritisk kommenteret.

Modsat det sidste årtis flodbølge af selvhjælps-, mindfulness- og “lykke”-manualer samt lignende populærvidenskabelig brugslitteratur stiller denne bog krav til læseren om fordybelse og eftertanke. Udbyttet vil til gengæld forventelig være en dybere indsigt i de problemstillinger, der danner kernen i klassisk og aktuel erkendelseslære om grænselandet mellem psykologi, bevidsthed og hjerneprocesser. Ud over såvel professionelle som studerende inden for psykologi, neurobiologi, medicin og filosofi henvender bogen sig til andre særligt interesserede, der gerne vil vide noget seriøst om emnet.

Juni 2018

Organisationers evner til digital transformation. Af Pernille Kræmmergaard. DJØF Forlag (juni 2018).

Bogen definerer begrebet digital transformation (og hvordan det adskiller sig fra digitalisering) og præsenterer fire forskellige generationer af digital modenhed.

Den går desuden i dybden med de ni organisatoriske kapabiliteter, som er væsentlige for at stå sig godt i transformationen og opnå høj digital modenhed.

Flere oplysninger følger i juni, når bogen udkommer.

Dilemmaledelse. Strejftog gennem faglitteraturen. Af Frans Bévort, Thomas Duus Henriksen, Anne-Mette Hjalager, Henrik Holt Larsen, Rikke Kr. Nielsen, Signe Vikkelsø. DJØF Forlag (juni 2018).

Interessen samler sig om begrebet ledelsesdilemma, bl.a. fordi ledelse ofte kræver valg mellem modsatrettede hensyn.

Bogen præsenterer og analyserer ti vigtige ledelsesdilemmaer, som er udvalgt ud fra, hvad der rører sig i forskningen og ledelses-litteraturen, samt hvad virksomheder i praksis oplever som ledelsesdilemmaer.

Flere oplysninger følger, når bogen udkommer i juni.

Far i klemme. De røde skilsmisser - når systemet begår overgreb. Af Bruno Skibbild. Forlaget Powerpress (5. juni 2018). 275 sider, 249 kroner.

På grundlovsdag den 5. juni udkommer bogen ‘Far i klemme’. Det er en hverdagsgyser, som fortæller om de overgreb, en far og hans to små børn har været udsat for under en årelang og barsk kamp med offentlige myndigheder som modspillere.

“Undskyld” er ikke nok, når offentlige myndigheder igennem syv år ødelægger livet for en far og hans to små børn. Bruno Skibbild har fået sin undskyldning, og alligevel har han valgt at fortælle sin og sine børns personlige historie i bogen ‘Far i klemme’. Bogen udkommer den 5. juni på grundlovsdag, som også er ‘Fars dag’ og rummer en sønderlemmende kritik af dansk lovgivning og forvaltningspraksis i samværs- og børnesager. Bruno Skibbild og hans børn har i børnenes første syv leveår fået deres hverdag smadret på grund af inkompetence både i forbindelse med forældremyndigheds- og samværssager, tvangsfjernelse af børnene og ved fogedforretninger.

Når myndigheder begår overgreb
Historien om Bruno og hans to små børn er fængslende og minder nærmest om en roman. Imidlertid er det en hverdagsgyser – med ægte mennesker af kød og blod – som vil få det til at løbe koldt ned ad ryggen på de fleste. Bruno Skibbild , der er cand.mag i historie og idræt, håber, at han med bogen kan få politikere og embedsmænd til at lytte og lære, så historien ikke gentager sig med det nye skilsmissesystem, som er blevet vedtaget i dette forår. Frygten er, at det nye system blot er ny vin på gamle flasker, og at utopien om ligestilling og samarbejde mellem alle forældre – uanset forældreevne – vil leve videre i det nye system:

“Jeg har altid troet, at myndighederne i Danmark var til for at varetage borgernes bedste, men den tro har jeg ganske enkelt mistet. Mine børn og jeg er desværre ikke de eneste, der har været i vridemaskinen i lovgivningen og i forvaltningspraksis. Jeg ved, at der er mange andre forældre end mig – både fædre og mødre – som er blevet truet og med fogedens hjælp tvunget til at udlevere deres børn til skadelige samvær. Der er forældre, hvis børn uretmæssigt er blevet tvangsfjernet, fordi sagsbehandlere i kommunerne ikke har sat sig ordentligt ind i sagen.”

Bruno Skibbild håber, at han med sin bog kan være med til at stille skarpt på et myndighedssystem, som kan være ødelæggende for både forældre og børn, blandt andet fordi børn bliver tvunget på samvær med forældre, der ikke magter forældreansvaret. Det kan være forældre med alvorlige personlighedsforstyrrelser, misbrugere af alkohol, piller og stoffer eller forældre med forskellige typer af psykiatriske diagnoser – herunder pædofili.

Vi frygtløse. Af Friedrich Nietzsche. Oversat og med indledning og noter af Niels Henningsen. Forlaget Mindspace (4. juni 2018). 146 sider, 200 kroner.

Vi frygtløse er Friedrich Nietzsches (1844-1900) nyskrevne femte bog til genudgivelsen i juni 1887 af de fire bøger i Den muntre videnskab fra 1882, som nu for første gang foreligger i en dansk oversættelse.

Konsekvensen af, at ”Gud er død”, er for Nietzsche et Europa præget af had og frygt hos de mange svage i ånden, med fanatisme til følge: “Men vi frygtløse, vi denne tidsalders mere åndelige mennesker, vi kender vor fordel godt nok til netop som de mere åndelige at leve uden frygt for denne tid.” Med den sjældne “frie ånds” særegne vid og viden træder Nietzsche op mod denne tid med sin bidende sarkasme og de konstant afprøvende om-tænkende aforismer.

Intet er helligt, og alle står for skud, når Nietzsche her præsenterer sin kur mod mennesket, som vi kender det. Det moderne menneske – med dets flokmentalitet og middelmådighed – ønsker ikke andet end at bevare status quo. Vejen mod det nye menneske – Nietzsches ’overmenneske’ – skal findes i skabelsen af et nyt formål, og midlet dertil er en ny sundhed. Det skal være slut med at adskille krop og tænkning, sådan som filosofferne så længe har gjort det. Vores bevidsthed bør vi heller ikke længere stole på, begrænset som den er af sproget. Og så må vi afvise det mekaniske verdensbillede, som tror, at livet kan sættes på formel.

Bogen er oversat, indledt og med noter af Niels Henningsen.

Frihedens pris - En kort historie om menneskehjernen. Af Peter Lund Madsen. Lindhardt & Ringhof (6. juni 2018). 272 sider, 299,95 kroner.

Peter Lund Madsen tager os med på en rejse gennem hjernens evolutionshistorie og forklarer, hvorfor alle moderne mennesker bærer kimen til mental ubalance i sig. Peter Lund Madsen fortæller også om dengang, han selv var bange for at blive sindssyg. Men hvad sker der egentlig i hjernen, når virkelighedsopfattelsen forsvinder, og man ikke kan kende sig selv i spejlet? Når man bliver så angst, at hjertet hamrer, gulvet forsvinder, og man ikke kan trække vejret? Læs om den betydning hjernens funktionsevne har for stress, demens, angst, skizofreni og meget mere.

Vanebrud. Af Lene Tanggaard. Akademisk forlag (7. juni 2018). 200 sider, 249,95 kroner.

Har du mon en vane eller to, du gerne vil bryde?

VANEBRUD er bogen til dig, der ønsker at få mere kreativitet ind i din hverdag. Den giver dig gode ideer og metoder til, hvordan du kan udfordre dine gamle vaner og veksle dem til kreativ tænkning – både personligt og i dit arbejdsliv.

Betragt kreativitet som toppen af et isbjerg, der hviler på et fundament af vaner, rutiner og erfaringer. Når du skal tænke kreativt, handler det derfor ikke altid om at kaste gamle vaner overbord og bare ’tænke ud af boksen’. Der er nemlig masser af kreativt potentiale i dine gamle vaner, for vanerne er kilden til de vanebrud, der kan bringe ny kreativitet op til overfladen.

Lene Tanggaard er professor i psykologi og har i mange år forsket i kreativitet og kreative processer. I denne bog tager hun læseren ved hånden og peger med inspiration fra forskningen på syv vaner, vi alle kender til. Med udgangspunkt i dem, fortæller hun om de vanebrud, der har inspireret hende selv til kreativ tænkning.

VANEBRUD er en underholdende og lærerig hyldest til kreativiteten i os alle. Men bogen er en mindst lige så stor hyldest til de vaner og rutiner, der skaber fantastiske forudsætninger for, at kreativiteten i det hele taget kan opstå.

Sunde børns problemer. Af Lars Rasborg. Akademisk forlag (ny udgave 15. juni 2018). 160 sider, 249,95 kroner.

Emma på tre år afviste sin mor og ville kun have hjælp af sin far. Sammy på 14 år passede ikke skolen. Begge børns forældre fik i løbet af seks-ti samtaler med en psykolog en forståelse af deres børn og erfaring med nogle metoder, der gjorde dem i stand til at løse problemerne.

Inden forældre søger hjælp, har de ofte gjort mange forsøg på selv at løse problemet. Og når de søger hjælp, er de ofte frustrerede og føler sig afmægtige – ønsket om en positiv forandring er stort.

Sunde børns problemer handler om, hvordan forældre med passende vejledning selv kan hjælpe deres barn med afgrænsede problemer, og hvordan daginstitutionen og skolen kan medvirke.

Bogen henvender sig til forældre og alle andre med interesse for børns udvikling: pædagoger, lærere, sundhedsplejersker, børnepsykiatere, psykologer, studerende og bedsteforældre.

Sunde børns problemer udkom første gang i 2009. Denne nye udgave indeholder mange flere varianter af metoderne spejling og jeg-støtte samt et nyt kapitel om diagnoser.

Lars Rasborg har udgivet Miljøterapi med børn og unge (3. udg., 2016) og Miljøterapi i gruppe og organisation, der begge er udkommet på Akademisk Forlag. Desuden har han udgivet hæftet Spejling og jeg-støtte. Metodeoversigt, som knytter sig tæt til hans bøger.

Maj 2018

Den nye persondataret. Persondataforordningen. Af Peter Blume. DJØF Forlag (2018). 405 sider, 550 kroner.

Persondataforordningen, 2016/679, ændrer dansk persondataret på mangfoldige måder. Forordningen skaber nye muligheder for borgerne, men den medfører også nye krav til de dataansvarlige myndigheder og virksomheder, samt til databehandlerne.

Bogen gennemgår hele forordningen og sætter denne ind i en større persondata-retlig kontekst. Bogen beskriver endvidere persondatarettens historie op til forord-ningen, og den betydning forordningen vil få for danske retsforhold. Bogen indeholder desuden en refleksion om fremtiden efter 2018.

Forordningen er trykt i bogen, så du altid har den ved hånden.

Læs mere om bogen her.

Den nye persondatarets aktører. Af Peter Blume. DJØF Forlag (2018). 160 sider, 360 kroner.

Bogen indkredser den nye persondataret, skabt af persondataforordningen og suppleret af databeskyttelsesloven, ved at sætte fokus på de aktører, der optræder i reguleringen og som på hver deres måde er afgørende for, at persondataretten fungerer.

Aktørerne har både forpligtelser og rettigheder. Bogen har fokus på:

Den registrerede
Den dataansvarlige
Databehandleren
Databeskyttelsesrådgiveren
Datatilsynet
Det Europæiske Databeskyttelsesråd
EU-Kommissionen
Domstolene og EU-Domstolen

Ved at tage udgangspunkt i aktørerne formidles den nye persondataret ud fra en anden indfaldsvinkel end sædvanligt med den målsætning at skabe en bedre forståelse af denne nye ret.

Peter Blume er professor dr.jur. ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet.

Lær at være kreativ på kommando. Af Pede B og Mads Korsgaard. People's Press (2018). 220 sider, 249,95 kroner.

Freestylerap kan betragtes som kreativitetens ekstremsport. I Aktivt kreativt – udnyt freestylemekanismerne udforsker det umage makkerpar psykolog Mads Korsgaard og freestylerapper Pede B, hvordan vi alle kan anvende de psykologiske mekanismer bag freestylerap til at blive mere kreative.

Hvad er kreativitet for noget? Hvilke psykologiske mekanismer anvender man for at kunne være kreativ på kommando? Hvad sker der i hjernen på en freestylerapper? Og hvorfor skal en god freestylerapper helst læse en avis om dagen.

De spørgsmål – og mange flere – besvarer psykologen Mads Korsgaard og Danmarks mest vindende freestylerapper Pede B i Aktivt kreativ – et fælles, punk-akademisk bogprojekt. Det umage makkerpar udforsker og afdækker her mekanismerne bag den menneskelige kreativitet. Kreativitet handler ofte om at sammenkoble skæve elementer, så der opstår noget nyt. Det princip efterlever Mads og Pede til fulde i deres utraditionelle samarbejde. Her krydres let tilgængelig, psykologisk forskningsformidling med masser af eksempler og anekdoter fra Pede B’s karriere som tredobbelt vinder af MC’s Fight Night.

Freestylerap er en ekstremsport. Det er en særlig måde at forholde sig aktivt kreativt til en helt speciel situation. Ved at studere de psykologiske mekanismer, freestylerappere sætter i spil, kan vi alle sammen lære at forholde os aktivt kreativt til vores tilværelse i mange andre sammenhænge. At være “kreativ” er omgivet af mange myter og falske antagelser. I bogen bliver vores kreative maskineri gjort lidt mindre mystisk.

Vi siger normalt, at kreative ideer er noget vi “får” – som om nogen “giver” dem til os. Ved at udnytte freestylemekanismerne kan vi i stedet tage ansvaret for vores egen kreativitet. Vi kan være aktivt kreative.

Pede B (f. 1984) er anmelderrost dansk rapper med en lang række succesfulde pladeudgivelser og koncertturnéer bag sig. Kan desuden som den eneste bryste sig af titlen som tredobbelt vinder af MC’s Fight Night (DM i freestyle-rap).

Mads Korsgaard (f. 1984) er psykolog, cand.psych., professionel musiker og konsulent med stor undervisningserfaring og speciale i innovation og kreative processer.

Strategi og styring med effekt. Af Per Nikolaj Bukh & Karina Skovvang Christensen (red.). DJØF Forlag (2018). 300 sider, 400 kroner.

Bogen præsenterer elementerne i den ledelsesmæssige infrastruktur for fremtidens velfærdssamfund – og giver inspiration til arbejdet med effektbaseret strategi, ledelse og styring i alle dele af den offentlige sektor.

Den er struktureret i tre temaer:
1. Fremtidens velfærdssamfund
2. Strategi, mål og databaseret ledelse
3. Nye modeller for effektbaseret styring

Læs mere om bogen her.

Factfulness. 10 grunde til at vi misforstår verden - og hvorfor den er bedre end vi tror. Af Hans Rosling & Ola Rosling & Anna Rosling Rönnlund. Lindhardt & Ringhof (2018). 376 sider, 299,95 sider.

FACTFULNESS handler om verden, og hvordan vi kan blive bedre til at forstå den, som den virkelig er.

Når man stiller folk simple spørgsmål om globale tendenser, giver de altid de forkerte svar. Hvor mange piger går fx i skole? Hvor stor vil Jordens befolkning være i 2050? Og lever størstedelen i rige eller fattige lande?

I FACTFULNESS viser Hans Rosling sammen med Ola Rosling og Anna Rosling Rönnlund, hvorfor misforståelserne sker. De beskriver 10 fundamentale menneskelige instinkter, som konsekvent forhindrer os i at have et faktabaseret verdenssyn.

Læs denne bog, og dit syn på verden vil blive forandret for altid.

Jeg slukker nu! Få et sundt forhold til din telefon. Oversat til dansk af Siri Hjelm Jacobsen (Opr. titel: How to break up with your phone (februar 2018)). Politikens Forlag (2018). 250 sider, 100 kroner.

Din smartphone gør dig til narkoman
’Jeg slukker nu!’ er en guide til, hvordan man kan få et sundt forhold til sin telefon. Baseret på egne oplevelser og grundig research har den prisbelønnede journalist Catherine Price skrevet en tankevækkende bog om mobil-afhængighed og en konkret guide til, hvordan man kan genvinde kontrollen.

Elsker du din smartphone – men synes, at den stjæler for meget af din tid? Er der pludselig gået både hele og halve timer, mens du lige har tjekket vejret, dine venners opdateringer eller et par andre i øjeblikket uundværlige ting? Måske har forelskelsen til din telefon udviklet sig til træthed, en følelse af stresset tomhed og småfrustration.
Den prisbelønnede videnskabsjournalist Catherine Price har prøvet det på sin egen krop og dykker her ned i, hvor hurtigt og effektivt vores smartphones har overtaget vores liv.

Første halvdel af ’Jeg slukker nu!’ forklarer helt enkelt og med humor, hvordan afhængigheden opstår og hvilke konsekvenser den har. Hvordan smartphones og apps er designet til at være vanedannende, og hvorfor det ødelægger vores evne til at fokusere, skabe nære relationer og indpoder os med angsten for at gå glip af noget – mens vi i virkeligheden går glip af vigtige ting i livet, bliver mere ensomme og øger risikoen for at udvikle såkaldte digitale følgesygdomme, såsom stress, søvnløshed og psykiske problemer.

Anden halvdel af bogen er en hands on guide til, hvordan man på 30 dage kan ændre sine vaner og få et sundt forhold til sin telefon. Dels ved en række konkrete øvelser, der hjælper dig til at få større bevidsthed, nærvær og ro – og dels ved en række tekniske fif og værktøjer, der gør det muligt at få glæde af de mest nyttige funktioner ved ens smartphone og undgå de dårlige ’fælder’, den får os til at falde i.

FAKTA:

 • Vi tjekker vores telefoner ca. 47 gange om dagen (18-24-årige ca. 82 gange).
 • Vi bruger i gennemsnit mere end 4 timer om dagen på vores telefoner. Det løber op i 28 timer om ugen, 112 timer om måneden eller 56 hele dage om året.
 • Næsten 80 % af os tjekker vores telefoner inden for en halv time efter, at vi vågner om morgenen.
 • Over 80 % af os kan nikke bekræftende til, at vi har vores telefoner i nærheden ”næsten hele tiden i døgnets vågne timer”.
 • Næsten 1 ud af 10 voksne indrømmer, at de tjekker telefonen under sex. Ja. Sex.
Kampen om mennesket. Forskellige menneskebilleder og deres grænsestrid. Af David Budtz Pedersen, Finn Collin, Frederik Stjernfelt (red.). Hans Reitzels Forlag (2018). 440 sider, 350 kroner.

Hvad er menneskets natur? Hvordan kan mennesket med den natur forholde sig til andre mennesker? Og hvordan skal vi derfra forestille os samfundet indrettet?

Bag enhver politisk kamp ligger der en forestilling om dette. Disse forestillinger er ganske mange og ganske forskellige, og de trækker på lige så forskellige videnskaber og idealer for, hvad et menneske bør være.

Fælles for disse ”menneskebilleder” er, at de alle udsiger at være universelle, altså gælder for alle mennesker. Men det betyder ikke, at de deles af alle mennesker. Tværtimod. Det betyder, at de indgår i en kamp om at videregive netop deres forståelse til flest muligt.

Kampen om mennesket gennemgår otte forskellige menneskebilleder, som i dag kæmper denne kamp om forståelse: Homo economicus (det økonomiske menneske), Homo socius (det kulturbærende menneske), Homo nationalise (mennesket i det nationale fællesskab), Homo faber (det redskabsbrugende menneske), Homo sapiens (det biologiske menneske), Homo humanitatis (det universelle subjekt), Homo deus (det post-evolutionære menneske) og Homo emotionalis (det følende menneske).

I bogens anden del kortlægges, hvordan de forskellige menneskebilleder bliver omsat og brugt i den offentlige debat til at kæmpe kampen om mennesket. Her er det en pointe, at alle menneskebillederne er gyldige, men i virkeligheden har hver deres grænser for, hvad de kan levere forståelse om. Bogen afsluttes med perspektiver for menneskebillederne i lyset af deres gyldighed og grænser.

kort & godt om unge og stress. Af Freja Feline Petersen, Laila Coling Lagermann og Anne Maj Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 136 sider, 199 kroner.

Hvad er stress? Hvorfor bliver unge stressede? Hvad sker der i kroppen? Hvordan oplever forældre og lærere stress hos unge? Og hvordan kan forældre, lærere og unge selv reducere og forebygge stress?

Kort & godt om unge & stress henvender sig til dig, der er ung og oplever stress og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. Bogen henvender sig også til forældre, lærere, pædagoger, behandlere og andre, der er i kontakt med stressramte unge.

Bogen præsenterer kort og klar viden om, hvad stress er, og hvad forskellen på god og giftig stress er. Man får svar på, hvad der kan være stressende i unges liv, og hvordan det kommer til udtryk hos unge.

De tre hovedafsnit henvender sig til henholdsvis de unge, forældrene og lærerne. Man kan læse, hvordan de hver især oplever den unges stress, hvordan de kan være med til at reducere den, og hvordan stress hos unge kan forebygges i både familien og skolen. Bogen indeholder også en FAQ, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål fra unge med stress. Afslutningsvis er der et fyldigt afsnit med tips og øvelser til at slappe af og reducere stress.

Compassion fokuseret terapi. Af Paul Gilbert, oversat til dansk ved Sebastian Loro Giese. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 300 sider, 349 kroner.

Compassionfokuseret terapi – klassikeren skrevet af den britiske professor i psykologi og grundlæggeren af compassionfokuseret terapi, Paul Gilbert, er nu tilgængelig på dansk.

Compassionfokuseret terapi sætter fokus på medfølelse, varme, forståelse og omsorg. Det er et felt i hastig udvikling, der har vundet indpas som terapeutisk retning både internationalt og herhjemme. Det er en tilgang, der lægger vægt på arbejdet med at udvikle compassion og medfølelse for sig selv og andre for at øge den enkeltes trivsel og styrke vejen til helbredelse og recovery.

I bogen forklarer Paul Gilbert – med udgangspunkt i forskningen og i sine egne erfaringer – hvad compassionfokuseret terapi (CFT) er, og hvordan den adskiller sig fra andre former for kognitiv adfærdsterapi. Ud fra 30 hovedpunkter undersøger Gilbert de grundlæggende principper for CFT og giver en detaljeret beskrivelse af aspekterne ved compassion, som det anvendes i CFT. Bogen falder i to dele – Teori og Compassion i praksis – og giver en klar vejledning i de særlige elementer i CFT.

Compassionfokuseret terapi henvender sig til behandlere, terapeuter, studerende og andre, der ønsker at vide mere om CFT – i den oprindelige form, skrevet af Paul Gilbert selv.

Det er godt, at vi nu har fået denne vigtige grundbog på dansk, der forhåbentlig kan være til gavn for mange psykologer – og deres klienter. (…) Varme, forståelse, venlighed og medmenneskelighed er ikke kun et behov, vi alle har, men også den bedste medicin, når man er psykisk belastet, ulykkelig eller havnet i en vanskelig livssituation.
– Irene Oestrich i bogens forord

Om forfatteren:
Paul Gilbert er kendet verden over som grundlægger af Compassion Focussed Therapy CFT and Compassionate Mind Training CMT. Paul Gilbert er professor i klinisk psykologi ved University of Derby, England, tilknyttet Derbyshire Health Care Foundation Trust og grundlægger af The Compassionate Mind Foundation – en velgørenhedsorganisation til fremme af psykisk sundhed. Paul Gilbert modtog i 2011 The Order of The British Empire.

At gå døden i møde. Livsfortællinger. Af Kathryn Mannix. Politikens Forlag (Forlaget Hr. Ferdinand) (2018). 352 sider, 300 kroner.

I denne nybrydende bog udforsker Kathryn Mannix, en pioner inden for palliativ pleje, det største tabu i vores tid og samtidig det ene vilkår vi alle er fælles om: døden.

Gennem en række smukt, klogt og varsomt fortalte patientfortællinger fra sit snart 40-årige virke som læge besvarer hun de mest intime og følsomme spørgsmål om døden og den døende. Kathryn Mannix skriver med gribende ærlighed og menneskelighed, og viser den terapeutiske kraft , der opstår, når man nærmer sig døden ikke med ængstelse og fortielse, men med åbenhed, klarhed og forståelse.

At gå døden i møde er en bog henvendt til alle. Alle ramte, sørgende, efterladte, pårørende og nærtstående, alle syge og raske, alle, der gerne vil vide mere om livet og om døden. På dens sider møder vi mennesker, der kunne have været vores veninde, søster, far, søn, mormor, onkel, kollega eller nabo. Vi møder Hannah, der danser sin sidste dag væk. Philip den pensionerede skoleleder, der selv om han er ramt af svær sygdom insisterer på at få ting gjort. Elskelige, godhjertede Nelly og Joe, der begge lever i en ensom fornægtelse for at skåne hinanden fra smertelige bekymringer. Og nittenårige Sigrid der er døende af leukæmi og syr på en pude til sin mor, som hun kan kramme efter hendes død.

Blot fire af bogens omkring tredive livsfortællinger om helt almindelige mennesker, der dør en helt almindelig død. Fortællingerne viser med både alvor, humor og varme, hvordan døende omfavner livet – ikke fordi de er særligt tapre eller stærke, men fordi det er et menneskeligt instinkt, når man står over for døden. Og døden er for de allerfleste ikke det ene øjeblik, dødsøjeblikket, men et langt forløb – hvor man ikke skal gå alene.

Med disse eksempler og med al sin professionelle erfaring og sin blide, men uforfærdede tilgang vil Kathryn Mannix lære os helt konkret om dødens forløb og faser, så vi kan være tilstede og gå døden i møde sammen med dem vi elsker og holder af.

Tilbage efter stress. Af Rasmus Lund-Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (25.5.2018). 224 sider, 279 kroner.

Hvad gør man, når man har fået stress? Hvordan bør medarbejder og arbejdsplads reagere for at bremse stressens negative påvirkning og få den stressramte medarbejder tilbage igen – og siden forbygge, at medarbejderen får tilbagefald?

Forebyggelse er bedre end behandling – det er de fleste enige om. Men med eksplosionen i antallet af danskere, der allerede er ramt af stress, er det mest presserende spørgsmål i forhold til stress efterhånden: Hvad gør man, når man har fået stress?

Tilbage efter stress bygger på lige dele forskning og erfaring med at coache stresssygemeldte. Den fortæller, hvorfor man bliver stresset, hvad der sker i kroppen, hvordan man kommer sig efter stress, og hvad man kan gøre for at forebygge stress. Bogen afliver myterne omkring stress, giver konkrete anvisninger på, hvordan man handler på det, der stresser en, opbygger sine ressourcer og i samarbejde med sin leder og arbejdsplads kommer godt tilbage til arbejdslivet igen uden tilbagefald.

Bogen henvender sig til alle, der vil vide mere om, hvordan man overvinder og håndterer stress i arbejdslivet. Det gælder uanset, om man står midt i en stresssygemelding, er tilbage på arbejdet igen, eller leder henholdsvis arbejder sammen med stresssygemeldte medarbejdere.

Om forfatteren:
Rasmus Lund-Nielsen er erhvervspsykolog og klinisk psykolog og har i en årrække arbejdet som konsulent, terapeut og foredragsholder i forskellige sammenhænge, særligt med fokus på stressforebyggelse, ledelse og psykisk arbejdsmiljø. Rasmus har arbejdet med større danske private og offentlige virksomheder og uddannelsesinstitutioner som blandt andet Novo Nordisk, Danmarks Tekniske Universitet, Flensby & Partners og A.P. Møller-Mærsk. Han er tilknyttet Københavns Universitet som underviser og er ekstern lektor på Copenhagen Business School. Han er redaktør på Tidsskriftet Erhvervspsykologi.

Læs et uddrag af bogen her.

Drenges og mænds inklusion på kønnede uddannelser – erfaringer fra deltagerorienteret uddannelsesudvikling og -forskning i praksis. Af Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvid Thingstrup, Marianne Brodersen, Henrik Hersom m.fl. Forlaget Frydenlund (2018). 263 sider, 349 kroner.

Drenge og mænd falder fra uddannelsessystemet. Og for nogle uddannelser er det næsten umuligt at tiltrække eller fastholde de mandlige studerende. Denne bog ser på, hvad vi kan gøre for, at flere drenge og mænd føler sig inkluderet og inviteret til uddannelse.

Drenge og mænds inklusion på kønnede uddannelser tager bl.a. livtag med de fordomme og forforståelser, der præger vores opfattelse af ’drengeuddannelser’ og ’pigeuddannelser’. Og forfatterne diskuterer, hvad der kan være udtryk for sociale diskurser, som reproduceres i skolen og medierne. Bogen ser på spørgsmål som:
Hvilke udfordringer findes for mænd og drenge i uddannelsessystemet?
Hvad er unge mænds motivation for at søge uddannelse, og hvad er deres tanker og erfaringer, når de går der?
Hvordan oplever de undervisningen, og hvad betyder de sociale relationer og de institutionelle omgivelser?
Og ikke mindst: Hvordan kan vi få flere mænd til at tage en uddannelse?
Bogen bygger på forskning knyttet til en række forsknings- og udviklingsprojekter gennemført i Region Sjælland 2012-2015.

Den henvender sig til undervisere, vejledere og uddannelsesplanlæggere. Uddannelsesansvarlige, studerende og forskere, der ønsker mere viden om køns betydning i uddannelse kan med fordel også læse med.

Bidragyderne er:
Steen Baagøe Nielsen, Signe Hvid Thingstrup, Marianne Brodersen, Henrik Hersom, Christian Helms Jørgensen, Trine Wulf-Andersen, Lene Larsen, Nanna Friche, Kevin Holger Mogensen, Jimmy Krab og Randi Andersen.

Begribe og gøre – innovation og entreprenørskab i et professionsperspektiv. Af Jonas Sprogøe, Helle M. Davidsen, Jens Boelsmand. Forlaget Frydenlund (2018). 318 sider, 299 kroner.

Begribe og gøre gør status over den aktuelle forskning og praksis på landets professionshøjskoler og giver et nyt bud på metode og teori. Temaerne er innovation og entreprenørskab i relation til uddannelsesudvikling og velfærdsinnovation.

Innovation er de seneste år blevet en vigtig og nødvendig del af det danske uddannelsessystem. Men hvordan begriber vi innovation og entreprenørskab på professionsuddannelserne?

Bogens forfattere har alle beskæftiget sig med innovation og entreprenørskab gennem mange år. I Begribe og gøre tegner de et billede af de metoder, teorier, begreber og problemstillinger, der er i spil. Og gennem baggrundsviden, overblik og refleksion indbyder de til en fortsat udvikling af feltet.

Bogen er tænkt som en tværfaglig lærebog, der kan indgå i de forskellige professionsuddannelsers implementering af innovation og entreprenørskab i både uddannelsesdidaktikken og i udvikling af innovativ professionsfaglighed. Den indeholder kapitler om bl.a.:
entreprenørskab og læring
innovationsdidaktik
barrierer for innovation
innovation i uddannelsen
modstand mod innovationsundervisning.

Begribe og gøre kan læses af alle, der arbejder med innovation og entreprenørskab på professionsuddannelser. Det kan være pædagog- og læreruddannelserne, uddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut, ergoterapeut, socialrådgiver m.m.

Niks til tics. Arbejdsbog. Af Judith Becker Nissen. Akademisk forlag (2018). 128 sider, 249.95 kroner.

Niks til tics er en bog til dig, der vil lære at bestemme over dine tics.

Mange børn og unge med tics prøver at skjule dem i skolen, og når de er sammen med deres venner. Men tit gør det ticene endnu værre. Denne bog giver dig konkrete ideer og metoder til at vinde kampen over dine tics. Med arbejdsark og skemaer kan du følge med i, hvordan dine tics bliver færre og færre.

Bogens øvelser er en støtte for dig, der er i Niks til tics-behandling. De hjælper dig til at øve dig derhjemme på det, du har lært i terapien. Men du kan også arbejde med øvelserne på egen hånd med støtte fra en voksen.

OM FORFATTERNE:

Judith Becker Nissen er overlæge og daglig leder af Tourette-ambulatoriet og OCD-ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Martin Kærgaard er distriktspædagog og Lisbeth Laursen er psykolog med speciale i børneneuropsykologi samme sted.

Niks til tics. Terapeutens manual. Af Judith Becker Nissen. Akademisk forlag (2018). 144 sider, 299,95 kroner.

Niks til tics er en behandlermanual skrevet til terapeuter, der arbejder med børn og unge, som er belastede af tics. Forfatterne har solid erfaring med behandling af tics. Med denne manual tilbyder de en konkret trin for trin-guide til et terapiforløb for børn og unge fra 9-års alderen.

Manualen er den første på dansk, der præsenterer de to tilgange Habit Reversal Training (HRT) og eksponering og responshindring (ERP), der har vist sig særdeles effektive til reduktion af tics og i forhold til børnenes generelle trivsel. En kombination af de to metoder giver børn og unge et bredere repertoire af redskaber. Én metode kan være hensigtsmæssig i situationer med mindre mulighed for koncentration, for eksempel i skolen, og en anden kan være mest velegnet, når de er hjemme.

Til terapiforløbet hører desuden Niks til tics – arbejdsbog, som er henvendt til børn og unge med tics.

OM FORFATTERNE:

Judith Becker Nissen er overlæge og daglig leder af Tourette-ambulatoriet og OCD-ambulatoriet ved Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Risskov.
Martin Kærgaard er distriktspædagog og Lisbeth Laursen er psykolog med speciale i børneneuropsykologi samme sted.

Relationel kapacitet – sammenhæng i offentlige organisationer. Af Carsten Hornstrup og Jacob Storch. Forlaget Mindspace (2018). 160 sider, 298 kroner.

Offentlige organisationer med en høj kvalitet i det tværgående samarbejde – den relationelle kapacitet – har mere tilfredse borgere, højere faglig kvalitet og er mere effektive. Høj relationel kapacitet betyder også en mindre grad af udbrændthed og højere jobtilfredshed blandt medarbejderne.

Hvis offentlige organisationer skal lykkes med at håndtere de mest komplekse velfærdsopgaver, så er netop det tværfaglige samarbejde en meget vigtig strategisk ledelsesindsats. Forståelsen for og kompetencerne til at finde løsninger på tværs, når og hvor opgaverne kræver det, er i sidste ende afhængig af en samlet ledelsesindsats.

Bogen Relationel kapacitet giver et sammenhængende bud på, hvorfor vi har brug for at opbygge en høj grad af relationel kapacitet, hvad begrebet relationel kapacitet dækker over, og hvordan offentlige organisationer trin for trin kan arbejde med det i praksis.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter og medarbejdere.

April 2018

Ledetråde. Meningsskabende værdiledelse. Af Helle Hedegaard Hein. DJØF Forlag (2018). 185 sider, 275 kroner.

Hvordan skaber man mening i arbejdspladsens værdier, og hvordan kan man som leder iklæde sig rollen som meningsskaber?

Langt de fleste større arbejdspladser i Danmark har et officielt værdisæt, men i mange sammenhænge oplever de besvær med at forankre værdierne og dermed opnå den ønskede effekt. Denne bog præsenterer en ny model for meningsskabende værdiledelse.

Læs mere om bogen her.

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer. Af Tina Øllgaard Bentzen. DJØF Forlag (2018). 190 sider, 275 kroner.

I den offentlige organisation er tilliden attraktiv, men potentielt risikabel. Bogen giver en introduktion til tillidsbaseret styring og ledelse samt det svære spring fra ambition til praksis.

”En af den slags bøger, som gør op med vanetænkningen og anviser nye veje, nye muligheder og nye roller – ikke mindst for medarbejdere og medarbejderrepræsentanter i den offentlige sektor. Tillidsbaseret ledelse er en hård, vedvarende – men også frisættende – proces, som vi alle på arbejdspladsen er medledere af.”
– Nanna Højlund, næstformand, LO

Læs mere om bogen her.

Paradoksledelse. Jagten på værdi i kompleksitet. Af Jan Heiberg Johansen. DJØF Forlag (2018). 214 sider, 300 kroner.

Bogen er den første samlede introduktion til paradoksledelse. Den gør op med forsimplet ledelse og quick-fixes og besvarer spørgsmålet: Hvordan skaber ledere og organisationer værdi i kompleksitet?

”På en overskuelig, sober og fængende måde præsenterer bogen, hvad vi i dag ved om paradokser i ledelse. Bogen har gennemgået den eksisterende litteratur om paradoksledelse og introducerer feltet på en tilgængelig måde for enhver med interesse for organisation og ledelse.”
– Steen Hildebrandt, ph.d., professor emeritus, Aarhus Universitet

Læs mere om bogen her.

Du og barnet. Af Anne-Lise Løvlie Schibbye & Elisabeth Løvlie. Akademisk Forlag (2018). 208 sider, 299,95 kroner.

Frederik på tre år sidder ofte for sig selv og leger, mens han i smug kigger på de andre børn. Femårige Lise vil ikke tage tøj på og nægter at gå i seng. Marie, der er 12, føler sig grim og dum og lukker sig inde på sit værelse.

Hvordan kan voksne hjælpe disse børn? Hvad siger vi til Frederik, når han sidder alene i sandkassen? Hvordan sætter vi grænser for Lise, når hendes kamp for selvstændighed tager overhånd? Og hvordan hjælper vi Marie ud af hendes rum? Eller sagt på en anden måde: Hvordan kan vi møde børn på måder, der styrker deres selvværd, sociale kompetencer og trivsel?

Med udgangspunkt i eksempler fra hverdagen viser Du og barnet, hvordan voksne i mødet med børn kan skabe gode relationer, og hvor afgørende disse møder er. For det er i relationen til den anden, at barnet lærer at håndtere sine egne følelser og hvile i sig selv.

Du og barnet er skrevet af Anne-Lise Løvlie Schibbye, der er en af Nordens mest fremtrædende psykologer, i samarbejde med sin datter, Elisabeth Løvlie. Bogen er oplagt til pædagoger, lærere og alle andre, der har kontakt med børn i hverdagen.

Spiseforstyrrelsens labyrint. Af Maria Guala, Dorthe Nissen, Eva Wittenborn og Helene Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 184 sider, 268 kroner.

Ny arbejdsbog til mennesker med spiseforstyrrelser, udviklet af behandlere og specialister på området.

Når man lider af en spiseforstyrrelse, kan det føles, som om man er fanget i en labyrint. Man farer vild, vandrer i de samme spor igen og igen, og det kan virke helt umuligt at finde en vej ud.

Man ved ikke præcis, hvorfor nogle mennesker udvikler en spiseforstyrrelse. Fagfolk arbejder med en forståelse af, at spiseforstyrrelser opstår på baggrund af personlige, familiemæssige og sociale faktorer men også ud fra en erkendelse af, at mennesker med spiseforstyrrelser ikke er ens, og derfor heller ikke altid skal behandles ens.

Bogen er et arbejdsredskab, der kan hjælpe mennesker, der lider af en spiseforstyrrelse på deres vej mod helbredelse. Hvert kapitel indeholder både teori og opgaver. Bogen kan bruges af den enkelte, men kan også læses sammen med en pårørende, kontaktperson eller terapeut.

”Det er en klog lille bog, som vi kan lære af … Man bliver opfordret til at tænke over sit eget liv og sit eget forhold til mad, krop, følelser og relationer.” Finn Skårderud, psykiater, professor og forfatter (fra bogens forord)

Om forfatterne
Maria Guala er overlæge i Team for Spiseforstyrrelser, Psykiatrisk Afdeling Odense og specialeansvarlig overlæge for spiseforstyrrelsesområdet i Voksenpsykiatrien i Region Syddanmark.
Eva Wittenborn er uddannet sygeplejerske med specialuddannelse i psykiatri.
Helene Nygaard Nielsen er sygeplejerske i Team for Spiseforstyrrelser.
Dorthe Nissen er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med mange forskellige psykiatriske og sociale problemstillinger.

ADHD hos børn og unge. Af Brian P. Daly, Aimee Hildenbrand, Ronald T. Brown. Hogrefe (2018). 166 sider, 232 kroner.

ADHD hos børn og unge giver en kort og bred indføring i den aktuelle viden om børn og unge med ADHD. Bogen gennemgår de forskellige måder, lidelsen defineres på, hvordan ADHD udredes professionelt, og hvilke forskellige diagnoser der kan stilles. ADHD hos børn og unge beskriver endvidere de forskellige behandlingsformer, og hvordan barnet eller den unge sammen med sine omsorgspersoner kan vejledes og behandlingen følges.

ADHD hos børn og unge er en kompakt vejledning til læger, psykologer og andre fagpersoner samt studerende.

Gensidighedens pædagogik. Af Ole Løw. Akademisk Forlag (2018). 192 sider, 249,95 kroner.

Gensidighedens pædagogik giver lærere og andre professionelle byggesten til en relationel og dialogisk tilgang til undervisning, læring, udvikling og dannelse. Med afsæt i Bruners forståelse af sociale relationer kommer bogen rundt om fire vigtige perspektiver:

1. Lærer-elev-relationen – interaktion, positionering, deltagelsesmåder, kommunikation og forskellige undervisnings- og læringssituationer

2. Skoleklassens rum – gensidig afhængighed og forbundethed og intersubjektiv orientering

3. Narrativer og meningsskabelse – narrative grundbegreber, skolelivets narrativer, intentionalitet og mening

4. Dialog og deltagende interaktion – dialogorientering, dialogiske klasserum, kontrast, spørgsmål og metakognition

Bogen er en inspirerende opfordring til at skabe fællesskaber, som er relevante og meningsfulde, og som indbyder til deling af synspunkter. Den inviterer studerende, lærere, skolepædagoger og andre professionelle til at reflektere over den indflydelse, de har på børns og elevers læring, udvikling, dannelse og trivsel.

Med hjerne og hjerte. Af Helle Krogh Hansen og Else Marie Rasmussen. Frydenlund Forlag (2018). 230 sider, 299 kroner.

Med hjerne og hjerte dokumenterer et succesprojekt om aktionsforskning og innovation og giver råd og anvisninger til, hvordan I selv kan komme i gang.

I aktionsforskning bruger forskere og praktikere hinandens viden og erfaringer til at udvikle nye praksisser. Med hjerne og hjerte viser, hvordan denne innovative forskningsform kan føre til nye forståelser og ideer i det offentlige.

Bogens udgangspunkt er en case fra en specialenhed for mennesker med svær demens. Med historier herfra giver forfatterne en ’How To’- guide til, hvordan praktikere og forskere i det offentlige selv kan igangsætte aktionsforskning inden for alle velfærdsområder. Det handler om at involvere alle grupper af fagprofessionelle, pårørende og frivillige i hele processen.

Bogen indeholder eksempler på workshops, værdi- og kulturundersøgelser samt interviews med de fagprofessionelle og – ikke mindst – hvordan man kan arbejde med narrativer og praksisfortællinger.

Den henvender sig til alle fagprofessionelle, ledere, forskere, konsulenter og undervisere inden for alle velfærdsområder i det offentlige.

Med hjerne og hjerte har forskningskvalitet samtidig med at den respekterer det konkrete praktiske arbejdsliv. De tolv praksisfortællinger i bogen udgør en særlig kvalitet som inspiration i forskning og undervisning.

Forfatterinfo:
Helle Krogh Hansen er cand.pæd. og ph.d. Hun har gennem mange år arbejdet med forskning, udvikling og uddannelse samt ledelse inden for forskellige velfærdsområder.
Else Marie Rasmussen er sygeplejerske, tidligere mellemleder og områdeleder i den primære sektor og ekstern underviser på sygeplejerskeuddannelsen UC Lillebælt.

Fra service til samskabelse - Vejen til meningsfuld velfærd. Af Nis Grønager Madsen. Frydenlund Forlag (2018). 92 sider, 199 kroner.

Samskabelse er vejen til fremtidens velfærd! I bogen her får du hånd om begrebet og vejledninger til, hvordan du kan arbejde med samskabelse i det offentlige; både som borger, medarbejder og leder.

Samskabelse er i dag blevet en del af det offentliges måde at arbejde med velfærd på. Det er ud fra en anerkendelse af, at borgeren bør være et aktivt led i det offentliges bestræbelser. Samtidig kommer der en masse initiativer fra borgere, som ønsker at være aktører i at skabe deres egen velfærd. Denne udvikling kalder på samskabelse og samarbejde.

Det handler om at tage borgerne med på råd. Fordi de allerede forventer det, og fordi det er den eneste måde, vi kan få velfærden til at fungere i den enkelte borgers liv.

Fra service til samskabelse beskriver samskabelsens muligheder, og svarer på, hvorfor det er fremtidens vej til velfærd.

Bogens første del fortæller, hvordan velfærden er i forandring, og hvorfor denne forandring indtræffer. Anden del beskæftiger sig med, hvordan samskabelse kan se ud i praksis, og hvordan man kan arbejde på de nye vilkår, som samskabelse giver.

Forfatterinfo:
Nis Grønager Madsen har været offentlig leder og konsulent i udviklingsafdelingen i Fredericia Kommune. Inden han blev selvstændig konsulent og foredragsholder var han desuden ansat i foreningsverdenen.

Studiegrupper. Samarbejde og facilitering. Af Lisbet Rask, Morten Birk Hansen, Ib Ravn og Anne Katrine Rask. Hans Reitzels Forlag (2018). 184 sider, 175 kroner.

Hvordan får man en studiegruppe til at fungere? Normalt ønsker man at komme i gruppe med nogen, man fungerer godt med på et personligt plan. Men hvis man lærer at facilitere en gruppe og udvikler et professionelt sprog for samarbejde, kan man faktisk få langt de fleste grupper til at fungere – også selvom man ikke går i byen sammen. Skiftes man fx til at facilitere gruppens arbejde, bliver drøftelserne mere fokuserede, resultatskabende og inkluderende.

Ledelse og undervisere på uddannelser bør etablere en professionel kultur om studiegruppernes samarbejde, herunder sammensætte grupperne og oplære de studerende i facilitering. En studiegruppetjeneste kan hjælpe grupperne, hvis de får problemer.

Bogen henvender sig især til studerende på lærer- og pædagoguddannelserne, men kan bruges af alle studiegrupper.

Konflikter om børns skoleliv. Af Charlotte Højholt og Dorte Kousholt (red.). Dansk Psykologisk Forlag (2018). 288 sider, 329 kroner.

Der har altid været konflikter i og om skolen. Nogle børn bliver udpeget som problematiske eller særlige, andre har store personlige vanskeligheder i skolen.

Bogens sigte er at skabe forståelse for disse omstændigheder og undersæge vanskeligheder i børns skoleliv på måder, der ikke udpeger problematiske parter. Vi må i stedet knytte vanskelighederne til historiske udfordringer og modsætninger i det at skabe skole – og forsøge at løse dem.

Bogen bygger på et 4-årigt forskningsprojekt om skolens hverdagsliv og konflikter set fra børns, forældres, læreres, pædagogers, psykologer og skolelederes perspektiver.

Indhold og bidragsydere:
Om at forske i konflikter om børns skoleliv (Charlotte Højholt & Dorte Kousholt)
Elevsamspil, konflikter og udsathed i skolens fællesskaber (Ida Schwartz & Charlotte Højholt)
At skabe betingelser for børn og unges læring (Tilde Mardahl-Hansen)
Skoleledelse – mellem konflikter og samarbejde (Peter Busch-Jensen)
Konflikt og fællesskab blandt børn i skolen – perspektiver på inklusion (Lærke Testmann)
Om at gribe bolden – betingelser for pædagogisk faglighed i skolen (Pernille Juhl)
Forældres samarbejde om børns fællesskaber i skolen (Dorte Kousholt)
Retlige og institutionelle betingelser for det tværfaglige samarbejde om inklusion (Maja Røn Larsen)

Når ære er på spil. Af Susanne Willaume Fabricius. Frydenlund Forlag (2018). 208 sider, 269 kroner.

Når ære er på spil er en længe ventet metodebog til dig, der arbejder med æresrelaterede konflikter. Bogen giver dig metoder og teknikker til at give den mest kompetente hjælp overhovedet mulig.

Mange kvinder kæmper dagligt for basale rettigheder, vi her i Danmark tager for givet. Det er friheden til selv at definere, hvad det gode liv er, retten til at bestemme over egen krop og muligheden for at udfolde sit livs fulde potentiale – på tværs af etnicitet, religion, seksualitet, alder og baggrund.

Når ære er på spil tilbyder et praksisnært og erfaringsbaseret indblik i socialfagligt arbejde inden for æresrelaterede konflikter i Danmark. Formålet er at skabe nuancer i et komplekst felt, som medier, meningsdannere og politikere ofte kommer til at forenkle.

Æresrelaterede konflikter kan ramme både mænd og kvinder, og de kan ske inden for alle religioner og etniciteter. Som fagperson, der skal hjælpe i en konflikt, handler det om at sætte sig ind i tanke­sættet bag konflikten uden at ende i fordømmelse og stigmatisering.

Bogen sætter fokus på kulturelle aspekter af æresrelaterede konflikter, de typiske tankesæt hos unge, forældre og familie i konflikterne samt definitioner og begreber. Den gennemgår også metodiske greb som samtaleteknik, risikovurderinger, anbringelser, supervision, tolkesamarbejde og lovstof.

Den er skrevet til studerende og fagpersoner inden for det socialfaglige og pædagogiske om­råde og undervisning, i sundhedssystemet, politibetjente og til alle andre, der beskæftiger sig med æres­relaterede konflikter.

Forfatterinfo:
Susanne Willaume Fabricius er uddannet ved Den Sociale Højskole i 1994. Hun har som socialrådgiver, konfliktmægler og projektleder arbejdet med æresrelaterede konflikter i mere end 20 år.

Marts 2018

Bevægende møder. En psykoterapeuts erindringer. Af Irvin D. Yalom. Hans Reitzels Forlag (udkommer 12.3.2018). 357 sider, 375 kroner.

Irvin D. Yalom har gjort det til sit livsværk at udforske andres liv. I Bevægende møder, hans længe imødesete erindringer, vender han sit terapeutiske blik mod sig selv og fordyber sig i de menneskelige relationer, der formede ham og det banebrydende arbejde, der har gjort ham berømt.

Som efterkommer af jødiske immigranter fra Rusland voksede Yalom op i et fattigt kvarter i Washington, DC. Fast besluttet på at slippe væk fra barndomskvarteret satte han sig for at blive læge, og det førte til en utrolig social opstigning. Vi følger ham fra hans karrieres begyndelse ved Stanford Medical School midt i de turbulente 1960’ere over hans valg af den skønlitterære form som et redskab for videre psykiatrisk udforskning til hans internationale berømmelse.

Yalom fortæller om sin pionerindsats inden for gruppeterapi og om, hvordan han blev den mest fremtrædende udøver af eksistentiel psykoterapi – en metode, der trækker på den visdom, man kan finde hos store tænkere fra oldtiden og frem til i dag. Han afslører inspirationskilderne til flere af sine banebrydende bøger, herunder Kærlighedens bøddel og Da Nietzsche græd, hvor han blander psykologi og filosofi for at nå frem til nye, spændende indfaldsvinkler til menneskets lod. Ved at flette historier om nogle af sine mest mindeværdige patienter sammen med sine egne personlige beretninger om kærlighed og tab bringer Yalom i denne bog læserne tættere på den terapeutiske teknik, han gør brug af, på sin skriveproces og på sit familieliv.

I Bevægende møder henter Yalom visdom i en linje af Charles Dickens: “For efterhånden som jeg nærmer mig mit livs ende, vandrer jeg i en cirkel og rykker begyndelsen nærmere og nærmere.” At følge Yalom tilbage til hans livs begyndelse giver os en chance for at nærme os vores egen begyndelse – og denne chance vil blive stående som en af hans største gaver til menneskeheden.

Irvin D. Yalom (f. 1931) er professor emeritus ved Stanford University og forfatter til adskillige faglitterære bøger, deriblandt Eksistentiel psykoterapi og The theory and practice of group therapy. Han har også skrevet noveller og romaner med temaer hentet fra det psykoterapeutiske felt, bl.a. Kærlighedens bøddel, Da Nietzsche græd og Døgnfluernes dans. Yalom og hans kone, forfatteren Marilyn Yalom, bor i Palo Alto i Californien.

Kan jeg sygemelde mig hos Gud? - en personlig beretning om demens. Af Nina Harboe. Forlaget Mellemgaard (udkommer 14.3.2018). 498 sider, 299,95 kroner.

Nina Harboes bog Kan jeg sygemelde mig hos Gud? er en bog om demens langt ud over det sædvanlige. Titlen er et citat fra forfatterens ægtefælle Steen, der rammes af alvorlig sygdom, da han er i 60’erne.

“Det er en bog som jeg helst havde undværet at have stof til. Når det så er sagt, har min rolle som medpassager ved Steens sygdomsudvikling og død givet mig erfaringer, indsigt og venskaber, jeg sætter pris på og i dag ikke vil være foruden,” fortæller Nina Harboe.

Da Ninas mand får konstateret demens, forvandler hendes liv sig mærkbart. Den velkendte, trygge tilværelse er borte, og sygdommens ubarmhjertige forløb gør det vanskeligt for hende at få tilværelsen til at hænge sammen. Nina beslutter derfor at skrive dagbog. Den skal hjælpe hende med at få frustrationer, sorg og afmagt ud af hovedet, så hun kan overkomme udfordringerne med en syg mand, uden hun selv går til grunde i forløbet.

Det er en stærk og følsom, men også nøgtern og personlig beretning om sygdommen demens, der rammer flere og flere af os.

Nina Harboe (f.1951) er uddannet socialrådgiver og har arbejdet inden for det sociale område med familier. Efter hendes ægtefælle fik konstateret demens, er fokus flyttet til demens og pårørendes livssituation. Hun har startet mødestedet Pusterummet i Lyngby-Taarbæk Kommune, holder foredrag og underviser om pårørendes situation og har optrådt i TV flere gange om demens og pårørende

”Dean” - Anbringelser, systemer og en helt særlig familie. Af Kirsten Holm-Petersen. Forlaget Frydenlund (udkommer 21.3.2018). 151 sider, 229 kroner.

I denne fint og enkelt fortalte historie om drengen Dean og hans anbringelser igennem hele sin opvækst, bliver det uendelig komplicerede og meget følsomme stof, som anbringelser er gjort af, lige så stille og med stor respekt for alle parter, foldet ud og lagt frem, så vi selv kan se, mærke og reflektere.

Dean kom til verden i 1998 som søn af en ung, enlig og skrøbelig kvinde, der indtil få måneder før hans fødsel var aktiv misbruger af bl.a. heroin. Efter fødslen forsøgte Deans pap-morfar, Flemming, og hans mors to gode og også skrøbelige unge veninder at støtte hans mor i pasningen af ham, den gamle mand og de tre unge kvinder blev til sammen Deans familie. Lidt efter lidt blev socialforvaltningen involveret, og da Dean var godt et år gammel blev en lang rejse gennem anbringelser og hjemgivelser, samarbejde og misforståelser, vrede og frustration sat i gang med Flemming og ”systemerne” som hovedaktører.

Se mere om bogen her.

Bekymringer. At leve med tilværelsens uvished. Af Anna Kåver. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 168 sider, 249 kroner.

Bekymringer er menneskelige, forståelige og også nyttige indimellem. Men de kan også svække dine muligheder for at leve fuldt ud. For nogle er advarselslamperne altid tændt, og livet bliver en udmattende kamp mod truende problemer og farer.

Anna Kåver giver dig viden om bekymringer fra tre forskellige perspektiver: det eksistentielle, det psykologiske og det biologiske. Hun lægger op til selvrefleksion og viser, hvordan vi på en god måde kan forholde sig til vores sårbarhed og livets indbyggede usikkerhed. Forfatteren rykker også lidt ved grænserne for din tryghedszone for at styrke dit selvværd. Håbet er, at du kan lære dine særlige bekymringer bedre at kende – og holde fast i de kloge bekymringer og give slip på de giftige.

Læs et uddrag af bogen her.

Om forfatteren
Anna Kåver er autoriseret psykolog, læge, psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, underviser i kognitiv adfærdsterapi og forfatter til flere bøger, hvoraf flere er oversat til dansk.

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser. Af Erik Simonsen. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 119 sider, 199 kroner.

Hvad er personlighedsforstyrrelser? Hvordan stilles diagnoserne? Hvordan foregår behandlingen? Hvad er fremtidsudsigterne? Og hvordan kan man hjælpe, hvis man er pårørende til et menneske med en personlighedsforstyrrelse?

Kort og godt om personlighedsforstyrrelser henvender sig til dig, der har en personlighedsforstyrrelse og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre og hvor du kan få hjælp.

Bogen giver kort og klar viden om vores personlighed og personlighedstyper, og om hvornår der er tale om en forstyrrelse. De forskellige personlighedsforstyrrelser beskrives en for en, og man kan læse om, hvad der sker i hjernen og om samsygelighed med andre psykiske lidelser som depression, angst eller spiseforstyrrelse. Du kan læse om den seneste forskning inden for området, årsager, hyppighed og gode råd til pårørende.

Bogen er også relevant for pårørende, behandlere og andre, der er i kontakt med mennesker med en personlighedsforstyrrelse.

Læs et uddrag af bogen her.

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier. Af Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander. Hans Reitzels Forlag (2018). 620 sider, 600 kroner.

Kognitiv adfærdsterapi med børn, unge og familier er den første bog på børneområdet i Hans Reitzels Forlags serie om kognitiv terapi. I bogen præsenteres dels kognitiv terapi ved de fleste psykiske lidelser og udfordringer hos børn og unge, dels inddragelse af familie og netværk og dels to såkaldte tredje bølgebidrag til behandling. Bogens kapitler omhandler bl.a. kognitiv terapi ved psykose, depression, angsttilstande, spiseforstyrrelser og ADHD samt ACT ved funktionelle lidelser og compassionfokuseret terapi. Bogen tilbyder både en teoretisk forståelse af de enkelte lidelser og praktiske anvisninger på vurdering og behandling. Alle kapitler tager afsæt i børns udvikling, og de tilhørende arbejdsark er udarbejdet i forhold til børn og unge.

Bogen er skrevet for behandlere og undervisere inden for sundheds-, social- og undervisningssektorerne, der har interesse for og ønske om at forstå børn og unge med psykiske vanskeligheder. Den sigter primært mod praksis, og fokus er på praktisk anvendte behandlingsmetoder, som illustreres gennem casehistorier og beskrivelser af terapeutiske hjælpeværktøjer.

Bogens redaktører, Lisbeth Jørgensen og Christina Schlander, er begge autoriserede psykologer, specialister og supervisorer i psykoterapi samt eksterne lektorer på Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

Læs mere om bogen her.

Visuelle og digitale metoder. Af Lise Jönsson (red.). Frydenlund Forlag (2018). 133 sider, 269 kroner.

Hvordan sikrer vi selv- og medbestemmelsesret i arbejdet med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne? Og så der tages udgangspunkt i borgernes egne ønsker og behov? Det viser denne bog.

Mennesker med nedsat psykisk fuktionsevne har ret til at være eksperter i deres eget liv og derved ret til selv- og medbestemmelse. Visuelle og digitale metoder præsenterer fem metoder, der hjælper den fagprofessionelle til at kommunikere bedre med borgere med psykisk handicap.

Bogen viser, hvordan mennesker med nedsat psykisk funktionsevne ved hjælp af foto, film, digital storytelling, scrapbøger og talking mats får stemme og større mulighed for selv- og medbestemmelsesret. Det er bogens pointe, at metoderne skal tilpasses den enkelte borger, og at borgerne indgår som aktive deltagere i interviewene med dem.

Visuelle og digitale metoder henvender sig til pædagoger, lærere, socialrådgivere, sygeplejersker og andre kommunale medarbejdere, som har kontakt med mennesker med nedsat psykisk funktionsevne. Den giver ligeledes studerende og forskere et metodisk indspark til empiriske studier på området.

Februar 2018

Stofproblemer - og hvordan man løser dem. Af Peter Ege. Hans Reitzels Forlag (2018). 272 sider, 300 kroner.

Stofproblemerne dukkede op for godt 50 år siden, og det der begyndte som et lille problem, har siden både herhjemme og i udlandet ikke bestilt andet end at vokse sig til et stadigt større og mere komplekst problem, og handlen med de illegale stoffer er blevet en af de største industrier, vi kender til, en industri der er ledsaget af død og ødelæggelse. Der er hældt milliarder og atter milliarder i forsøget på at begrænse problemet, og lige lidt har det hjulpet.

Der behandles og forebygges på livet løs, og mens forebyggelsesindsatsen i form af oplysning og kampagner stort set har været pengene ud af vinduet, har behandlingen af det problematiske stofbrug været både godt og nyttigt for de mange, der har søgt behandlingen Det har været en hjælp til den enkelte, men det har ikke løst problemet, og udbuddet af behandling har til stadighed været minde end efterspørgslen.

Det er derfor ikke overraskende, at politikernes foretrukne svar på løsningen af problemet har været, at vi skal kontrollere os ud af det: Vi skal ødelægge produktionen af illegale stoffer, gå benhårdt efter forhandlerne af stofferne, og forbyde og retsforfølge enhver form for brug og besiddelse af stofferne, og straffen for ethvert forsøg på at omgås disse foranstaltninger skal være hård.

Det er en politik, der udmøntede sig Nixons ’War on drugs’, og også i FN’s budskab fra 1998, om at der skulle arbejdes for at skabe en stoffri verden inden 2008.

Man kan roligt sige at krigen mod stoffer ikke blev vundet, endsige at der nogen sinde er udsigt til, at den bliver det. FN´s budskab om at verden skulle være stoffri i 2008 er i den grad blevet modsagt af virkeligheden. Samtidig har den kontrolindsats, der skulle føre til målet været ledsaget af en uhyrlig række af skadevirkninger, først og fremmest en uhyggelig kriminalisering og stigmatisering af stofbrugerne.

De illegale rusmidler er kommet for at blive. Der er ikke nogen endegyldig løsning på stofproblemet, men der er en række delløsninger på de problemer, stofferne skaber for brugerne, og også en række muligheder for at begrænse de skader, som stofferne og den nuværende narkotikapolitik påfører brugerne.

Denne bog er et forsøg på at beskrive, hvordan man kan, om ikke løse, så dog begrænse stofproblemet.

En ud af hundrede. Om unge og skizofreni. Af Anne Cathrine Bomann. Hans Reitzels Forlag (2018). 253 sider, 275 kroner.

Med denne bog bliver du klogere på, hvad skizofreni egentlig er, og på hvordan du kan genkende tegnene.

Bogen er skrevet til dig, der arbejder med sårbare mennesker, eksempelvis som mentor, socialrådgiver eller pædagog. For selvom skizofreni i gennemsnit rammer én ud af hundrede, er tallet højere hos socialt udsatte end hos de mere ressourcestærke. Det øger risikoen for, at symptomerne drukner i komplekse vanskeligheder som hjemløshed og misbrug, ligesom det understreger vigtigheden af, at vi, der arbejder med sårbare mennesker, kender de tidlige tegn.

I bogen får du eksempler på gode spørgsmål, du kan stille, ligesom diagnosen oversættes til dagligdags adfærd og letforståelige billeder. På den måde bliver du mere sikker i din rolle, sådan at du hurtigere kan sikre den hjælp, der er så uendelig vigtig.

Anne Cathrine Bomann (f. 1983) er uddannet psykolog fra Københavns Universitet i 2011 og siden autoriseret af Psykolognævnet. Hun har erfaring fra både social- og hospitalspsykiatrien og er i skrivende stund ansat i Københavns Kommune, hvor hun arbejder med udredning af komplekse sociale og psykiske vanskeligheder hos sårbare unge.

Samtalen om sex. Af Karina Kehlet Lins. Hans Reitzels Forlag (2018). 184 sider, 250 kroner.

Mange mennesker har svært ved at tale om sex på en konstruktiv måde. Man skulle tro, det ikke var et problem, især når man overvejer hvor meget seksualitet fylder i medierne. Men der er nogle konkrete problemstillinger, der står i vejen for en god samtale om sex – og desværre også inden for sundhedssektoren. Denne bog, fyldt med praktiske tankeeksperimenter, refleksionsøvelser og teoretisk funderet viden, kan bruges til at udvikle ens kompetence. Den henvender sig primært til sundhedsprofessionelle, men alle, der vil blive bedre til at tale om sex, vil kunne drage nytte af den.

“Der er brug for mere åbenhed i sundhedsvæsnet, hvor seksualitet er et så godt som fraværende tema.

Med Samtalen om sex har Karina Kehlet Lins skrevet en meget vigtig lille bog om et meget stort emne. Det er i sjælden grad lykkedes for hende i en afslappet tone at formidle en ikke-dømmende, ikke-forudindtaget holdning til mennesker med forskellige former for seksuelle ønsker, lyster og behov. Bogen er gennemsyret af respekt og anerkendelse af den diversitet, der præger det seksuelle område. Hun har et godt blik for, at det normale har vidde grænser, og det er mit håb, at hendes bog vil finde vej ud på de sundhedsfaglige uddannelser og behandlingsinstitutioner, så de kommende generationer af sundhedspersonale vil blive bedre rustet til at bryde tabuet omkring seksualitet. Det vil vi alle komme til at nyde godt af.”

Bo Møhl, professor, klinisk psykolog

Alle de liv. Af Signe Langtved Pallisgaard. Lindhardt & Ringhof (2018). 208 sider, 249,95 kroner.

“Kan du ikke skrive ned, hvad der ville være sket? Bare et par brudstykker. Så er det næsten, som om det kommer til at ske?” spørger Solveig sin veninde Emilie, der er forfatter. De har været veninder hele livet, og sammen er de to kvinder taget på road trip i Californien. Rejsen er en slags afslutning, for Solveig lider af den dødelige sygdom ALS.

Indimellem storslåede rejsebeskrivelser får vi i tilbageblik den levende fortælling om de to kvinders tætte, men ikke ukomplicerede, venskab op igennem barndom og ungdom – samt rørende scener fra den fremtid, som aldrig kommer.

Emilie er eftertænksom og forsigtig, mens Solveig har et lyst sind og en sorgløs tilgang til livet. Solveigs sygdom sætter ikke blot deres relation, men begge deres liv i relief. For hvad sker der, når man stilles ansigt til ansigt med de helt store spørgsmål? Hvordan håndterer man det faktum, at livet hører op – og i dette tilfælde alt for tidligt?

Romanen kaster ikke blot lys over disse evige og universelle temaer, der fortælles samtidig en livsbekræftende historie om venskab og kærlighed, sygdom og død, tilfældighedernes spil, ægteskab, børn og erindring.

Næsvisheder frabedes. Af Michael Pedersen. Forlaget Brændpunkt (2018). 72 sider, 199 kroner.

Næsvisheder frabedes er en humoristisk kortroman, som handler om forholdet mellem en søn og hans demente far, som bor på plejehjem.

Michael Pedersen, f. 1974, er gymnasielærer og har tidligere udgivet Den afmægtige Adam, 2007, Evighedsstudenter, 2008 og Kierkegaards kabale, 2013

Vold uden mærker. Af Grit Niklasson. PowerPress (2018). 146 sider, 199 kroner.

Vold uden mærker er titlen på en ny roman om psykisk vold. I bogen følger vi Birgit og hendes veninde, Gitte, der kender hinanden fra skoletiden. Gitte er vidne til, hvordan mødet med en tyrannisk mand gradvist får Birgits personlighed til at smuldre.

Han er i hendes hoved.
Han styrer hendes liv.
Han nedbryder hende, så hun til sidst er helt, helt alene.

Birgit forsvinder langsomt, og hendes personlighed går i opløsning for øjnene af hendes nærmeste – børn familie og venner. Finder hun nogensinde tilbage til sig selv igen…

Lige fra barnsben har Birgit savnet kærligheden. Hun er vokset op med en tyrannisk far og en svag mor, der altid dukkede nakken. Længslen efter kærlighed, nærhed og tryghed fører Birgit igennem det ene ensomme ægteskab og parforhold efter det andet. Hun forelsker sig i mænd, der ikke viser hende den interesse, som hun så intenst søger – indtil hun møder Holger, som overtager hele hendes liv.
Vold uden mærker er en roman om en kvindes uopfyldte behov for kærlighed og om den søgen efter mænd, som resulterer i, at hun mister sig selv og sine nærmeste – ikke i kærlighedens navn, men som offer for psykisk vold.

Romanen er skrevet af Grit Niklasson, som med sin bog ønsker at sætte fokus på psykisk vold i parforholdet – et emne, der lige nu er på dagsordenen både i Folketinget og i den offentlige debat, idet justitsminister Søren Pape Poulsen vil gøre denne form for vold strafbar.

Januar 2018

Adfærdsproblemer hos anbragte unge. Af Bo Hejlskov Elvén, Gunilla Nötesjö, Carina Moen, Erik Rova og Anton Sjögren. Dansk Psykologisk Forlag (2018). 208 sider, 279 kroner.

Nedbring antallet af konflikter med anbragte unge – ny bog om low arousal-pædagogik

Unge, der anbringes uden for hjemmet, har ofte en kompleks problematik, som det ikke tidligere er lykkedes at løse, og mange har oplevet misbrug, overgreb og psykisk mistrivsel. I dag er omkring 3.400 unge anbragt på et opholdssted eller en døgninstitution, hvor personalet er underlagt voksenansvarsloven, som udstikker rammerne for, hvor langt personalet må gå i deres magtanvendelse.

Hvis det lykkes personalet at hjælpe de anbragte unge, skal de kunne håndtere vanskelige situationer på en ordentlig måde og være ekstremt dygtige til at håndtere trusler og provokerende adfærd, ligesom de skal kunne nedtrappe konfliktsituationer. Og her kommer personalet ofte til kort.

Denne bog er en praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter, nedsmeltninger og vold uden at bruge de særlige beføjelser, som voksenansvarsloven giver. For de er ikke hensigtsmæssige, og der findes velfungerende alternativer. Bogens 13 grundprincipper giver viden om, hvorfor konflikter opstår, og hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

Med udgangspunkt i low arousal-pædagogik henvender bogen sig til alle faggrupper, der arbejder med anbragte unge, og den opfordrer alle til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og for de unges trivsel, tryghed og udvikling.

Læs et uddrag af Adfærdsproblemer hos anbragte unge her.

Professionelle blikke på den anden – når fortællinger forandrer identiteter. Birgit Kirkebæk, Lotte Hedegaard-Sørensen, Chalotte Glintborg (red.). Forlaget Frydenlund (2018). 214 sider, 269 kroner.

Et menneske er mere end sin funktionsnedsættelse, sin diagnose eller sine mangler. Professionelle blikke på den anden tager et opgør med de evidensbaserede metoder og tilbyder i stedet en narrativ tilgang til ‘den anden’. Som dermed får plads til sin livsfortælling, sin identitet og sit hverdagsliv.

Det er et opgør med de evidensbaserede metoder, der har præget forskning og praksis de seneste år. Ifølge forfatterne glemmer vi mennesket bag, når fokus er på standardiserede og uniforme beskrivelser.

Bogen har blandt andet kapitler om:

 • Diagnoser og skam i opdragelse
 • Barnet som undtagelse, skolepsykiatrien 1935-1955
 • I gråzonen, fejlanbringelser under åndssvageforsorgen
 • Forskellige fortællinger, forskellige skæbner, indsatte på en  tvangsarbejdsanstalt
 • Kriminelles selvnarrativer og brug af ADHD-diagnosen
 • Professionelles syn på rehabilitering af mennesker med psykiske lidelser
 • Læreres faglige blik på elever og det fraværende blik på børn
Vahid. Af Kristian Husted. Lindhardt og Ringhof (2018). 432 sider, 299,95 kroner.

En dansk mand stiller sig en dag i en kø på Lesbos sammen med tusindvis af andre mennesker, der vil registreres som flygtninge i Europa. Det lykkes, og som en iransk forfatter ved navn Vahid Evazi begiver han sig op igennem Europa. Hans rejse ender i Sandholmlejren, hvor han bliver registreret som asylansøger i Danmark, inden han sendes ud til et dansk asylcenter sammen med to hundrede andre mænd fra hele verden.

Danske Kristian Husted foretog rejsen fra Lesbos til et dansk asylcenter forklædt som flygtning. I bogen Vahid har han nedfældet sine oplevelser.

Socialrådgiverens undersøgelsesmetoder. Af Tine Nielsen og Lars Christian Aagerup. Hans Reitzels Forlag (2018). 212 sider, 225 kroner.

Socialt arbejde er omfattende og handler om forebyggelse og afhjælpning af sociale problemer hos både individer, familier, grupper og lokalsamfund. Socialrådgiverens videnslandskab er tilsvarende komplekst, og når man som professionel eller studerende bevæger sig rundt i dette landskab, er det nyttigt at kunne skelne mellem de mange forskellige former for viden og erkendelsesinteresser. Det er nødvendigt, at man som socialrådgiver i dag kan forholde sig til og vurdere forskellige former for viden, og hvordan de blevet til.

Socialrådgiverens undersøgelsesmetoder indeholder beskrivelser af en række konkrete metoder, man som studerende eller færdiguddannet socialrådgiver kan have gavn af i sine studier eller sit arbejde, bl.a. observation, interview, spørgeskemaundersøgelse og brug af dokumenter, samt hvordan de forskellige former for data kan præsenteres.

Lars Aagerup er ph.d. og lektor i pædagogik ved UC Absalon, hvor han arbejder med pædagogisk forskning og uddannelse af pædagoger.

Tine Nielsen er lektor og underviser på socialrådgiveruddannelsen ved UC Absalon.

Fagprofessionelles møde med udsatte klienter. Af Nanna Mik-Meyer. Hans Reitzels Forlag (2018). 250 sider, 280 kroner.

I Danmark kan 20.000 personer kategoriseres som udsatte klienter med meget komplekse problemer. Gruppen rummer personer, hvis tilværelse er præget af en kombination af psykiske lidelser, misbrug, kroniske sygdomme, hjemløshed og fængselsophold. I alt koster de staten knap 4 mia. kr. om året til sociale og behandlingsmæssige indsatser, svarende til en årlig udgift på 200.000 kr. pr. person.

Der er derfor god grund til at undersøge, hvordan velfærdsstaten møder de mest udsatte klienter, samt hvilke arbejdsformer og rationaler der præger indsatserne. Ikke mindst er det centralt at undersøge, hvordan pædagogiske, økonomiske og juridiske systemer påvirker mødet med klienterne, og om disse rammer ligefrem kan hindre en effektiv indsats.

Fagprofessionelles møde med udsatte klienter stiller skarpt på de mest udsatte i det danske samfund og kaster lys over et centralt område i den danske velfærdsstat. Bogen er baseret på nærved 100 interview med udsatte klienter og de fagprofessionelle, som gruppen er i kontakt med hver dag.

Nanna Mik-Meyer er professor mso i sociologi ved Copenhagen Business School.

Følelser og pædagogik i samfundsteoretisk perspektiv. Af Peter Østergaard Andersen. Hans Reitzels Forlag (2018). 296 sider, 325 kroner.

Alle mennesker har på egen krop mærket, hvad det vil sige at blive opdraget og gå i skole, og mange har også gået i daginstitution. Så alle har erfaringer med den følelseshåndtering, man som barn og elev må mestre for at slippe gennem de første år af livet.

I pædagogikken er der imidlertid en tendens til primært at beskæftige sig med afgrænsede og overskuelige problematikker. Følelsesmæssige aspekter bliver ofte skubbet til side eller sat i baggrunden som mindre vigtige end fx videnstilegnelse og målbare temaer. Samtidig er der generelt i samfundet en øget interesse for følelser. De inddrages kommercielt i markedsføring og forbrug, og på arbejdsmarkedet skal man kunne regulere og udtrykke sine følelser på bestemte måder. Pædagogikken er derfor også under forandring mod et øget fokus på følelser til støtte for børns trivsel og som redskaber til udvikling og læring.

Men hvad er følelser overhovedet, og hvordan vi kan forstå dem? I Følelser og pædagogik – i samfundsteoretisk perspektiv beskrives ud fra pædagogers egne beretninger, hvordan følelser – både børnenes og pædagogernes egne – indgår i og indvirker på den pædagogiske praksis. Desuden gennemgås de dominerende teorier om menneskers følelser og de begreber, der især er af betydning i pædagogiske sammenhænge. Endelig analyserer og diskuterer bogen kritisk nogle af de udbredte opfattelser med henblik på at udvikle en teoretisk forståelse af følelser i pædagogikken.

Peter Østergaard Andersen er lektor i pædagogik ved Institut for medier, erkendelse og formidling, Københavns Universitet. Han har tidligere skrevet om bl.a. pædagogers praksis, dokumentation og evaluering samt været redaktør på værket Klassisk og moderne pædagogisk teori.

Læring med kroppen forrest. Af Kjeld Fredens. Hans Reitzels Forlag (2018). 288 sider, 300 kroner.

Denne bog er skrevet til dem, der gerne vil vide noget om den nyeste kognitionsforskning, hvor man gør op med den reduktionistiske tankegang, at hjernen alene styrer vore mentale funktioner. Ifølge denne forskning foregår vores tænkning på begge sider af hjerneskallen, nemlig som en uadskillelig helhed af hjerne, krop og omverden.

Læring med kroppen forrest er den naturlige måde, børn og unge lærer på, men også den foretrukne strategi i alle aldre, når der skal læres noget nyt. Vi er noget i kraft af, hvem vi er, hvad vi kan, og hvor vi befinder os. Vi tænker ikke med hjernen. Det er individet, der tænker og lærer noget, og kroppen er brobygger mellem hjerne og omverden.

Dette synspunkt er en enaktiv tilgang til læring. Hænderne sætter gang i hjernens pandelapper, som er afgørende for den mentale udvikling. Samtidig bliver hænderne mere øvede, og det lukker op for endnu flere muligheder i ens omverden. Kroppens konkrete handlinger sætter skub i den abstrakte tænkning. De områder i hjernen, der aktiveres, når man fx slår søm i, bliver også aktiveret, når man bare sidder stille og tænker på at slå søm i. Hvorfor? Fordi ens forestillingsevne og fantasi bygger på konkrete erfaringer. Kropslige erfaringer danner begreber, som er grundlag for den sproglige udvikling. Den matematiske udvikling bygger ligeledes på kropslige erfaringer med tingenes antal, størrelse og indhold. Sociale relationer er også kropslige, da det meste af kommunikationen er non-verbal.

Når daginstitutioner, skoler og uddannelser skærer de såkaldte praktiske, skabende fag væk til fordel for kundskaber, der skal leve op til standardiserede test, indsnævres børns og unges intelligens. De kunstneriske aktiviteter tilføjer nemlig de særlige former for tænkning, som ikke bare fremmer børns og unges kreative udvikling, men samtidig har en stor virkning på de discipliner, der indgår i standardiserede test. Bogens gennemgående tema er, at læringens kropslige fundament har afgørende betydning for livslang læring.

Det ækle. Af Brian Benjamin Hansen og David Mayntz. Akademisk Forlag (2018). 228 sider, 299,95 kroner.

Det ækle er en hundeprut, der er et bolsje. Det ækle er det, som er smattet og uformeligt, og det er det glatte og uhåndgribelige. Døden og forrådnelsen er ækel, men kravlende liv er det også. Det ækle selv er ækelt.

Det ækle gør noget ved os. Det trænger sig på, fylder os med væmmelse, giver kvalme, sætter sig i næseborene og hænger fast på nethinden.

Det ækle får os til at føle afsky. For kulturer, for politik, for køn, for kroppen. Og vi bruger det ækle i vores bedømmelser af verden, andre mennesker, andre væsner, ting. For det ækle anfægter os på det dybeste.

Derfor handler Det ækle om vigtigheden af, at vi aktivt tager stilling til det, vi væmmes ved. For selvom følelsen af afsky er spontan og svær at kontrollere, betyder det ikke, at vi ikke er ansvarlige for den.

For det ækle har betydning for vores holdninger og handlinger.

Det ækle består af ni kapitler, der indkredser det ækle ud fra forskellige vinkler. Læs blandt andet om klam og grænseoverskridende ledelse. Om ulækre indvielsesritualer. Om lystfølelse i et seksuelt overgreb. Om afskyen ved den lækkende krop. Om teenagerens væmmelse ved pubertetens biologiske forandringer. Om den ækle anden. Og om vores fundamentale væmmelse ved at slå ihjel.

Metoder i kriminologi. Af Michael Hviid Jacobsen m.fl. Hans Reitzels Forlag (2018). 350 sider, 550 kroner.

Som socialt fænomen er kriminalitet et væsentligt emne for samfundsvidenskaben. Samtidig er der politisk og samfundsmæssigt gode grunde til at opnå viden om, hvorfor kriminalitet opstår, hvem der begår den, hvordan gerningsmænd og ofre påvirkes, samt ikke mindst hvordan kriminalitet kan forebygges.

Metoder i kriminologi er den første danske bog om metoder til at undersøge kriminelle forhold. Bogen går på tværs af det forskningsmetodiske spektrum og beskriver både etnografiske, klassiske kvalitative og statistiske metoder samt en række centrale genstandsfelter i kriminologien.

Bogen er redigeret af Michael Hviid Jacobsen, professor i sociologi, Aalborg Universitet.

Den psykoterapeutiske holdning. Af Carsten René Jørgensen. Hans Reitzels Forlag (2018). 488 sider, 450 kroner.

Hvad vil det sige at forholde sig psykoterapeutisk til sine patienter? Hvad betyder det, når man taler om at tænke psykoterapeutisk om en problemstilling? Hvad implicerer det, at bruge sig selv psykoterapeutisk og møde en patient og dennes vanskeligheder med en dynamisk-relationel psykoterapeutisk holdning? Med denne bog giver Carsten René Jørgensen sit bud på en besvarelse af disse for det psykoterapeutiske arbejde helt centrale spørgsmål.

Med afsæt i en dybtgående kritik af den medicinske forståelse af psykoterapi og forankret i den empiriske psykoterapiforskning argumenterer forfatteren for en dynamisk-relationel terapiforståelse, herunder beskrives de centrale elementer i den psykoterapeutiske holdning.

Entreprenør - Proces - Projekt. Af Michael René Kristiansson. Hans Reitzels Forlag (2018). 248 sider, 250 kroner.

Samfundet er præget af konstant forandring. Forandringsperspektivet medfører stor usikkerhed, og mange oplever, at deres faglighed bliver forældet inden for relativt få år.

Problemet er, at vores uddannelser ikke i tilstrækkelig omfang lærer den studerende om løbende kompetenceudvikling og dannelse i forhold til forandring, som man selv kan tilegne sig hele livet igennem.

Forfatteren beskriver, hvordan man i forhold til at tackle forandring og usikkerhed med fordel kan tage ved lære af den måde, entreprenøren håndterer viden, læring og dannelse på gennem entreprenørielle projekter.

I bogen vises det, hvordan man kan foretage tidssvarende kompetenceudvikling og løbende udvikle sin faglighed på egen hånd gennem livslang dannelse og læring. Bogen viser også, hvordan man kan håndtere entreprenørielle projekter og udvikle entreprenørielle kompetencer og ekspertise.

Entreprenør – proces – projekt er skrevet til undervisere og studerende på videregående uddannelser, hvor selvstændigt entreprenørskab er en del af de studerendes arbejde med projekter. Bogen kan også anvendes af folk, der er i beskæftigelse, og som ønsker at udvikle og afprøve intra- eller entreprenørskab i praksis.

December 2017

International projektledelse. Af Kristian Sørensen. DJØF Forlag (2017). 510 sider, 575 kroner.

Veludført international projektledelse er i dag en vigtig forudsætning for danske virksomheders succes på både nye og eksisterende globale markeder. Virksomhederne skal konstant være i stand til at udvikle deres produkter i takt med den skærpede globale konkurrence og den stadig hastigere teknologiske forandringsproces.

Den højere usikkerhed og ustabilitet nødvendiggør på den ene side en behændig ledelsestilgang med en parathed til at justere sigte og forretningsgange i virksomhedens projekter. På den anden side er der et øget pres for at sikre en præcis styring af internationale projekter gennem stadig mere detaljerede og solide planer.

Dette gælder ikke kun med hensyn til styringen af det internationale projekts kreds af interessenter, projektets strategiske forankring, planlægningen og håndteringen af eksterne risikoaspekter samt organisations- og kontraktforhold. Men det omhandler også forståelsen af kulturforskelle, forretningsskik og anderledes indrettede regelsæt. Forandringsledelse er således et centralt begreb i bogens tilgang til ledelsesform.

Denne bog lægger hovedvægten på brugen af de rigtige værktøjer i forberedelsen og planlægningen af internationale projekter og på anvendelsen af international risikostyring for at kunne gennemføre rettidig implementeringsledelse, som er afgørende for at sikre et vellykket resultat af det internationale projekt.

Bogen giver læseren et sæt af praktiske modeller og værktøjer til international projektledelse og forener flere faglige tilgange på en tværfaglig og pædagogisk måde.

Bogen er primært henvendt til ledere og mellemledere i virksomheder og organisationer samt studerende.

Instituttet. Roman af Ulla Søgaard. Forlaget Brændpunkt (14.12.2017). 228 sider, 229 kroner.

Forfatter Ulla Søgaard er aktuel med sin første roman.

Ulla Søgaard har tidligere udgivet faglitteratur i psykologi:

Mønsterbrud – teorier, forskning og eksempler, Billesø & Baltzer, 2002

Psykologi – aktuelle teorier og nyere forskning, Gyldendal, 2013.
“Med sit fokus på aktuel neuropsykologisk forskning imødekommer denne grundbog et klart behov inden for det gymnasiale psykologifag.”
5/6 stjerner i gymnasieskolen.dk

Instituttet er navnet på en velanskreven og gammel institution der tilbyder uddannelse i psykoterapi i Berlin, og er omdrejningspunktet for romanen. Instituttet er grundlagt af Dick og Dahlia som også er daglige ledere.
Vi følger en gruppe på 9 medlemmer under deres 2-årige uddannelse. Danskeren Hannah viser sig at blive hovedpersonen i et psykodrama som kommer til at udspille sig i gruppen.

Instituttet er en fortælling om manipulation a la Kejserens nye klæder, men med den modsatte slutning. Det er en fortælling om magt og manipulation i en forvrænget virkelighed, og Hannah ender med at stå alene og stemplet af de andre som bliver i forblændelsen, og den angst der fastholder dem i den manipulatoriske verden.

Bogen er struktureret om 11 kapitler der har hver sin stemme, idet hvert medlem i gruppen fortæller historien ud fra sit synspunkt. Instituttets ledere kommer også til orde, i bogens første og sidste kapitel.

Sundhed og jura. 2, udgave. Af Mette Hartlev, Ulla Hybel & Peter Bak Mortensen. DJØF Forlag (2017). 656 sider, 750 kroner.

Sundhedsretlige perspektiver på sundhedsvæsen, sundhedspersoner og patientret…

Sundhed og Jura undersøger de retlige relationer og problemstillinger, der opstår mellem sundhedsvæsenets aktører. Dette felt spænder over spørgsmål relateret til sundhedsvæsenets opgaver og opgavefordeling, sundhedspersoners rettigheder og pligter samt patienters rettigheder.

Bogen er velegnet som undervisningsmateriale og/eller opslagsbog for jurister, der arbejder med sundhedsretlige emner, og for sundhedspersoner med væsentlig interesse i at kende de juridiske rammer, de arbejder under.

Psykiatriret, 2. udgave. Af Helle Bødker Madsen. DJØF Forlag (2017). 271 sider, 500 kroner.

Denne bog giver en indføring i faget psykiatriret, som er en specialdisciplin inden for sundhedsretten. Psykiatriretten adskiller sig fra den almindelige sundhedsret ved muligheden for at anvende tvang i behandlingsøjemed. Bogen behandler de regler, som gælder for alle psykiatriske patienter, dvs. de psykiatrispecifikke og almindelige sundhedsretlige regler, f.eks. vejledning, behandlingsplaner, indlæggelses- og udskrivningsaftaler, aktindsigt og fortrolighed, samt de forvaltningsretlige regler, f.eks. saglighedskravet og proportionalitetsprincippet samt adgangen til at regulere patienternes retsforhold som følge af anstaltsforholdet. Særlig vægt lægges imidlertid på de retlige rammer for tvangsanvendelse. I den forbindelse fastlægges tvangsbegrebet og begrebet frihedsberøvelse, og den særlige beskyttelse efter grundloven og menneskerettighedskonventionen belyses. Endvidere behandles psykiatrilovens rammer for tvangsanvendelse, herunder tvangsindlæggelse, tvangstilbageholdelse, tvangsbehandling, personlig hygiejne under anvendelse af tvang, fiksering, anvendelse af fysisk magt, aflåsning af døre m.v. Også de formelle retssikkerhedsgarantier, f.eks. beskikkelse af patientrådgivere, førelse af tvangsprotokol, underretning og klagevejledning samt den særlige klageadgang, domstolskontrol og det parlamentariske tilsyn behandles i bogen. Desuden belyses de specielle regler, der gælder for patienter med behov for en helhedsorienteret indsats.

Socialret. Børn og unge. Af Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen & Nina von Hielmcrone. DJØF Forlag (2017). 496 sider, 400 kroner.

Bogens formål er at give en systematisk gennemgang af retsgrundlaget for kommunernes administration af børne- og ungeområdet. Bogen vil kunne anvendes som opslagsbog for sagsbehandlere, rådgivere og andre med særlig interesse for området. Bogen vil ligeledes være relevant i undervisningssammenhæng. Bogen behandler den lovgivning, som har relation til opgaverne i de kommunale børn og unge-forvaltninger, og dermed den lovgivning, der må forudsættes bekendt dels af medarbejdere, der beskæftiger sig med sager vedr. udsatte børn og unge, og dels af rådgivere og andre, der varetager opgaver i forbindelse med sager, der har været behandlet i den kommunale forvaltning inden for området udsatte børn og unge.

Professionsdannelse på tværs. Samarbejde og faglighed i og omkring den nye folkeskole. Af Hans Henrik Hjermitslev, Thomas Rohde Skovdal Albrechtsen & Bo Morthorst Rasmussen. DJØF Forlag (2017). 380 sider, 380 kroner.

Folkeskolereformen fra 2014 har stillet øgede krav til det tværprofessionelle samarbejde mellem lærere og pædagoger og til skoleledelsens evne til at organisere samarbejdet og etablere en åben skole i samspil med det omgivende samfund.

Dette øgede samarbejde betyder, at det er vigtigt at diskutere læreres, pædagogers og skolelederes professionsdannelse, da viden om de enkelte professioners faglighed og identitet skaber grundlaget for et optimalt tværprofessionelt samarbejde.

I denne antologi undersøger en række forskere professionsdannelse og samarbejde i den nye folkeskole. Bogen tilbyder dermed viden om og værktøjer til folkeskolens parter, så de i højere grad kan forstå hinandens udgangspunkter og således også forbedre skolens praksis.

En procesteori om organisation. Af Tor Hernes. DJØF Forlag (2017). 342 sider, 350 kroner.

Tor Hernes tager i denne bog fat på de udfordringer som en verden i stadig bevægelse rummer for vores forståelse af organisationer – og for organisationer. Hernes foreslår en terminologi, som er udledt af procesfilosofien, der normalt ikke anvendes i organisationsstudier. Resultatet er en krævende, men samtidig meget givende bog, som har potentialet til at vende op og ned på vores forståelse af organisationer, skabt af og i tid.

Bogen blev udgivet på engelsk af Oxford University Press i 2014 og vandt i 2015 den prestigefyldte pris George R. Terry Book Award, for sit bidrag til en ny og enestående viden om den globale udvikling af ledelsesteori. Den anmelderroste bog henvender sig til alle, som søger en ny og mere dynamisk forståelse af organisationslivet.

Om forfatteren:
Tor Hernes er professor i organisationsteori ved Institut for Organisation, CBS/København og adjungeret professor ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Læs mere om forfatter Tor Hernes.

Spor - i forskning og politik. Af Bo Bøgeskov (ansv. red.), Finn Junge-Jensen (red.) & Uffe Østergaard (red.). DJØF Forlag (2017). 146 sider, 195 kroner.

Spor – i forskning og politik er et festligt, kritisk skrift udgivet i anledning af, at Ove Kaj Pedersen træder tilbage som professor for at overgå til livet som utvivlsomt aktiv emeritus. Det rummer personlige beretninger om mødet med Ove og betragtninger over forskellige sider af Oves offentlige virke og hans forskning.

Bidragydere listet efter rækkefølgen af deres bidrag i bogen:

Hans Jürgen Stehr
Peter Kjær
Niels Åkerstrøm Andersen
Rune Slagstad
Finn Junge-Jensen
Lisbeth Knudsen
Nils Gunder Hansen
John L. Campbell
Leonard Seabrooke
John A. Hall
Lars Bo Kaspersen
Niels Kjærgård
Peter Gorm Hansen
Per Øhrgaard
Michael Schelde

Til støtte for overblikket over en ekstraordinær karriere med markante forskningsresultater, skabelse af nye institutioner og en konsekvent formidling og deltagelse i den demokratiske debat indeholder bogen til sidst en tidslinje. Læs selv og diskutér i Oves kritiske og utålmodige ånd.

Bogen er redigeret af sekretariatsleder Bo Bøgeskov, fhv. rektor Finn Junge-Jensen & professor emeritus Uffe Østergaard.

Smagsprøver fra bogen
”Lad det nu bare være sagt med det samme. Der er alt for få af hans slags i den offentlige debat. Forskere, som tør vove pelsen og gå op imod de helligste dogmer i samfundsdebatten og de stærkeste antagelser på parnasset af magthavere i landet. Ikke på enkeltsager og aktuelle punktnedslag i nyhedsstrømmen, men på den lange bane med perspektiv og udsyn. Ikke styret af mediernes dagsaktuelle ræs, men styret af evnen til selv at sætte dagsordenen med artikler og bøger. Som tør udfordre store faggrupper som f.eks. de offentligt ansatte og puffe gevaldigt til deres ansvar og bidrag til samfundsudviklingen. Forskere, som tør udfordre vanetænkningen hos sine egne fagfæller. Som tør blive ved med at stille spørgsmål – også til egne tidligere teorier og ved noget så sakrosankt i det offentlige rum som velfærdsstaten.”
– Lisbeth Knudsen

”Problemet er sådan set ikke, at der lægges planer – hvad skulle vi gøre uden dem? – men at så meget planlægges af mennesker, som har abstrakt forstand på planlægning, men ringe eller slet ingen konkret viden om de områder, der planlægges for. Formentlig er dette forhold i virkeligheden konkurrencestatens største problem og det, som på lidt længere sigt vil føre til, at den lige præcis ikke er og heller aldrig bliver konkurrencedygtig. Den pessimistiske konklusion: Det er blevet meget værre siden 1970, og nu går det snart helt galt. Den mest optimistiske konklusion, som jeg henter hos Villy Sørensen: »at når det er gået, om end galt, hidindtil, går det nok også, om end lige så galt, herefter«.”
– Per Øhrgaard

Rådgiverhåndbogen – værktøjer og metoder til værdiskabende rådgivning. Af Birgitte Nortvig. DJØF Forlag (2017). 130 sider, 225 kroner.

Rådgivning er en kompleks proces, der kræver indsigt i de irrationelle elementer, som ofte opstår under en rådgivning. For at bidrage til en værdiskabende rådgivning har rådgiveren brug for en rådgiverfaglighed, der inkluderer metoder og værktøjer, som rækker ud over rådgiverens faglige ekspertise, og hindrer den enkelte rådgiver i at brænde ud og føle sig professionel ensom.

Når bevidstheden bliver skærpet, i forhold til de følelser og bagvedliggende historier der er i spil hos en selv, den rådgivne og mellem de involverede, bliver der åbnet op for nye handlerum og erfaringsudveksling med andre rådgivere.

Rådgiverhåndbogen giver dig viden om og værktøjer til:

Den psykologiske del af rådgivningsarbejdet
Evnen til at positionere sig værdiskabende
Værdiskabende kommunikation og spørgemetodik
Vurdering og evaluering af rådgivningen

Rådgiverfaglighedens metoder konkretiseres med afsæt i cases fra rådgivernes hverdag opsamlet og gennemarbejdet af Birgitte Nortvig.

Birgitte Nortvig har arbejdet med relationer og kommunikation gennem de sidste 20 år. Hun har stået for strategiske udviklingsprojekter, supervision og rådgiveruddannelser for private, statslige, kommunale og politiske organisationer og fagforeninger. Birgitte Nortvig har tidligere arbejdet som leder samt udviklings- og proceskonsulent. Siden 2008 har hun været selvstændig og etablerede sin nuværende konsulentvirksomhed ”Birgitte Nortvig – fra strategi til handling” tilbage i 2013. Hun er desuden ekstern lektor på DTU.

Beslutningsstrategi. Adfærdsøkonomi som katalysator for vækst. 2. udgave. Af Sally Khallash. DJØF Forlag (2017). 312 sider, 395 kroner.

Denne bog handler om at lære de strategier, der gør det lettere at træffe bedre beslutninger i organisationer. Med afsæt i beslutningsteori, internationale virksomhedscases og strategisk problemløsning skærper bogen bevidstheden om vores kognitive biases påvirkning og peger på, hvordan du kan skabe store forbedringer i både strategi og eksekvering. Studier viser, at virksomheder, som arbejder systematisk med adfærdsøkonomi og beslutningsteknik, øger deres performance med 500% – så har du råd til at lade være?

Som leder træffer du hver dag et stort antal beslutninger, men når det går hurtigt, kan selv de bedste af os træffe ubevidst irrationelle beslutninger og i værste fald skade os selv, organisationen og forretningen. Det skyldes, at vi i en kompleks og krævende hverdag oftere er påvirket af vores mentale biases, altså de tommelfingerregler vi bruger til hurtigt at vurdere en situation, og som kan lede os til at tage mangelfulde eller irrationelle beslutninger.

Om forfatteren
Sally Khallash, cand.scient.pol., MBA fra Harvard Kennedy, er stiftende CEO i BehaviouralStrategy.com. Hun har arbejdet med adfærdsøkonomi og beslutningsteori i en årrække, blandt andet som underviser på Harvard og CBS.

Læs mere om Sally Khallash.

Stoicisme og ledelse. At lede og blive ledet. Af Troels Engberg-Pedersen. Akademisk Forlag (2017). 96 sider, 149,95 kroner.

Hvad er god ledelse? Denne bog besvarer spørgsmålet ved at klone to fremtrædende nordamerikanske ledelsesteoretikere, Henry Mintzberg og Joseph A. Raelin, med antik stoisk filosofi. Bogen argumenterer for nødvendigheden af at udskifte top down-ledelse med ledelse bottom up, der vil vise sig frugtbar både på bundlinjen og i et godt arbejdsliv for alle.

Bogen henvender sig til såvel ledere (ikke mindst mellemledere) som alle, der selv bliver ledet.

Lederen mellem tvivl og handlekraft. Paradokser og personligt lederskab. Af Lotte S. Lüscher med bidrag af Joachim Meier. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 214 sider, 349 kroner.

Hvordan tager man ledelsesmagten tydeligt på sig, samtidig med at man indgår i ligeværdige dialoger med sine medarbejdere? Og hvordan kommunikerer man beslutninger, som man dybest set ikke er enig i?

Lederen mellem tvivl og handlekraft er Lotte S. Lüschers anden bog om paradoksledelse. Hvor hun i sin første, Ledelse gennem paradokset (2012), præsenterede paradokstænkningen i forhold til det organisatoriske liv, videreudvikler hun i sin nye bog dens eksistentielle perspektiver og konsekvenser for den enkelte leder.

Lederen mellem tvivl og handlekraft handler om de menneskelige modsætningsforhold og paradokser, der er på spil i rollen som leder:

Hvordan lever man op til tidens krav om konstant omstillingsparathed, samtidig med at man holder fast i sin egne værdier?
Hvordan håndterer man at stå alene og samtidig forbinde sig til sine medarbejdere?
Lotte S. Lüscher søger med bogen at give svar på, hvordan man leder med faste skridt, og samtidig har tvivlen med som sin konstante følgesvend. Gennem en lang række eksempler og cases viser hun, hvordan ledere i praksis arbejder med lederskabets paradoksale vilkår. Ambitionen er at støtte ledere i at forsone sig med oplevelsen af at lede i et felt af paradokser, der ikke kan eller skal løses.

Lotte S. Lüscher er cand.psych.aut., erhvervspsykolog og ph.d. i ledelse og indehaver af Clavis Erhvervspsykologi. Hun er desuden ekstern lektor ved Psykologisk Institut og School of Business and Social Sciences ved Aarhus Universitet. Lotte S. Lüscher er efteruddannet inden for blandt andet systemteori (Dispuk) og gruppedynamik (Tavistock Institute of Human Relations, London). Hun har endvidere en coachuddannelse fra Ashridge School of Business og en bestyrelsesuddannelse fra INSEAD.

Læs et uddrag af bogen her.

“Bogen taler direkte til hjertet af ledere, der navigerer i organisationer under forandring, hvor paradokser trives og florerer. Lotte S. Lüscher tilbyder visdom til os, der søger at fordybe os i praksis og samtidigt ønsker at opretholde vores evne til at reflektere over vores erfaringer. Bogen er på en gang teoretisk stærk og praktisk anvendelig.”
– Annelise Goldstein, Head of Group Talent, Nordea

“Lotte S. Lüscher er nok den førende ekspert i landet, når det handler om personligt lederskab og de paradokser, der karakteriserer hverdagen som leder. Denne bog er en selvfølge for de, der professionelt og af interesse vil være ajourført på området.”
– Steen Hildebrandt, ph.d., professor og adjungeret professor

Engagement i organisationer. Indsigter og værktøjer. Af Susanne Ploug Sørensen. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 176 sider, 299 kroner.

Indsigt og værktøjer, der fremmer engagementet i din organisation

Arbejdslivet er blevet en udviklingsarena. Vi arbejder og engagerer os på højtryk for at skabe mål og mening med livet. Men hvordan gengælder organisationer og virksomheder vores ønske om at engagere os i arbejdet? Og hvad kan de gøre for at udvikle og fastholde vores engagement?

Engagement i organisationer er et alternativ til de traditionelle trivsels- og motivationsundersøgelser. Bogen viser os, hvordan organisationer finder vejen til at blive engagerende organisationer, der ikke bare ansætter, men også engagerer medarbejdere. Og hvordan de ved at arbejde med engagementet ikke alene øger motivation og trivsel og forebygger stress, men også skaber inspirerende arbejdsmiljøer og organisationer.

Susanne Ploug Sørensen indleder bogen med en organisationsteoretisk, filosofisk og psykologisk introduktion til det organisatoriske engagement, der forklarer, hvorfor og hvordan engagementet udgør den menneskelige drivkraft i udviklingen af organisationer. Gennem spørgsmål, øvelser og eksempler præsenterer hun derefter konkrete strategier til, hvordan man udvikler organisationens engagement gennem samarbejde og kommunikation.

Bogen henvender sig til ledere på alle niveauer, tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter, HR-medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer.

Læs et uddrag af Engagement i organisationer her.

Om forfatteren
Susanne Ploug Sørensen er autoriseret organisationspsykolog og ejer af konsulentfirmaet Grounded Organizational Development (GOD), hvor hun arbejder med rådgivning, supervision og coaching samt med undersøgelse af, hvordan det står til med engagementet.

Susanne Ploug Sørensen er uddannet ph.d. og cand.pæd.psych. fra DPU og Aarhus Universitet og har en master i Søren Kierkegaard fra Københavns Universitet. Hun er medforfatter til bøgerne Distribueret ledelse og Pædagogisk ledelse er faglig ledelse, som begge er udgivet på Dansk Psykologisk Forlag.

Legitim ledelse. Om fokus, grænser og balancer. Af Maja Loua Haslebo. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 134 sider, 259 kroner.

Kerneopgaven er organisationens eksistensberettigelse. Den bør være grunden til, at vi går på arbejde.

Efter Anerkendende følgeskab, som handlede om medarbejdernes bidrag, rettigheder og forpligtelser, og Organisatorisk medlemskab, hvor emnet var organisationen som et professionelt mødested, tager Maja Loua Haslebo fat på ledelse. Den legitime ledelse, som handler om at holde fokus, samle de mange forskellige bidrag, sætte grænser for, hvad ressourcerne skal bruges til, og skabe balancer i samspillet mellem organisationens medlemmer.

Bogen er et indspark i den ofte ophedede debat om ledelse og er skrevet til alle, der arbejder med, studerer eller blot interesserer sig for ledelse. Den beskriver, hvordan ledelsesopgaven i dag omfatter stort set alt uden nævneværdige grænser og forbehold, og hvordan medarbejderpositionen tilsvarende er blevet svækket og indskrænket. Men i stedet for det sædvanlige fokus på problemer, fejl og mangler peger den gennem konkrete idéer og forslag på, hvordan vi kalibrerer Leder-medarbejder-relationen og skærper opmærksomheden på den fælles kerneopgave.

Læs et uddrag af Legitim ledelse her.

Om forfatteren
Maja Loua Haslebo er erhvevspsykolog, forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Hun arbejder med ledelses- og organisationsudvikling fra et socialkonstruktionistisk perspektiv. Sparrer med ledere og interne udviklingskonsulenter om strategisk organisationsudvikling med fokus på relationel etik og sprogets skabende kraft. Er forfatter og medforfatter til flere bøger og har skrevet adskillige artikler og klummer om livet i organisationer.

Al den snak om læring – arven fra Piaget og Vygotsky i socio-eksistentiel belysning. Af Steen Beck. Forlaget Frydenlund (2017). 238 sider, 2 60 kroner.

Er du også træt af den evige debat om læring, hvor fordommene fyger, men resultaterne mangler? Så er Al den snak om læring et kærkomment indspark. Her præsenter Steen Beck en ny og tredje position i læringsdebatten: det socio-eksistentielle perspektiv, der stiler mod resultater frem for mudderkastning.

Begrebet læring skaber i disse år stor debat; både på og omkring vores uddannelsesinstitutioner går bølgerne højt. På den ene side skal læring redde os danskere i den globale konkurrence. På den anden side bør læring ikke kunne måles og vejes.

Men debatten er endt i fordomme og sniksnak. Den bør ikke handle om at diskutere og kritisere, men om at bidrage til, hvordan man kan forstå selve kernen i al uddannelse: relationen mellem den under­visende lærer og den lærende elev.

Det er udgangspunktet for Al den snak om læring. Steen Beck har genlæst den klassiske læringsteori fra Lev Vygot­sky og Jean Piaget, som han krydser med de moderne positioner fra bl.a. John Hattie, Gert Biesta, Knud Illeris og Roger Säljö. Det resulterer i en tredje vej i læringsdebatten: det socio-eksistentielle per­spektiv.

Denne tredje vej fokuserer på læringens sociale og kulturelle kontekst, det enkelte menneske, der lærer, samt på en vedvarende interesse for frihed og styring i under­visningen. Det baner vej uden om den fastlåste debat og viser hen til et perspektiv, hvor der er plads til selve læringen.

Bogen henvender sig til alle, der underviser i den danske grundskole og på ungdomsuddannelserne, eller som beskæftiger sig med didaktik og læring på de videregående uddannelser samt beslutningstagere på området.

Forfatterinfo:
Steen Beck er mag.art. i litteraturvidenskab og lektor, ph.d. ved Institut for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Han forsker i læringsteori samt didaktik og læreprocesser i gymnasiet og har i mange år beskæftiget sig med pædagogikum, først som underviser og siden som forsker.

Social- og specialpædagogik i teori og praksis. Af Vibe Larsen, Gitte Lyng Rasmussen. Forlaget Frydenlund (2017). 341 sider, 299 kroner.

En lærebog til den pædagogstuderendes arbejde med social- og specialpædagogik. Bogen binder de to retninger sammen og sætter spot på deres fællestræk.

Social- og specialpædagogik i teori og praksis handler om vigtigheden i at kunne anlægge forskellige perspektiver, om forskellige forståelsesformer og ikke mindst om, hvor vigtigt det gode møde mellem mennesker er. Sproget er letlæst, og opbygningen enkel: først teori, så praksis. Fordi du som studerende dermed får den bedste indføring i emnet.

Både teori- og praksisdelen beskæftiger sig med fagets tre overordnede målgrupper:
Børn og unge med særlige behov.
Mennesker med sociale vanskeligheder.
Mennesker med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser.
Bogen giver ikke et entydigt svar på, hvad social- og specialpædagogik er eller bør være – hverken hver for sig eller sammen. Den lægger op til en diskussion af det pædagogiske arbejde inden for området samt til en faglig og kritisk diskussion af, hvad fagområdets opgave og funktion fremadrettet skal være.

Forfatterne er alle ansatte ved danske professionshøjskoler og universiteter eller har mangeårig praktisk erfaring inden for det social- og specialpædagogiske felt.

Musik, krop og følelser. Neuroaffektive processer i musikterapi. Af Charlotte Lindvang og Bolette Daniels Beck (red.). Forlaget Frydenlund (2017). 386 sider, 349 kroner.

Det sundhedsfremmende potentiale, der ligger i musik, er kommet i søgefeltet. Bogen sætter ord på, hvordan musik og musikterapi kan bidrage til at tage hånd om samfundsopgaver inden for forebyggelse, behandling og rehabilitering.

Musik, krop og følelser præsenterer for første gang på dansk sammenhængen mellem musik, udviklingspsykologi og ny hjerneforskning.

Kapitlerne spænder vidt: fra børn og unge med udfordringer som autisme og hjerneskade til voksne med kroniske smerter, alvorlige psykiske lidelser eller demens. Forfatterne viser, hvordan musikterapi kan styrke den enkeltes empowerment, sociale kompetencer og livskvalitet. Den neuroaffektive teori følges op af uddybende og illustrative cases.

Bogen giver ny viden og inspiration til fagpersoner som musikterapeuter, psykologer, pædagoger og psykoterapeuter og pårørende samt alle, der interesserer sig for musik og terapi.

November 2017

Hemmeligheder. Af Lisbeth Zornig Andersen og Freja Palsgaard Andersen. Dansk Psykologisk Forlag (1.11.2017). 48 sider, 249 kroner.

Lær børn om forskellen på gode og dårlige hemmeligheder

Hemmeligheder er en højtlæsningsbog om to bjørneunger, der er bedste venner i bjørnehaven. Nanna har det svært. Samson har det godt. Nanna betror Samson en hemmelighed, som han ikke må sige videre. På den måde gør Nannas hemmelighed pludselig også ondt i Samsons mave.

Bogen giver børnene og de voksne, der læser op – om det er forældre eller pædagoger – mulighed for at skabe et fortroligt rum, hvor gode hemmeligheder, der kilder i maven, ikke behøver at blive fortalt til de voksne. Men hvor dårlige hemmeligheder, der gør ondt i maven, skal siges. Hele vejen igennem bogen trænes børnene i at mærke efter. Er det en god eller en dårlig hemmelighed, jeg har i maven?

Hemmeligheder henvender sig til børnehavebørn i alderen 4-7 år, men kan også læses i 0. og 1. klasse eller derhjemme. Bogen kan læses på flere måder. Enten som en almindelig højtlæsningsbog, der kan give en god snak med far, mor eller pædagogen om at være bedste venner og om forskellen på gode og dårlige hemmeligheder. Eller mere systematisk som en del af børnehavens læreplaner, understøttende mål om dialogisk læsning, almen dannelse, læringsrumsindsats mv.

Bogen er blevet afprøvet af pædagoger og børn i Vejen Kommune i samarbejde med Lisbeth Zornig Andersen. Erfaringen er, at hvis børnene er ubekymrede, lytter de bare til en bog om venskaber og hemmeligheder. Men har de ondt i maven over ting, der bekymrer dem, giver det anledning til en god snak – både børnene imellem og blandt voksne og børn.

Det anbefales, at den voksne læser vejledningen og efterordet, inden bogen læses højt med børn.

Læs et uddrag af Hemmeligheder her

Psykologi og socialt arbejde. Af Ida Skytte Jakobsen, Godette Walmod og Mona Kjær Ditlevsen. Akademisk Forlag (1.11.2017). 376 sider, 349,95 kroner.

Hvorfor gør hun ikke sin uddannelse færdig? Hvorfor stopper han ikke med at drikke? Hvorfor bliver han aggressiv og udadreagerende?

Alle mennesker har en hverdagspsykologisk indsigt, som hjælper os til at forstå os selv og hinanden. Men i socialt arbejde er det vigtigt, at denne indsigt suppleres med teoretisk viden om psykologi, så det ikke er den enkelte socialarbejders egne erfaringer og holdninger, der bliver afgørende for vurderinger af og beslutninger om borgeren.

Psykologi og socialt arbejde præsenterer psykologiske teorier og perspektiver, som socialarbejdere kan benytte i hverdagen til at forstå, udvikle og handle i socialt arbejde.

Blandt emnerne er
Socialisering / Hjerneprocesser / Tilknytning / Motivation / Læring / Mentalisering / Sorg og krise / Relationer / Mennesker og organisationer / Selvets udvikling / Kulturmøder

Læs uddrag af bogen her

Børn og unge, psykiatri og samfund. Af Søren Hertz. Akademisk Forlag (2017). 248 sider, 299,95 kroner.

Hvad er der galt? Er der tale om psykisk sygdom?

De spørgsmål stilles ofte, når børn og unge ikke trives.

Børn og unge er ikke problemet. De viser problemet. Heller ikke andre er problemet. Det handler om betydningen af livgivende fællesskaber. Børn og unge inviterer med deres symptomer og særlige vanskeligheder til en proces, der kan bidrage til anderledes ro, trivsel og udvikling.

Børn og unge, psykiatri og samfund er en bog om det levede liv, de mange arenaer, de moderne magtformer, men også om rammer og betingelser, ulige sociale vilkår, økonomiske stramninger, bevægelser på tværs og ikke mindst børns og unges uanede muligheder.

Bogen lægger sig op ad en solid børne- og ungdomspsykiatrisk tradition for at blande sig i vigtige socialpolitiske anliggender. Social udsathed, afmagt og oplevelser af forkerthed kan få fænomener til at fremtræde psykiatrisk. Men begrebet psykisk sygdom fører til begrænset nysgerrighed.

Der er tale om en socialpolitisk perspektivbog, der inviterer til debat: Så hvad stiller vi op med børn og unge der ikke trives? Hvordan kommer vi til at deltage i de sammenhænge og bevægelser, som får børn og unge til at trives og udvikle sig? Og hvordan får vi øje på de muligheder, som opstår, når vi benytter børns og unges trivsel og mistrivsel som spejl på den samfundsudvikling som vi alle er en del af?

Bogen opfordrer dig som læser til at tage stilling til disse og mange andre samfundsmæssige anliggender.

Læs uddrag af bogen her

Kort & Godt om Stress, 2. udgave. Af Yun Ladegaard, Pernille Rasmussen, Malene Friis Andersen og Bo Netterstrøm. Dansk Psykologisk Forlag (7. november 2017). 144 sider, 199 kroner.

Hvad er stress? Hvad sker der i kroppen? Hvad kan man gøre? Hvordan behandler man stress? Hvordan skal man forholde sig til stress på jobbet og i familien?

Bogen henvender sig til dig, der er stresset og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. Bogens særlige styrke er, at den desuden henvender sig til pårørende, ledere og behandlere, således at den kan fremme samarbejdet mellem den stress-ramte og omgivelserne.

I bogen finder du kort og klar viden om stress, hvorfor man bliver stresset, hvornår man bliver syg pga. stress, hvad du kan gøre ved det, og hvordan du lytter til kroppen og får god søvn, kost og motion.

Kort & godt om STRESS indeholder viden og råd om sygemelding, tilbagevenden til arbejdet, diagnose, behandling og livet efter stress. Der er gode råd og information til pårørende og en FAQ, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål fra mennesker med stress.

Denne 2. udgave er opdateret og revideret med den sidste nye viden og forskning – og indeholder et nyt kapitel om at komme godt tilbage på arbejdet af stressforsker Malene Friis Andersen.

Læs et uddrag af bogen her

Kort & godt om ANGST. Af Mikkel Arendt og Sanne Kjær. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 108 sider, 199 kroner.

Hvad er angst? Hvorfor får man angst, og hvilke typer angstlidelser findes der? Hvad sker der i kroppen, når man har angst? Hvordan behandler man bedst angst, og hvad kan man selv gøre?

Kort & godt om ANGST henvender sig til dig, der har angst og gerne vil vide mere om, hvad angst er, og hvad man kan gøre for at komme af med sygdommen. I bogen finder du viden om de forskellige former for angst, og hvordan de viser sig? Du kan læse om, hvorfor man får angst, hvilke komponenter angsten består af, og hvordan man skelner mellem angstlidelser og den angst, som er en naturlig del af det at være menneske. Du kan også få mere at vide om, hvordan man kan behandle angst med fx kognitiv adfærdsterapi og medicin.

Bogen giver gode råd om, hvad man selv kan gøre, så man ikke vedligeholder eller forstærker angsten. Der er også gode råd til pårørende, der gerne vil hjælpe et familiemedlem med angst – og samtidig skal passe på sig selv.

Læs et uddrag af Kort & godt om ANGST her

Tændt - Sex i parforholdet - fra pligt til lyst. Af Frej Prahl. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 144 sider, 249 kroner.

Bliv TÆNDT, og lad sex i parforholdet gå fra pligt til lyst

Kender du følelsen af ikke at have lyst til sex? Måske indvilliger du, selvom du ikke har lyst, fordi du ser skuffelsen i din partners øjne og ikke nænner at sige nej. Måske står du ved din ulyst, men det er heller ikke let. For du ved, at der med afvisningen følger følelser af skyld og dårlig samvittighed.

Tændt tilbyder et fundamentalt nyt perspektiv på sexlivet i parforholdet. Hvad nu hvis der slet ikke er noget galt med afvisningen? Hvis den derimod er en del af et spil mellem jer, en fangeleg, der har til hensigt at øge lysten? Hvis det er vores modstand mod at afvise og blive afvist, som i virkeligheden ødelægger den seksuelle lyst og i sidste ende parforholdet?

Med et biologisk afsæt inviterer psykolog og parterapeut Frej Prahl dig til at bryde med dine vante forestillinger om, hvordan et sexliv skal være, så du og din partner igen kan få mere lyst ind i jeres liv.

“Vi er ikke de eneste dyr, som etablerer sig i længerevarende relationer, men vi er de eneste dyr, hvor det betyder, at afvisninger og tilnærmelser ikke forbliver en væsentlig del af den seksuelle dynamik.”
– citat fra bogen

Læs et uddrag af Tændt her

Handl! Af Brian Benjamin Hansen og Henrik Jøker Bjerre. Forlaget Mindspace (2017). 226 sider, 248 kroner.

JUST DO IT
Vi skal handle mere, købe, være aktive, proaktive, omstille os, gå ind for noget. Efterhånden har den maniske handlen fået karakter af gentagelsestvang. Vi handler for at handle eller endda bare for at vise andre, at vi handler.

Handl! kritiserer tidens handletvang og tegner et billede af et andet og sandere handlebegreb.

Handl! er fra bogserien ’Skolen for livet’
Serien handler om alt det, du ikke lærte i skolen. Om at leve dit liv i en kultur i konstant forandring. At mærke efter, analysere, relatere, tale, vide, handle, lytte, dømme, se – leve. For nu blot at nævne nogle af de mange færdigheder, som vi måske tager for givet, men som vi alle har brug for skoling i for virkelig at mestre.

Serien tager fat på nogle af de mest grundlæggende spørgsmål om de færdigheder, vi bruger til at finde os til rette med det moderne livs udfordringer. På den måde er serien også et bud på et moderne dannelsesrepertoire. Ikke for at give endegyldige svar, men for at blive ved med at stille gode spørgsmål.

Tal! - sammen. Af Ejvind Hansen. Forlaget Mindspace (2017). 160 sider, 198 kroner.

Samtalen former livet
Samtaler skaber og ødelægger liv. Samtaler åbner for verden ved at lukke for den. For at kunne samtale er vi nødt til at dyrke tavsheden. Vi kan kun sikre ytringsfriheden ved at begrænse den.

Tal! – sammen handler om sådanne paradokser i samtaler, som vi ikke kan løse, men som vi alligevel må forsøge at løsne op for. Ved at forstå, hvordan vi kan begrunde vores talehandlinger og talefrihed, kan vi se, hvilken magt talen har, og hvordan vi kan blive bedre til at tale på en måde, der åbner for rummelige fællesskaber, hvor flest muligt har indflydelse, og hvor vi gennem vores forskellighed udfordrer hinanden til en bred, nysgerrig og nuanceret forståelse af forhold i verden.

Bogen kan læses af alle, der har et ønske om at stoppe op i samtalen og vende blikket mod selve samtalens betingelser. Det være sig den almindeligt nysgerrige lægperson, der går og undrer sig over de kræfter, der er på spil i samtalen; det være sig kommunikationsprofessionelle (for eksempel indenfor journalist- og kommunikationsfagene), der ønsker at få en større refleksiv forståelse for, hvad der er på spil i deres faglige praksis; eller politikere, humanister og bloggere.

Tal! er fra bogserien ’Skolen for livet’
Serien handler om alt det, du ikke lærte i skolen. Om at leve dit liv i en kultur i konstant forandring. At mærke efter, analysere, relatere, tale, vide, handle, lytte, dømme, se – leve. For nu blot at nævne nogle af de mange færdigheder, som vi måske tager for givet, men som vi alle har brug for skoling i for virkelig at mestre.

Serien tager fat på nogle af de mest grundlæggende spørgsmål om de færdigheder, vi bruger til at finde os til rette med det moderne livs udfordringer. På den måde er serien også et bud på et moderne dannelsesrepertoire. Ikke for at give endegyldige svar, men for at blive ved med at stille gode spørgsmål.

Markante forældre. Af Rikke Yde Tordrup. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 168 sider, 279 kroner.

Forankret i praksis og formidlet med hjertevarme og humor, giver Rikke Yde Tordrup gode råd til, hvordan lærere og pædagoger kan håndtere markante forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og professionel måde.

Nogle forældre engagerer sig så meget, at lærere og pædagoger bliver modarbejdet og kritiseret. Samarbejdet går i hårdknude – og det går ud over børnene.

Hvem er de markante forældre? Hvad driver dem så hårdt frem? Hvilke konsekvenser har deres adfærd for børnene og deres udvikling? Og hvordan kan lærere og pædagoger håndtere forældre med store krav og stærke følelser på en konstruktiv og professionel måde – også når der er konflikt i luften?

Det får du svarene på i denne bog, der er skrevet af psykolog Rikke Yde Tordrup, som i 20 år har rådgivet og undervist lærere og pædagoger og holdt foredrag om emnet i hele landet.

Bogen kortlægger de markante forældres motivation og viser med baggrund i Daniel N. Sterns udviklingspsykologi, hvordan deres adfærd påvirker børnene. Bogen giver et hav af konkrete råd til, hvordan skolen og forældrene kan støtte børnene. Der er mange cases fra danske skoler og gode tips til, hvordan man kan fremme et godt samarbejde med markante forældre – og hvordan man håndterer konflikter.

Markante forældre er en fagligt velfunderet bog, forankret i praksis og formidlet knivskarpt med både hjertevarme og humor. Bogen er en kærlig opsang til markante forældre, men også til lærere og pædagoger. Den viser nye veje og minder om, at der i enhver voksenkonflikt er børn i klemme, og at det er de voksnes ansvar at løse dem og skabe gode rammer for børnene – både fagligt, socialt og i fællesskabet.

Markante forældre henvender sig til lærere og pædagoger og andre faggrupper, der har kontakt til forældre. Forældre – både markante og alle andre – kan også få en masse ud af at læse bogen.

Læs et uddrag af bogen her

Ledelse efter fyringer. Af Hanne V. Moltke, Asbjørn Molly, Ida Gamborg Nielsen og Trille Frodelund Lykke. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 128 sider, 249 kroner.

Hvordan skaber man gode rammer for organisationen i tiden efter fyringer?

Organisationer, der har været igennem fyringer eller store omlægninger, har ofte travlt med at tage sig af dem, der er afskediget. Men hvad med de medarbejdere, der er tilbage i organisationen? Typisk kæmper de med at finde arbejdsglæden og mangler hjælp til at genorientere sig i en organisation, der skal løbe hurtigere og arbejde mere effektivt.

Ledelse efter fyringer handler om, hvordan organisationer håndterer tabet af kolleger, genfinder mål og retning og reorganiserer arbejdsprocesser og arbejdsfællesskaber, så de tilbageværende medarbejdere kan løfte organisationen videre.

Bogen henvender sig til ledere, HR-afdelinger, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter og konsulenter.

Læs et uddrag af Ledelse efter fyringer her

Den tredje karriere – Et seniorliv med indhold og mening. Af Gretelise Holm. DJØF-forlag (2017). 144 sider, 240 kroner.

Mere end halvdelen af de børn, som i dag fødes i den vestlige verdens højindkomstlande, forventes at blive over 100 år, og den udvikling kommer til at indebære store forandringer både for det enkelte menneske og for samfundet.

Vi er begyndt at indrette os på det lange liv. I brede politiske forlig er pensionsalderen i Danmark blevet knyttet til udviklingen i middellevetiden, og stadigt flere ældre planlægger en tredje karriere: Et arbejdsliv eller et livsindhold med mening, når der stemples ud fra det mere formelle arbejdsmarked.

Strukturen på arbejdsmarkedet ændrer sig hastigt, og det samme gør den enkeltes muligheder for at være med – i en høj alder, hvis man vel at mærke ønsker det. Og har helbredet til det.

Fleksibilitet, udvikling og forandring er nogle af de ord, som knytter sig til udviklingen på arbejdsmarkedet, som ridses op i bogen. Et arbejdsmarked med en løsere og mere flydende struktur.

Hvordan vil seniorerne passe ind i den udvikling? Og hvordan er deres ønsker til resten af et forhåbentligt langt, aktivt liv?

Der gives ikke generelle svar, for ældre er lige så forskellige som andre mennesker, men i denne bog fortæller 10 seniorer i portrætinterviews om deres liv, samtidig med at de giver deres faglige og personlige bud på udfordringer og muligheder i seniortilværelsen.

Blandt de interviewede er økonomiprofessor Nina Smith, arbejdsmedicineren Bo Netterstrøm, forhenværende overvismand Christen Sørensen, tidligere næstformand i Naturklagenævnet, Inger Vaaben og psykolog og mandeekspert Svend Aage Madsen.

Er der en leder til stede? Distanceledelse og virtuelt samarbejde. Af Lars Pedersen. Forlaget Samfundslitteratur (2017). 244 sider, 299 kroner.

At lede på distancen er efterhånden et vilkår for de fleste organisationer – private og offentlige, danske og internationale. Som leder, projektleder, specialist, underviser eller konsulent får du med Er der en leder tilstede en sammenhængende fremstilling af, hvad der er fald- og guldgruberne i distribuerede organisationer, såsom:

Hvordan skaber I nære relationer over distancen?
Hvordan sikrer I sammenhænge mellem de lokale opgaver og den globale strategi, så det giver mening for de involverede?
Hvordan kan den IT-støttede kommunikation designes, så I opnår engagement og ejerskab på det enkelte arbejdssted?
Hvordan opløser I siloerne og får den tværgående videndeling til at skabe værdi?
Hvordan kan du udøve distanceledelse, så du fremmer distancemedarbejderens selvledelse?

Er der en leder til stede giver gennem otte kapitler inspiration fra teori og forskning såvel som fra praksis. Hvert kapitel afsluttes desuden med nogle konkrete værktøjer, som du kan anvende til at styrke jeres kompetencer og effektivitet.

Samtidig er der igennem bogen en række refleksionsspørgsmål, som på en enkel og direkte måde kan hjælpe dig i gang med nye initiativer til, hvor du og dine kolleger kan styrke nærvær, fællesskab og effektivitet over distancen.

Bogen er primært henvendt til ledere og projektlederen, men er også meget anvendelig for andre som skal skabe gode relationer og gode resultater over distancen.

Mobning - Viden og værktøjer for fagfolk. Af Helle Rabøl Hansen. Akademisk forlag (2017). 224 sider, 125 kroner.

Pædagoger og lærere har afgørende betydning for at skabe de mobbefrie miljøer og stærke børnefællesskaber, der er grundlæggende for børns trivsel og positive udvikling

Mobning – viden og værktøjer er en håndsrækning til dette vigtige arbejde. Bogen præsenterer den nyeste viden om mobningens mekanismer og giver forskellige bud på, hvordan man som fagperson forebygger mobning eller handler, hvis man oplever en børnegruppe, der er præget af mobning. Emnerne i bogen favner vidt og er både målrettet arbejdet med større og mindre børn i daginstitution og skole.

Mobning – viden og værktøjer kan læses fra ende til anden eller bruges som opslagsværk. Efter hvert kapitel finder du gode råd, arbejdsspørgsmål eller anbefalinger, som kan stimulere til videre refleksion og nye tiltag.

Antologien er udgivet i samarbejde med Mary Fonden og Red Barnet, der sammen står bag det forebyggende antimobbeprogram Fri for Mobberi.

Fra kaos til kontrol. Af Gry Bastiansen. Akademisk forlag (2017). 160 sider, 299,95 kroner.

Når lærere og pædagoger bliver overbelastet i deres arbejde, kan det ses i børnegruppen. Medarbejdere, der trives, har overskud til at være mere kreative og nærværende – til at se, møde og forstå. Og det påvirker børnene positivt.

Denne bog giver lærere og pædagoger konkrete redskaber til at skabe positive relationer med børn og unge: teamøvelser, afdækning af egne samt børns og unges styrker samt relationsarbejde med grupper,
individuelle børn og forældre. Øvelser og tilhørende arbejdsark giver fagligt og mentalt overskud hos de voksne. De kommer fra kaos til kontrol med plads til udviklingsstøttende kommunikation med børnene.

Ansvaret for at sikre gode arbejdsvilkår ligger også hos ledelsen. Derfor giver bogen også input til, hvordan den kan støtte op om teamets tiltag.

Homo deus - En kort historie om i morgen. Af Yuval Noah Harari. Forlaget Lindhardt & Ringhof (2017) .445 sider, 349,95 kroner.

HOMO DEUS udforsker de projekter, drømme og mareridt, som vil forme det 21. århundrede – fra hvordan vi overvinder døden, til hvordan vi skaber kunstig intelligens. Bogen stiller det fundamentale spørgsmål: Hvor går mennesket hen herfra? Og hvordan kan vi forsvare en skrøbelig verden mod vores egne destruktive kræfter? Dette er det næste stadie i menneskets evolution. Dette er Homo deus.

Yuval Noah Hararis forrige bog, bestselleren SAPIENS, viste os, hvor vi kom fra. HOMO DEUS viser os, hvor vi er på vej hen. Den israelske historiker beskriver med sin sædvanlige kombination af videnskab, historie og filosofi en ikke så fjern fremtid, hvor vi går nye udfordringer i møde.

Homo deus vil chokere dig. Den vil underholde dig. Men først og fremmest vil den få dig til at tænke på en måde, du aldrig har gjort før.” Daniel Kahneman, forfatter til bestselleren At tænke – hurtigt og langsomt.

Disrupt dit Mindset og få succes med Big Data. Af Pernille Rydén, Torsten Ringberg & Per Østergaard Jacobsen. DJØF Forlag (2018). 249 sider, 350 kroner.

Organisationer fokuserer i stigende grad på, hvordan de kan bruge Big Data strategisk. De investerer milliarder af kroner i denne ny teknologi, men værdien og afkastet viser sig tit at være begrænset. Sådanne udfordringer kan meget vel skyldes ledernes mindset, der begrænser hvordan organisationen bruger Big Data-teknologi til at styrke interaktionen og samspillet med kunder og andre interessenter.

Det første skridt på vejen mod at få succes med Big Data er derfor at identificere og udfordre sit ledelsesmæssige mindset. I denne bog identificerer og diskuterer vi fire dominerende ledelsesmæssige mindset, der hver især fører til fire unikke Big Data strategier. Når ledere inden for samme team har forskellige mindset, kan det føre til manglende mental og organisatorisk alignment og problemer med at håndtere disruption. Da mindsets ofte er ubevidste, har vi udviklet en onlinetest, der hjælper dig og dine kolleger med at identificere jeres dominerende mindset. Det vil give jer et det bedste afsæt til at vurdere og beslutte hvad der er jeres optimale strategiske vej til Big Data succes.

“Det er næsten provokerende, at sammenhængen mellem lederes mindset og succesfuld innovation kan være så markant.
Læs bogen og få rystet rundt på dit eget mindset.”- Camilla Laudrup, leder af DRs public outreach sekretariat

Oktober 2017

Oplevelsesorienteret familieterapi – At være sig selv – sammen. Af Ruth Hansen og Peter Mortensen. Gyldendal (9. oktober 2017). 324 sider, 299,95 kr.

Familieterapi – i praksis og teori
Det er afgørende for vores liv, hvordan vi har det med dem, vi lever sammen med og er i familie med. Uanset at nutidens familier kan have mange former og konstellationer, er familien på godt og ondt der, hvor vi danner den, vi er, i relation til andre mennesker.

Familierelationer kan være svære. Og nogle gange kan man have brug for hjælp udefra. Ruth Hansen og Peter Mortensens nye bog, Oplevelsesorienteret familieterapi, handler om, hvor-dan familieterapi kan være en hjælp, når man sidder fast i dårlige måder at være sammen på. Hvad end anledningen er krise eller andre omstændigheder.

Bogen er en grundbog i oplevelsesorienteret familieterapi. Den udfylder et behov for en lærebog, som er forankret i en dansk/skandinavisk familie- og terapitradition. Den er baseret på forfatternes mere end 30 år lange erfaring med at uddanne familie- og psykoterapeuter og giver en indføring i den grundlæggende teori bag terapiformen, samtidig med at den er konkret og praksisorienteret. Oplevelsesorienteret familieterapi henvender sig til fagpersoner, der ønsker at videreuddanne sig til familieterapeut eller som arbejder med børn eller familier i øvrigt.

Bogen er fyldt med indsigtsgivende cases, nyttige refleksioner og baggrundsviden samt præsenterer den teori, som kommende familieterapeuter kan basere deres virke på.

Læs mere om bogen her

Konkurrencestaten og dens kritikere. Af Søren Kaj Andersen (ansv. red.) og Ove K. Pedersen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 516 sider, 350 kr.

Idéen om konkurrencestaten har præget den offentlige debat i flere år. Diskussionerne om folkeskolen, de videregående uddannelser, arbejdsmarkedsreformer, organisering og ledelse af den offentlige sektor har alle været præget af spørgsmålet om hvilken type velfærdsstat, vi ønsker os, og hvordan vi kan ruste Danmark til udfordringer globalt og europæisk, nationalt og internationalt.

Begrebet konkurrencestat har delt vandene mellem de, som er fortalere for opretholdelse af efterkrigstidens velfærdstat og de, som mener, at denne kan og skal reformeres, især i lyset af de erfaringer, vi har fra velfærdsstatens gloriøse periode fra 1950’erne til 1970’erne og de forandringer, der fra begyndelsen af 1990’erne begyndte at præge hele verden. Konkurrencestaten og dens kritikere giver læseren et udtømmende indblik i den videnskabelige og politiske diskussion af ’konkurrencestaten’. Søren Kaj Andersen har samlet en enestående række af kritiske bidrag fra prominente politikere, meningsdannere og forskere. Afslutningsvis rummer bogen et grundigt svar og en diskussion af begrebets status fra Ove K. Pedersen, hvis analyse af udviklingen i dansk politik ligger til grund for debatten. Således fungerer bogen både som en indføring i og en videreudvikling af diskussionen om konkurrencestaten.

Socialkonstruktionisme og uddannelse. Af Karsten Mellon og Kenneth J. Gergen. Hans Reitzels Forlag (2017). 191 sider, 225 kr.

Socialkonstruktionisme og uddannelse introducerer til tænkningen og metateorien bag socialkonstruktionismen, der i løbet af de sidste 40 år er blevet udbredt verden over. Dette er, takket være Kenneth J. Gergen, der ofte nævnes som ”faderen til socialkonstruktionismen”, og som er hovedforfatteren bag denne bog.

Bogen falder i to dele. Første del introducerer til socialkonstruktionismen og går tæt på den sociale konstruktion af fællesskaber, viden og forandringer i almindelighed. Anden del handler om fremtidens uddannelse i et socialkonstruktionistisk perspektiv, herunder hvordan uddannelse, undervisning, relationer og viden konstrueres mv.

Bogen henvender sig til alle, der beskæftiger sig med uddannelsessociologi og pædagogik.

Læs mere om bogen her

Hvad skal vi svare. Af Rasmus Willig og Arne Johan Vetlesen. Hans Reitzels forlag (16.10.2017), 212 sider, pris 200 kr.

Rasmus Willig har sammen med den norske professor i filosofi, Arne Johan Vetlesen, skrevet bogen ‘Hvad skal vi svare’, der giver os alle sammen stof til eftertanke – for det går da meget godt … eller hvad?

Det nemmeste i hele verden er at lukke øjnene for verdens problemer. Bare passe sin egen tallerken og gå med skyklapper, for det hele går jo nok alligevel, gør det ikke? Tesla udvikler sikkert noget teknologi, der løser alle problemerne. Der bliver nok forhandlet en ny traktat, og det hele er jo nok ikke så slemt, som medierne og forskerne gør det til.

Det er godt at være optimist. Men er der overhovedet en grund til optimisme i disse tider? Ifølge Willig og Vetlesen er svaret nej. Jubeloptimisme er i dag en effektiv mekanisme til at fjerne fokus fra en hidtil uset rovdrift på mennesker og natur, som ingen af os rigtig tør forholde os til.

Hvad skal vi svare?
Hvad skal vi svare, når vores børn spørger “Det går da meget godt, ikke?”. Hvordan skal vi forklare dem, at vi ikke har gjort det godt nok. Vores svar til vores børn er i princippet svar på kritiske spørgsmål, der adresserer vores generations adfærd – og vi føler os ramt, for vi har ikke gjort andet end at ødelægge den verden, vores børn skal overtage.

Vi er høje på en teknologirus og går rundt med et håb om, at teknologien vil redde os. Der er nok en start-up, der opfinder det teknologiske fix, der skal til for at redde vores hårdt ramte klode, og så bliver alt okay. Virkeligheden er bare, at dyr og planteliv udryddes med en hast, vi ikke har set tidligere, og der er i dag flere klimaflygtninge, end der er flygtninge fra krige.

Men det går da meget godt alligevel, gør det ikke?

Willig og Vetlesen giver os noget at tænke over, og de går til problemstillingerne ud fra “fuglekøjeteorien”, der bruges som metafor for den fælde, vi mennesker har lagt for os selv.

Indøvelse i kristendom (Søren Kierkegaard) ved Jens Staubrand. SK Books (16.10.2017). 352 sider, 300 kr.

Centralt Søren Kierkegaard-værk foreligger nu i en ny nudansk gennemredigeret og illustreret udgave, ved forfatteren og filosoffen,
mag.art. Jens Staubrand.

Indøvelse i Kristendom udkom første gang i 1850. Den er i tre dele og handler om, hvad det vil sige sige at være kristen.

Målet med denne nye nudanske udgave af Indøvelse i kristendom er at aktualisere dette centrale værk for en nutidigt læser.

Grundfaglig viden om Pædagogiske miljøer og aktiviteter. Af Trine Holst Mortensen (red.). Akademisk Forlag (2017). 244 sider, 299,95 kr.

Som uddannet pædagog kommer du til at spille en central rolle i mange menneskers hverdagsliv, og det er derfor afgørende, at du formår at skabe udviklende miljøer med meningsfulde rutiner og aktiviteter.

Grundfaglig viden om Pædagogiske miljøer og aktiviteter giver dig den nødvendige viden om børns, unges og voksnes forudsætninger og perspektiver, så du kan tilrettelægge udviklende pædagogiske miljøer og aktiviteter i overensstemmelse med samfundsmæssige, institutionelle og individuelle værdier.

Bogens forfattere er alle til dagligt beskæftiget med pædagogik og den pædagogiske profession, enten i kraft af deres job som forskere på professionshøjskoler og universiteter eller som undervisere på pædagoguddannelsen og på efter- og videreuddannelsen.

Læs mere om bogen her

Grundfaglig viden om Profession og samfund. Af Britta Dumstrei og Trine Holst Mortensen (red.). Akademisk Forlag (2017). 232 sider, 299,95 kr.

Som uddannet pædagog kommer du til at tilhøre en profession, som spiller en vigtig rolle i samfundet.

Grundfaglig viden om Profession og samfund; giver dig indsigt i de samfundsmæssige, historiske og aktuelle vilkår, som det pædagogiske arbejde er indlejret i. Det giver en solid ballast, så du med dit professionelle skøn og din personlige dømmekraft kan træffe de bedste beslutninger i forhold til de brugere, børn, unge, forældre eller pårørende, du møder i jobbet som pædagog.

Bogens forfattere er alle til dagligt beskæftiget med pædagogik og den pædagogiske profession, enten i kraft af deres job som forskere på professionshøjskoler og universiteter eller som undervisere på pædagoguddannelsen og på efter- og videreuddannelsen.

Læs mere om bogen her

Karriere – kunsten at flytte sig. Af Monika Janfelt. Forlaget Moveo Publishing (2017). 240 sider, 299 kr.

Karriere – kunsten at flytte sig er skrevet til dig der vil investere i dit arbejdsliv. Det er en fagbog, der henvender sig til fagprofessionelle (ingeniører, sygeplejersker, læger, advokater, lærere, forskere osv.) som går og overvejer deres karriere, og som ønsker at lære mere om deres karrierekompetencer og transitionsprocesser. Den er også skrevet til ledere, konsulenter og andre, der er engageret i karrierespørgsmål.

Bogen indeholder mange cases, praktiske erfaringer, råd og redskaber til, hvordan man kan forstå og arbejde med karriereudvikling.

Ældre mennesker i et mediesamfund. Af Anne Jerslev, Christa Lykke Christensen. Frydenlund Academic (2017). 262 sider, 289 kr.

Ældre mennesker i et mediesamfund

Medier er en selvfølgelig del af tilværelsen – også for ældre. Bogen her fortæller i seks cases, hvordan ældre bruger medier, og hvordan medierne er med til at præge vores forestilling om, hvad der er en god alderdom.

Ældre mennesker udgør en større del af befolkningen end nogensinde før, og mange af dem er aktive brugere af samfundets store medieudbud, uanset om det er smartphones, ugeblade, tv og radio.

Gennem interview med de ældre selv beskriver bogen bl.a.:

 • Medier som formidlere af ’hjemmelighed’ på plejehjemmet.
 • Hvordan man som pensionist gennem dameblade bibeholder fornemmelsen af at være opdateret på, hvad der sker inden for mode, kultur og samfund.
 • DR’s skarpe alderssegmentering, der har tvunget mange ældre væk fra den radio, der ellers gennem hele livet har været en fast del af hverdagen.
 • TV 2’s succes med kanalen Charlie, der fokuserer på de ældre seere, og hvor den gode stemning er i højsædet.

Ældre mennesker i et mediesamfund henvender sig til professionelle og studerende inden for ældre-, sundheds-, pædagogik- og medieområdet samt alle, der interesser sig for kultur og medieudviklingen.

Redaktørinfo:
Anne Jerslev er professor ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling ved Københavns Universitet.
Christa Lykke Christensen er lektor i film- og medievidenskab ved Institut for Medier, Erkendelse og Formidling, Københavns Universitet.

Faglig ledelse mellem kerneopgave og styring. Af Nicolaj Ejler. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 242 sider, 400 kroner.

Nicolaj Ejler dissekerer styringen af de offentlige kerneopgaver: Hvad den er, hvor den kommer fra, og hvorfor vi har den. Bogen anviser vejen til en ny styringsmodel.

Læs mere om bogen her

Digitaliseringens paradokser. 12 virksomheders erfaringer med hastig forandring. Af Søren Schultz Hansen & Jan Horsager. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 210 sider, 350 kroner.

I bogen konkluderer forfatterne, at der i mødet mellem en gammel og en ny verden opstår fem digitaliserings-paradokser, der direkte strider imod kendte ledelsesprincipper. Følger du som leder ikke de nye logikker, sætter du i værste fald virksomhedens liv på spil.

Læs mere om bogen her

Fremtiden tilhører de frygtløse - en guide til den digitale forretningsudvikling. Af Astrid Haug. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 174 sider, 240 kroner.

Fremtiden tilhører de frygtløse tilbyder en samlet ramme for, hvordan du kan omsætte digitalisering til din virksomhed. Bogen gennemgår en række kendte fænomener som disruption, kunstig intelligens og sprint. Den bidrager samtidig med nye modeller og eksempler, som gør det nemmere at navigere i en verden, der bliver mere og mere digitaliseret.

Læs mere om bogen her

Porteføljeledelse. Værdiskabende styring af forretningens mange projekter. Af Klaus Kelmann Nielsen. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 363 sider, 425 kroner.

Denne bog giver forståelse for forskellige porteføljemodeller. Den sætter dig i stand til at fastlægge mål for porteføljeledelse, at få etableret de rette forudsætninger for indførelsen, udforme en porteføljeorganisation og integrere den i organisationens øvrige struktur.

Læs mere om bogen her

Projektsucces. Hvad enhver leder bør vide om projekter og projektledelse. Af Erling S. Andersen & Pernille Eskerod. Jurist- og Økonomforbundets Forlag (2017). 186 sider, 320 kroner.

Projektarbejdet udgør mere end en fjerdedel af al aktivitet i vores del af samfundet. Det betyder, at enhver leder af en virksomhed (privat såvel som offentlig) skal forstå, hvad et projekt er, og hvad projektarbejde indebærer.
Bogen præsenterer dét, en leder må vide om projekter og projektledelse.

Læs mere om bogen her

SØREN KIERKEGAARD: Sygdommen til døden, ved Jens Staubrand. SKK Books (2017). 200 sider, 200 kroner.

Søren Kierkegaards (1813-1855) psykologiske hovedværk: Sygdommen til døden, er nu tilgængelig i en ny nudansk gennemredigeret og illustreret udgave ved forfatteren og filosoffen, mag.art Jens Staubrand.

Den udkom første gang i 1849 – med Kierkegaard-dæknavnet Anti-Climacus som forfatter.

Kierkegaards psykologiske hovedværk handler om fortvivlelse; om eksistentiel fortvivlelse, som han sætter lig med det kristne begreb om synd.

Bogen er en ‘dybsindig-inderlig’ analyse af fortvivlelsens og syndens former. Og Kierkegaard mellem tre former eller niveauer for fortvivlelse – for modløshed eller håbløshed – nemlig: Fortvivlet over ikke at ville være sig selv, eller lavere: Fortvivlet ikke at ville være et selv, eller allerlavest: Fortvivlet at ville være en anden end sig selv, at ønske sig et nyt selv.

Det fortvivlede menneske er fortvivlet, fordi det forsøger at leve som en anden. For Kierkegaard og hans dæknavn Anti-Climacus er troen vejen ud af fortvivlelsen.

Denne tekstnære nudanske, gennemredigerede udgave af Søren Kierkegaards Sygdommen til døden, er et forsøg på at aktualisere værket for et nutidigt publikum.

Psykologer i CIA's tjeneste. Eksperimenter med sindelagskontrol. Af Rolf Kuschel. Dansk Psykologisk Forlag (31.10.2017). 190 sider, 279 kroner.

Hvordan kan man nedbryde menneskers bevidsthed? Hvordan kan man udøve effektiv sindelagskontrol? Kan man skabe en programmeret dræber med hypnose? Kan man få politiske fanger til at afsløre deres dybeste hemmeligheder med skærpede forhørsmetoder?

Efter angrebet på World Trade Center i New York den 11. september 2001 henvendte CIA og amerikanske politikere sig til flere psykologer og bad dem arbejde for nationens, ja verdens, sikkerhed. Forskningspenge i rigeligt mål tilflød dem, der ville forsøge at finde svarene. Lige siden Koreakrigen (1950-1953), hvor amerikanske soldater var blevet udsat for såkaldt hjernevask, har psykologer arbejdet med udvikling af sensorisk deprivation, hypnose, LSD, elektrochok, hallucinogene stoffer og skærpede forhørsmetoder.

Hvor stod den mægtige amerikanske psykologforening APA i denne sag? Svaret er ikke særligt flatterende, for APA indgik en ‘Faustisk Pagt’ med militæret, der muliggjorde psykologers deltagelse i umenneskelige eksperimenter og forhør af politiske fanger. Som generallæge Kevin Kiley sagde: “Psykologi er et vigtigt våbensystem”.

Baseret på bl.a. frigivne dokumenter fra CIA’s arkiver beskriver professor emeritus Rolf Kuschel, hvordan flere – også anerkendte – psykologer har ladet sig lokke af nemme CIA-forskningspenge til udvikling af grusomme, psykologiske torturmetoder, og hvordan enkelte psykologer tjente millioner af dollars på at rådgive og deltage i mishandling af politiske fanger på CIA’s hemmelige baser.

Læs et uddrag af Psykologer i CIA’s tjeneste her

Vredeshåndtering for unge. Af Maria Dressler og Camilla Obel. Frydenlund Forlag (2017). 136 sider, 239 kroner.

Vrede har altid en årsag! Og man er aldrig alene om at føle vreden. Det er hovedbudskaberne i bogen her.

En redskabsbog til lærere, pædagoger og andre, der arbejder med unge mellem 13 og 25 år.

Læs mere om bogen her

Fri af angst - en forældrehåndbog. Af Barbara Hoff Esbjørn, Bianca Munkebo Christiansen og Sonja Breinholst. Akademisk Forlag (2017). 172 sider, 249,95 kroner.

Det er svært at være forælder til et barn med angst!

Forældre til børn med angst er ofte usikre på, hvordan de bedst kan hjælpe barnet. Men forældrene er vigtige, og de kan styrke barnets modige adfærd, hvis bare de får den rigtige information om, hvordan de gør det.

Fri af angst er skrevet som en håndsrækning til forældre, der har et ængsteligt barn. I en let tilgængelig form giver forfatterne indblik i angstens forskellige udtryk og viser, hvordan forældre og andre voksne kan hjælpe barnet.

Forældre, der har et barn i behandling præsenteres for de grundlæggende principper for kognitiv adfærdsterapi, så de ved, hvad barnet skal lære, og kan støtte det i de øvelser, det får med hjem mellem terapisessionerne.

Bogens forfattere er psykologer med solid teoretisk og praktisk erfaring med behandling af børn i Center for Angst ved Københavns Universitet.

Læs uddrag af bogen her

En skole i bevægelse. Af Anette Schulz og Jesper von Seelen. Akademisk Forlag (2017). 332 sider, 349,95 kroner.

Folkeskolereformen har betydet længere skoledage, mere understøttende undervisning, mere samarbejde mellem lærere og andre medarbejdere og krav om 45 minutters bevægelse dagligt. Det er krav, der har givet praktiske, pædagogiske og didaktiske udfordringer ude på skolerne.

Med nye perspektiver på arbejdet med læring, trivsel og sundhed gør En skole i bevægelse os klogere på, hvad der skal til for at skabe en skole, der både har mod til at kigge indad og udad. En skole, der både tør flytte sig og stå fast.

Bogen tager fat i vigtige spørgsmål som, hvordan man skaber et trygt og positivt læringsmiljø, og hvordan man sikrer en god og motiverende undervisningspraksis.

Centrale temaer er:
Varieret og målstyret undervisning – deltagelse – inklusion og eksklusion – understøttende undervisning – åben skole – tværfagligt samarbejde – selvhjulpenhed – bevægelse – skolemad.

Bogen er oplagt som grundbog på læreruddannelsen og på pædagoguddannelsens specialisering i skole- og fritidspædagogik. Den er desuden relevant i forhold til de praktiske, pædagogiske og didaktiske udfordringer, folkeskolen står over for efter skolereformen.

Læs et uddrag af bogen her

Slip fri af perfektionismens greb. Af Marie-Louise Vandborg Svane Dehn. Muusmann Forlag (2017). 295 sider, 299,95 kroner.

Perfektion. Hvad enten det handler om arbejdsliv eller privatliv er det umuligt at opnå. Alligevel stræber mange efter det – ofte for at føle sig mere lykkelig, hel, accepteret eller god. Hovedparten af perfektionister synes ikke selv, at de er perfekte. Mange ved dog godt inderst inde, at de hele tiden forsøger at optimere sig selv i håb om at blive det. Men det kan have konsekvenser konstant at stræbe efter effektivisering, optimering og perfektionisme. Blandt følgerne er fx stress, tristhed, tab af livsglæde og troen på sig selv. I svære tilfælde kan det endda lede til psykisk lidelse som angst og depression.

Denne bog har to formål. Det første er at oplyse om perfektionisme og skabe yderligere forståelse for drivkraften bag de vedligeholdende faktorer samt de udfordringer, der ofte følger med det at være perfektionist. Gennemgangen hviler på både forskningsstudier og klinisk erfaring, og via en række eksempler tydeliggøres, hvordan perfektionismens mange ansigter kan komme til udtryk.

Det andet formål er at skabe grobund for at kunne påbegynde arbejdet med sig selv og udfordre perfektionistiske tendenser og de udfordringer, der knytter sig hertil. Et omfattende øvelsesmateriale bliver her et vigtigt værktøj for dem, der ønsker at skabe forandringer, der kan lede til et lettere og friere liv.

Bogen henvender sig til mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv, og mennesker, der lever sammen med eller kender en perfektionist og ønsker øget forståelse. Bogen er også relevant for behandlere, der arbejder med perfektionisme og gerne vil vide mere om, hvordan man kan forstå og arbejde terapeutisk med perfektionisme. Anden del af bogen er øvelsesorienteret og handler om, hvordan man ved hjælp af refleksionsopgaver kan påbegynde arbejdet med at reducere sine perfektionistiske tendenser og søge hen imod et lettere og friere liv.

September 2017

Cultural and Ethnic Diversity. How European Psychologists can meet the Challenges. Af Alexander Thomas. Hogrefe Forlag, Tyskland (2017). 222 sider, 44,95 Euro.

Bogen beskriver udfordringer og muligheder for psykologer i Europa i den nuværende kontekst af kulturel og etnisk mangfoldighed.

Bogen er blevet til på initiativ af EFPA task force af samme navn og omfatter bidrag både fra medlemmer af gruppen og fra en række psykologer i EFPA’s medlemslande, engageret i forskning, undervisning af psykologistuderende eller videreuddannelse af psykologer inden for områderne klinisk praksis, organisationspsykologi og pædagogisk psykologi.

3 medlemmer af DP har ydet bidrag til bogen:
prof. Torkil Clemmensen, CBS, ass.prof. Rashmi Singla, RUC og Inger Birk Jensen, EFPA task force (nu Board) Cultural and Ethnic Diversity og Selskabet Interkulturel Psykologi (SIP).

Bogen blev introduceret i forbindelse med gruppens symposium på 15.europæiske psykologkongres i Amsterdam juli 2017 og havde en fremtrædende plads på forlaget Hogrefe’s stand på kongressen, ligesom den efterfølgende kan findes på Hogrefe’s hjemmeside og EFPA’s hjemmeside (under nyheder) med meget positiv omtale ved prof. Bruna Zani, Social and Community Psychology, Bologna.

Læs mere om bogen her

eller www.efpa.eu – forsiden: NEWS: New EFPA publication about Cultural Diversity for Psychologists.

Robusthed i praksis – individuelt og kollektivt. Af Malene Mygind og Frans Ørsted Andersen (red.). Forlaget Mindspace (2017) 252 sider, 298 kr.

Robusthed er et fælles ansvar
Forstå robusthedsbegrebet: Hvorfor er det væsentligt lige nu, og hvordan kan vi udvikle det i praksis?

Robusthed er en nødvendighed i nutidens samfund, hvor hastighed, forandringer og krav om fleksibilitet hele tiden øges. Vil vi møde denne udfordring klogt, er det vigtigt, at vi sætter fokus på at øge både den individuelle og kollektive robusthed i hverdagen. Samtidig kræver det en accept af, at det er et fælles ansvar, og at robusthed ikke er noget, der kan pålægges den enkelte alene.

Forskning i robusthed og resiliens dokumenterer i stigende grad, at forhold som følelsesmæssig selvindsigt og reguleringsevne, oplevelse af mening, mulighed for fordybelse og utilgængelighed, vedholdenhed og samarbejdsevne, engagement og mestring kan øge vores trivsel og robusthed.

Robusthed i praksis er en introduktion til, hvordan vi kan forstå robusthedsbegrebet, og hvorfor det er væsentligt lige nu. Bogens 11 forfattere kommer på den baggrund med en række konkrete bud og anvisninger på, hvordan man kan udvikle robusthed privat, på arbejdspladserne og i samfundet.

Bogens klare sprog, værktøjer og anvisninger samt de mange specifikke øvelser, refleksionsbokse og oversigter gør den velegnet til ledere, konsulenter, undervisere, coaches, sundhedspersonale og terapeuter.

Læs mere om bogen her

Bliv hel. Mindfulness i medicin og sundhedsvidenskab. Af Saki Santorelli (Oversættere Jacob Piet og Sine Maria Helldén). Dansk Psykologisk Forlag (19.9.2017). 320 sider, 299 kr.

Saki Santorellis mindfulness-klassiker kommer nu i dansk udgave.

Bliv hel er en modig og rørende bog, som taler direkte til både behandlere og patienter. Til dem, der kæmper med sygdom og smerte, og dem, der vil hjælpe og hele. Begge parter indgår i den helende relation, som er omdrejningspunktet for denne bog. Med årtiers erfaring og et livslangt partnerskab med grundlæggeren af mindfulness, Jon Kabat-Zinn, viser professor i medicin og mindfulness-ekspert Saki Santorelli i denne bog, hvordan man gennem mindfulness kan lære at værdsætte det enestående potentiale, der findes i denne relation.

I en smuk sammenvævning af prosa og poesi, hvor læseren føres med ind i patienternes, behandlernes og forfatterens egne erfaringer, giver bogen en dyb indsigt i, hvad det vil sige at tage del i den helende relation. Og dermed hvad det vil sige at blive hel som menneske.

Læs et uddrag af Bliv hel her.

“Der er bund i denne bog. Den bygger ikke på teori, men på levet liv og erfaring med at integrere bevidst nærvær og hjertets evne til empatisk resonans ind i livet og hverdagen. Bogen skal ikke læses og begribes med intellektet alene, så vil alt for meget gå tabt. Saki Santorelli lægger igen og igen op til, at vi forholder os aktivt til det, han skriver. At vi lytter, mærker efter, reflekterer over og tester, om det har relevans for vores eget liv.”
– Jacob Piet i bogens danske forord

“Der er sket store fremskridt, men der er fortsat langt at gå i rehumanisering af lægevidenskaben. Mit håb er, at denne bog vil bidrage til at styrke denne udvikling, og at bogen vil blive standardlæsning for alle medicinstuderende og sundhedsprofessionelle under uddannelse.”
– Jon Kabat-Zinn i bogens forord

Gå glip - om begrænsningens kunst i en grænseløs tid. Af Svend Brinkmann. Gyldendal Business (2017). 144 sider, 250 kr.

Gå glip handler om begrænsningens kunst og værdien af at gå glip af noget. Denne livskunst er vigtig både for os som samfund og som mennesker. Det er i sig selv værdifuldt at lære ”at nøjes” frem for at ville det hele.

Der er grund til at gøre noget, og det at gå glip af noget bør ifølge Svend Brinkmann ses som en aktiv handlen og ikke som noget passivt, der bare sker. For ”at gå glip” kræver en indsats. Det er ikke så let, men er ikke desto mindre en eksistentiel, etisk og psykologisk nødvendighed.

Gå glip bidrager med en mere politisk dimension end forgængerne Stå fast og Ståsteder, men tematiserer fortsat nogle grundlæggende etiske og eksistentielle spørgsmål, som flere og flere mennesker lader til at interessere sig for.

Læs mere om bogen her

Luppen på gruppen. 4 lederværktøjer til grupper på afveje. Af Camilla Raymond, i samarbejde med Lone Spliid. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 150 sider, 299 kr.

Få vendt gruppens dynamik
Vil du gerne udvikle din medarbejder- eller ledergruppe? Drømmer du om at få flere af gruppens stemmer i spil på jeres møder, og vurderer du, at gruppen har et større potentiale for at arbejde endnu bedre sammen? Måske oplever du endda, at gruppens dynamik af og til står i vejen for de opgaver, som du ønsker, at dine medarbejdere skal koncentrere sig om? Hvis det er tilfældet, så er denne bog noget for dig.

Bogen Luppen på gruppen giver dig 4 værktøjer, der hjælper dig med at få vendt gruppens dynamik, så flere af gruppens gode kræfter kommer i spil, og flere tager et medansvar for det, de er utilfredse med:

Gruppeluppen
Gruppehåndslaget
Involveringscirklen
Bekræftende samtaler

Luppen på gruppen er en værktøjsbog til ledere med personaleansvar og til projektledere og konsulenter, der faciliterer gruppers arbejde i både private og offentlige virksomheder.

Læs et uddrag af bogen her

Skarpe tanker. Styrk dine kognitive færdigheder. Af Louise Meldgaard Bruun og Line Kirstine Hauptmann. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 168 sider, 279 kr.

Forstå din hjerne – og bliv skarpere til at lære nyt, huske og løse problemer.

Hjernen og tankerne er hele tiden i gang, hele livet. Vores kognitive færdigheder er påvirket af, hvordan vi lever, arbejder, spiser og sover – ligesom resten af kroppen.
Man kan træne hjernen og tænkningen og blive bedre til at lære, huske og løse problemer. I denne bog viser psykologerne Louise Meldgaard Bruun og Line Kirstine Hauptmann, hvordan du kan gøre. Der er både lange seje træk og små ændringer, der skaber store forandringer.

Bogens første del forklarer, hvad tænkning og kognition er – hvad der booster, og hvad der bremser. Del to beskriver, hvordan man holder motivationen, og giver redskaber til at forandre tænkningen og til at kortlægge de kognitive vanskeligheder, man måske har.

Bogens tredjedel er et helt katalog med velafprøvede strategier, ideer, gode råd, små opgaver og andre redskaber, der alt sammen er skridt på vejen til skarpere tanker og ændrede rutiner i hverdagen. Lige til at gå i gang med!

Skarpe tanker er skrevet til alle, der gerne vil styrke deres tanker, og få det bedste ud af det gode hoved, de har. Den henvender sig også til mennesker med kognitive vanskeligheder efter fx stress, angst eller depression, og til pårørende og fagfolk, der arbejder med mennesker med kognitive vanskeligheder.

Læs et uddrag af bogen her.

Læs endvidere Emilie Fausing Ross’ anmeldelse af bogen her.

En kvinde ser på mænd der ser på kvinder. Af Siri Hustvedt. Lindhardt og Ringhof (2017). 669 sider, 350 kr.

En kvinde ser på mænd der ser på kvinder er en essaysamling om kunst, feminisme, neurovidenskab, psykologi og filsofi skrevet af den norsk-amerikanske forfatter Siri Hustvedt, der bl.a. har skrevet romanen Den flammende verden.

Samlingen bærer præg af den karakterisktiske personlige grundtone, man finder i alt, hvad Siri Hustvedt skriver, og teksterne er båret af hendes lidenskab for kunst, humaiora og videnskab.

læs mere om bogen her

Veje til positiv aldring. Af Mary M. Gergen og Kenneth J. Gergen. Forlaget Mindspace (2017). 176 sider, 220 kr.

Glæd dig til at blive gammel!

“Denne bog har til hensigt at bringe godt nyt til dem, der spekulerer over aldringsprocessen og det, den betyder for dem selv og deres kære. Den er sammensat af små essays, hvori vi formidler ideer, inspirationer, informationer og personlige erfaringer. Det hele er helliget udviklingen og styrkelsen af et positivt perspektiv på det at blive ældre. Det er vores sigte at kaste lys over forskellige ressourcer – fra videnskab, professionelle praksisser, nyhedsmedier og vores egne erfaringer – der kan bidrage til en værdsættelse af aldringsprocessen. Idet vi udfordrer den gamle opfattelse af aldring som et forfald, er det vores håb at fremkalde en værdsættelse af aldringen som en enestående periode af menneskelig berigelse.”

Siden 2001 har de amerikanske psykologer Mary og Kenneth Gergen været foregangsfolk inden for bevægelsen Positiv Aldring, der vil nedbryde myten om den triste alderdom som en negativ forfaldsperiode. Frem for at fokusere på kroppens forfald og skrøbelighed bør vi skabe en positiv vision om at ældes, hvor vi kan glæde os over alle fordelene i den tredje alder, og indse, at de sidste år kan være blandt de rigeste og mest givende i vores liv.

Gennem deres elektroniske nyhedsbrev om positiv aldring har de igennem 17 år formidlet ideer, erfaringer og forskningsbaserede artikler om, hvorfor vi kan glæde os til at blive gamle. Bogen Veje til positiv aldring udspringer af dette arbejde.

Bogen henvender sig både til dig som privatperson og til dig, der arbejder med ældre i professionelle sammenhænge.

Mig og min ADHD. 2 bøger: Vejledning til fagpersoner samt arbejdsbog for barnet med ADHD. Forlaget Frydenlund (2017). Vejledning: 112 sider, 269 kr. Arbejdsbog: 112 sider, 169 kr.

Nyt materiale om ADHD: en arbejdsbog fuld af øvelser til børnene og en vejledning til de voksne.

Bøgernes grundpille er, at når børnene lærer sig selv bedre at kende, bliver det lettere for dem at handle på deres udfordringer.

 

Arbejdsbog:
112 sider • 169 kr.
Læs mere om bogen her

Vejledning:
112 sider • 269 kr.
Læs mere om bogen her

»Der findes efterhånden flere danske bøger om børn med ADHD, men jeg har endnu ikke set en vejlednings- og arbejdsbog, der giver så konkrete anvisninger i en så pædagogisk og positiv ånd«.

Jette Vorup, psykolog

Tro og tvivl - selv ateister kan trænge til lidt gud. Af Ib Ulbæk. Akademisk Forlag (2017). 280 sider, 299,95 kr.

En tvivlers testamente

Kan en ateist lære at forstå en troende? Og er det overhovedet muligt for to fronter, der har stredes i mere end 2000 år, at forenes i dialog?

Ja, mener Ib Ulbæk, der er forfatter til bogen Tro og tvivl – selv ateister kan trænge til lidt gud. I bogen tager han selv hul på dialogen, idet hans bog – blandt meget andet – rummer tre længere interviews:

Med en troende:
sognepræst, ph.d. og forfatter Pia Søltoft

Med en frafalden i troen:
filosof og forfatter Peter Tudvad

Og med en erklæret ateist:
forfatteren Karl Ove Knausgård

Ib Ulbæk har aldrig selv haft en religiøs oplevelse og i mange år, havde han ikke meget tilovers for fænomenet tro. Skiftet kom, da han mødte sin kæreste, der er troende. Dét møde banede vej for en større åbenhed og ønsket om at forstå det religiøse menneske bedre.

Bogen ser på de ting, der kan forene troende og ikke-troende, kristne og ateister. Ulbæk udpeger den eksistentielle dimension af troen som dét sted, hvor de stridende parter kan mødes. Med udgangspunkt i emner som døden, kærligheden, fortvivlelse, kunst og splittelse, kan ateister og kristne finde et interessefællesskab.

Det er med blandede følelser og kritisk sans, at Ib Ulbæk – som repræsentant for det moderne menneske – søger livsvisdom i den kristne tro. Imens demonstrerer han et omfattende kendskab til Bibelens tekster, dens poesi og store fortællinger. Det gør bogen til berigende læsning for alle – om man står i eller uden for det religiøse.

Læs uddrag af bogen her

IB ULBÆK (f. 1955) er lektor, ph.d. i sprogpsykologi og ansat ved Københavns Universitet på danskuddannelsen inden for dansk sprog.

Ib Ulbæk kan opleves på dette års Bogforum i Bella Centeret. Bogforum afholdes 10.-12. november.

Fra udenforskab til fællesskab. Seks bud på et bedre velfærdssamfund. Af Knud Aarup. DJØF Forlag (2017). 302 sider, 195 kroner.

Danmark er i dag ikke længere et velfærdssamfund, som formår at holde hånden under samfundets svageste og give dem mulighed for at tage ansvar for deres eget liv. Danmark er i løbet af de sidste 30 år blevet et velfærdssamfund for dem, som kan i forvejen. Den udvikling vil de næste 20 år føre til stadig større samfundsmæssig utryghed og måske social uro. Derfor skal velfærdspolitikken ændres, så den igen baseres på de grundlæggende værdier om fællesskab, lighed og tillid.

Det er det retningsskifte, som Fra udenforskab til fællesskab handler om. Bogen præsenterer seks bud på de forandringer, som skal til for, at Danmark igen kan blive et socialt foregangsland med lige muligheder for alle: Et samfund, hvor mennesker med handicap, psykisk sårbarhed og sociale problemer får støtte til både at være dem, de er, og blive til det, de har mulighed for, og hvor samfundet har genfundet troen på, at sociale problemer kan løses.

August 2017

SOLO - Survival guide til kreative freelancere. Af Palle Schmidt. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 296 sider, 279 kr.

SOLO er til dig, der er kreativ og går med drømmen om at starte dit eget, men måske ikke tør sige dit faste job op og tage springet. Dig, der netop er sprunget ud i det og bokser med en masse spørgsmål om, hvordan du bedst muligt omsætter dine kreative evner til en levevej. Dig, der har været i gang i nogle år, men har brug for nye perspektiver på, hvordan du driver din virksomhed videre og skaber en mere solid økonomi, så der bliver mere plads til det, du brænder for – at være kreativ.

Palle Schmidt har skrevet en personligt vinklet karrierebog, der indeholder en masse konkret viden om alt fra kreativitet, disciplin, produktivitet, skat og regnskab til strategi, netværk og kundepleje. Med SOLO vil han inspirere dig, klæde dig godt på og give dig modet til at stikke til søs som selvstændig. Han giver dig en masse praktiske redskaber, der skal hjælpe dig med at holde kursen i din lille båd på det store bølgende hav af muligheder, der byder sig i livet som kreativ freelancer.

SOLO indeholder desuden interviews med kreative mennesker, der lever af det, de er gode til – herunder Anders Matthesen, Kim Fupz Aakeson, Nikolaj Peyk, Renée Toft Simonsen og Maren Uthaug.

Læs et uddrag af bogen her.

Adfærdsproblemer i vuggestuen og børnehaven. Af Bo Hejlskov Elvén og David Edfelt. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 224 sider, 279 kr.

Børn, der kan opføre sig ordentligt, gør det.

Uro og konflikter er hverdag i mange vuggestuer og børnehaver, og personalet bruger meget tid på konfliktløsning og på at skabe ro.

Denne bog viser, hvordan personalet kan tænke og handle i mødet med barnet i en række konfliktfyldte situationer. Metoderne bygger på en low arousal-tilgang til det pædagogiske arbejde og handler blandt andet om at tilpasse krav og håndtere konflikter.

Forfatterne tager udgangspunkt i eksempler fra hverdagen i vuggestuer og børnehaver og kobler dem til forskningen. Ud fra 17 praktiske principper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man som pædagog kan forebygge eller løse dem i hverdagen – trin for trin. Bogen opfordrer også personalet til at tage ansvar for de problemer og konflikter, der står i vejen for de voksnes arbejde og for børnenes trivsel, udvikling og læring.

Bogen henvender sig til pædagoger, ledere og øvrigt personale i vuggestuer og børnehaver samt andre, der arbejder med og er tæt på små børn.

Læs et uddrag af bogen her.

Dus med døden. Af Mette Bendixen & Marie-Louise Vianello. Forlaget EgoLibris (udkommer 25.9.2017). 120 sider, 149,95 kr.

Dus med døden er en bog om at miste – men det er især en bog om at stå ved siden af én, der har mistet. Det kan være svært, men det kan heldigvis også blive nemmere. Målet med bogen er derfor at ruste dig til at føle dig bedre tilpas, når du møder en, der er i sorg – og at gøre dem bedre tilpas i dit selskab.

Mette Bendixen (f.1976) & Marie-Louise Vianello (f. 1974) mistede i 2011 henholdsvis kæreste og mor. I søgen efter forståelse midt i sorgen mødte de hinanden via et onlineforum, hvoraf et unikt og stærkt venskab blomstrede. Udover at få sjælesorg hos hinanden gjorde de samtidig mange fælles erfaringer i, hvordan mange i deres omgivelser havde svært at være naturlige omkring dem i sorgen. Dette er resulteret i bogen Dus Med Døden, som belyser denne berøringsangst og hjælper til, hvordan vi alle kan omgå en sørgende på bedste vis.

At lede efter kompleksitet. Af Sune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen. Forlaget Mindspace (2017). 236 sider, 250 kr.

Kompleksitet som ledestjerne
At lede efter kompleksitet er en bog til ledere, der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som et vilkår, der skal håndteres.

Inspireret af Ralph Staceys kompleksitetsteori, der er en stærk stemme mod New Public Management-bølgens styrings- og ledelsestænkning i den offentlige sektor, beskrives kompleksitet både som det, der driver organisationer frem, og som det, der opstår mellem mennesker i organisationer. Kompleksitetsteorien tilbyder et forfriskende blik på, hvad der egentligt sker når vi er præget af samarbejde og konkurrence, forudsigelighed og uforudsigelighed, klarhed og rod, magt og ydmyghed – på samme tid.

At lede efter kompleksitet tilbyder en konkret og anvendelig tilgang til kompleksitetstænkningen og beskriver veje til at komme overens med kompleksiteten i ledelse, så lederen hverken behøver at opgive arbejdet med planlægning og strategier eller blot må overgive sig betingelsesløst til kompleksitet. Bogen viser, hvordan ledelse i kompleksitet handler om at tage sine erfaringer alvorligt og derved udvikle praktisk dømmekraft.

Bogen er udviklet sammen med en lang række ledere, der gavmildt deler både deres gode og ikke så gode erfaringer med at skabe udvikling i spændet mellem organisatoriske krav om kontrol og styring og den komplekse hverdag. Lederne har løbende kommenteret, inspireret og bidraget til bogen. Deres historier beskriver, hvordan kompleksitet opleves i det virkelige arbejdsliv.

Med afsæt i de mange dialoger og kompleksitetsteorien, peger forfatterne på fire kompleksitetskompetencer, der kan bruges til at skabe handling og til at komme overens med kompleksiteten i ledelse.

De fire kompleksitetskompetencer er:

• Accept.
• Deltagelse.
• Refleksivitet.
• Responsivitet.

Bogen giver eksempler på, hvordan disse kan bruges, og hvordan du som leder kan udvikle kompetencerne og dermed din praktiske dømmekraft i din daglige ledelse.

Læs mere om bogen her

Unge og hash - En guide til forældre og professionelle. Af Anine Boisen. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 162 sider, 279 kr.

Dialog i stedet for konflikt
Hvordan tager man som forældre eller professionel fat på samtaler med unge, der ryger hash? Hvad gør man, når den unges forbrug står i vejen for det gode ungdomsliv? Hvordan skaber man dialog i stedet for konflikt?

Det giver denne bog konkrete og vedkommende bud på. På baggrund af sit mangeårige arbejde i Stofrådgivningen giver bogens forfatter, familieterapeut Anine Boisen, et væld af gode råd og konkret viden om unge og hash.

Bogen rummer også casehistorier med brugbare idéer til, hvordan man – som forældre eller professionel – kan forstå og håndtere de problemer, der følger med, når unge har et forbrug af hash. Med udgangspunkt i fakta om hash og en nuanceret forståelse af, hvad det vil sige at være teenager, beskriver bogen en række centrale temaer: de første samtaler om hash, når unge lyver og stjæler, forældres afmagt og samarbejde omkring konflikter og forandringer.

Bogen henvender sig til forældre, lærere, ungerådgivere, socialrådgivere og andre, der er tæt på unge, der har et forbrug af hash.

Læs et uddrag af Unge og hash her.

“Nyt skal læres, gammelt skal kasseres, der skal tages hensyn til rusmidlernes virkning på den unge og til, hvem den unge er. I den situation er der brug for støtte, råd og vejledning. Det er her, denne bog kommer med viden og en række vigtige råd og idéer til handlemuligheder.”
– Henrik Rindom, misbrugsekspert og speciallæge i psykiatri

Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet. Af Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager. Hans Reitzels forlag (udkommer 28.08.2017). 203 sider, 275 kr.

Ny bog sætter fokus på det vi ikke taler om: kærlighed og ensomhed i arbejdslivet
Det er ikke nødvendigvis noget, vi taler åbent om – at føle sig ensom på sin arbejdsplads eller den betydning kærlighed har i arbejdslivet, men det er vigtigt at forholde sig til det.

Kærlighed er i sit nærvær eller fravær en hverdagserfaring, også i arbejdslivet. Kærlighed til opgaven, organisationen og muligheden for at indgå i betydningsfulde relationer har betydning for den enkeltes livskvalitet og for kvaliteten af det arbejde, der laves. At føle sig ensom i sin organisation eller i sin rolle er slidsomt. Ensomhed kan være en ny og overraskende erfaring eller den kan være en tro – omend besværlig – følgesvend gennem livet.

Disse temaer undersøges og foldes ud i bogen Kærlighed og ensomhed i arbejdslivet, der er skrevet af organisationspsykologerne, Birgitte Bonnerup og Annemette Hasselager. Kærlighed og ensomhed foldes ud med teoretiske begreber fra det psykodynamiske og psykoanalytiske univers, og temaerne illustreres løbende gennem cases, der er sammenskrivninger af erfaringer, forfatterne har gjort sig gennem tiden.

Ensomhed fylder mere end vi tror
Ensomhed er et tema Birgitte og Annemette ofte støder på i deres praksis som organisationspsykologer. Ensomhed kan være diffus, tavs eller fortiet. Forfatterne undersøger den ensomhed, som den enkelte oplever, f.eks. som afsløringsangst, ensomhed i rollen, hvor især lederens ensomhed foldes ud, og ensomhed som gruppedynamik. I bogen skelnes mellem alenehed og ensomhed, hvor alenehed ses som en positiv evne til at være alene med sig selv, mens ensomhed optræder når aleneheden bliver problematisk.

Kærligheden til og på jobbet
Det er en almindelig erfaring, at der er mennesker man bedre kan lide, og at der er arbejdsrelationer, der føles mere spændende at være en del af end andre. Kærlighedsfulde relationer, hvor vanskelige tider og vanskelige opgaver lettere lader sig løse, fordi man kan lide hinanden og investerer tilstrækkelig energi i at få taget hånd om vanskeligheder. Det foldes blandt andet ud, gennem en undersøgelse af de formelle og uformelle arbejdspar vi danner og indgår i. Forfatterne mener, at forholdet til arbejdsopgaven ligeledes kan forstås som et kærlighedsforhold, der kan være ganske lidenskabeligt, mere fornuftspræget, ekskluderende eller kreativt.

Tankestrøm og -streger. Om min sorg. Af Pernille Strøm Øster. Forlaget Bolden (udkommer 30. august 2017). 128 sider, 250 kr.

Bryd tabuet – tal om det!
For 3 år siden mistede Pernille Strøm Øster sin lillebror i en tragisk ulykke.

Den ene dag en ung, ubekymret 19-årig pige, klar til at erobre verden, den næste dag en pige med et ældgammelt sind, med alt for meget livserfaring og med en lillebror i himlen.

Bogen ”Tankestrøm og -streger” er en bog flettet sammen af Pernille Strøm Østers tanker og følelser – i form af digte, illustrationer, kollager, fabler, anekdoter, tankespind og meget mere.

En bog hvis formål er at beskrive, hvordan et ungt menneskes sorgforløb med mange op- og især nedture kan se ud. Og et opråb til, at vi forsøger at bryde de mange tabuer og tør tale om døden og sorgen – uanset alder.

Tal om det!
Hvorfor ser folk ned, når de møder en person i sorg? Hvorfor skifter de fortov? Hvad er det, vi frygter? Sorgen kan ikke blive værre for den ramte.

I bogen følger vi Pernilles sorgforløb, fra tæppet brutalt bliver revet væk under hende og familien, til hun 3 år efter forsøger at leve med sorgen – og kærligheden. Noget af det, der har haft stor betydning for Pernille, er at kunne tale om sorgen og dele sine erfaringer med andre.
Et af hendes vigtigste budskaber med bogen er derfor: BRYD TABUET – TAL OM DET! Livet er ikke altid Facebook-rosenrødt – alle kan blive ramt af skæbnen. Og det er vigtigt ikke at stå alene med sorgen.

Mørkelægning af mobilstrålingens konsekvenser. Af Eva Theilgaard Jacobsen. Forlaget Saxe Publish (2017). 284 sider, 332,50 kr.

Hvordan myndighederne misinformerer om den massive elektrosmog og de helbredsskader den medfører.

Ny bog af psykolog Eva Theilgaard Jacobsen udkommet 10. august 2017 på Saxo.

Bogen er det første større værk på dansk, som kaster lys over mobilstrålingens skyggesider ved at samle brikkerne i et billede, hvor der dagligt meldes om eksplosiv stigning i mange forskelligartede komplekse symptomer, sygdomme og handikap bl.a. stress, depression, ADHD, EHS, demens samt hjernekræft.

Der er mange bud på, hvad årsagen til denne stigning er, men i Danmark kan ingen tilsyneladende få øje på den kæmpestore elefant i glasbutikken, nemlig den tiltagende trådløse stråling fra mobiltelefoner, mobilmaster, wi-fi, hotspots, etc. Den bestråling, som vi alle bliver udsat for overalt døgnet rundt i stadig stigende intensiteter – nu også snart med 5G! Men en overvældende mængde international, uafhængig forskning dokumenterer, at elektromagnetiske felter/stråling har mange biologiske skadevirkninger, især hvad angår centralnervesystemets funktion og udvikling. I dag ved de fleste, at både DDT, bly, nikkel og HPV udgør en kræftrisiko, men hvor mange er klar over, at World Health Organisation (WHO) også har klassificeret både magnetfelter, elektriske felter (ekstremt lave frekvenser) og trådløs radiofrekvent stråling som ligeså kræftfremkaldende?

Da Eva Theilgaard Jacobsen er psykolog er hovedfokus på de neurologiske skader og sygdomme, som ofte inkluderer psykiske og adfærdsmæssige symptomer. Men forfatteren redegør også i tekniske og historiske afsnit for emner som fx radiofrekvent stråling, lavfrekvente elektromagnetiske felter, dirty electricity, og hvordan andre vestlige lande har taget forholdsregler bl.a. sænket grænseværdier for strålingen for at beskytte deres befolkninger, ikke mindst børnene. Disse grænseværdier er unødvendigt høje og skadelige for både mennesker, dyr og planter og i højere grad begrundet i økonomiske, politiske og militære hensyn end de helbredsmæssige hensyn.

Eva Theilgaard Jacobsen retter i denne meget velunderbyggede bog skytset mod de danske myndigheder og anklager dem for ikke at oplyse befolkningen om mobilstrålingen, men tværtimod for bevidst at mørkelægge og misinformere om de konsekvenser, den har for vores helbred. Hun påviser, at vi på grund af bestrålingen nærmer os en epidemi af specielt neurologiske sygdomme – en sand folkesundhedskatastrofe.

Ordblind - gå efter drømmen. 11 fortællinger. Af Birgitte Bartholdy. Dansk Psykologisk Forlag (Udkommer 31. august 2017). 168 sider, 249 kr.

Det er svært at være ordblind. Det kan være en kamp at finde det rigtige tog på stationen, læse et brev fra kommunen eller tage en uddannelse. Mange anser ordblindheden som en stopklods for et godt liv. Men sådan behøver det ikke at være, hvis man går efter drømmen…

I denne bog fortæller en række mænd og kvinder deres personlige historie om livet med ordblindhed. Om sejre og nederlag, om tvivl og muligheder, behovet for anerkendelse og den berusende frihed i at vælge sin egen vej i livet. Hør bl.a. om billedkunstneren, pottemageren, musicalstjernen, frisøren, sygeplejersken, Zumba-instruktøren, sexologen, byggekongen, kemiingeniøren, museumseksperten og den universitetsstuderende.

Alle personerne har fundet et arbejde, de brænder for, trods deres handicap. Og i denne bog deler de ud af deres dyrekøbte erfaringer og giver inspirerende råd – ikke kun til andre ordblinde, men også til lærere, forældre og andre, der gerne vil forstå, hvad ordblinde er oppe imod.

Læs et uddrag af bogen her.

Relationsskabelse. Af Søren Bøjgård Schleicher og Anette Bøjgård Schleicher. Hans Reitzels Forlag (2017). 192 sider, 250 kroner.

At indgå i relationer er at gøre sig sårbar, men det er også at få forbindelse med andre og andet – det kan betyde alt lige fra at blive irriteret, skuffet, vred til at blive glad, solidarisk, forelsket osv. og dermed gøre dig stærkere som menneske. Bogen introducerer til universet med betydningsfulde relationer og ansva­ret for børn, unge og voksne i forskellige sammenhænge, hvor målet er trivsel, læring og udvikling, er læreres og pædagogers arbejdsområde.

Relationsskabelse angiver veje til at skabe positive relationer i dette univers. Opmærksomheden er rettet mod alle de aktører, der er en del af børn, unge og voksnes liv, og tilgangen til at skabe de positive relationer er mellemmenneskelig i en socialkonstruktionistisk ånd, idet fokus ligger på, at alle skaber hinanden via individuelle oplevelser af omverden, fortællinger om hinanden (narrativer) og en lang kæde af interne kommunikationsbånd.

Bogen falder i tre dele, hvoraf første del introducerer til teorier og forskning om relationsskabelse, mens anden del rummer cases og tredje del øvelser i at skabe positive relationer.

Relationsskabelse er skrevet til dem, der beskæftiger sig med pædagogisk arbejde i de danske velfærdsprofessioner – enten som ansatte her eller som studerende på professionsuddannelserne.

Juni 2017

Kognitionspsykologi. Af Maria Nordfang og Simon Nørby. Samfundslitteratur (2017) 516 sider, 498 kr.

Dansk introduktion til kognitionspsykologien

Hvordan påvirker emotioner vores beslutningstagning? Hvordan genkender vi ansigter? Og kan man være bevidst uden at være opmærksom? Det er blot et par af de spørgsmål, kognitionspsykologien beskæftiger sig med.

Kognitionspsykologi beskæftiger sig med menneskelig erkendelse og tænkning i bred forstand.

Indtil nu har det kun været muligt at orientere sig om ny viden inden for feltet i angloamerikansk litteratur, men i dag udkommer Kognitionspsykologi, der tager afsæt i en skandinavisk kontekst.

Bogen skildrer den klassiske forskning såvel som de nyeste teorier inden for perception, hukommelse, sprog, bevidsthed, m.m.

Hvert kapitel er rigt udrustet med eksempler, illustrationer og refleksionsspørgsmål, så læseren får en praktisk vinkel på indholdet. Kapitlerne indeholder også et interview med en kendt skandinavisk forsker.

Kognitionspsykologi henvender sig til studerende og undervisere inden for psykologi og pædagogisk psykologi. Den er også relevant læsning for feltets praktikere.

KIG I BOGEN

DE SYV GLÆDER – Forstå det moderne menneske og de syv dødssynder. Af Martin Herbst. Cornfield Press (2017). 432 sider, 349 kr.

En perspektivrig selvudviklingsbog og en debatbog om amputeret kristendom midt i markeringen af 500-året for Martin Luthers Reformation.

Præst og underviser på Præsternes Efteruddannelse, Martin Herbst, går i sin nye bog med stærk dedikation og indsigt ind i kampen for mere refleksion og forståelse af os selv som moderne og mere eller mindre kristne mennesker.

Med bogen ’De Syv Glæder’ fører Herbst over 432 sider bevis for, at læren om de syv dødssynder er en skatkiste af indsigt for det moderne menneske. En indsigt, der giver læseren selv et rigere liv, men desværre også en indsigt vi vendte ryggen under den store skilsmisse, der i 1517 blev orkestreret af Martin Luther.
”Skilsmisser er altid triste, men det var decideret ulykkeligt, da kristendommen gjorde det forbi med filosofien. Siden Reformationen har vi som kristne og som kirke nemlig fornægtet værdien af hele den græske tradition, og vi har fornægtet traditionen om de syv dødssynder, der opstod i 400-tallet”, fortæller Martin Herbst.

De Syv Glæder er en kærlig hilsen fra Martin anno 2017 til Martin anno 1517. Herbst mener, at vejen ud af folkekirkens krise og ikke mindst vejen ud af det moderne menneskes mere eller mindre erkendte eksistentielle krise er, at vi tager traditionen om de syv dødssynder til os igen. Og at vi dermed samtidig tager Martin Luther ned fra piedestalen.

”Det er så vidt jeg ved kun i de skandinaviske lande, at man har skrevet et personnavn ind i grundloven. Det er med andre ord temmelig usædvanligt, at der i den danske grundlov står skrevet, at Luther og hans lære alene tegner grundlaget for landets kirke, når kristendommen kom til landet lang tid før reformationen,” udtaler Martin Herbst, der ikke nødvendigvis mener, vi har så meget at fejre i år.

”Luther mener jo, at mennesket kun er godt, hvis det tror på Kristus og kommer i kirke. Men er man ikke god, når man gør noget godt? Og er man ikke ond, når man gør noget ondt – uanset om man går i kirke eller ej? Har vi virkelig så meget at fejre i år? Luther ser jo mennesket som vantro, og dermed som ’intet’, hvis det ikke tror på den kristne Gud. Det er et kæmpe problem, for så er vi på den, hver gang vi møder en muslim, en jøde, en hindu eller en ateist. Det adskiller os fra hinanden”.

Opdragelse uden skældud. Af Ross W. Greene. Forlaget Pressto (2017). 287 sider, 299 kr.

Vi ved det godt: Skældud virker ikke. Det skader forholdet mellem barn og forælder, og barnet lærer ikke det, det får brug for som voksen, år du som forælder tromler dine egen vilje igennem.

Men, hvad gør man så, når man ikke vil falde i skældud-fælden? Det har Ross W. Greene fundet en metode til, som alle forældre kan lære, og i sin nyeste bog ’Opdragelse uden skældud’ beskriver han metoden.

Børneopdragelse i gråzone-land
Ifølge Ross W. Greene behøver forældreskabet ikke at være en konstant balancegang mellem konflikt og kapitulation.

“Når det i dag handler om børneopdragelse, er mange forældre i tvivl om, hvordan de skal gribe det an. De befinder sig i et gråzone-land mellem eftergivenhed og autoritære principper. De ønsker, at deres barn skal være et selvstændigt individ, men ikke hvis det fører til, at det træffer uheldige valg. De vil helst undgå at fremstå som strenge og pedantiske forældre, men ikke hvis resultatet bliver et uforskammet og trodsigt barn,” forklarer Ross W. Greene

Løs problemer i fællesskab
Heldigvis er der en gylden middelvej mellem det rene forældreherredømme og total eftergivenhed på barnets præmisser. Voksne skal vise respekt overfor børnene og samarbejde med dem om at finde holdbare løsninger. For børn vil gerne samarbejde, og børn gør det godt, hvis de kan, mener Ross W. Greene. Men ofte har de ikke evnerne eller erfaringerne, der skal til for at gøre det.

Læs mere om bogen her.

Agathe. Af Anne Cathrine Bomann. Forlaget Brændpunkt. 112 sider, 199 kr.

En livstræt psykiater tæller ned til pensionen. Egentlig skal han bare have afviklet sine sidste patienter, men hans plan forstyrres, da en ung, tysk kvinde insisterer på at komme i terapi hos ham. Og da hans trofaste sekretær pludselig melder sig syg, tvinges han til at overveje, om han forførste gang i sit liv skal træde i karakter og række ud efter et andet menneske.

Agathe er en lille roman om nogle af de helt store temaer i tilværelsen: ensomheden, kærligheden og den meningsløshed, der kan ramme én, når man ikke for alvor er engageret i sit eget liv.

Maj 2017

Kærlig hilsen Tante Agathe - En inspirerende fortælling om depressionsbehandling uden medicin. Af Gunnar Hatt. Forlaget Egolibris (21. maj 2017). 154 sider, 199,95 kr.

Depression er en tilstand, der rammer alt for mange mennesker i Danmark og sætter dem ud af spillet i alt for lang tid.

Hvordan kan man behandle depression uden lykkepiller og anden antidepressiv medicin?

Det giver psykolog Gunnar Hatt sit bud på i Kærlig hilsen Tante Agathe. Med sin brede erfaring som baggrund giver han sit bud på, hvordan man kan forene mindfulness med indsigtsfuld problemløsning og derigennem vise depressive og deres pårørende mulighederne for en udvikling, hvor de fleste vil kunne lægge depressionerne bag sig og dermed få en håndsrækning til at komme fri af de snærende begrænsninger, der belaster den depressives – og de pårørendes – liv.

Med blandt andet tre eksempler på Gunnar Hatts samtaler med klienter inspirerer Kærlig hilsen Tante Agathe til at komme væk fra idéen om, at depression er en genetisk arvelig sygdom, og i stedet begynde at se den depressive tilstand som et resultat af måden, man har behandlet sig selv på. Metoden, der anvendes er enkel. Når klienten bliver hjulpet til at opdage, hvordan han eller hun behandler sig selv, er vejen banet for at komme videre i eget liv.

Udviklingsbilleder - Barnets udvikling fra 0-10 år. Af Jørgen Lyhne og Anna Marie Langhoff Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (10. maj 2017). 80 sider, 159 kr.

Ny bog af forfatterne bag Dansk Pædagogisk Udviklingsbeskrivelse

Hvordan oplever og erkender børn på et, to eller tre år egentlig verden? Hvordan tænker de? Hvilke motoriske udfordringer mestrer de? Hvordan indgår børnene i sociale fællesskaber?

Alle børn har deres helt egne særlige kendetegn og unikke måder at udvikle sig på. Barnets genetiske forudsætninger og opvækstvilkår varierer og danner de forskellige egenskaber, som kendetegner hvert enkelt barn. På trods af denne mangfoldighed af udviklingsmuligheder er det dog muligt at få øje på fælles kendetegn i de udviklingstrin, som barnet gennemgår.

Udviklingsbilleder præsenterer i kort punktform de betydningsfulde milepæle, barnet gennemgår fra 0 til 10 år. Den bidrager på en enkel og overskuelig måde med nyttig og ukompliceret indsigt i barnets udvikling inden for fx opmærksomhed, hukommelse, sprog, sociale kompetencer og motorik.

Bogen kan bruges som inspiration og støtte til professionelle inden for den pædagogiske verden, når de skal tilrettelægge den pædagogiske praksis omkring barnet, så alle udviklingsområder og læreplanlovens seks temaer tilgodeses. Den henvender sig samtidig til forældre, som ønsker et overskueligt indblik i udviklingstrinnene og inspiration til, hvilke aktiviteter de kan lave sammen med barnet.

Læs et uddrag af Udviklingsbilleder her.

Psykologer på afveje - Datafabrikation, -manipulation og plagiering. Af Rolf Kuschel. Forlaget Frydenlund (maj 2017). 168 sider, 249,00 kr.

Snyd inden for videnskaberne er desværre ikke noget særsyn. Bogen gennemgår, hvordan elleve psykologer har manipuleret med deres forskning.

Psykologer på afveje fortæller bl.a. om:

 • Helmuth Nyborgs undersøgelse af intelligensforskelle hos mænd og kvinder, hvor der var store uregelmæssigheder og frafald i datamaterialet.
 • Cyril Burt, der har påvirket intelligensforskningen i årtier med sine undersøgelser af arv og miljø blandt enæggede tvillinger. Vi ved bare ikke, hvor hans data kom fra.
 • Stephen Breuning, der publicerede resultater på ren og skær datafabrikationer. Resulaterne blev brugt i behandling af patienter.
 • Diedrik A. Stapel gad ikke uddele spørgeskemaer til sine kvantitive undersøgelser, så han udfyldte dem selv. Så passede de også bedre til det ønskede resultat.
 • Timothy Leary, der fik tusindvis af unge til at tro, at de kunne få indsigt i en alternativ virkelighed, hvis de indtog bevidsthedsudvidende stoffer.

Derudover gennemgår bogen forekomsten af videnskabelig uredelighed hos bl.a. psykoanalytikerens grundlægger Sigmund Freud og sexguruerne Alfred Kinsey og Shere Hite; mange af deres resultater lever slet ikke op til videnskabens krav om redelighed, viser det sig.

Forfatterens ønske med bogen er at dokumentere, hvor nødvendigt det er, at vi forholder os kritiske til den videnskabelige forskning. Det gælder ikke mindst de undersøgelser, hvis resultater ser for gode ud til at være sande. Bogens udgangspunkt er, at kritik er nødvendig, hvis tilliden til et fagområde skal kunne opretholdes.

Juridisk sett. Et oppgjør med jussen og et forslag til fornyelse. Af Trond Lexau. Forlaget Frydenlund (marts 2017). 285 sider, 299 kr.

Bogen gør op med den gængse tilgang til retsvidenskab og advokatbistand og foreslår nye metoder til håndtering af konflikter. For skal fokus altid kun være på at vinde sagen i retten?

Aldrig før har vi oplevet så mange søgsmål og konflikter som i dag, hvilket har resulteret i et dilemma for de advokater, som håndterer sagerne. For juraens regler er trukket skarpt op, men virkeligheden kan ikke altid anskues sort og hvidt.

Advokat Trond Lexau gør i bogen op med den måde, man i dag arbejder med jura. Med udgangspunkt i fyrre års praktisk erfaring fører han læseren gennem en tværfaglig diskussion af konflikthåndtering og forklarer, hvorfor vi bør fokusere mere på konfliktens årsag og mindre på at vinde sagen for enhver pris.

Forfatteren foreslår en helt ny måde at arbejde på, som giver bedre mulighed for at håndtere konflikter mellem parterne, for i virkeligheden er det måske ikke muligt at finde frem til blot én sandhed.

Bogen er skrevet på norsk.

Forfatterinfo:
Trond Lexau har drevet advokatpraksis siden 1977. Han er uddannet cand.jur. ved Universitetet i Bergen og er Master i Mediation and Conflict Resolution MMCR fra Københavns Universitet. Derudover er han leder af Senter for Samarbeid og Konflikthåndtering, samt formand i foreningen Nordiske Mediatorer MMCR.

Når mor har demens – en fortælling om sorg, glæde og angst. Af Henriette Ghorbani. Forlaget Frydenlund (februar 2017). 144 sider, 229 kr.

Demens er de pårørendes sygdom. Det opdagede Henriette Ghorbani, da hendes mor Linda begyndte en 15 år lang vej ind i glemslen. Nu har Henriette skrevet den første danske erindringsbog om demensens indtog i en families liv:

»Endnu et besøg er slut. Jeg lukker stille døren bag mig til værelse 107, der har været mors hjem i en årrække. Jeg hører tonerne af Efteråret fra Vivaldis De fire årstider spille videre bag den lukkede dør. Jeg har endnu engang sagt farvel til hende og takket hende for vores fælles minder og liv sammen. Jeg har hvisket til hende, at det er i orden med mig, at hun giver slip på det jordiske liv og rejser videre. Til noget nyt. Forhåbentligt til et sted og til et liv uden demens«.

Henriette beskriver i bogen, hvordan måneder og år med demenssygdommen tæt inde på livet går – hvordan magtesløsheden tynger, og relationen mellem mor og datter skifter karakter. For hvem passer på hvem? Hvordan accepterer man, at ens livsglade aktive mor skifter temperament og personlighed? At hun forsvinder bid for bid? Og hvad gør man, når de forbudte tanker melder sig, og man pludselig ønsker sin egen mor død?

Det er en personlig fortælling om at leve som pårørende til en dement. Det er ikke en drejebog med op­skrifter på den hurtige, den nemme eller den rigtige måde at være pårørende på. Det er en ærlig og åbenhjertig skildring af et demensforløb og mange af de situationer og udfordringer, som pårørende til demente står ansigt til ansigt med undervejs.

Forfatterinfo:
Henriette Ghorbani (født 1968) driver hjemmesiden dattertildemensramt.dk og er en efterspurgt foredragsholder. Hun er en tabuknuser inden for området og er bl.a. kendt fra ALT for damerne og Go’ Morgen Danmark. Hun er uddannet socialrådgiver og projektleder og arbejder til daglig i Vejle Kommune.

POPT. En psykolingvistisk interventionsmetode til børn med udtalevanskeligheder. Manual. Af Annette Fox-Boyer. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 112 sider, 379 kr.

POPT er en psykolingvistisk interventionsmetode til børn med udtalevanskeligheder. Metoden er udviklet af Annette Fox-Boyer, der er professor i logopædi i Rostock, og findes hermed i dansk udgave ved audiologopæd, ph.d. Marit C. Clausen, som også er forfatter til LogoFoVa.

Psykolingvistik
POPT er en psykolingvistisk interventionsmetode til børn med udtalevanskeligheder. Metoden er udviklet af Annette Fox-Boyer, der er professor i logopædi i Rostock, og findes hermed i dansk udgave ved audiologopæd, ph.d. Marit C. Clausen, som også er forfatter til LogoFoVa.

POPT tager højde for den nyeste forskning i børns udtalevanskeligheder (fx årsager, klassifikation, taleprocessering, opbygningen af selve interventionen) og nyeste data om danske børns fonologiske udvikling samt udtalevanskeligheder. Denne viden er kombineret med en børnevenlig tilgang til børn, og derfor kan metoden bruges til børn i forskellige aldre og til børn med forskellige forudsætninger for at indgå i den logopædiske intervention.

POPT-manualen er rettet mod logopæder i praksis og inviterer igennem forslag til spil, praktiske eksempler og forslag til, hvad man kan gøre, hvis man støder på problemer i et POPT-forløb.

Bogens praksisorienterede tilgang gør det let for logopæden at dykke ned i metodens indhold trin for trin, og forhåbentlig er det med til at give lyst og motivation til at implementere denne nye interventionsmetode POPT i det logopædiske arbejde med børn med udtalevanskeligheder i Danmark.
– fra bogens danske forord af Marit C. Clausen

Oversat fra tysk af Marie Lindskov Hansen.

Børn med flere sprog. Typisk sprogudvikling og sproglige vanskeligheder. Af Eva-Kristina Salameh, Helle Iben Bylander, Trine Kjær Krogh. Forlaget Frydenlund (2017). 160 sider, 299 kr.

Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. I denne bog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.

Andelen af børn med flere sprog i dagtilbud og skole, som har vanskeligt ved at følge med, er relativ stor i danske skoler og dagtilbud. Det kan være en udfordring at udrede børn med flere sprog, ligesom tilrettelæggelse af pædagogik i dagtilbud og skole stiller store krav til læreren.

I Børn med flere sprog samler førende sprogforskere og logopæder den nyeste viden på området og giver en samlet fremstilling af den flersproglige normaludvikling samt mulige forsinkelser og forstyrrelser i udviklingen af dansk som andetsprog.

Tilegnelse af et andetsprog stiller store krav til et barn. Samtidig er det en udfordring at tilegne sig faglig viden og kundskaber på et sprog, man endnu ikke helt behersker. I bogen præsenteres nye metoder til at undersøge børnenes tilegnelsesfaser og til at udrede og støtte de flersprogede børn, der er i færd med – eller i risiko for – at udvikle sproglige vanskeligheder.

Bogen diskuterer forskellige tilgange til andetsprogspædagogik og indeholder relevante casestudier fra både skoler og daginstitutioner.

Børn med flere sprog giver en grundig indføring i:
• Sproglig socialisering
• Flersproglig sprogudvikling
• Sprogvurdering af flersprogede elever
• Dysleksi hos flersprogede elever
• Arbejdet med flersprogede børn i daginstitutioner og i skolen

Henvender sig til logopæder, pædagoger, lærere samt sprog- og læsevejledere.

Kapitel 1-5 er oversat fra svensk og bearbejdet af Trine Kjær Krogh og Helle Iben Bylander i samarbejde med Eva-Kristina Salameh.

Rubrics. Undervisning med forståelse som mål. Af Kirsten Maack Gibson. Forlaget Mindspace (2017). 156 sider, 248 kr.

Hvordan tilrettelægger du som lærer din undervisning, så også eleverne kan se meningen, er motiverede og ved, hvad de skal gøre for at nå i mål? Og hvordan baner du vej for, at eleverne kan få så god en forståelse af stoffet, at de kan omsætte deres viden og færdigheder i nye situationer?
Rubrics er et system, der netop er udviklet til lærere, der ikke blot ønsker en undervisningsform med ensidigt fokus på at vurdere elevernes præstationer, men samtidig er interesserede i at understøtter elevernes tro på og glæde ved at kunne nå deres egne, selvvalgte mål. Positive rubrics er en måde at arbejde med differentierede læringsforløb, hvor flow, læringsglæde og feedback er i højsædet.
Udover at udfolde den teoretiske baggrund for rubricsystemet, skriver Kirsten Maack Gibson om hvordan man som lærer kan udvikle rubrics til undervisning i indskoling, mellemtrin og udskoling. Bogen giver et væld af konkrete casehistorier i forskellige fag og viser hvordan rubrics kan anvendes.
Bogen henvender sig især til skolelærerne i den nye folkeskole, men også andre lærings- og pædagogikinteresserede kan nyde godt af dette indblik i styrkerne ved at differentiere og synliggøre læringsmål samt målsætningernes motiverende virkning.
Læs mere her.

Feedback gentænkt. Professionel feedback, der skiller sig ud. Af Anders Trillingsgaard (red.). Dansk Psykologisk Forlag (2017). 230 sider, 299 kr.

Feedback gentænkt opdaterer vores tænkning og skærper vores metoder og begreber, så vi finder ny inspiration og ambition i arbejdet med feedback.

Bogens bidragydere, med redaktør Anders Trillingsgaard ved roret, repræsenterer et bredt spektrum af perspektiver på feedback fra forskning, rådgivning og praksis. Med afsæt i cases og metoder fra offentlige og private organisationer såvel som elitesport, militære indsatser og klassisk filosofi, giver de dig indsigt i betydningen og brugen af feedback.

Feedback gentænkt hjælper dig med at udvikle din egen feedback-praksis som både giver og modtager. Med bogen får du:

Indsigt i fire nye måder at gentænke feedback på.
Hjælp til at levere en gedigen, dialogisk feedback.
Bud på, hvordan lederen håndterer feedback på medarbejder-performance.
Hjælp til, hvordan man giver svær feedback.
Hjælp til at give feedback i teams.
Viden om, hvad det kræver at gøre feedback relevant og nyttig for udøveren.
Bud på, hvordan feedback modtages, så man er aktiv leder af den.
Indsigt i, hvordan man skaber en organisationskultur, hvor feedback indgår som et naturligt element.
Indsigt i, hvordan magtspil og etik påvirker den måde, hvorpå man håndterer feedback.
Erfaringer fra idrættens verden, hvor feedback er nøglen til toppræstationer.
Erfaringer fra den militære frontlinje, hvor feedback afgør liv og død.
Feedback gentænkt henvender sig til alle, der i professionel sammenhæng skal give og modtage feedback.

Læs mere her.

Undersøg. Praktikerens guide til undersøgelsesdesign og formidling af resultater. Af Poul Nissen. Dansk Psykologisk Forlag (29. maj 2017). 92 sider, 249 kr.

Hvordan designer man en god videnskabelig undersøgelse?

Mange praktikere skal undersøge, dokumentere og formidle deres eget eller andres arbejde. Men hvordan designer man en god videnskabelig undersøgelse? Hvordan får man styr på undersøgelsens elementer? På forskningsspørgsmål, disposition, metode, evidens, referencer, krav til videnskabelighed, effekt og implikationer for praksis mv. Og hvordan formidler man resultaterne på en tilfredsstillende måde?
Det giver denne bog svar på.

Undersøg beskriver lettilgængeligt, kort og overskueligt, hvordan man kommer godt i gang med opgaven. Bogen præsenterer en model for design af undersøgelser, metoder til vurdering af undersøgelsers evidensniveau, idéer til udarbejdelse af projektbeskrivelser og ansøgninger samt en oversigt over de formelle regler, der gælder for henvisninger og referencer, herunder elektroniske. Den afsluttende formidling af undersøgelsens resultater er i fokus hele vejen.

Undersøg henvender sig til dig, der er travl praktiker og ønsker at genopfriske din viden, før du giver dig i kast med at undersøge egen praksis. Bogen henvender sig også til dig, der er studerende og står foran en empirisk baseret opgave – uden helt at vide, hvordan du skal gribe den an.

Læs et uddrag af bogen her.

Det Går Over. Af Hans Christian Møller Christensen. Forlaget Mellemgaard (2017). 108 sider, 149,95 kroner.

Svær depression er en alvorlig sygdom. Her fortælles der om, hvordan et ganske almindeligt velfungerende menneske med et på alle måder godt liv, en god familie, et meningsfyldt arbejde og gode sociale relationer pludselig kan blive ramt af en alvorlig depression. Der berettes om livet før og efter depression. Den svære tid under depression er åbenhjertigt og detaljeret beskrevet, og det fortælles, hvordan en depression opleves af den ramte og dennes familie. På samme måde berettes der om, hvordan det har været muligt at komme igennem en depression og endda komme styrket ud af den. Der fortælles om troen på, at en depression går over, om hvordan der er arbejdet med forebyggende foranstaltninger og troen på, at en ny depression kan undgås.

Uddrag af bogen
Den anden dag, jeg var indlagt på sygehuset, ringede min far, som på det tidspunkt var 81 år, og han sagde til mig, at jeg skulle stole på, at det går over. Depression er en grim sygdom, men den kan helbredes. Det var de ord, som betød allermest for mig, mens jeg var syg.

Overlægen på sygehuset talte med mig om forskellige muligheder for at få bugt med depressionen. En af mulighederne, hun nævnte, var elektrochok. Det lød for mig som noget voldsomt og helt forfærdeligt. I Ken Keseys roman Gøgereden anvendes betegnelsen chokbiksen som slang for ECT-maskinen, Elektro Chok Terapi. Et apparat, som kan siges at gøre både sovepillens, den elektriske stols og træhestens arbejde på én gang.

Om forfatteren
Hans Christian Møller Christensen (f. 1948) har rod i landbruget. Han har haft ansvarsfulde stillinger i landbrugets følgeindustri. Samtidig har han deltaget i den offentlige debat, herunder om landbrugets betydning i samfundsøkonomien. Han værdsætter familielivet, som for ham har stor betydning for stabiliteten i et godt samfund.

Selvets kultur. Af Søren Juul. Hans Reitzels Forlag (2017). 220 sider, 220 kroner.

Effektiv ressourceudnyttelse er forudsætningen for, at Danmark kan klare sig i den globale konkurrence. Vi må arbejde hårdere. De studerende må hurtigere gennem deres uddannelser, og vi må tilrettelægge uddannelserne, så de passer til virksomhedernes behov. Frem for alt må vi forhindre, at nogen kører på frihjul, og lære mennesker, at de har ansvaret for deres eget liv.

”Selvets kultur” er betegnelsen for er samfund, der gør succes og fiasko til den enkeltes eget ansvar. Men hvad betyder denne kultur for ansvaret over for den anden, de svage og de anderledes? Hvad betyder den for menneskers evne til at finde kollektive løsninger på de udfordringer, de står over for i en global verden?

I Selvets kultur argumenterer Søren Juul for, at de vestlige samfund siden det moderne gennembrud i 1800-tallet har gennemgået en udvikling i retning af øget individualisering – i Danmark kultiveret af velfærdsstaten. Individkulturen har bragt meget godt med sig men giver også anledning til menneskelig lidelse og presser den enkelte, som aldrig før. Resultatet er den moderne tids folkesygdomme som stress, angst og depression og øgede politiske og sociale spændinger, herunder opdelingen mellem globaliseringens vindere i de store byer og dem, der med god grund frygter globaliseringen.

Søren Juul er dr.scient.soc. og lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde, Aalborg Universitet.

April 2017

Tillidsskabende ledelse i offentlige organisationer - Inspiration fra praksis. Af Carsten Hornstrup, Lotte Lykkegaard Laursen & Malene Laursen. Forlaget Mindspace (2017). 158 sider, 200 kr.

Denne bog handler om ledere og medarbejderes målrettede arbejde med at skabe rammer for tillid i Region Sjælland. Arbejdet med og erfaringerne fra det store og meget ambitiøse projekt Tillid og Samarbejde beskrives fra både et teoretisk og et praktisk perspektiv. Bogen indeholder bidrag fra ledere på alle ledelsesniveauer på tværs af fag og hierarkier samt fra de konsulenter, der har været med i projektet.

Lederne beskriver bl.a., hvordan processen har skabt kvalitetsforbedringer i de beslutninger, der træffes, og hvordan øgede muligheder for at bruge den enkeltes faglige og personlige kompetencer, professionelle stillingtagen og handlekraft skaber resultater, der er meget mere værd, end man kan måle på bundlinjen.

Bogen henvender sig til ledere, konsulenter, medarbejdere og politikere.

Læs mere her.

Superstudent - Lær mere effektivt, og få bedre karakterer. Af Olav Schewe. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 196 sider, 249 kr.

Mange kæmper med studierne uden at opnå de ønskede resultater. Andre tror, at de lige så godt kan lade være, da de rigtig gode præstationer er forbeholdt de få og særligt intelligente. Forfatteren til denne bog er beviset på det modsatte!

Forfatter Olav Schewe er selv gået fra gennemsnitselev i grundskolen til superstuderende ved nogle af de fineste universiteter i verden. Han fortæller dig alt, hvad du har brug for at vide for at få succes med dine studier. Han giver dig bl.a. gode råd til læse-, notat- og hukommelsesteknik og guider dig gennem både mundtlige og skriftlige eksamener.

Superstudent handler om disciplin, effektivitet og om at tage ansvar, men også om motivation, om at finde den helt rette balance og have det sjovt, mens man lærer.

Bogen til dig, der ønsker at lære mere effektivt og få bedre karakterer. Dig, der vil vide, hvordan du yder det bedste som studerende uden at ofre al din fritid. Dig, der vil præstere optimalt til eksamen uden at være ved at brænde sammen i tiden op til.

Januar – Marts 2017

For meget og for meget? Af Henrik Krog Nielsen. Forlaget X (2017). 86 sider, 110 kr.

8 historier med kant om etik og livsfilosofi, herunder kærlighed og seksualitet. Især til skolens ældste klasser, efterskoler og ungdomsskoler. Kan bruges tværfagligt i fagene kristendomskundskab (livsfilosofi og etik), dansk og samfundsfag.

Den kierkegaardske samtalesløjfe. Kierkegaard, protreptik og tredje generations coaching. Af Pia Orloff Houmark. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 328 sider, 349 kroner.

Den kierkegaardske samtalesløjfe tilbyder inspiration og kritisk refleksion til dig, der som professionel dialogholder vil hjælpe andre til at handle og vælge med dybere mening, passion og integritet.

Den kierkegaardske samtalesløjfe præsenterer et eksistensfænomenologisk og narrativt perspektiv på samtaler, som er forankret i de filosofiske og psykologiske indsigter, som Søren Kierkegaard bidrager med i sine evigt aktuelle beskrivelser af menneskets eksistens, og som kan udfoldes inden for rammerne af protreptik og tredje generations coaching. Sløjfen har fokus på de livslange bevægelser, der indgår i kunsten at eksistere, og den bindes sammen af en medmenneskelig etik om at “være på den andens vegne” og bruge samtale til at bestyrke handlekraft, lidenskab og frugtbar selvrefleksion.

Selvkontrol hos børn og unge. Af Rune Kappel. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 176 sider, 279 kr.

Idéer og inspiration til, hvordan du kan træne børn og unges selvkontrol – og måske også din egen.
Selvkontrol er en selvregulerende kompetence. Det er en mekanisme, din hjerne sætter i gang, når den skal hjælpe dig med at træffe de rigtige valg, selvom du har lyst til noget andet. Vi ved, at selvkontrol er en afgørende egenskab for at lykkes i livet. Vi bruger den til at bremse os selv eller motivere os selv til handling, til at udsætte vores behov og til at udholde noget kedeligt – kort sagt til at regulere vores egen adfærd. Men hvordan udvikles disse vigtige egenskaber – og hvordan kan vi hjælpe børn og unge til at styrke deres selvkontrol? Det giver denne bog gode konkrete bud på.

Den nye syntese for offentlig værdiskabelse. I det 21. århundrede. Af Jocelyne Bourgon i samarbejde med Kristian Dahl. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 456 sider, 499 kr.

Hvordan kan politikere, ledere og medarbejdere i den offentlige sektor fortsat levere samme eller bedre offentlig velfærd i en tid med færre ressourcer, stigende krav og øget kompleksitet?
Ny bog præsenterer en solid og anvendelig ramme for, hvordan offentlige ledere kan nytænke deres virke. Bogen tager afsæt i et internationalt forskningsprojekt indledt af Jocelyne Bourgon i 2006.

Psykologen og klienten – retligt set. Af Erik Lohmann-Davidsen. Hans Reitzels Forlag (2017). 368 sider, 375 kr.

Med fokus på den klinisk arbejdende psykolog udfoldes de regler, som psykologen – og andre behandlere – kan få hjælp af, og de dilemmaer som bør overvejes.

Sund hjerne – Godt liv. Af Wendy Suzuki. Dansk Psykologisk Forlag (Udkommer 23.3.2017). 300 sider, 329 kr.

Wendy Suzukis fortælling og erfaringer som forsker og privatperson kan være med til at ændre din opfattelse af din hjerne, dit velvære og din livsglæde. Gennem historier om banebrydende hjerneforskning og om sit eget liv viser hun, hvordan du kan træne din hjerne, og dermed blive sundere, klogere og gladere.

Omsorgssvigt (5. udgave). Af Kari Killén. Hans Reitzels Forlag (2017). 494 sider, 500 kr.

Denne femte udgave af Omsorgssvigt 1 formidler en helhedsorienteret differentieret tilgang til forståelse af børn og familier i omsorgssvigt- og overgrebssituationer og integrerer nyere forskning om omsorgssvigt og tilknytning med traume- og hjerneforskning.

De 1000 vigtigste spørgsmål, du kan stille dig selv. Af Alyss Thomas. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 272 sider, 279 kr.

Hvad vil du gerne gøre? Hvordan vil du gerne være? Denne lettilgængelige og fine arbejdsbog giver dig redskaberne til at få klarhed over, hvad du virkelig ønsker dig af livet og af dig selv.

Parterapi på gestaltterapeutisk grundlag. Af Hanne Hostrup. Hans Reitzels Forlag (2017). 200 sider, 250 kr.

Parterapi – på gestaltterapeutisk grundlag er en brugs- og undervisningsbog, der henvender sig til terapeuter, der vil lære at arbejde med par, eller som allerede arbejder som parterapeuter. I bogen gennemgår Hanne Hostrup systematisk parterapiens forudsætninger, etik og metode og gør det dermed også klart, hvordan parterapi og individuel terapi adskiller sig fra hinanden. I hvert kapitel følges den teoretiske gennemgang op af mange eksempler, der beskriver, hvordan terapien kan forløbe i praksis.

Feedback Informed Treatment. Af Susanne Bargmann. Akademisk Forlag (2017). 304 sider, 350 kr.

Feedback Informed Treatment (FIT) er en evidensbaseret metode, der sikrer borgeren maksimal indflydelse på den hjælp, han eller hun modtager, samtidig med at behandleren på en systematisk måde kan dokumentere effekten af behandlingsarbejdet.
Dette er den første grundbog om FIT i skandinavisk sammenhæng. Bogen giver en komplet indføring i alle facetterne af FIT og retter sig mod professionelle behandlere inden for terapeutisk, psykosocialt og socialpædagogisk arbejde.

Tilværelsens fortællinger – Tilegnelse og anvendelse. Af Marianne Horsdal. Hans Reitzels Forlag (2017). 240 sider, 300 kr.

Vores tilværelse præges af de fortællinger, vi er omgivet af. Fortællinger har betydning for identitet, for fællesskaber og ikke mindst for muligheden af at skabe mening og sammenhæng i tilværelsen. Fortællinger gør det både muligt at forstå fortiden, forhandle mening og integrere forandringer.
Livsfortællinger er en særlig genre, som spiller en rolle for menneskers identitet, og som finder anvendelse i forskellige former for pædagogisk og socialt arbejde.

Hold mig. En vejviser til varig kærlighed. Af Sue Johnson. Mindspace Forlag (2017). 280 sider, 298 kr.

De fleste af os vil på et eller andet tidspunkt møde muren i et kærlighedsforhold. Følelserne bliver uhåndterbare og uenighederne uløselige. Vi gentager de smertefulde mønstre og pludselig synes forholdet til den, vi elsker, faretruende skrøbeligt. Vi trækker os tilbage i tavshed for at forsvare os selv. Vi sårer hinanden, kritiserer, raser og anklager, selvom vi egentlig ønsker det modsatte. For mange af os er det værste, at både vores egne og den andens reaktioner virker uforståelige. Hvad er det, der sker? Og hvordan stopper vi den onde cirkel og holder kærligheden i live?

Inklusion i daginstitutionen – om at udvikle inkluderende læringsmiljøer. Af Anne Marie Marquardsen. Forlaget Frydenlund (2017). 175 sider, 269 kr.

Inklusion er en naturlig del af hverdagen i mange daginstitutioner. Men at arbejde inkluderende kræver en bevidst pædagogisk tilgang og inspiration til pædagogiske aktiviteter. Bogen her giver jer opskriften på, hvordan I skaber inkluderende læringsmiljøer og aktiviteter.

Pædagogisk Psykologi – Videnskaben om læring og undervisning. Af Jesper Dammeyer. Hans Reitzels Forlag (2017). 230 sider, 300 kr.

Denne introduktion til pædagogisk psykologi præsenterer i en dansk sammenhæng de vigtigste læringsteorier og uddannelsesmæssige temaer ud fra den nyeste internationale empiriske forskning. I modsætning til andre bøger på dansk om pædagogisk psykologi har denne bog især fokus på international empirisk forskning og de diskussioner, der her pågår.

Lederens stresshåndbog. Af Michael Martini, Mads Krarup og Caroline Ahlgren Tøttrup. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 244 sider, 299 kr.

Lederen har et særligt ansvar for at opdage, håndtere og forebygge stress på arbejdspladsen. Her får du som leder en række enkle modeller og dialogværktøjer, der støtter dig i at agere hensigtsmæssigt og kompetent i forhold til stress, både på individ-, gruppe- og organisationsniveau.

Travl. Af Tony Crabbe. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 380 sider, 299 kr.

I Travl trækker forfatter Tony Crabbe på sin baggrund som psykolog og sine mange års erfaring fra store firmaer som Disney og Microsoft. Han afliver myten om, at tilfredshed på arbejdspladsen primært handler om at få tingene gjort – det hele og gerne i en fart.

Ledelse i usikkerhed. Af Chris Mowles. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 256 sider, 329 kr.

Med udgangspunkt i sin indsigt fra kompleksitetsvidenskab, processociologi og pragmatisk filosofi, tager Chris Mowles direkte fat på nogle af arbejdslivets største uoverensstemmelser om innovation, kulturforandring og ledelse.

Distribueret ledelse. Af Susanne Ploug Sørensen og Mai-Britt Herløv Petersen. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 144 sider, 229 kr.

Den formelle leder kan ikke tage ansvaret for hver eneste handling i en kompleks organisation. Feedback og feedforward er nøglebegreber i distribueret ledelse, fordi ledelse bliver en tovejskommunikation mellem alle, der distribuerer og løser opgaver. Det bringer ledere tæt på praksis, som udvikles i samarbejdende professionelle læringsfællesskaber, der styrker den professionelle kapital i organisationen.

Autisme og tilknytning. Af Lennart Pedersen, Birgitte Mølgård og Jeanette Ringkøbing Rothenborg. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 144 sider, 299 kr.

Relationen mellem forælder og barn er ofte belastet af svære følelser, når barnet har autisme. Problemer i kommunikationen og det sociale samspil kan vække mange misforståelser, frustrationer, stress og sorg. Undervejs i denne bog møder vi en mor og hendes personlige beskrivelser af relationen til sønnen med autisme. Disse beskrivelser suppleres af faglige perspektiver med udgangspunkt i eksisterende forskning om tilknytningsmønstre.

Alle mine striber. Af Shaina Rudolph og Danielle Royer. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 48 sider, 199 kr.

Børn med autisme føler sig ofte anderledes end andre børn og kan ikke altid forstå hvorfor. Denne flot illustrerede historie om zebraungen Zander, som føler sig anderledes end de andre i klassen, kan hjælpe børn med autisme og deres kammerater til at blive klogere på denne særlige måde at være i verden på.

Aspergers Syndrom (2. udgave). Af Tony Attwood. Dansk Psykologisk Forlag (2017). 518 sider, 499 kr.

Ny udgave af den ultimative håndbog for alle, der har brug for teoretisk og praktisk viden om Aspergers syndrom. Bogen giver forældre og professionelle den nyeste viden. Samtidig er den skrevet, så den også kan bruges af personer med Aspergers syndrom. 2. udgave er udvidet med et nyt fyldigt introduktionskapitel.

Når mor har demens – en fortælling om sorg, glæde og angst. Af Henriette Ghorbani. Forlaget Frydenlund (2017). 144 sider, 229 kroner.

Demens er de pårørendes sygdom. Det opdagede Henriette Ghorbani, da hendes mor Linda begyndte en 15 år lang vej ind i glemslen. Nu har Henriette skrevet den første danske erindringsbog om demensens indtog i en families liv:

»Endnu et besøg er slut. Jeg lukker stille døren bag mig til værelse 107, der har været mors hjem i en årrække. Jeg hører tonerne af Efteråret fra Vivaldis De fire årstider spille videre bag den lukkede dør. Jeg har endnu engang sagt farvel til hende og takket hende for vores fælles minder og liv sammen. Jeg har hvisket til hende, at det er i orden med mig, at hun giver slip på det jordiske liv og rejser videre. Til noget nyt. Forhåbentligt til et sted og til et liv uden demens«.

Henriette beskriver i bogen, hvordan måneder og år med demenssygdommen tæt inde på livet går – hvordan magtesløsheden tynger, og relationen mellem mor og datter skifter karakter. For hvem passer på hvem? Hvordan accepterer man, at ens livsglade aktive mor skifter temperament og personlighed? At hun forsvinder bid for bid? Og hvad gør man, når de forbudte tanker melder sig, og man pludselig ønsker sin egen mor død?

Det er en personlig fortælling om at leve som pårørende til en dement. Det er ikke en drejebog med op­skrifter på den hurtige, den nemme eller den rigtige måde at være pårørende på. Det er en ærlig og åbenhjertig skildring af et demensforløb og mange af de situationer og udfordringer, som pårørende til demente står ansigt til ansigt med undervejs.

December 2016

De plukkede lærkers sang. Debutroman af cand.psych. Maria Chebørløv Brix. Forlaget Trykværket (2016). 224 sider, 269 kr.

Den aldrende Thorkild Lassen har igennem hele sit liv befundet sig på en hvileløs vandring. Det bliver en vandring, der fører ham til tasterne, efter et besøg på kirkegården. Han sætter sig for at skrive sin livshistorie i forsøg på at rydde op i alt det, han har haft gemt væk i sin mentale kummefryser så længe, at de er frosset fast til bunden.
Thorkild vender blikket bagud i tiden til 1950’erne og 1960’erne, hvor han sammen med sine fire søskende voksede op i et hjem præget af forsømmelse, psykiske overgreb, vold og alkoholmisbrug.
Romanen adresserer det almenmenneskelige vilkår at skulle finde mening og værdi i livet og ikke mindst temaet: At turde leve livet. Det er en eksistentiel beretning om ensomhed, mønsterbrud, rodløshed og kærlighed; fortalt med et humoristisk strejf.

Det dobbelte kram. Et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel. Af Peter Thybo. Hans Reitzels Forlag (2016). 216 sider, 300 kr.

Det Dobbelte KRAM — et tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhed, helbred og trivsel handler om de vigtigste faktorer for vores mentale sundhed, fysiske helbred og oplevelse af trivsel i hverdags- og arbejdsliv. Bogen udgør et bredt tværfagligt arbejdsgrundlag for mental sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse i forhold til mennesker i alle aldre. Bogen henvender sig til en bred vifte af uddannelser og faggrupper, der arbejder med mennesker, samt til andre, der interesserer sig for den nyeste forskning inden for sundhed og trivsel.

Den motiverende samtale i praksis. Af Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick. Hans Reitzels Forlag (2016). 352 sider, 400 kr.

Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick har i Den motiverende samtale i praksis udvalgt enkle og virkningsfulde dele af den motiverende samtale med den hensigt at hjælpe praktikere med at føre samtaler, der hjælper klienterne med at opfylde de mål, de sætter sig.

November 2016

Børn og seksualitet. Af Anna Louise Stevnhøj og Mimi Strange. Hans Reitzels Forlag (2016). 168 sider, 250 kroner.

Forside Born og seksualitetBogen er den første danske bog, som gennemgår barnets seksuelle udvikling fra fødsel til pubertet. Den gennemgår barnets seksuelle udtryk fra spædbarnsalder til tidlig pubertet og beskriver den forventelige adfærd og barnets egen forståelse af seksualiteten på de forskellige alderstrin. Bogen beskæftiger sig også indgående med børn med seksuelt bekymrende adfærd, med baggrundene for adfærden og med de udrednings- og behandlingsmuligheder, der findes. I bogen findes desuden kapitler om børn, der er udsat for overgreb, om pornos indflydelse på børn og unge, samt om hvordan man kan gribe området an i dagtilbud og skoler.

Følelsesstorme. Emotionel ustablitet og hjernen. Af Preddrag Petrovic. Akademisk Forlag (2016). 216 sider, 299,95 kroner.

Forside FolelsesstormeNYFølelser er komplekse. For en del mennesker er de også overvældende, ukontrollerbare og meget svingende. Omgivelserne betragter ofte den, der ikke kan styre sine følelser, som besværlig, overdramatiserende og manipulerende. Men denne tilstand er ikke nogen opdigtet lidelse – følelsesmæssig ustabilitet, ofte kaldet borderline, har en biologisk forklaring. I Følelsesstorme viser læge og forsker Predrag Petrović, hvordan hjernen opfatter følelser, og hvad der sker, når hjernen ikke kan regulere følelserne.

Det essentielle. Skær igennem og gør det nødvendige. Af Greg Mckeown. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 264 sider, 299 kroner.

Forside Det EksistentielleDu er langt fra effektiv, når du forsøger at gøre det hele og siger “ja” til alle. Ledelseskonsulent, blogger, foredragsholder og forfatter Greg McKeown introducerer her begrebet ‘essentialisme’. Det handler ikke om at få mere fra hånden, men om at få de rigtige ting fra hånden.

För våra barns bästa. En nordisk antologi om: Tidig barnomsorg, evolutionen och psykisk ohälsa. Af Niels Arbøl, Erja Rusanen, Anne Brudevold, Annica Dahlström, Christian Sörlie. Queenswood (2016). 279 sider, 198 kroner.

Forside For Vore Barns bastaMed denna antologi vill vi, representanter från olika nordiska länder, förmedla ett flöde av vetenskapliga, flerfaldigt konfirmerade, forskningsresultat, som bekräftar det som väldigt många av oss har vetat om sedan länge, eller känt på oss, som en slags magkänsla. Nämligen hur viktig en fast anknytning till en eller två (ett fåtal) personer är för ett litet barn.

Miljøterapi med børn og unge. Af Lars Rasborg. Akademisk Forlag (2016). 320 sider, 299 kroner.

Et barn, der udsættes for omsorgssvigt, kommer til at betragte de voksne som fjender og beskytter sig ved at kæmpe imod dem eller overtilpasse sig til deres krav. Barnet opfatter også omsorgsgivende voksne som fjender og kommer derfor ikke i positiv udvikling alene ved anbringelse uden for hjemmet og placering i specialskole. Det er nødvendigt, at pædagoger, plejeforældre og lærere forholder sig på særlige måder, som gør det muligt for barnet at udvikle tillid.

Hjertet. Af Maylis De Kerangal. Gyldendal (2016). 280 sider, 299,95 kroner.

Tre unge mænd tager en tidlig vintermorgen ud for at surfe. På vejen tilbage kører de galt, og den ene dreng dør. Nu starter et kapløb med tiden for at redde drengens vitale organer, så de kan komme andre til gode. HJERTET er en roman om hjertets rejse gennem vinternatten. Fra den franske provins til Paris, hvor det præcis et døgn efter ulykken vækkes til live i en hjertesyg kvindes bryst.

Social angst - En selvhjælpsbog baseret på kognitiv terapi. Af Esben Hougaard & Mikkel Arendt. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 144 sider, 249 kroner.

Alle kender til at blive genert eller pinligt berørt i sociale situationer. Men for nogle fylder den sociale angst så meget, at det i betydelig grad indskrænker deres hverdag. Personer med social angst kan blive bange for at opføre sig dumt, blive afsløret, ydmyget eller kritiseret. Social angst findes i mange grader – fra let generthed til angst, der er så voldsom, at det er svært at være sammen med andre mennesker. De fleste mennesker med social angst kan få det bedre ved at følge et selvhjælpsprogram som det, du finder i denne bog.

Bliv til – en filosofisk arbejdsbog. Af Christoffer Boserup Skov. Forlaget Mindspace (2016). 152 sider, 148 kroner.

Vi taler meget om, hvad vi kan. Men vi taler sjældent om, hvem vi egentlig er. Hvad vil det sige at være til, at eksistere, at leve? Denne bog tager på opdagelsesrejse og jagter en forståelse af vores eksistens – hvad den så end er.

Mindsight. Ny videnskab om personlig transformation. Af Daniel Siegel. Klim (2016), 340 sider, 299,95 kroner.

Daniel Siegel udviklede for år tilbage termen ‘mindsight’ for at kunne beskrive det innovative samspil mellem neurologi og psykoterapi. Angst og depression, skamfølelse og manglende selvværd, OCD og traumatiske erindringer – de fleste af os har en mental ‘fælde’, der forårsager tilbagevendende konflikter i vores liv og vore forhold, Daniel Siegel trækker på den nyeste forskning, interaktive eksempler og case stories fra sin praksis som kliniker og viser os, hvordan vi kan praktisere mindsight og undgå at falde i disse fælder.

Teknologiens testpiloter. 10 ting der ruster børn og unge til en digital fremtid. Af Camilla Mehlsen. Forlaget Mindspace (2016). 210 sider, 250 kroner.

Teknologiens testpiloter er en forskningsbaseret debatbog om, hvad der kendetegner smartgenerationen, og hvilke kompetencer der er brug for i det 21. århundrede. Bogen viser kritisk og nysgerrigt vej med 10 bud på, hvad der ruster børn og unge til en tid, hvor omfanget af smart teknologi accelererer.

Hvordan løser vi flygtningekrisen? Af Thomas Gammeltoft-Hansen. Informations Forlag (2016). 89 sider, 49,95 kroner.

Flygtningene kommer! Billeder af mennesker, der vandrer langs de danske motorveje eller desperat forsøger at krydse Middelhavet har sat ” flygtningekrisen” på den politiske dagsorden. Men hvor kommer flygtningene fra? Hvorfor vokser presset på Europa? Hvad kan vi gøre for at undgå det?

Det unikke menneske. Af Barry M. Prizant, i samarbejde med Tom Fields-Meyer. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 368 sider, 399 kroner.

Barry M. Prizant opsummerer i denne bog mere end 40 års forskning og arbejde med mennesker med autisme. Den adfærd, man ser hos mennesker med autisme, er ikke tilfældig, afvigende eller bizar, den er tværtimod både legitim og funktionel. Adfærden – hvor belastende og stressende den end kan være – er en strategi til at håndtere, tilpasse sig, kommunikere med og magte en verden, der føles overvældende og skræmmende.

Oktober 2016

Mindfulness i hjernen. Af Åsa Nilsonne. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 224 sider, 279 kroner.

Ved at fokusere vores opmærksomhed kan vi frigøre os fra tankemønstre, der fører til nedtrykthed og depression. Levende og let tilgængeligt beskriver psykiater Åsa Nilsonne de psykologiske processer, vi aktiverer, når vi træner mindfulness, og hvordan det påvirker hjernen.

20 skridt til bedre lærersamarbejde. Af Ole Ditlev Nielsen & Martin Lasse Hansen Sieben. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 208 sider, 289 kroner.

Konkrete idéer og værktøjer til, hvordan man bedst muligt kan styrke og udvikle samarbejdet på en uddannelsesinstitution. Henvender sig til undervisere og ledere i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelserne, VUC, kortere videregående uddannelser samt til lærer- og pædagogikumstuderende.

Glæden ved at være uperfekt - Slip perfektionismen, og accepter dig selv. Af Brene Brown. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 232 sider, 249 kroner.

At leve helhjertet handler om at gå til livet med udgangspunkt i, at man er noget værd. At kunne vågne om morgenen og tænke: Jeg er god nok – ligegyldigt hvad jeg når, og hvor meget jeg ikke når at gøre i dag. Men vejen til det helhjertede liv er fuld af forhindringer. Vi trækker os, når vi føler os sårbare, eller når vi skammer os, selvom sårbarhed og skam er følelser, der er fælles for alle mennesker. Vi tvivler på os selv og føler os utilstrækkelige. Så hvad skal vi gøre? Glæden ved at være uperfekt giver ikke de lette svar, men derimod et ærligt indblik i, hvor svært det kan være at gøre sig fri af, hvem vi tror og forestiller os, vi skal være.

Kunsten at dvæle i dialogen - Kvalificering af professionelle hverdagsdialoger gennem tredje generations coaching ®. Af Reinhard Stelter. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 240 sider, 279 kroner.

Reinhard Stelter forholder sig til de kritiske stemmer, der har rejst sig i forhold til coaching, og som er berettiget, når coaching betragtes som middel til optimering af den enkeltes præstationsræs og som simpelt motivationsinstrument. Han vil give mod til at føre samtaler som del af din (professionelle) hverdag. Tredje generations coaching® bliver grundlag for en søgen efter en bæredygtig, frugtbar og åben dialogform, som kan bruges i mange livskontekster.

Efter mindfulness. Hvordan man håndterer de positive og negative effekter af mindfulness. Af Ole Stjernholm og Martin Ehrensvärd. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 200 sider, 299 kroner.

Når du praktiserer mindfulness og giver det plads i dit liv, kan det åbne op for livsglæde, stilhed og følelsen af bare at være til. Men stilheden er ikke gratis. Den kan få følelser op til overfladen, som før har ligget gemt. Smerter fra traumer og forliste forhold, tanker om ikke at slå til og erindringer fra barndommen. Denne bog handler om, hvordan man kan håndtere de følelser, der dukker op efter mindfulness. Efter mindfulness indeholder konkrete øvelser og forslag til, hvordan du kan arbejde med de erindringer, der kommer op til overfladen og begrænser dig i dit liv.

Skal jeg fortælle dig om sanseforstyrrelser? - En guide til familie, venner og professionelle. Af Sue Allen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 48 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde Mads, der har sanseforstyrrelser. Mads fortæller om sig selv og sit liv set fra hans perspektiv. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har svært ved at bearbejde de beskeder, som vores sanser sender videre til hjernen.

Den intelligente arbejdsplads - vend logikken på hovedet. Af Michael Tolstrup. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 120 sider, 249 kroner.

Tiden er moden til at indrette vores arbejdsplads på en mere intelligent og bæredygtig måde. Der er behov for et skifte fra individuel intelligens til kollektiv intelligens – fra fokus på optimering af den enkelte medarbejders kompetencer til, hvad flere personer i organisationen kan opnå sammen; fra fokus på tidsstyring til fokus på energistyring og styrkeudvikling; fra at se tillid som tab af kontrol til at se tillid som et afgørende element i at skabe omstillingsparate og attraktive arbejdspladser; fra at se manglende strategisk implementering som et signal om, at der skal presses mere på, til en antagelse om at hvis strategien ikke bliver fulgt, så skyldes det nok, at den er forkert.

Søhesten Silles magiske solhilsen - alle børn (og dyr i havet) kan bruge yoga til at føle sig glade, trygge og inkluderet. Af Michael Chissick. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 48 sider, 199 kroner.

Søstjernebrødrene, Ål, Krabbe og Blæksprutte har det rigtig skidt. Ål sidder i kørestol og føler sig udenfor, Krabbe har svært ved at lege med andre, Blæksprutte går med krykker efter et uheld i stangspring, og Søstjernebrødrene føler begge en forfærdelig stivhed i ryggen.

Ingen er perfekt - om børn, perfektionisme og selvkritik. Af Käte From og Rikke Mølbak. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 56 sider, 199 kroner.

I denne bog møder du to børn. Det er Ida på 10 år og Noah på 12 år. De har det til fælles, at de er perfektionistiske, lidt ufleksible og bange for at lave fejl. Det betyder, at de ikke altid får vist, hvad de kan. Og somme tider er der også noget, de går glip af.

Er jeg god nok? - om børn, perfektionisme og selvkritik. Dansk Psykologisk Forlag (2016). Af Anne Vibeke Fleischer & Rikke Mølbak. 56 sider, 199 kroner.

Denne bog handler om Nora og Andreas. De er begge to bange for at lave fejl. De er generte og tilbageholdende. De kan heller ikke så godt lide at prøve noget nyt. Historierne handler om, hvad der er svært for Nora og Andreas. Nogle gange bliver de forskrækkede og kede af det. Men de øver sig også i at gøre noget nyt eller i at turde lave fejl. Og så bliver de dygtigere.

En lille bog om eksistensen. Af Ole Thyssen. Informations Forlag (2016). 259 sider, 249,95 kroner.

I En lille bog om eksistensen undersøger Ole Thyssen det mest selvfølgelige og surrealistiske: at mennesket eksisterer i en hverdag, fuld af små mirakler som ingen kan forklare, og alle derfor glemmer. Hvordan er bevidstheden koblet til kroppen? Hvordan kan Jeg bevæge sin lillefinger? Og hvordan kan Jeg se, hvad Du tænker?

Kend dine følelser – og bliv venner med dem, dig selv og andre. Af Maria Højer Nannestad og Susanne Wederkinck Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 232 sider, 279 kroner.

Bogen er fuld af øvelser, der lærer barnet eller den unge at genkende og beskrive følelser – og at skelne forskellige følelser fra hinanden, også når de viser sig samtidig. Når man kender sine egne og andres følelser, er det nemmere at få gode venner og selv være en god ven. Også med sig selv.

Slip stress ud af skammekrogen - et forsvar for arbejdsfællesskabet. Af Pernille Steen Pedersen. Kristeligt Dagblads Forlag (2016). 267 sider, 249,95 kroner.

Stress, depression og angst udgør i dag op mod halvdelen af det samlede sygefravær på det danske arbejdsmarked. Coaches og kurser i arbejdsglæde er blevet populære våben mod disse psykiske problemer – men hvorfor bliver færre så ikke syge?

Begær, krop og den anden. Af Ulla Thøgersen. Aalborg Universitetsforlag (2016). 182 sider, 199 kroner. Med et fænomenologisk udgangspunkt gennemtænker Begær, krop og den anden beskrivelsen af begær.

Udgangspunkt er en forståelse af begær som lidenskab – og en indkredsning af begæret som et kommunikativt, emotionelt fænomen. Bogen trækker i særlig grad på inspiration fra Merleau-Pontys fænomenologi. Bogen består tre dele. 1. del er en kort redegørelse og diskussion af de fænomenologiske begærsanalyser hos Sartre, Merleau-Ponty og Lévinas. Anden og tredje del fortsætter med en fænomenologisk analyse af begær med fokus på krop og emotioner (2. del) og med fokus på begærets dynamik inden for relationen til den anden (3. del).

Fililumbur i nisseland. Af Carsten Sommerskov og Birde Poulsen. Peoples Press (2016). 32 sider, 129,95 kroner.

Fililumbur er en sød lille drage, der passer godt på dig om natten, og som tager dig med på spændende rejser. I dag skal du til nisseland, for drillenisserne har været på spil, og nu har de alle sammen brug for din hjælp. Fililumbur-bøgerne er selvværdstræning og sovehjælp til børn. Godnathistorier der virker.

Begravelse for begyndere – en jordnær guide. Af Sisse K. Ibsen. Yellow Dot Books (2016). 246 sider, 279 kroner.

Begravelse for begyndere er en enkel og let tilgængelig guidebog, som hjælper især de efterladte godt igennem en svær tid – fyldt med mange beslutninger og ukendte situationer.

Hvad svarer vi jihadisterne? Af Rasmus Alenius Boserup. Informations Forlag (2016). 70 sider, 49,95 kroner.

Vi forklarer oftest jihadisme med psykologi eller kultur, og afskriver jihadisterne som marginaliserede tabere, kriminelle voldspsykopater eller religiøse fanatikere. Men jihad er også politik.
For at forholde os til udfordringen fra jihadismen må vi, argumenterer Rasmus Alenius Boserup, forstå jihadister som handlende individer med et projekt – ikke blot som passive ofre for kulturelle eller psykologiske omstændigheder.

Find nye veje i følelsernes labyrint. Af Ilse Sand. Forlaget Ammentorp (2016). 123 sider, 199 kroner.

Indsigt i følelsernes psykologi gør livet lettere. Nogle mennesker sidder fast i uheldige mønstre, fordi de forsøger at ændre noget, som ikke lader sig forandre. Andre græder over omstændigheder, som faktisk godt kunne ændres, mens andre igen gang på gang ryger ind i unødvendige konflikter på grund af uhensigtsmæssige tankevaner, som kan rettes, hvis man har den nødvendige indsigt.

September 2016

Liv og læring - fra kernefamilie og karriere til økokollektiv og læringsforskning. Af Knud Illeris. Roskilde Universitetsforlag (2016). 313 sider, 298 kroner.

Knud Illeris er internationalt kendt for sin udforskning af, hvordan menneskelig læring fungerer, og hvad der er på spil, når tilsigtet læring ikke finder sted. Bag den videnskabelige karriere ligger et usædvanligt og spændende livsforløb, som både adskiller sig fra den typiske akademiske livsbane og samtidig har været med til at nære de forskningsmæssige interesser.

Det æstetiske menneskedyr. Af Henrik Høgh-Olesen. Plurafutura Publishing (2016). 224 sider, 299,95 kroner.

Æstetik er ikke kun overflade, ligegyldig pynt og tidsfordriv Hvorfor bruger vi oceaner af tid på at udsmykke os selv og vores omgivelser? Hvorfor er der verden over stor enighed om, hvordan et smukt ansigt, et smukt landskab og et smukt formet objekt ser ud? Hvorfor får smukke mennesker højere karakterer, bedre jobs og flere sociale og seksuelle tilbud? Hvorfor bevæges vi af særlige former, farver og lyde, og hvorfor aktiveres hjernens belønningscentre, når vi ser noget smukt? Hvorfor fylder vi verden med musik, sang og dans og pryder himmelrummet med fyrværkeri?

Opgiv ikke din teenager - styrk arbejdsfællesskabet og din forældreautoritet. Af Marie Kraul. Nyt Nordisk Forlag (2016). 176 sider, 249,95 kroner.

Er du træt af; at din teenager ikke deltager i det huslige arbejde; og har du svært ved at ændre på arbejdsfordelingen i hjemmet? Så er denne bog lige noget for dig. OPGIV IKKE DIN TEENAGER inspirerer og giver dig metoder til at inddrage den unge i de praktiske gøremål i familien – også selvom du ikke har haft held med det før. Inddragelse i husarbejdet skaber et bedre familiefællesskab og udvikler kompetencer hos teenageren; som er uundværlige i såvel privat- som arbejdslivet. Et projekt; der dog kun kan lykkes; hvis du bliver bevidst om din rolle som leder og forældreautoritet.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi – til gymnasiet. Af Susan Hart, red. Sonja Schoubye. Gyldendal (2016). 134 sider, 173,75 kroner.

I Neuroaffektiv udviklingspsykologi – til gymnasiet har Susan Hart sammen med Sonja Schoubye, bearbejdet det komplekse stof fra Susan Harts tre bøger Neuroaffektiv udviklingspsykologi, så det er tilpasset målgruppen og læreplanen til psykologi i gymnasiet. Neuroaffektiv udviklingspsykologi handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. I bogen er der tre gennemgående fortællinger om børn og deres livsforløb, som illustrerer teorien i praksis samt øvelser, der er rettet mod elevdeltagelse. Derudover gennemgås relevante eksperimenter og hjernestrukturer.

Drømme, chakra-symboler og meditation. Af Jes Bertelsen. Rosinante (2016). 240 sider, 249,95 kroner.

Denne bog inviterer læseren til at foretage en rejse gennem drømmenes forskellige planer, med det formål at nå en meditativ tilstand af højere bevidsthed. Bogen behandler drømmeprocessens tre planer: 1) Den enkelte drøm som en tekst, det gælder om at tolke og forstå (med baggrund i Freud, Jung og Reich). 2) Drømme som udtryk for og spejlinger af energibevægelser. Til forståelsen på dette plan anvender Jes Bertelsen Østens årtusindgamle system, chakraerne. Til hvert grundchakra svarer en række arketypiske drømmesymboler. 3) Drømme som en særskilt bevidsthedsform. Gennem meditation kan drømmen omformes til øget bevidsthedslys og klarhed.

Tantra og kærlighed. Af Jes Bertelsen. Rosinante (2016). 240 sider, 249,95 kroner.

Parforholdet bæres af kærlighed mellem to og er en forvandlings- og modningsproces fra forelskelse til kærlighed. Tantra er en videre udvikling og forvandling af seksualitet og kærlighed til spirituel åbenhed: Tantra åndeliggør kærligheden og forvandler forkærlighed til næstekærlighed. Bogen handler om denne bevægelse fra den individuelle kærlighed til kærlighedens højere fællesfølelse. Bogen beskriver, hvorledes energistrømme bruges til at opnå højere bevidsthed via kærlighedsakten. Hensigten med bogen er at inspirere og hjælpe mennesker i deres kærlighedsliv og i deres åndelige udviklingsproces. Bogen bygger på Jes Bertelsens egne erfaringer samt møder med titusindvis af mennesker i enkeltsessioner og kurser og gruppearbejder.

Mere ledelse – mindre kontrol. Af Marvin Weisbord og Sandra Janoff. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 144 sider, 249 kroner.

Mere ledelse – mindre kontrol giver dig en utraditionel synsvinkel på ledelse. Den viser dig, hvordan du opnår bedre resultater ved at nedsætte dit behov for kontrol. Paradoksalt nok opnår du mere kontrol end før. Mange ledere handler, som om de foretrækker kontrol frem for resultater. De insisterer på koordinering og kontrol oppefra. De har aldrig oplevet alternativet: kontrol indefra. Selvkontrol er den mest pålidelige form. Jo mere du finder den i dig selv, jo lettere er det at få andre til at udøve den.

Transformationssalg - gør en forskel sammen med dine strategiske kunder. Af Philip Kotler, Waldemar Pfoertsch & Marian Dingena. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 224 sider, 359 kroner.

Samarbejd med dine strategiske kunder, og skab forretningsmæssig værdi – for kunderne og din egen virksomhed! I vores globaliserede verden må flere og flere virksomheder skabe større indtægter fra eksisterende kunder. Men når kundernes behov samtidigt ændrer sig, må man som virksomhed transformere sig selv og det, man kan tilbyde kunderne, for at skabe større kundeværdi og dermed øge egne indtægtsmuligheder.

Ikke som jeg vil - men som det menneske jeg er. Om at bruge drøm og passion som vejvisere igennem vanskelige livssituationer til faglig og menneskelig afklaring og dermed til dybere mening og livsglæde. Af Pia Stenkilde. Skriveforlaget (2016). 140 sider, 149 kroner.

I IKKE SOM JEG VIL fortæller Pia Stenkilde sin historie om at bruge livet som pilgrimsrejse i hverdagen med op- og nedture, succeser og nederlag, og præstationsangst. Og om hvordan du kan anskue vanskelige livssituationer som lektier, der kan bruges som lærere på livsvejen; og dermed bedre acceptere, når det gør ondt.

Sct. Hans 1816 – 2016. Af Jesper Vaczy Kragh & Jette Møllerhøj (red.). Region Hovedstadens Psykiatri (2016). 478 sider.

I 2016 er det 200 år siden Sct. Hans Hospital blev flyttet fra København til Roskilde og åbnede i herregården Bistrupgaard, tæt på Boserup Skov og Roskilde Fjord. Sct. Hans er Danmarks ældste psykiatriske institution og har spillet en central rolle i dansk psykiatrihistorie. Jubilæet er en anledning til at reflektere over historiens gang og psykiatrisk praksis på godt og ondt. Det sker i det store historiske værk jubilæumsbogen Sct. Hans 1816 til 2016, der fortæller historien om udviklingen af psykiatrien i almindelighed og Sct. Hans i særdeleshed.

Mærker. Af Ulla Thøgersen. Eksistensen (2016). 122 sider, 148 kroner.

“Mærker” er en dansk kortroman, som indledes med en samtale, der hurtigt falder fra hinanden. For en dialog kræver to mennesker. To mennesker, der kan formidle sig selv og gøre sig forståelige for omverdenen.

Jung. En stemme fra dybet. Af Aksel Haaning. Akademisk Forlag (2016), 360 sider, 399,95 kroner.

Denne bog handler om historiens betydning. Den handler om opdagelsen af en glemt tekst fra middelalderen, hvor krop og kærlighed udtrykkes med religiøse billeder, og hvor vante forestillinger vendes op og ned. Bogen undersøger, hvordan den europæiske kulturs histories gemte og glemte tanker forstyrrer os, indtil de kommer op til overfladen. Den gør opmærksom på noget, vi måske har glemt – nemlig, at kristendommens opfattelse af kærlighed også rummer kroppen og det levede liv. Den schweiziske psykiater C.G. Jung (1875-1961) opdagede den hidtil ukendte tekst og brugte lang tid på at udforske den. Dette er en bog om Jungs fascinerende opdagelse, og hvad han mente at finde i den. Samtidig er bogen en grundig præsentation af Jungs forfatterskab, der ikke tidligere er set på dansk. Bogen er baseret på de originale kilder og rummer desuden en række uddrag og citater fra Jung, der aldrig tidligere har været oversat.

August 2016

Den hvide rose. Af Olga Ravn. Gyldendal (2016). 180 sider, 199,95 kroner.

Den hvide rose er en digtsamling om at være tæt på et menneske med alvorlig sygdom, om at blive på kærlighedens sted, selvom kærligheden er gået i stykker. Og om at skrive poesi i en verden, hvor kærlighedens sprog synes slidt op.

Personfølsomme oplysninger. Af Klaus Lynggaard. Gyldendal (2016). 48 sider, 149,95 kroner.

Forfatteren, kritikeren og musikeren Klaus Lynggaard fik for et par år siden konstateret lungekræft, han fik sin ene lunge fjernet og blev efterbehandlet med kemoterapi. Erindringsbogen Personfølsomme oplysninger er en beretning, hvori Klaus Lynggaard går tæt på et råt liv og et hårdt sygdomsforløb, præget af desperation og humor, herunder galgenhumor, indimellem vemod og længsel tilbage til tiden før sygdommen, men hele tiden præcist, nøgternt og illusionsløst, aldrig selvmedlidende eller klagende.

PANIK - Om at gå til psykolog, når bekymringerne tager over. Af Terian Koscik. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 32 sider, 149 kroner.

Terian Koscik er både hovedperson i og forfatter til denne fine tegneserie. Med stor ærlighed og sort humor beskriver hun, hvordan det er for hende at leve med angst og bekymring.

Socialpsykologi - en introduktion. Af Rolf Kuschel & Per Schultz Jørgensen. Frydenlund (2016). 176 sider, 249 kroner.

En solid introduktion til socialpsykologien, der handler om vores forbundethed i sociale grupper og vores forsøg på at forklare det, der sker omkring os. Kort sagt om den måde, vi er sammen med andre mennesker. Socialpsykologien studerer mennesker i sociale situationer. Den belyser vigtige og dagsaktuelle spørgsmål som fordomme, ondskab, radikalisering og mobning. Forhold, der dagligt udspiller sig for øjnene af os, hvortil vi stiller spørgsmål og forsøger at forstå.

Præstationssamfundet. Af Anders Petersen. Hans Reitzels Forlag (2016). 152 sider, 200 kroner.

Op mod en femtedel af den danske befolkning rammes af en depression i løbet af livet, og forbruget af antidepressiv medicin er eksploderet. Hvordan er vi nået et punkt, hvor depression er blevet en folkelidelse?

Supervision i et organisatorisk perspektiv. Teoretisk og metodisk inspiration til bedre praksis. Af Jakob Hassing Pedersen (red.), Susanne Ploug Sørensen, Vibe Strøier, Pia Laursen, Jens Bregengård, Lone Willer Holm, Elvi Weinreich. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 272 sider, 399 kroner.

Med et supervisionsfagligt og erhvervspsykologisk perspektiv kobler antologien teorier og viden om læring, professioner, grupper og organisationer sammen med praksis. Fokus er på teorier og metoder til arbejdet med supervision i organisationer.

Helt ude i hampen – mails fra underklassen. Af Karina Pedersen. Gyldendal (2016). 196 sider, 149,95 kroner.

I “Helt ude i hampen” beskriver Karina Pedersen beboerne i en dansk provinsghetto, der alle har det til fælles, at de iflg. forfatteren skal bruge en erfaren slægtsforsker for at finde frem til et familiemedlem, der har haft et almindeligt lønarbejde.

Narrativ forskning. Tilgange og metoder. Af Trine Lund Thomsen (red.), Inger Glavind Bo og Ann-Dore Christensen. Hans Reitzels Forlag (2016). 319 sider, 450 kroner.

Denne bog gennemgår den narrative analyses mange facetter. Den giver en indføring i, hvad narrativ analyse indebærer, og supplerer med en række eksempler på, hvordan analyserne laves i praksis. Bogen er skrevet som lærebog til studerende på universiteter og professionshøjskoler og som håndbog til forskere, der selv arbejder med narrative studier.

Håndbog i strategilægning. Sådan udformer og formidler du mere effektive strategier. Af Stephen Cummings og Duncan Angwin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 252 sider, 399 kroner.

Du har kun syv sekunder til at få dine medarbejdere til at forstå, hvad virksomhedens vision er, eller hvem der er de vigtigste og stærkeste interessenter. Håndbog i strategilægning viser, hvordan du – baseret på anerkendte modeller med enkle tegninger, farver og symboler – kan diskutere og præsentere din strategi, så den brænder igennem til dem, der skal bruge strategien og drive og udvikle virksomheden på det bedst mulige grundlag og med de rigtige informationer prentet på nethinden.

Styrk skolen. Af Mette Marie Ledertoug. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 246 sider, 399 kroner.

En styrkebaseret undervisning tager udgangspunkt i at kunne kortlægge, udforske og anvende styrker i den pædagogiske dagligdag. I bogen anviser Mette Marie Ledertoug forskellige praktiske muligheder og metoder til kortlægning af styrker og indeholder desuden et stort inspirationskatalog af små og store øvelser til udforskning af styrker.

Grafisk facilitering. Når ord og billeder mødes. Af Elisabet Skov Nielsen, Katrine Raae Søndergaard, Ida Gamborg Nielsen og Hanne V. Moltke. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 287 sider, 399 kroner.

Bogen handler om kommunikationsværktøjet af samme navn til brug i faciliteringssammenhænge i en organisatorisk kontekst. Bogen gennemgår det visuelle sprogs udvikling fra fortidens hulemalerier til nutidens Emojis og fremlægger teori og forskning om hjernens opbygning og funktion, læring og hukommelse i koblingen af ord og billeder.

Detaljemesterens malebog. Farvelæg med kreativ og præcis hånd. Af Peter Myers. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 96 sider, 149 kroner.

Find farverne frem, og træd ind i en enestående og finurlig verden af variation og gentagelser, detaljer og præcision. Bogens smukke tegninger er tegnet med pen og tusch – og de er lige klar til at give liv og farve. Tegningerne giver et fascinerende indblik i autismens kreative verden, sådan som den er formidlet af kunstneren Peter Myers, som har Aspergers syndrom.

Komorbiditet i somatik og psykiatri. Forståelse, betydning og konsekvenser. Af Alv A. Dahl og Ellen Karine Grov. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 196 sider, 329 kroner.

Belyser tre kombinationer af komorbiditet ved en række almindelige og centrale somatiske sygdomme og psykiske lidelser: komorbiditet mellem somatiske sygdomme, komorbiditet mellem psykiske lidelser og ikke mindst komorbiditet mellem somatiske sygdomme og psykiske lidelser.

Præstér under pres. Guide til mental styrke i sport, kunst og erhvervsliv. Af Kristoffer Henriksen og Jakob Hansen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 216 sider, 299 kroner.

Sand mental styrke handler om at kunne holde fokus på opgaven og handle i tråd med sine værdier og mål – også i modgang, når man er under pres, og når man møder svære tanker og følelser.

Den motiverende samtale i praksis. Af Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick. Hans Reitzels Forlag (2016). 350 sider, 400 kroner.

Carl Åke Farbring og Stephen Rollnick har i Den motiverende samtale i praksis udvalgt enkle og virkningsfulde dele af den motiverende samtale med den hensigt at hjælpe praktikere med at føre samtaler, der hjælper klienterne med at opfylde de mål, de sætter sig. Forfatterne fokuserer i bogen først og fremmest på generelle samtalefærdigheder, men også på de mere specifikke færdigheder, som er nødvendige i svære samtaler. Der er fokus på hverdagssamtalerne, på alle dagligdagens muligheder for at skabe forandring sammen med borgerne – og på, hvordan den motiverende samtale kan integreres i hverdagens arbejde. Små ændringer i måden at samtale på kan betyde uendeligt meget, både for klienten og den, der leder samtalen.

Juli 2016

Udsat for evidens. En antologi om evidensbølgens indtog på området for socialt udsatte. Af Rådet for socialt udsatte (2016). 140 sider. Gratis.

Bogen er en antologi, som indeholder i alt seks artikler, som ud fra forskellige vinkler stiller skarpt på tidens fokus på effektmåling, mål- og resultatstyring, evidensbaserede metoder mv. på området for socialt udsatte – en virkelighed, som både socialt udsatte og medarbejdere på området må forholde sig til hver dag ude i kommunerne.

Psykologi og hjernevidenskab. Af Niels C. Jørgensen. Forlaget Yeguen (2016). 493 sider, 500 kroner.

Fremstillingen er en kritisk gennemgang af psykologiske hukommelsesteorier.

Kvalitetssikring af psykologiske undersøgelser. Krav til testning, personvurdering og erklæringer. Af Lars Michaelsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 263 sider, 449 kroner.

Grundbog om sikring af kvalitet og etik i psykologisk testning, personvurdering og erklæringsskrivelse og om de internationale standarder og retningslinjer, der er udviklet i forskellige europæiske og internationale sammenhænge.

Overlevelsesteknik for unge gamle. Håndbog i tilrettelæggelse af alderdommen - eller hvordan man lever det rige liv uden at dø af det. Af Klara Bøe og Petter Henriksen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 233 sider, 279 kroner.

Er man nygammel, når man har rundet de 60 år? Halvgammel? Skingammel? Der er meget nyt, man skal kunne eller skal ruste sig til. Denne bog viser vejen. Velkommen til de unge gamles benhårde verden!

Stilhed. Stilhedens kraft i en støjende verden. Af Thich Nhat Hanh. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 172 sider, 229 kroner.

Thich Nhat Hanh, buddhistisk munk og læremester, forklarer i denne bog, hvordan mindfulness kan hjælpe dig med at stoppe den indre støj – og finde ro.

Frygtløs ledelse. Håndtér din frygt, og styrk din autenticitet. Af Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 150 sider, 249 kroner.

Aldrig har ledere vidst så meget om ledelse og ledelsesteorier, men de handler ofte ikke på deres viden. I Frygtløs ledelse giver Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby et bud på vigtigheden af praktisk dømmekraft og følelsesmæssigt mod i ledelse.

Juni 2016

M for autisme. Af eleverne fra Limpsfield Grange School og Vicky Martin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 91 sider, 249 kroner.

Denne beretning om teenagepigen M, der har autisme, er skrevet af eleverne på Limpsfield Grange School, som er en skole i England for piger mellem 11 og 16 år med autisme. Bogen giver et enestående og fantastisk godt indblik i den verden, som piger med autisme lever i.

Dialog med mig selv. En personlig fortælling om livet med skizofreni. Af Polo Tonka. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 208 sider, 279 kroner.

Den franske forfatter Polo Tonka har lidt af skizofreni, siden han var 18 år. Bogen, der har taget de franske læsere og anmeldere med storm, er Tonkas fortælling om, hvordan skizofreni opleves indefra hver dag i hans liv. Bogen handler om forholdet mellem de to sider af forfatterens person – Mig og Mig selv – og den indre splittelse, han føler. De to er fremmede for hinanden, og gennem en række intense møder begynder de at lære hinanden bedre at kende. De taler om barndommen og ungdommen, tiden hvor skizofrenien bryder ud, om indlæggelserne og vendepunktet, hvor han får det bedre. I dag er Tonka kommet sig over sygdommen. Bogen er en dialog mellem to karakterer, der er én og samme person. En sindsoprivende, underfundig fortælling om et liv på kanten af normaliteten og om et opløst jeg, der langsomt finder sig selv igen.

Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1, 2 og 3. Af Susan Hart. Hans Reitzels Forlag (2016). 550 sider, 600 kroner.

Trilogien, Neuroaffektiv udviklingspsykologi, handler om, hvordan børn udvikler deres følelsesmæssige, personlighedsmæssige og sociale potentiale. Børn fødes med et enormt udviklingspotentiale, og for at kunne realisere dette potentiale har de brug for stimulation. Neuroaffektiv udviklingspsykologi 1,2 og 3 følger en progressiv beskrivelse af de samme fem menneskeskæbner, fra de bliver født, til de når ind i voksenalderen, men bøgerne kan også læses enkeltvis.

At være dødelig. Om livsforlængelse og livskvalitet. Af Atul Gawande. Lindhardt og Ringhof (2016). 272 sider, 249,95 kroner.

Dine kære skal dø. Du skal dø. Vi skal alle dø. Vi ved bare ikke hvornår. Medicinske fremskridt skubber hele tiden grænserne for overlevelse, og vi er blevet stadig mere løsrevet fra det faktum, at vi er dødelige. Denne bog handler om oplevelsen af dødelighed i dag. Om at blive gammel og dø. Med indsigt og følsomhed fortæller Atul Gawande om sine erfaringer som kirurg, om sine patienter og om sin egen families oplevelser. Han lærer os at acceptere livets grænser. Det endelige mål er, trods alt, ikke en god død, men et godt liv – helt frem til slutningen.

Psykiatriens grundlag - historie, filosofi og videnskab. Af Raben Rosenberg. Aarhus Universitetsforlag (2016). 554 sider, 499,95 kroner.

Nedsat livskvalitet, stigmatisering, langtidssygemelding og et liv på kanten af samfundet er et vilkår for mange psykisk syge. Og selvom psykiatrien siden 2. Verdenskrig er kommet langt med nye lægemidler og bedre behandlinger, er der stadig behov for radikale forbedringer. I Psykiatriens grundlag – historie, filosofi og videnskab giver professor i psykiatri Raben Rosenberg en filosofisk og historisk analyse af faget for at forstå – og udfordre – den moderne psykiatri. Han trækker en linje fra oldtidens beskrivelser af vrangforestillinger, angst og hypokonderi over middelalderens indespærring i dårekister til psykiatriens fødsel som lægevidenskab i 1800-tallet og nutidens nybrud i hjerneforskningen. Undervejs analyserer han det psykiatriske sygdomsbegreb, psykopatologi og diagnostik, tager fat i mulige årsager til psykisk sygdom og diskuterer etiske og tværvidenskabelige problemer. Alt sammen i håbet om bedre behandlingsmetoder, mere lydhørhed og større åbenhed omkring psykiatrien og de psykisk syge.

De fordømte forældre. Myndighedsmødet og livsvilkår for forældre til anbragte børn. Af Lisbeth Zornig Andersen og Karen Gjesing. Dafolo (2016). 186 sider, 310 kroner.

De fordømte forældre giver et sjældent indblik i hverdagsliv, vilkår og livssituation for forældre med anbragte børn. Gennem bogen gives disse forældre en stemme, og læseren får en dybere forståelse af, hvordan forældrene kan opleve sig ”fordømt” på forhånd i mødet med myndighederne. Bogens omfattende case-materiale bygger på en trivselsundersøgelse blandt 20 familier med anbragte børn, og her er mødet med myndighederne et centralt tema. Spørgsmålet er, om forældrene oplever dette møde, sådan som det var tænkt, nemlig som en indsats for at sikre, at deres børn trives og udvikler sig. Det får vi nogle svar på fra forældrene selv, og svarene rummer en del konfliktstof og afslører en række problemområder. Bogen tilbyder samtidig konkrete anbefalinger til at gøre dette møde bedre og mere effektivt i forhold til den ønskede effekt.

Mænd der mister. Otte personlige historier om at miste sin kæreste til kræft. Af Mads Christoffersen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 181 sider, 299 kroner.

Denne bog handler om mænd og følelser. Om kærlighed, tab, sorg. Om krise og meningsløshed. Om at miste den, man elsker. Og om at finde vejen videre i livet – eller tilbage til livet, om man vil. Bogen rummer otte mænds beretninger fra deres livs værste krise, hvor de mistede deres kone eller kæreste til kræft.

Når introverte og ekstroverte skaber resultater sammen. Det geniale ved modsætninger. Af Jennifer B. Kahnweiler. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 120 sider, 249 kroner.

Når vi kombinerer de ekstroverte styrker med de introverte, opnår vi helt ekstraordinære resultater. Men de succesfulde introverte-ekstroverte partnerskaber opstår ikke bare af sig selv. De kræver hårdt arbejde. Bogen er en praktisk guide for introverte og ekstroverte til at arbejde harmonisk sammen og opnå mere, end de nogensinde ville have kunnet hver især.

Sjælens længsel. Om at finde sig selv uden at føle sig forkert. Af Lars J. Sørensen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 277 sider, 349 kroner.

Sjælens længsel er ikke rettet mod bestemte ting, hændelser eller mennesker – men er det enkelte menneskes længsel mod at finde sig selv, uden at føle sig forkert. Ud fra kategorierne eksistens, behov, autonomi, vilje, kærlighed/seksualitet mv. beskrives de enkelte karakterstrukturer, det drømmearbejde og det psykoterapeutiske forløb, der knytter sig til de enkelte karakterstrukturer og tilhørende livstemaer.

Godthåbsvej-journalen. En brevroman af Kristoffer Tobias Henrichsen. Skriveforlaget (2016). 215 sider, 199 kroner.

Bogen er et roadtrip gennem et sind. Kristoffer skriver breve. Mange breve, og de er alle til Penelope, en kendt tv-værtinde, som Kristoffer har kastet sin kærlighed på. En læge har givet ham diagnosen skizofren, en diagnose Kristoffer betvivler og føler som et overgreb. Men hans verden er ikke helt som de fleste andres, og nogle gange er virkeligheden ikke sådan lige til at placere. Forfatter Kristoffer Tobias Henrichsen, som har oplevet diagnosen skizofreni på egen krop og sind, debuterer stærkt med denne brevroman i autofiktiongenren, hvor tabuer i psykiatrien serveres på lige fod med opskriften på en god vinaigrette-dressing.

Maj 2016

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? En guide til professionelle. Af Barbara Hoff Esbjørn, Sofie Wille Østergaard, Marie Tolstrup og Nicoline Normann. Akademisk Forlag (2016). 226 sider, 249 kroner.

Særligt sensitiv – eller særligt udfordret? går kritisk, men konstruktivt til begrebet særlig sensitivitet. Bogen giver psykologer, pædagoger, lærere og andre praktikere den fornødne faglige viden til at forholde sig professionelt til særligt sensitive børn. Gennem konkrete cases viser den, hvordan særlig sensitivitet til forveksling kan ligne psykiatriske diagnoser som angst, ADHD og autisme. Som alternativ præsenterer forfatterne en forståelse af børns psykiske sårbarhed, der gør det muligt at støtte barnet i en sund udvikling, hvor det overkommer sine udfordringer.

Lysgrænsen. Af Katrine Marie Guldager. Politikens Forlag (2016). 256 sider, 100 kroner.

I forbindelse med først en nær venindes pludselige, voldsomme død og så faderens lige så pludselige, voldsomme død, begge inden for samme uge, påbegyndte Katrine Marie Guldager en psykoanalyse, der varede i ni år. Det er dette forløb, der fortælles om i denne opdaterede version af bogen.

Bevidst ledelse. Buddhistisk visdom for ledere. Af Bo Heimann. Forlaget Mindspace (2016). 186 sider, 298 kroner.

Bevidst ledelse er en bog for ledere om bevidsthed og helhedstænkning. Ledere er i dag under stærkt pres både ude- og indefra. Den fjerde industrielle revolution er begyndt, og kriserne inden for økonomi, miljø og uddannelses- og sundhedssystemer er det nye normale. Derfor har ledere aldrig haft mere brug for indre ro og robusthed; brug for at være forankrede i formål og værdier; brug for at kunne navigere i kaos; brug for at kunne se og forstå større sammenhænge. Leder- og ledelsesudvikling har traditionelt handlet om, hvad den gode leder gør og hvordan lederen gør det. Hvad vi fortsat mangler at blive kloge på, er det sted, hvorfra lederskabet udspringer, lederens hvorfor. Bevidst ledelse formidler, hvordan buddhistisk visdom hænger sammen med ledelse anno 2016 og moderne begreber såsom emotionel og spirituel intelligens, resiliens, bæredygtighed, Teori U, spejlneuroner, kvantefysik, hjernens plasticitet, emergent lederskab og Kegans bevidshedsiveauer.

Kognitiv adfærdsterapeutisk supervision. Af Stine Bjerrum Møller og Nicole G.K. Rosenberg (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 325 sider, 350 kroner.

Bogen præsenterer supervisionsmodeller og evalueringsmetoder, der kan anvendes af supervisorer, såvel erfarne som begyndere, som retningslinje og inspirationskilde til individuel og gruppesupervision af alle faggrupper, der udøver psykoterapi og beslægtet arbejde. Med bogens brede og praksisnære introduktion til udøvelsen af kognitiv adfærdsterapeutisk supervision tilbyder den flere meget anvendelige metoder til supervisorer. Forfatterne understreger behovet for at basere supervisionen på en fastlagt, om end fleksibel, model, som afspejler de grundlæggende principper og metoder i kognitiv adfærdsterapi (KAT).

Den mystiske oplevelse – mystikkens vej II. Af Erik Palle Olesen. Skriveforlaget (2016). 166 sider, 129 kroner.

Bogserien Mystikkens vej handler om mystikkens vej til indre frihed, til den dybe indre frihed og ro hinsides enhver smerte. En frihed, som ikke vil noget med nogen eller noget, som blot er, ligesom tyngdekraften er. Naturens og naturkræfternes ro, som hviler i sig selv før og hinsides menneskets sprog og begreber. En frihed og ro, som muliggør et nærvær i tidens og emotionernes verden, der forløser og heler uden at have det som formål.

Kunsten at være alene. Af Peter Elsass. Gyldendal (2016). 220 sider, 249,95 kroner.

Vi vil gerne være alene – når det er selvvalgt i sommerhuset – eller på en retræte eller et meditationskursus, men er ensomheden påtvunget, er det en anden sag. Bogen udforsker den gode ensomhed kulturelt, historisk, psykologisk og praktisk og forfatteren bidrager med egne observationer lige fra en hule i Nordindien til en nærdødsoplevelse under alvorlig sygdom.

Processer og procesledelse. Håndbog for konsulenter, vejledere, undervisere og ledere. Af Benedicte Madsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 344 sider, 349 kroner.

Bogens sigte er at udfolde, nuancere og konkretisere procesledelse ved at fokusere på mentale, relationelle og organisatoriske processer, som udgør den dynamiske del af professionel praksis, f.eks. ledelse, undervisning og konsulentbistand.

Find og følg dit indre kompas. Af Barbara Berger. Beam Team Books (2016). 160 sider, 149 kroner.

Bogen handler om hvordan vi kan finde, forstå og bruge vores indre vejledningsmekanisme, eller som Barbara kalder det – vores ”Indre Kompas” – til at leve et mere tilfredsstillende, rigt og spændende liv. Bogen er baseret på en forståelse af at dette ”Indre Kompas” i hvert øjeblik giver os præcis vejledning om hvad der er den bedste vej frem for os. Og hvordan gør det Indre Kompas det? Det gør det gennem vores følelser. I bogen forklarer Barbara at vores følelser er signaler der viser om vi er i harmoni med den vi virkelig er eller ej.

Stærke relationer. Om at finde melodien med alle omkring dig. Af Birgitte Hultberg. Gyldendal (2016). 148 sider, 199,95 kroner.

En ting går igen i Birgitte Hultbergs psykologpraksis, når hendes klienter taler om problemer med menneskene i deres liv: Det er altid mest den andens skyld. Vi har en tendens til at se på vores egen adfærd som et naturligt forsvar mod den kritik, vi udsattes for. Men sådan tænker den anden part også, og så låser mulighederne for at finde en løsning! I Stærke relationer viser forfatteren, at vi først ved at forstå os selv som aktive parter i konflikten får muligheden for at løse den. Ved at agere i stedet for blot at reagere. Problemet i en relation og dets løsning er begges ansvar. Den gode nyhed er, at tager vi det på os, kan de dårlige mønstre brydes, og vi kan gå videre i livet med stærkere relationer.

Narcissisme. Det dårlige - og overraskende gode - ved at føle sig helt speciel. Af Craig Malkin. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 280 sider, 299 kroner.

Narcissisme er et spektrum, der strækker sig fra selvudslettelse til ekstrem selvforherligelse. Mellem disse to yderpunkter finder man den sunde narcissisme, der er i balance. Bogen er fuld af gode og konkrete råd til, hvordan man kan styrke selvværdet og den sunde form for narcissisme hos sig selv og sine børn.

Min usynlige søn. Kunsten at leve med sine døde resten af livet. Af Esben Kjær. Gyldendal (2016). 206 sider, 249,95 kroner.

Som den nyeste sorgforskning viser, er sorg med os resten af livet. Bogen beskriver Esben Kjærs erkendelsesrejse gennem sorgen, efter at han mistede sin syvårige søn Sebastian. Men den er samtidig fyldt med research og interviews med eksperter og andre, som breder perspektivet ud. Sorg er ikke noget, vi skal kureres for, skriver Esben Kjær – sorg er en kæmpe kraft, en livslang transformation af, hvem vi er som mennesker. Bogen hjælper med at svare på det måske vigtigste spørgsmål for nuværende og kommende efterladte: “Hvem vil jeg være, når sorgen rammer mig?” For det gør den.

Afvæbnet kritik. Af Rasmus Willig. Hans Reitzels Forlag (2016). 235 sider, 200 kroner.

Er du pædagog, lærer, sygeplejerske, politibetjent eller socialrådgiver og har en fornemmelse af, at det er blevet sværere at ytre dig kritisk på din arbejdsplads, og at de svar, som ledelsen leverer, afvæbner og sender kritikken tilbage til dig selv? Ja, så er denne bog absolut pensum. For andre professioner er der også rigeligt at hente. Afvæbning af kritik er i vækst på arbejdsmarkedet, og bogen dokumenterer en ny kultur, der præger især fagprofessionerne, offentlige som private, hvor kritik ikke længere kan handle om almene problemstillinger i arbejdslivet, men gøres til et individuelt anliggende, der har med den enkelte medarbejder at gøre. Bogen er resultatet af syv års indsamling af de svar på kritik, som møder de kritiske medarbejdere. Bogen analyserer de bagvedliggende strukturelle årsager til svarene, og analysen er skræmmende, enkel og desværre overbevisende.

Grænseløshedens kultur. Et opgør med hastighed, udmattelse og håbløshed i klimakrisens tidsalder. Af Gregers Andersen. Informations Forlag (2016). 185 sider, 199,95 kroner.

Dette er en bog med et klart mål. Nemlig at vise, hvordan den økologiske systemkrise, som verden befinder sig i, ikke kun kræver omstilling til mere bæredygtig energi, men også en gennemgående kulturel omstilling. Det er med andre ord ikke kun politikerne og de store virksomheder, der skal skifte kurs. VI skal selv forandre os.

Fabian er vred. Af Line Bundgård. Nyt Nordisk Forlag (2016). 24 sider, 99,95 kroner.

Fabian er vred. Måske fordi hans far er død. Fie- og Fabian-bøgerne er for både børn, forældre, pårørende og fagpersoner, der gerne vil forstå børns sorgunivers.

Fie på kirkegården. Af Line Bundgård. Nyt Nordisk Forlag (2016). 24 sider, 99,95 kroner.

Fies far er død, og nu besøger hun ham på kirkegården sammen med sin mor og storebror. Fie- og Fabian-bøgerne er for både børn, forældre, pårørende og fagpersoner, der gerne vil forstå børns sorgunivers.

April 2016

Den ustyrlige psykiatri. Mellem adfærdsforstyrrelse og sygdomsproblem: en idehistorisk analyse. Af Per Vestergaard. Aarhus Universitetsforlag (2016). 224 sider, 249,95 kroner.

Psykiatrien savner et fastere fundament for sit virke, mener Per Vestergaard, tidligere overlæge og professor i psykiatri ved Health, Aarhus Universitet. Det er det rene vanvid, når de syge ender som taberne i et fagligt og politisk spil. Han giver derfor psykiatrien et grundigt helbredstjek i en idehistorisk undersøgelse, hvor han lytter til både læger og lærde, tro og overtro, sjæl og legeme for – forhåbentlig – at kunne lægge grunden til en sundere fremtidig psykiatri.

Sensitive børn - fra sårbarhed til styrke. Af Lise August og Martin August. Hans Reitzels Forlag (2016), 264 sider, 300 kroner.

Sensitive børn reagerer mere følsomt på indtryk som lys, lyde, sult, træthed og smerte. De er mere påvirkede af andres stemninger og lettere at overstimulere ved forandringer, skift og tidspres. Når sensitive børn møder modgang i livet, er der risiko for, at de rammes hårdere end andre børn. Derfor har man traditionelt set børnene som sårbare. Men i de senere år har det vist sig, at deres gener og personlighedstræk også er forbundet med sociale kompetencer, kognitive styrker, moralsk omtanke og større modtagelighed for positive oplevelser. Disse fordele viser sig dog kun, når børnene får den rigtige støtte. Bogen introducerer international forskning i sensitive børns styrke, som ikke tidligere har været formidlet på dansk, og som i mange år har været overset.

Opgiv ikke din teenager. Styrk arbejdsfællesskabet og din forældreautoritet. Af Marie Kraul. Nyt Nordisk Forlag (2016). 176 sider, 249,95 kroner.

Bogen inspirerer og giver dig metoder til at inddrage den unge i de praktiske gøremål i familien – også selvom du ikke har haft held med det før. Inddragelse i husarbejdet skaber et bedre familiefællesskab og udvikler kompetencer hos teenageren, som er uundværlige i såvel privat- som arbejdslivet. Et projekt, der dog kun kan lykkes, hvis du bliver bevidst om din rolle som leder og forældreautoritet.

Edgar Rubin: Synsoplevet bevægelse og hastighed. Perceptionspsykologiske undersøgelser af virkelige objekters bevægelse og hastighed. Af Arne Friemuth Petersen (red.) Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab (2016). 150 sider, 120 kroner.

Rubins vase er verdenskendt, et ikon for psykologiske undersøgelser af vores synsoplevelse. Edgar Rubin, som skabte vasen, var dansker og professor i eksperimentalpsykologi ved Københavns Universitet. Ved 100-året for hans doktordisputats, Synsoplevede Figurer, udgiver Videnskabernes Selskab nu hans perceptionspsykologiske undersøgelser af virkelige objekters bevægelse og hastighed. Undersøgelserne blev gennemført i årrækken 1925-1950 med afbrydelser undervejs.

Vejen Videre - når dit barn har autisme. Af Jeanette Ringkøbing Rothenborg og Michael Rothenborg. Forlaget Pressto (2016). 332 sider, 299 kroner.

Bogen er en håndsrækning til at få styr på tankerne og fornyede kræfter til at opbygge en hverdag, et familieliv og et liv sammen med sit barn. I et lettilgængeligt sprog får forældre og pårørende den nødvendige viden til at reflektere over de enorme udfordringer, de står over for, og til at træffe deres egne beslutninger på et solidt grundlag. Forfatterne er selv forældre til tre drenge, hvoraf den ældste har autisme. Med dyb indsigt og empati formidler de konkrete erfaringer fra hverdagen med et barn med autisme plus den nyeste viden fra førende forskere og specialister på autismeområdet.

Ukuelighed og nåde – spiritualitet og healing i Treya Killams liv og død. Af Ken Wilber. Forlaget KLIM (2016). 460 sider, 299,95 kroner.

Endnu inden de nyforelskede Ken og Treya Wilber kommer af sted på ryllupsrejse, får Treya konstateret brystkræft, og deres liv er forandret for altid! Bogen er en gribende kærlighedshistorie fra det levede liv. En muk og tragisk historie om at få konstateret kræft, om alle de følelser og tanker, der løber gennem den kræftramte og de pårørende, og hvordan man kan leve i visheden om at skulle gå bort.

Alkohol - brug, konsekvenser og behandling. Af Ulrik Becker og Janne Schurmann Tolstrup (red.). Munksgaard (2016). 408 sider, 395 kroner.

Alkohol – brug, konsekvenser og behandling er en sundhedsfaglig lærebog, der ud fra et evidensbaseret biologisk og sundhedsfagligt perspektiv beskriver alkoholproblemers udvikling, konsekvenser og behandling. Bogen formidler den videnskabelige baggrund og status på alkoholområdet, både hvad angår alkoholvaner og disses betydning for skader, den neurobiologiske baggrund for alkoholvirkning og afhængighed, genetik, comorbiditet i forbindelse med alkohol, lovgivning på området samt metoder til forebyggelse og behandling, herunder både psykosocial og farmakologisk intervention.

Generation Præstation. Slip presset. Øvelser i mindfulness til unge. Af Lone Ross Nylandsted. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 140 sider, 249 kroner.

Generation Præstation er betegnelsen for de mange unge, der i dag suser af sted gennem skole og uddannelse – og livet – med øjnene stillet skarpt på den gode præstation. Det kunne også hedde Generation Pres, for kravene er tårnhøje, og tolerancen over for fejl og dårlig kampform er nærmest lig nul. Denne bog er skrevet til dig, der er vokset op med presset om at præstere, brande dig selv og altid lige gøre det hele lidt bedre – i skolen, på studiet, i sport, fritiden og det sociale liv med vennerne.

Tager du altid skraldet? Af David J. Pollay. Turbine (2016), 228 sider, 249,95 kroner.

Vi kender alle “skraldebiler” – mennesker som er fyldt med negativitet, stress, frustrationer, vrede, angst og som uden tilladelse eller varsel “dumper deres affald” på sine omgivelser. Skraldebilerne vrisser, skælder ud, brokker sig og rakker ned. Det dræner andre for energi at være i nærheden af en skraldebil, og man bør lære at sige ‘nej til skraldet’. Hvordan gør man så det? Få svaret i denne relevante og internationalt højt besungne selvhjælpsbog om at kommunikere godt og positivt ved ikke at spille med på hinandens dårlige humør, uhøflighed eller aggressivitet. Et anvendeligt værktøj til god kommunikation såvel i arbejdslivet, det offentlige rum som privat.

Hverdagens små mirakler. Mindfulness for forældre. Af Myla og Jon Kabat-Zinn. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 416 sider, 379 kroner.

I denne bog beskriver Myla & Jon Kabat-Zinn i en nærværende og personlig stil, hvordan man kan integrere mindfulness i familielivet. Mindfulness kan hjælpe os som forældre til at opbygge en sund, nærværende og holdbar relation til vores børn, som er båret af kærlighed, nærhed og lydhørhed.

Metakognitiv terapi til børn med angst. Af Barbara Hoff, Nicoline Normann og Marie Louise Reinholdt-Dunne. Akademisk Forlag (2016). 168 sider, 249 kroner.

Denne bog giver behandlere af børn med angst forudsætninger for at gennemføre metakognitiv terapi, der er tilpasset børn og deres måde at forstå vanskeligheder og løsninger på.

At undres ved livets afslutning. Om brug af filosofiske samtaler i palliativt arbejde. Af Finn Thorbjørn Hansen. Akademisk Forlag (2016). 344 sider, 349,95 kroner.

Omsorgsprofessionelle kan gennem ¬ filosofisk undren give en eksistentiel og åndelig omsorg, der er åben og lydhør over for de individuelle behov hos patienter, pårørende og kollegaer, når mødet med døden bliver nærværende. Gennem ¬filosofiske undringssamtaler kan sygeplejersker, præster, psykologer og læger udvikle et nyt og fælles fagsprog, der bedre rummer de oplevelser af og den længsel efter nærvær og mening, de møder på hospice og palliative afdelinger på hospitaler og plejehjem. Gennem teori og essays skrevet af og interview med medarbejdere på Anker Fjord Hospice viser forfatteren, hvordan den ¬ filosofiske tilgang skærper den professionelles dømmekraft i forhold til at vurdere, hvad der er det rette at gøre i den enkelte situation i daglig praksis.

Rabalder i børnefamilien. En bog til forældre om at håndtere børn med stærke følelser. Af Bo Hejlskov Elvén og Tina Wiman. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 214 sider, 279 kroner.

Det er svært at håndtere børn, der skriger, er på tværs og ikke gør, som de voksne siger. Følelser smitter, og derfor risikerer du selv hurtigt at blive lige så vred som dit barn. Bogen tager afsæt i en række velkendte hverdagssituationer i børnefamilien og viser, hvad man helt konkret kan gøre, når en konflikt er under opsejling. Bogen bygger på en nytænkende metode og måde at forholde sig til konflikter og relationer på, som kaldes low arousal. Hvad gør man, når konflikten raser? Hvordan undgår man det næste sammenstød – uden magtkamp med vindere og tabere? Hvordan håndterer man børn med stærke følelser?

Mindfulness med børn - øvelser og lege, der styrker nærvær, opmærksomhed og samvær. Af Sabrina Justesen Leoni. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 184 sider, 299 kroner.

Mindfulness kan skabe ro og balance i en selv og i samværet med andre. Det gælder også for børn – og i børnegrupper. Mindfulness har mange positive effekter – men har også lige som legen særlig værdi i sig selv. Bogen rummer et inspirationskatalog af mindfulnessøvelser og lege – lige til at gå i gang med i klassen eller børnegruppen.

Psykopati. Af Mette K. F. Kreis, Helge Andreas Hoff, Henrik Belfrage, Henrik Belfrage og Stephen D. Hart (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 232 sider, 325 kroner.

Psykopati er i daglig tale blevet synonymt med mennesker, der begår koldblodige og grusomme handlinger som fx seriemord, terror og finansielt underslæb i millionklassen. Denne bog går bag om de sensationelle fremstillinger og giver en faglig, men alment tilgængelig introduktion til psykopati – hvad er det, og hvad vi kan gøre ved det? Bogen er skrevet og redigeret af eksperter i psykopati med tilknytning til Skandinavien. Med udgangspunkt i aktuel videnskabelig forskning undersøger forfatterne centrale spørgsmål om psykopati, som bl.a. hvordan psykopatiske personlighedstræk kommer til udtryk, og hvordan og hvorfor denne personlighedsforstyrrelse udvikles.

Nye vaner. Støtte til adfærds- og livstilsændring. 7 effektive øvelser. Af Bobby Zachariae – musik af Christian Alvad. Rosinante (2016). 96 sider, 299,95 kroner.

Fundamentet i Bobby Zachariaes bog Nye vaner er baseret på den eksisterende forskning i de psykologiske og sociale faktorer, der har betydning for et godt forløb. Rammen er, at en varig ændring skal foregå i faser, og programmet er derfor bygget op over syv visualiseringsøvelser med korte forklarende tekster og tjek-dig selv-skemaer: overvejelser om mulig ændring, konkrete tanker om fordele og ulemper ved ændring, forberedelse med fokus på ydre og indre ressourcer, den faktiske handling, vedligeholdelse af den gennemførte ændring, forebyggelse og håndtering af tilbagefald – og endelig en kort stressreduktion. De to medfølgende cd’er – med musik af Christian Alvad – guider brugeren gennem øvelserne frem til nye gode vaner.

Mindfulness for begyndere. Få det nuværende øjeblik tilbage – og dit liv. Af Jon Kabat-Zinn. Hans Reitzels Forlag (2016). 202 sider, 250 kroner.

Lettilgængelig og inspirerende mindfulness-bog af Jon Kabat-Zinn, som var den lærer, forsker og kliniker, der først demonstrerede de gavnlige virkninger af mindfulness inden for vestlig medicin. Bogen forsyner læseren med relevante svar, indsigter og instruktioner, der kan hjælpe os med at foretage et skift, fra øjeblik til øjeblik, til en mere udvidet, klar, pålidelig og kærlig forbindelse til os selv og verden.

Marts 2016

Geriatri. Af Ellen Astrid Holm og Finn Rønholt (red.). Munksgaard (2016). 464 sider, 475 kroner.

Bogen er den første dansksprogede lærebog, som primært henvender sig til læger og medicinstuderende med interesse for det geriatriske speciale. Bogen kommer hele vejen rundt om geriatrien – fra specialets udvikling og organisering til demografi, alderdomsafgrænsning og de særlige forhold man ser hos den geriatriske patient. Herudover rummer bogen en række organspecifikke kapitler og kapitler om geriatriske syndromer.

Broen til det andet menneske. Fra den første kontakt til den dybe samhørighed. Af Per Schultz Jørgensen. Kristeligt Dagblads Forlag (2016). 220 sider, 249,95 kroner.

Bogen handler om, hvordan vi skaber sociale relationer – fra korte og måske lidt overfladiske kontakter til forbundethed og dyb samhørighed. Bogen sætter socialpsykologisk forskning og eksistentiel tænkning i spil med hverdagserfaringer og eksempler fra litteraturen – fra Virginia Woolf til Per Petterson – for at undersøge, hvad der sker, når vi begynder at gå over broen til det andet menneske.

Klinisk forskningsmetode - en grundbog. Af Torben Jørgensen, Erik Christensen og Allan Linneberg (red.). Munksgaard (2016). 272 sider, 325 kroner.

Bogen giver en introduktion til klinisk forskning, og denne 4. udgave af bogen imødekommer det fortsatte behov for en basal, bred lærebog inden for de kliniske forskningsdiscipliner. Klinisk forskning vil altid være en stor og vigtig udfordring som drivkraft for den fortsatte udvikling af sundhedsvæsenet og den optimale behandling af patienterne. Området spænder vidt, fra laboratoriet over afprøvning af lægemidler til undersøgelse af patientpopulationer. Metoderne varierer fra simple spørgeskemaundersøgelser til brug af kompliceret apparatur. Fællesnævneren er, at patienten og en stringent videnskabelig tankegang er i centrum.

Stop stress. Håndbog for ledere. Af Malene Friis Andersen og Marie Kingston. Forlaget Klim (2016). 250 sider, 299,95 kroner.

Stress hos medarbejdere er en udfordring, ledere i dag er nødt til at forholde sig til. Stress er omkostningstungt både personligt og økonomisk, for stresssymptomer kan føre til nedsat performance og langvarigt sygefravær. Kvalificeret og målrettet ledelse er afgørende for at skabe trivsel og nedbringe sygefravær blandt medarbejderne – og herigennem styrke de gode resultater.

Når sjælen kalder. Skab det liv du længes efter. Af Gitte Jørgensen. Nyt Nordisk Forlag (2016). 286 sider, 249,95 kroner.

Bogen fortæller, hvilke otte årsager der kan være, til at vores sjæl kalder. Vi kan fx vente for meget, have glemt vores entusiasme, have mistet troen på os selv, have talt os ind i vores bekymring eller sidde fast i vores mønstre. Undervejs fortæller Gitte Jørgensen, hvad der skete i hendes eget liv, da hun følte, at hendes sjæl begyndte at kalde.

Forandringsledelse uden forandringslede. Virksomhedsoverdragelser, fusioner og andre organisationsforandringer. Af Hanne Jessen Krarup. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 249 sider, 379 kroner.

En håndbog til ledere og rådgivere af organisatoriske forandringsprocesser, herunder virksomhedsoverdragelser og fusioner. Bogen fortæller ikke kun, hvordan og hvorfor tidligere forandringsledelsesteorier er for endimensionelle. Den er ikke kun en refleksionsbog for forandringslederen. Den er ikke kun et overblik over forskellige forandringstilgange. Den er heller ikke kun en praktisk redskabsbog for forandringslederen og rådgiveren. Den er alle fire ting på én gang.

Forstå de andres tanker – arbejdsbog for børn med autisme. Af Julie A. Hadwin, Patricia Howlin og Simon Baron-Cohen. Frydenlund (2016), 164 sider, 249 kroner.

Hvorfor gør de andre, som de gør? Og hvordan hænger verden omkring mig sammen? Bogen lærer børn med autisme, hvordan man kan forudse andres handlinger, og hvordan andre bliver påvirket af det, man selv gør. For børn med autisme kan det være svært at gennemskue sammenhænge samt aflæse sociale koder og tankemønstre, som ligger bag andre menneskers handlinger og reaktioner.  Denne arbejdsbog lærer med korte og forklarende tekster og mange farvebilleder børnene logiske eller forventelige sammenhænge og mønstre samt at afkode og kende forskel på ægte og falske overbevisninger.

Fokus på jobbet. Træn din hjerne med mindfullness og opnå mere fokus, effektivitet og glæde. Af Sara Hultman og Martin Ström. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 174 sider, 319 kroner.

Baseret på ny forskning viser bogen, at man med mindfulness kan træne hjernen til at holde fokus og bevare roen i en travl arbejdsdag. Forfatterne forener viden, forskning, erfaring og personlige fortællinger fra psykologer, læger, vidensarbejdere, hjerneforskere, mindfulnessinstruktører og organisationskonsulenter, der i forskellige sammenhænge og fra forskellige perspektiver har forenet mindfulness med arbejdslivet.

Begær, krop og den anden. Af Ulla Thøgersen. Aalborg Universitetsforlag (2016). 181 sider, 199 kroner.

Hvad er begær? Hvad er det for en dynamik, begæret indsætter i menneskets tilværelse? Og hvordan sætter begæret os i forbindelse til den anden? Med et fænomenologisk udgangspunkt gennemtænker bogen beskrivelsen af begær. Udgangspunkt er en forståelse af begær som lidenskab – og en indkredsning af begæret som et kommunikativt, emotionelt fænomen.

Psykoterapi og eksistentiel fænomenologi. Af Anders Dræby Sørensen og Kurt Dauer Keller (red.). Aalborg Universitetsforlag (2016). 394 sider, 250 kroner.

Hvordan ser eksistentiel terapi ud i dag, og hvor er den på vej hen? Hvordan bidrager det eksistentielfænomenologiske perspektiv til at belyse andre aktuelle tilgange såvel som væsentlige, tværgående aspekter i psykoterapien? Antologien her er både en introduktion til det 21. århundredes eksistentielfænomenologiske psykoterapi og en diskussion af denne.

Pigekonflikter. Af Margrethe Jungersen og Helle Bavnshøj. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 112 sider, 229 kroner.

Denne bog handler om pigers venskaber og konflikter. Der er fokus på aldersgruppen 10-15 år, hvor piger udvikler sig hastigt både fysisk, mentalt og socialt. Det er også i disse år, de skal lære at håndtere konflikter på egen hånd og forberede sig til at mestre konfliktfyldte situationer senere i livet.

Februar 2016

Lystens pioner. Historien om manden, der satte strøm til sindet og viste vej til fremtiden. Af Lone Frank. Gyldendal (2016). 224 sider. 279,95 kroner.

Hjernekirurgerne blotlægger lystens anatomi, og med implanterede elektroder kan de tilbyde dig mental botox. Vi lever i en tid, hvor nydelse er vores stærkeste drivkraft. Men hvor langt er du villig til at gå for lysten? Lægger man øret til den offentlige diskussion, er der stort set ikke noget aspekt af psyken, man ikke i det mindste leger med tanken om at ville forandre. Ifølge Lone Frank er vi nået til et punkt, hvor psykiatrien mere end noget andet er det prisme, vi betragter og forstår os selv igennem. I bogen jagter Lone Frank den fascinerende historie om Robert Heath, den amerikanske psykiater som insisterede på, at psykiske sygdomme var defekter i hjernen og i 1950 fandt på at sætte elektroder dybt ned i hjernen på et levende menneske og slutte strøm til. Forfatterens opklaringsarbejde trækker overraskende tråde til nutidens forskning og giver en pejling for fremtiden.

Bariatri i et tværfagligt perspektiv - Forebyggelse og behandling af svær overvægt. Af Jette Ingerslev og Andreas Printzlau (red.). Nyt Nordisk Forlag (2016). 432 sider. 379,95 kroner.

Andelen af svært overvægtige er stærkt stigende, og ekstrem fedme er en livstruende sygdom, der kræver behandling. I bogen præsenteres læseren for den aktuelle viden inden for en lang række aspekter af forebyggelse og behandling af svær overvægt med det formål at fremme den tværfaglige indsats. Kapitlerne er skrevet af specialister med forskellig uddannelsesmæssig baggrund og stor erfaring inden for det pågældende emne.

Inklusionshåndbogen. Af Bjarne Nielsen. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 325 sider. 359 kroner.

Hvad er inklusionsopgaven? Inklusionshåndbogen beskæftiger sig med skolens opgaver med undervisningen af de elever, der ikke socialt og fagligt får et tilstrækkeligt udbytte af undervisningen. Det drejer sig om 15-20 procent af eleverne. Håndbogen gennemgår de mange betingelser, der er for at udvikle en skole, der inkluderer flest mulige. Den handler i særlig grad om skolens opgaver, men stat, kommuner og forældre skal også løse deres opgaver. Der er ingen lette eller hurtige løsninger, og det kræver sejt og langsigtet arbejde for alle implicerede.

Hvad kvinder bør vide om selvtillid. Det handler ikke kun om at være dygtig. Af Katty Kay og Claire Shipman. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 288 sider, 299 kroner.

Katty Kay og Claire Shipman beskriver og kombinerer – med eksempler fra deres eget liv og succesrige kvindelige politikere, mediefolk og forretningsfolk – banebrydende forskning i bl.a. neurovidenskab, genetik, køn og adfærd i jagten på at finde årsagen til mange kvinders tvivl på sig selv.

Kognitiv behandling ved overvægt og fedme. Af Lisbeth Stahre. Forlaget Munksgaard (2016). 211 sider, 250 kroner.

Overvægt og fedme er ikke kun betinget af kost. Selvbillede, stress, negative tanker og følelser spiller en afgørende rolle. At regulere overspisning indebærer derfor en bevidstgørelse af årsagerne til overspisningen, samt adgang til det værktøj der kan skabe positiv forandring. Bogen beskriver et program (Cognitive Treatment Restraint Therapy) for behandling af overvægt. Programmet præsenteres i lektionsform – enkelt og pædagogisk at følge eller lade sig inspirere af som kostvejleder eller diætist. På forlagets hjemmeside findes printbart materiale til de, der ønsker at benytte metoden i undervisning eller vejledningsforløb.

Autismevenlig undervisning. Viden, forståelse og handling for pædagoger og lærere. Af Charlotte Ryhl. Hans Reitzels Forlag (2016). 164 sider, 275 kroner.

Behovet for socialpædagogisk viden i skolen er aktuelt meget stort bl.a. på grund af den nye folkeskolelov, der forpligter lærere og pædagoger til at arbejde sammen på nye måder, samt det øgede fokus på integration af flere elever i den almene undervisning. Denne bog beskriver, hvordan socialpædagogisk viden, der tidligere var målrettet elever på specialskoler, kan omsættes og anvendes i almentilbuddet. Antallet af inkluderede børn med autisme (AutismeSpektrumForstyrrelse) i folkeskolen er stigende, og mange undervisere efterlyser viden om undervisning af elever med ASF. Formålet med bogen er dels at give studerende og undervisere en grundlæggende viden om ASF i et lettilgængeligt sprog, dels at præsentere nogle konkrete redskaber til at udføre autismevenlig undervisning.

Mentalisering i organisationen. Af Heino Rasmussen og Janne Østergaard Hagelquist (red.). Hans Reitzels Forlag (2016). 320 sider, 350 kroner.

Denne bog beskæftiger sig med begrebet mentalisering i organisationer, der har fokus på socialt arbejde. Den er en indføring i, hvordan man kan integrere mentalisering i sociale organisationer og dermed skabe optimale rammer om kultur, struktur og ledelse. Forfatterne viser i bogen, hvordan mentalisering kan anvendes i grupper og team, i eget ledelsesarbejde og i designet af den mentaliserende organisation. Læseren føres igennem teorien med hjælp fra en række relevante cases, der er skrevet af fagfolk og praktikere, som har opnået gode resultater med at anvende mentalisering i sociale organisationer.

Erotisk intelligens. Nøglen til begær i lange parforhold. Af Esther Perel. Gyldendal (2016). 296 sider. 299,95 kroner.

Vi forventer, at vores parforhold skal være romantisk og både følelsesmæssigt og seksuelt tilfredsstillende. Er det så underligt, at mange forhold bryder sammen under vægten af de krav? Det er svært at oparbejde spænding, forventning og begær med det samme menneske, som man ønsker tryghed og stabilitet hos. Men det er ikke umuligt. Bogen er oversat til 26 sprog og forfatteren har mere end 20 års erfaring som praktiserende parterapeut og er toneangivende i sin skarpe, tankevækkende og også provokerende tilgang til intimitet og sex.

Bliv bedre med fokuseret træning. Af Susanne Bargmann og Ulrik Elholm. Akademisk Forlag (2016). 200 sider, 249,95 kroner.

Bogen handler om, hvordan man gennem bevidst målrettet træning og et særligt mindset kan blive meget bedre til eksempelvis at synge, en sportsgren eller sit arbejde.

Januar 2016

Dine skjulte styrker. Af Thuy Sindell og Milo Sindell. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 104 sider, 199 kroner.

Bøger som StrengthsFinder 2.0 af Tom Rath har hjulpet ledere til at finde deres styrker. Men hvad skal vi gøre med styrkerne? Vores udviklingspotentiale ligger i de 70 procent af vores færdigheder, som vi ikke rigtig giver opmærksomhed. Mange erfarne og vordende ledere koncentrerer sig ofte om at forbedre deres naturlige styrker (de øverste 20 procent af deres færdigheder) eller få bugt med deres svagheder (de nederste 10 procent). Bogen præsenterer konceptet bag de skjulte styrker og beskriver, hvordan det enorme potentiale i vores midterste færdigheder kan fungere som en kilde til konstant vækst. Anden del er en vejledning til at vurdere og blive bekendt med vores skjulte styrker, vores naturlige styrker og vores svagheder.

Projekt Change. Livsstilsændringer i praksis. Af Merete Nordentoft, Thomas Axel Madsen og Søren Drivsholm (red.). Psykiatrifondens Forlag (2016). 155 sider, 225 kroner.

Mennesker med skizofreni lever kortere end den øvrige befolkning. Forskningsprojektet CHANGE er en målrettet intervention, der systematisk tager fat på de udfordringer, som mennesker med skizofreni oplever i forhold til livsstil, underdiagnosticering og underbehandling af somatisk sygdom. Projektet afprøver effekten af tværfaglige sundhedsteam, hjælp til rygestop og sundere kost og sikrer relevante lægeundersøgelser og kontakt til egen læge, så fysiske sundhedsproblemer bliver opdaget og behandlet. Bogen er skrevet af en tværfaglig gruppe af forfattere, der alle har indgående viden og erfaring på området.

Knubs i livet. Om at overvinde og lære af modgang. Af Irene Oestrich. Dansk Psykologisk Forlag (2016). 211 sider, 199 kroner.

Man siger ofte, at modgang modner og gør os stærkere. Men gennem livet oplever mange at blive slået ud, fordi de ikke kan mobilisere styrken til at forsvare sig selv. Det er dog aldrig for sent at opbygge robusthed og gøre sig selv stærkere, og man kan få personlig styrke på mange måder. Psykolog Irene Oestrich viser med denne bogs mange gode råd, anvisninger og eksempler, hvordan du kan udvikle din robusthed og modtandskraft og skabe strategier til at klare livets små og store kriser.

Conceptual and applied approaches to self in culture in mind. Af Tia G. Hansen, Kristine Jensen de López & Peter Berliner (red.). Aalborg University Press (2015). 272 sider, 250 kroner.

Human beings are inherently cultural beings – growing up in an environment that is steeped in culture and developing our self-construal accordingly. The psychology book series Self in culture in mind (SICIM) gathers current research perspectives on this issue. This second volume, Conceptual and applied approaches to self in culture in mind, offers new theoretical and methodological frameworks for a deeper understanding of how self-construal is enabled, influenced and lived in culture.

Det kommer til at ske. Af Lone Aburas. Gyldendal (2016). 176 sider, 199,95 kroner.

Lone Aburas’ 4. roman er en fortælling om at have en dårlig barndom og få succes på at skrive om den og derefter blive konfronteret med de mennesker, man skrev om, der ikke er tilfredse og vil hævne sig.

Dit sensitive barn. En guide til en bedre hverdag. Af Anne-Mette Sohn Jensen. Forlaget Pressto (2016). 282 sider, 299 kroner.

Bogen er skrevet på baggrund af erfaringer og eksempler fra flere end 50 forældre om alt fra søvn, mad, legekammerater og venskaber over søskende til nedsmeltninger, højtider, tøj der kradser, og meget mere. Bogen indeholder desuden en gennemgang af den nyeste forskning på området.

Kend din søvn. Af Marianne Rohweder. Munksgaard (2016). 176 sider, 250 kroner.

En tredjedel af vores liv er viet et elegant revitaliserende søvnsamarbejde mellem hjerne og krop. Eller rettere, sådan burde det være, men alt for mange mennesker sover for lidt og for dårligt. Vi skærer ned på søvnen, når vi har for travlt. Vi har svært ved at falde i søvn, når vi mangler ro i hovedet, livet eller soveværelset. Søvnproblemerne og dårlig søvnhygiejne går ud over vores trivsel, velvære og præstationer. Søvn af dårlig kvalitet kan udløse, forstærke og følger ofte i kølvandet på fysiske og psykiske sygdomme. Denne bog er til alle som vil lære mere om søvn, og som måske endda har brug for gode redskaber til at få en bedre søvn.

December 2015

Narrativ organisationsudvikling. At forme fælles mening og handling (2. udg). Af Michala Schnoor. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 295 sider, 399 kroner.

En narrativ fremstilling udgør rammen for erfaring og bogen handler således om at få øje på fortællingernes virkelighedsskabende kraft i organisationer.

Skal jeg fortælle dig om depression? En guide til familie, venner og professionelle. Af Christopher Dowrick og Susan Martin. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde Julie – en voksen kvinde, der af og til bliver deprimeret. Julie fortæller om, hvordan det er at have en depression set med hendes øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man lider af depression.

Skal jeg fortælle dig om angst? En guide til familie, venner og professionelle. Af Lucy Willetts og Polly Waite. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

Mød Sofie – en pige, der har problemer med angst. Hun fortæller om angst set med hendes øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man har angst.

Skal jeg fortælle dig om spiseforstyrrelser? En guide til familie, venner og professionelle. Af Bryan Lask og Lucy Watson. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 44 sider, 149 kroner.

I denne bog kan du møde fem børn, der alle har forskellige spiseforstyrrelser. Børnene fortæller om, hvordan det er at have en spiseforstyrrelse set med deres øjne. Bogen kan hjælpe børn og voksne til bedre at forstå de udfordringer, der følger, når man lever med en spiseforstyrrelse.

Social kapital i aktion. Veje til samarbejde om kerneopgaven. Af Hanne V. Moltke og Heidi Graff. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 200 sider, 329 kroner.

Bogen er et bidrag til praktiske tilgange og måder at kommunikere på for at øge den sociale kapital i et arbejdsfællesskab. Den er skrevet som et selvstændigt supplement til bogen Social kapital i organisationer fra 2014. Bogen rummer praktiske eksempler fra mange forskellige typer arbejdspladser. Igennem arbejdet med social kapital har forfatterne videreudviklet ideer og metoder og udarbejdet en søgemodel, som præsenterer veje til samarbejde om kerneopgaven.

Førstehjælp til sårede følelser. Sådan håndterer du afvisning, skyld, fejltagelser og andre af hverdagens psykiske skrammer. Af Guy Winch. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 286 sider, 299 kroner.

Vi får alle psykiske skrammer gennem livet. Psykolog Guy Winch giver her en konkret håndsrækning til dig, der gerne vil være mere modstandsdygtig, styrke dit selvværd og give slip på nutidens og fortidens sorger og problemer.

Kort & godt om OCD. Af Per Hove Thomsen. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 116 sider, 199 kroner.

Hvad er OCD, og hvorfor får man OCD? Hvordan stiller man diagnosen, og hvordan foregår behandlingen? Hvad kan man selv gøre, og hvordan kan man hjælpe, hvis man er forældre til eller tæt på et menneske med OCD? Få svarene i bogen her, der giver kort og klar viden om symptomer, årsager og behandling, særlige forhold for børn og unge med OCD, og om hvordan man kan forholde sig til OCD i hverdagen.

Myten om kvinders selvtillid. Usikkerhed er ingen hindring for succes. Af Helene Lerner. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 160 sider, 229 kroner.

Forfatteren gør i bogen op med myten om, at selvtillid handler om at være frygtløs, og at succesrige kvinder har fuldstændig styr på selvtilliden. Selv de mest succesrige kvinder oplever af og til nervøsitet og føler sig usikre på deres kvalifikationer, men de handler alligevel for at komme nærmere deres mål. Deres beslutning om at gøre en forskel er større end de kønsfordomme og den tvivl på sig selv, de måtte føle. Bogen er en lille praktisk guide, der via enkle øvelser og teknikker giver indblik og råd.

De sarte børn. En bog om autismespektrumforstyrrelser. Af Inge Faurholt og Rasmus Faurholt. Forlaget Siesta (2015). 248 sider, 199 kroner.

Området ’udviklingsforstyrrelser’ har været genstand for stigende opmærksomhed og debat, og flere og flere familier får nye diagnoser tæt ind på livet. Bogen giver viden om et nyt diagnoseområde, Autismespektrumforstyrrelse, vækker til eftertanke om udviklingen af diagnosebegreber som Aspergers Syndrom og ADHD og lægger op til debat med en række relevante spørgsmål. Bogen er skrevet af en mor og en bror, Inge Faurholt og Rasmus Faurholt, til to, i dag, voksne søskende, som begge har en autismediagnose. Den er dermed to generationers blik på dette emne, skrevet på baggrund af personlige erfaringer i rollen som pårørende gennem en årrække – og løftet op på et mere alment plan.

Psykologi - fra celle til selfie. Af Flemming André Phillip Ravn og Troels Wolf. Forlaget Columbus (2015). 336 sider, 236 kroner.

Psykologi – fra celle til selfie er tilpasset læreplanen i Psykologi C på ungdomsuddannelserne, således at de fire obligatoriske hovedområder dækkes. Derudover er der tre andre spændende områder. Grundbogen kan også anvendes til stofområder på B-niveau og til brug i tværfagligt samarbejde. Den er skrevet af en biolog med sidefag i idræt og retorik samt en humanist og sprogmand med en faible for samfundsvidenskab og med mange års psykologiundervisning bag sig. Forfatterne har søgt at honorere de krav og den kultur, som bor i de tre akademiske fakulteter: humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab.

November 2015

Find glæden. Du vælger selv dit mindset. Af Rikke Hedehus. Forlaget Frydenlund (2015). 103 sider, 199 kroner.

En beretning om at leve med sclerose – og om at vælge og insistere på et mindset, der fokuserer på livskvalitet frem for sygdom. Med afsæt i den kognitive psykologi viser Rikke Hedehus, hvordan livskvalitet ikke blot handler om at tænke positivt – der må gerne være plads til både tvivl og sorg – men om at søge mening med tilværelsen, selvom den kan være endog særdeles udfordrende.

Dybdegående interviewfortolkning. Tre problemstillinger. Af Jan Foght Mikkelsen. Hans Reitzels Forlag (2015), 184 sider, 250 kroner.

Dybdegående fortolkning af interviews er yderst sparsomt behandlet i litteraturen om kvalitativ metode. Det gælder især, når man kigger på, hvordan man i praksis tolker dybdegående. Bogens formål er at bidrage til at dække dette hul i litteraturen og henvender sig især til kommunikations- og mediestuderende på universiteterne og handelshøjskolerne. Men bogen vil være relevant på andre universitetsuddannelser, hvor der arbejdes med interviewfortolkning, fx psykologi og pædagogik.

På kanten af velfærdsstaten. Anbragte og indlagte i dansk socialforsorg 1933-1980. Af Jesper Vaczy Kragh, Stine Grønbæk Jensen og Jacob Knage Rasmussen. Syddansk Universitetsforlag (2015), 512 sider, 325 kroner.

Beretninger fra mennesker, som på egen krop oplevede 1900-tallets institutionsliv, har sjældent fundet vej til bøger om danmarkshistorien. Denne bog er således den første samlede fremstilling af dansk forsorgshistorie med udgangspunkt i de anbragte og indlagtes fortællinger. Bogen åbner døre ind til tidligere lukkede verdener: livet på psykiatriske hospitaler, åndssvageforsorgens anstalter, børnehjem samt en række andre specialiserede institutioner, som på godt og ondt var opholdssteder for de mennesker, der ikke kunne rummes i det danske normalsamfund.

Oktober 2015

Kys og knuste drømme. Af Linda Lassen. Forlaget Alrune (2015). 214 sider, 175 kroner.

En roman om ensomhed, omsorgssvigt og den konstante angst for moderens tilbagefald til drikkeriet. Rebekka får en dagbog i fødselsdagsgave. Her kan hun skrive om alle sine kys og knuste drømme; om alle de hemmeligheder, hun ikke kan sige til nogen – og hemmeligheder er der nok af.  Hun bor med sin mor og lillesøster. Forældrene er blevet skilt og hendes storebror, Theo, er på efterskole. Langsomt bliver historien rullet ud, og det bliver tydeligt, at der er problemer i den lille familie. Alt var ellers begyndt at se lysere ud. Moderen gik til møder, fik en kæreste og blev veninde med Isabella, der både støttede og var en sjov og spændende voksen. Men tegnene lader sig ikke overse. Moderen er begyndt at drikke igen. Hun er kommet i dårligt selskab, og det er gået forbi med kæresten. Det er svært at tale med nogen om det.

Forelsket i en drøm - når kærlighed bliver til besættelse. Af Vitha Weitemeyer. Forlaget Frydenlund (2015), 288 sider, 269 kroner.

Det kan være svært at give slip på et forhold, selvom det er fyldt med problemer eller destruktivt. Bogen er en håndbog til kvinder, der både beskriver samspillet i et usundt afhængighedsforhold og giver en række redskaber til at give slip og skabe en fremtid, hvor du er klar over, at du fortjener kærlighed – som den du er.

Från Pionjärskap till Professionalitet 1973-2013. Af Birgitta Rydén (red.). Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård (2014). 193 sider.

I 2013 firade yrkesföreningen Psykologer för mödrahälsovård och barnhälsovård 40 år som yrkesförening och 60 år sedan den första psykologtjänsten med uppdrag mot BVC skapades. Med anledning av detta framställdes en skrift om professionens historik, framväxt, uppdrag och arbetssätt. Psykologer som arbetar inom mödrahälsovård och barnhälsovård är en världsunik svensk innovation, och det är vår förhoppning att boken ska ge en ökad förståelse för poängen med uppdraget; att som psykolog dels verka hälsofrämjande och förebyggande på folkhälsonivå, dels arbeta med tidiga interventioner.

Det sultne hjerte. En håndbog om borderline. Af Simon Kratholm Ankjærgaard. Forlaget Pressto (2015). 142 sider, 249 kroner.

Borderline er en af de psykiatriske sygdomme, der er flest negative fordomme omkring. Bogen afliver mange af disse myter og giver en nuanceret beskrivelse af hverdagen for og med en person med borderline. I bogen fortæller 16 borderline-ramte i alle aldre nuanceret og hudløst ærligt om, hvordan det er at have borderline, og fem pårørende fortæller om at leve med en, der har diagnosen. Diagnosen gennemgås grundigt, og bogen beskriver de nyeste behandlingsmetoder på området, hvor der er sket meget store fremskridt de seneste år. I modsætning til tidligere er det i dag muligt at slippe fri af diagnosen.

Tvunget til et andet liv. Når ens elskede dør – en kærlighedshistorie. Af Birgitte Ryelund. Skriveforlaget (2015). 199 sider, 199 kroner.

En personlig sorgdagbog om, hvordan det føles at miste sin elskede efter 30 års samliv. Hvad det gør, og hvorfor det er uendeligt svært at leve med.

Underdanmarks jægersoldater. Om at hjælpe brændte børn til at bryde mønstret. Af Lisbeth Zornig Andersen, Mikael Lindholm & Lotus Turéll. Gyldendal (2015), 240 sider, 299,95 kroner.

Bogen undersøger gennem interviews, hvilket stof mønsterbrydere er gjort af. Den undersøger. Hvad der kendetegner ”overleverbørn” fra udsatte familier. Har børnene fundamentale træk eller omstændigheder med sig, der skaber gode fremtidsudsigter? Og hvordan kan vi forstå og støtte samfundets udsatte børn og unge bedre?

Sådan forstår du dine drømme. En praktisk guide til effektivt drømmearbejde - og et bedre liv. Af Michael Rohde. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 264 sider, 299 kroner.

Alle mennesker drømmer to timer hver nat. Og vores drømmes indhold afspejler meget præcist alt det, som er på spil i os. Tænk hvis du tydeligt kunne forstå det, dine drømme fortæller om dig selv? Denne bog er en praktisk guide til, hvordan du kan arbejde med og forstå dine drømme. Trin for trin viser bogen – med udgangspunkt i forskningen i drømmepsykologi – hvordan du skal gå til dine drømme.

September 2015

Hvor slemt ka’ det være – en antologi om it-relaterede seksuelle overgreb på børn og unge. Af Red Barnet (2015). 111 sider.

Internettet og de sociale medier føjer nye aspekter til forståelsen af, hvordan seksuelle overgreb foregår på nettet og hvilke konsekvenser det har for børn og unge i dag. Voksne gør sig til venner med børn gennem grooming-processen. Billeder på nettet giver helt ny betydning til begrebet senfølger af seksuelle overgreb. Denne fagbog/antologi giver i ni kapitler den seneste viden på et område i konstant udvikling. Et område fyldt med faglige udfordringer.

Trivsel i det moderne børneliv. Stress og mestring. Af Lene Bjerring Bagger, Lisbeth Elmgaard Jensen og Lisbeth Lenchler-Hübertz. Akademisk Forlag (2015). 240 sider, 299,95 kroner.

Bogen bygger på forfatternes (en pædagog/familierådgiver, en sygeplejerske og en psykolog) erfaringer fra mange års arbejde med børn og familier i forskelligartede sammenhænge. Det er deres ønske at få videreformidlet og delt vores viden om de symptomer, som børn kan have på stress og belastninger i deres hverdag, til så mange fagfolk og forældre som muligt, så de sammen kan arbejde på at blive mere opmærksomme og handle på de tidlige signaler, når et barn belastes over evne.

Diagnoser - Perspektiver, kritik og diskussion. Af Svend Brinkmann & Anders Petersen (red.). Klim (2015). 392 sider, 299,95 kroner.

Vi lever omgivet af diagnoser i en sådan grad, at der er opstået en ny kultur. En diagnosekultur! Brugen af psykiatriske diagnoser og kategorier er eksploderet, og de benyttes nu ikke længere kun af fagpersoner, men også af lægmænd og offentligheden. Vi bruger diagnoserne til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Hensigten er at hjælpe, men følgerne er ofte komplekse. Diagnoserne har med andre ord væsentlige samfundsmæssige og individuelle konsekvenser. Diagnosernes fremmarch råber på debat og undersøgelse.

Costing Adult Attention Deficit Hyperactivity Disorder: Impact on the Individual and Society. Af David Daley, Rasmus Højbjerg Jacobsen, Anne-Mette Lange, Anders Sørensen & Jeanette Walldorf. Oxford University Press & Rockwool Fondens Forskningsenhed (2015). 272 sider.

Den hurtige stigning i de seneste år i antallet af børn og voksne med en ADHD-diagnose rejser en række spørgsmål. I denne bog analyseres de samfundsmæssige og individuelle omkostninger ved ubehandlet ADHD blandt voksne. Bogen analyserer også i hvilket omfang personer med ubehandlet ADHD har haft en barndom, der afviger fra andre børns. Et særligt afsnit perspektiverer analyserne for Danmark med forholdene i andre lande.

Tag etikken tilbage - markedstænkningen og dens konsekvenser. Af Steen Hildebrandt, Jesper Jespersen, Mikkel Wold, Ole Jensen, Peter Kemp, Nadja U. Prætorius & Nik Bredholt. Jensen & Dalgaard (2015). 100 sider, 148 kroner.

Forfatterne til denne pamflet ønsker ikke at støve gamle dyder af, de ønsker nye visioner for et ansvarligt, bæredygtigt samfund med plads til medmenneskelighed og meningsfuldhed.

Lige muligheder. Om pædagogens arbejde med køn, seksualitet og mangfoldighed. Af Margrethe Hjerrild (red.). Akademisk Forlag (2015). 163 sider, 249 kroner.

Pædagoger er med til at fremme mangfoldighed og lige muligheder for alle i de danske institutioner. Ingen børn, unge eller voksne bør stilles ringere på baggrund af køn, etnicitet, alder, religion, seksuel orientering eller funktionsnedsættelse. I bogen får man bl.a. viden om hvordan sociale og kulturelle sammenhænge påvirker forståelsen af køn, biologiske faktorers betydning for pigers henholdsvis drenges udvikling, børns seksuelle udvikling fra 0 til 12 år, mennesker med funktionsnedsættelsers mulighed for et aktivt seksualliv, den betydning som familiers sammensætning og hverdagsliv har for børns og unges livschancer og det problematiske i at forklare bestemte typer af adfærd ud fra kategorier som fx køn og etnicitet.

Personlighedspsykologi. Af Preben Bertelsen. Frydenlund (2015). 104 sider, 199 kroner.

Denne 2. udgave af bogen gennemgår de væsentligste personlighedspsykologiske opfattelser: trækteori, psykoanalyse, radikal behaviorisme, social indlæringsteori, kognitiv teori, eksistentialistisk psykologi og handlingsteori samt en række af de væsentligste psykologiske teoretikere.

Kort & godt om STRESS. Af Yun Ladegaard, Pernille Rasmussen, Bo Netterstrøm. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 138 sider, 199 kroner.

Denne bog henvender sig til dig, der har fundet ud af, at du måske er stresset og gerne vil have mere at vide om emnet, hvad du selv kan gøre, og hvor du kan få hjælp. I bogen finder du kort og klar viden om stress, hvorfor man bliver stresset, hvornår man bliver syg pga. stress, og hvad du kan gøre ved det, fx lytte til kroppen i forhold til søvn, kost og motion. Bogen indeholder også viden om sygemelding, tilbagevenden til arbejdet, diagnose, behandling og livet efter stress. Der er gode råd og information til pårørende og en FAQ, der giver svar på de mest almindelige spørgsmål fra mennesker med stress. Bogen er også relevant for pårørende, ledere, behandlere m.fl.

Pas på familien – også når den går i stykker. Af Lola Jensen. Kristeligt Dagblads Forlag (2015). 280 sider, 299,95 kroner.

En bog til voksne, som rigtig gerne vil blive ved med at leve sammen i fast parforhold med børn, men som synes, det er svært – måske endda umuligt. Forfatteren har en mission: Skilsmissekurven skal knækkes. For dem, der ikke ser anden udvej end at gå fra hinanden, handler det om at komme så godt som muligt gennem en skilsmisse. Først og sidst drejer det sig om børnene og deres trivsel.

Lad hjernen styre i skolen - børn har brug for dig, når de skal lære. Af Martin Ingvar & Gunilla Eldh. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 179 sider, 279 kroner.

Forfatterne anlægger i denne bog et hjerneperspektiv på skolesystemet. Deres udgangspunkt er, at livet i klasseværelset trænger til ny inspiration fra hjerneforskning og adfærdsvidenskab. Skolen skal ikke være en slagmark for ideologi, dagsaktuel politik og pædagogiske dogmer. Det er på tide, at vi lytter til, hvad videnskaben har at sige.

Englen fra Viby. Af Flemming Østergaard. Borgen (2015). 364 sider, 299,95 kroner.

Cilje Tiemroth er født med usædvanlige clairvoyante evner og fortæller åbenhjertigt om et liv, hvor hun allerede som tre-årig talte med de døde på kirkegården. Ikke nogen nem opvækst med skolekammerater, der var bange for hende. For Flemming Østergaard, som interviewer hende, er det en ny verden.

Ulige uger - og andre historier om resten af tiden. Af Inge Duelund Nielsen. Jensen & Dalgaard (2015). 110 sider, 248 kroner.

Ny samling historier om børn, i nye og gamle familier – set fra barnets skæve, overraskende synsvinkel. ´Illustreret´ med QR-koder som ´peger´ læseren hen til moderne kunstværker, som er historier i sig selv og kan bruges til yderligere samtale og refleksion.

Intuition - din første intelligens. Af Simone Wright. Borgen (2015), 312 sider, 299,95 kroner.

Simone Wright kalder intuition for “den første intelligens”, fordi den udvikles længe før vi udstyres med en hjerne. Hun placerer intuitionen i pinealkirtlen, i hjernen, i tarmene og i hjertet. Bogen begynder som en kriminalroman, hvor hun bruger sine evner til at hjælpe med opklaringen af et tredobbelt mord og forklarer om sit arbejde med at lære politifolk at bruge de samme evner. Her giver hun sine metoder videre, så vi kan lære at bruge intuitionen til at skære igennem svære overvejelser og anvende vores dybere visdom.

Adfærdsproblemer i ældreplejen. Af Bo Hejlskov Elvén, Charlotte Agger, Iben Ljungmann. Dansk Psykologisk Forlag (2015), 202 sider, 279 kroner.

En praktisk guide til, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i ældreplejen. Ud fra 11 grundprincipper giver bogen viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen. Alle faggrupper opfordres til at tage ansvar for problemer og konflikter, der står i vejen for det professionelle omsorgsarbejde og de ældres medbestemmelse, trivsel og tryghed.

Jeg er B-menneske - kampskrift for et samfund, der understøtter alle døgnrytmer. Af Camilla Kring. Gyldendal (2015). 142 sider, 249,95 kroner.

Efterlyser du også en samfundsindretning, hvor skole-, åbnings- og arbejdstider er tilpasset B menneskers døgnrytme? Drømmer du om at bryde med 8-16-samfundet, så vi kan lade børn sove til de vågner? Ville dit arbejdsliv også blive bedre og mere effektivt, hvis du selv kunne vælge din arbejdstid?Vi har brug for et opgør med 8-16-samfundet og dets manglende respekt for B-menneskers døgnrytme.

Bogen om at være særligt sensitiv – vejen fra sårbarhed til ressource. Af Trond Edvard Haukedal. Dansk Psykologisk Forlag (2015). 296 sider, 299 kroner.

Denne bog er skrevet for at øge kendskabet til særlig sensitivitet og for at gøre særligt sensitive mennesker stolte af dette karaktertræk. Målet er desuden at bidrage til, at andre kan være medspillere for de særligt sensitive i stedet for deres modspillere. Forfatteren Trond Edvard Haukedal er psykolog og en meget efterspurgt kursus- og foredragsholder i Norge. Han formidler aktuelle temaer med faglig tyngde, positivitet, energi og humor.

August 2015

Et frygtløst hjerte. Hvordan modet til at være medfølende kan forandre vores liv. Af Thupten Jinpa. Forlaget Mindspace (2015). 258 sider, 298 kroner.

I 1979 gjorde Jon Kabat-Zinn den buddhistiske mindfulnesspraksis populær, da han viste, at den kunne lindre depression. I denne bog viser Thupten Jinpa os, hvordan en praksis i medfølelse, ud over de daglige, personlige fordele som mindfulness kan give, tillader os at gå skridtet videre mod at forandre vores fælles verden.

Tai Chi, Qi Gong og standing meditation. Balance i sind, krop og sjæl. Af Torben Bremann. Turbine (2015), 274 sider, 299,95 kroner.

Tai Chi og Qi Gong er træningssystemer, der fremmerevnen til at bruge kroppen mere hensigtsmæssigt, ergonomisk og økonomisere med kræfterne. De hjælper den enkelte til at blive bedre til lige præcis det, de måtte brænde for og skærper evnen til at fokusere. Samtidig fremmer de den del af vores nervesystem der har med ro, hvile og genopbygning at gøre. Med denne bogs instruktion i Tai Chi, Qi Gong og standing meditation, har du mulighed for at undersøge, udvikle og påvirke oplevelsen af dig selv og din egen tilstand lige nu og her. Bogen er spækket med instruktive fotos og links til videoklip af flere af bogens øvelser, baseret på forfatterens mere end 25-års erfaring.

Moderne psykoterapi – teorier og metoder. Af Francisco Alberdi, Bent Rosenbaum og Per Sørensen. Hans Reitzels Forlag. 716 sider – 600 kroner.

Info: Den første samlede og opdaterede beskrivelse af de dominerende psykoterapeutiske retninger og deres anvendelse i psykiatrisk og psykoterapeutisk praksis i en dansk sammenhæng. Bogen er skrevet af en lang række erfarne psykiatere og psykologer.

Metaliseringsguiden. Af Janne Østergaard Hagelquist. Hans Reitzels Forlag. 259 sider – 400 kroner.

Info: Bogen er en praksisnær, visuel, lettilgængelig og anvendelig guide til brug i pædagogisk og terapeutisk arbejde med omsorgssvigtede børn og unge og deres omsorgspersoner. Den første del af guiden gennemgår mentaliseringsbegrebet, herunder STORM-modellen og dens anvendelse i pædagogik og terapi. Forfatteren lægger også vægt på her at beskrive det sidste nye inden for mentalisering, som er en tilgang i rivende udvikling.

Forældresamarbejde der virker. Af Søren Laibach Smidt og Suzanne Krogh. Dansk Psykologisk Forlag. 184 sider – 259 kroner.

Info: Et godt forældresamarbejde er vigtigt, både for børn, forældre og det pædagogiske personale, men hvordan griber man det bedst an og får det prioriteret i en travl hverdag? Denne bog beskriver med udgangspunkt i en undersøgelse af forældreerfaringer, hvordan man kan organisere det gode samarbejde mellem forældre og pædagogisk personale.

Få mod til at tale. Sådan overvinder du taleangst skridt for skridt. Af Monica Tafdrup Notkin og Lone Spliid. Dansk Psykologisk Forlag. 172 sider – 299 kroner

Info: Hader du at sige noget foran mange mennesker? Vil du gerne kunne holde en festtale eller et oplæg på jobbet? Bliver du nervøs bare ved tanken? Og begrænser frygten dit liv? Taleangst kan håndteres med de rette værktøjer. Denne første, danske selvhjælpsbog om emnet tilbyder et effektivt 5-ugers træningsprogram med øvelser målrettet panikken på podiet.

Helbred dig selv – styrk din egen modstandskraft. Af Audun Myskja. Forlaget Klim. 251 sider – 249,95 kroner.

Info: Gennem møder med mere end 25.000 patienter i løbet af sine 30 år som læge har Audun Myskja udviklet en værktøjskasse med enkle metoder, som du kan bruge til at vække dine egne helbredende kræfter i mødet med sygdom, stress, udbrændthed og generelle livsudfordringer med styrket modstandskraft.

Metodefetichisme – kvalitativ metode på afveje. Af Jane Ege Møller, Søren S.E. Bengtsen og Karen P. Munk (red.). Aarhus Universitetsforlag. 244 sider – 299,95 kroner.

Info: I bogen diskuterer en række af Danmarks førende metodeforskere den kvalitative forsknings grundlag og formål, dens fordele og ulemper. Med udgangspunkt i vidt forskellige fagområder som psykologi, sociologi pædagogik og filosofi undersøger de, om forskere i kampen for videnskabelig anerkendelse af deres konklusioner har misbrugt og misforstået den kvalitative metode.

Nogle gange skal man lyve. En indføring i etik. Af Frode Nyeng. Dansk Psykologisk Forlag. 352 sider – 369 kroner.

Info: Bogen giver dig en grundig indføring i den systematiske etik – i perspektiver på og teorier om moralske spørgsmål. Den er bygget op om fem etiske hovedtemaer: sandhed, frihed, retfærdighed, velfærd og godhed. Bogen præsenterer en række eksempler og dilemmaer – og giver indsigt i de moralfilosofiske hovedtraditioner.

Hjernens krinkelkroge. 21 korte opdagelsesture i den menneskelige hjerne. Af Michael Corballis. Dansk Psykologisk Forlag. 118 sider – 199 kroner.

Info: Hvorfor kan vi huske ansigter, men ikke navne? Hvis din hjerne blev skåret midtover, ville du så – udover at få hovedpine – også blive en splittet sjæl? Kan din hund huske, hvor den begravede sit kødben? Og bruger vi virkelig kun 10 procent af vores hjerne? I bogen giver Michael Corballis svar på disse og mange andre interessante spørgsmål.

Tal sammen. Viljen til et bedre parforhold. Af Poula Helth og Hans Jørn Filges. Akademisk Forlag. 304 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogens forfattere viser eksempler på, hvordan forskellige typer af par og familier kan tale sammen, så de oplever at de får et bedre og gladere familieliv og parforhold. Samtalen kan – udover at berige og give ny energi i parforhold og familie – også anvendes til at hjælpe hinanden gennem livsfaser eller akutte problemer, der opstår i livet; det kan være i forhold til arbejdet, sygdomme, familie, venner eller andet.

Sejt med ADHD. Af Malin Roca Ahlgren og Susanne Israelsson Stenberg. Forlaget Contra. 98 sider – 229 kroner.

Info: Bogen, der henvender sig til børn i alderen 9-12 år, kommer ind på hvilke fordele, der er ved at have ADHD, for børn med ADHD har også stærke sider. Bogen er oversat fra svensk og er den foreløbig bedst sælgende bog om ADHD i Sverige i 2015.

Den alvorlige samtale. Sygdomsfortællingens veje og vildveje. Af Merete Demant Jakobsen. Forlaget Munksgaard. 200 sider – 235 kroner.

Info: Narrativ medicin beskæftiger sig med fortællingens indflydelse på patientens fornemmelse af mestring. Cand.mag. og socialantropolog ph.d. Merete Demant Jakobsen har gennem en længere periode observeret og interviewet kræftpatienter og deres læger for at belyse den alvorlige samtale mellem patient, behandler og pårørende. Med henvisning til teorier om selvet og narrativ medicin inviteres læseren med ind i samtalens maskinrum.

Selvskade. Psykologi og behandling. Af Bo Møhl. Hans Reitzels Forlag. 392 sider – 400 kroner.

Info: Forfatteren går bag om fænomenet selvskade og belyser dens forskellige former og hyppighed, den psykologiske og kulturelle baggrund, samt udredning og behandling. Bogen er baseret på den nyeste forskning og trækker på forfatterens mangeårige erfaring som forsker og klinisk psykolog i psykiatrien med speciale i behandling af patienter med selvskade.

Juli 2015

En fri fugl. Af Mette Fuglsang. Forlaget Mellemgaard. 212 sider – 199 kroner.

Info: Forfatterens stærke personlige beretning om at leve med en spiseforstyrrelse – og om at komme ud på den anden side.

Det stille og rolige sted. Et mindfulnessprogram til at lære børn og unge at dæmpe stress og vanskelige følelser. Af Amy Saltzman. Forlaget Mindspace. 232 sider – 298 kroner.

Info: Mange børn og unge oplever pres i skolen, fra kammeraterne og hjemme. For at håndtere presset, er det afgørende at give dem færdigheder og værktøjer, så de kan være sunde og glade – både nu og under deres rejse ud i den voksne verden.

Paradokser i værdiskabelse. Ledelse med Competing Values Framework. Af Kim S. Cameron, Robert E. Quinn, Jeff DeGraff og Anjan V. Thakor. Dansk Psykologisk Forlag. 268 sider – 399 kroner.

Info: Paradokser i værdiskabelse præsenterer en teoretisk ramme, der kan hjælpe ledere til en dybere og mere nuanceret forståelse af værdiskabelse og en mere effektiv værdiskabelse i praksis. Denne ramme – teorien om konkurrerende værdier (The Competing Values Framework eller CVL), som er blevet udpeget som en af de 40 vigtigste erhvervsteorier i historien – hjælper ledere til at få øje på nyt potentiale i organisationslivets spændinger.

Eksekutive funktioner hos børn og unge. Af Anne Vibeke Fleischer og Käte From. Dansk Psykologisk Forlag. 176 sider – 299 kroner.

Info: Med udgangspunkt i den nyeste forskning på området beskriver forfatterne begrebet eksekutive funktioner set i et udviklingsperspektiv. Derudover sættes der fokus på såvel observation som udredning, den pædagogiske praksis og intervention.

Care, Socialization and Play in Ancient Attica. A Developmental Childhood Archaeological Approach. Af Maria Somme rog Dion Sommer. Aarhus University Press. 198 sider – 249 kroner.

Info: The book scrutinizes in how infants and young children were nursed, cared for and socialized in the oikos (family unit). In what ways were mothers and fathers emotionally engaged in their offspring or were they merely indifferent? What were the developmental consequenses of growing up in multiple relationships? How were young children engaged in various types of play in everyday life and what toys were made for and handled by infants and young children? The developmental significance of toys and play is highlighted, as well as their cultural and sacral functions in ancient Athenian society.

Kort & godt om selvtillid & selvværd. Af Irene Oestrich. Dansk Psykologisk Forlag. 104 sider – 199 kroner.

Info: Bogen henvender sig til dig, der ønsker at styrke dit selvværd og øge din selvtillid. Her finder du kort og klar viden om selvtillid og selvværd, gode råd og anvisninger til at styrke dit selvværd og forbedre din selvtillid. Du kan også tage temperaturen på dit selvværd i en af bogens forskellige test, der kan vise dig, hvor du kan sætte ind.

JUNI 2015

Børn og Arketypiske energier. Af Marianne Rose Dupont. Books on Demand. 116 sider – eBog.

Info: Arketype betyder urform, mønster, struktur. Arketypernes sprog er billedligt og symbolsk. Arketyper findes i det kollektive ubevidste. Vi har dermed alle sammen adgang til alle arketyper, men vores opvækst gør, at vi har præferencer for nogle af typerne.

Skumfidustesten. Nøglen til selvkontrol. Af Walther Mischel. Forlaget Klim. 320 sider – 299,95 kroner.

Info: Walther Mischel, professor i psykologi på Colombia University, lavede i 1960’erne et banebrydende forsøg med førskolebørn, der blev testet i deres evne til at modstå en skumfidus placeret foran dem. I bogen er hele forskningsmaterialet skrevet sammen til en fortælling om forholdet mellem viljestyrke og den menneskelige natur, vores hjerne og genetik.

Hvorfor kan jeg ikke bare lade være? OCD-guide til børn, teenagere og deres forældre. Af Jens Henrik Thomsen. Forlaget Frydenlund. 96 sider – 199 kroner.

Info: Psykolog Jens Henrik Thomsen guider børn med OCD gennem lidelsen og videre til nye livsstrategier og bedre livskvalitet.

Compassionfokuseret terapi. En vej til større tilfredshed. Af Christina Schlander. Akademisk Forlag. 232 sider – 299 kroner.

Info: Compassionfokuseret terapi er effektiv over for mennesker, som har været udsat for omsorgssvigt, et stort forventningspres eller kritik fra deres primære omsorgspersoner. Med illustrative cases præsenterer bogen dels teorien bag compassionfokuseret terapi, dels et terapeutisk forløb i 30 faser, der udvikler klientens evne til compassion.

Sårbarhed. Med mindfulness og accept gennem angst og smerte. Af Eve Bengta Lorenzen. Akademisk Forlag. 208 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogen udforsker sårbarhed, mindfulness og transformation i mødet mellem mennesker. Herunder hvorledes sårbarhed kan være vejen til fordybelse, glæde og kreativitet, fremfor til angst, skam og smerte. I livet i almindelighed og i mødet mellem sundhedsfaglige og patienter.

Maj 2015

Svaret er ja. Kierkegaard som parforholdets fyrtårn. Af Ole Aagaard Olsen. Forlaget Mellemgaard. 251 sider – 229 kroner.

Info: I dag er kærligheden under pres, fordi vores udgangspunkt mange gange er: ”Hvad med mig?” Den anden er ikke længere det primære i parforholdet, fordi vi typisk har mere fokus på vores egne ønsker og behov. Men kærlighed er ikke selvgratifikation, det er opofrelse, evnen til at tilsidesætte sig selv for at gøre den anden lykkelig. Denne bog er derfor et bud på at nytænke parforholdet i overensstemmelse med nutidens kærlighedsdilemma: Hvordan får begge parter deres ønsker og behov opfyldt, uden at parforholdet overbelastes? Svaret kan vi finde hos Søren Kierkegaard og hans begreb om næstekærlighed, som i dag understøttes af neuropsykologien.

Umyndiggørelse. Af Cecilie Eriksen og Joel Haviv (red.). Klim. 200 sider – 299 kroner.

Info: Bogen undersøger former for umyndiggørelse i arbejdslivet og viser, hvorfor de opstår, og hvilke konsekvenser de kan have. Forfatterne viser også, hvordan medarbejdere, ledere og beslutningstagere på forskellige niveauer kan dæmme op for umyndiggørelse og være med til at styre denne udvikling i det moderne arbejdsliv.

Kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi. Af Birger Larsen og Tina Holm Nyland (red.). Hans Reitzels Forlag. 325 sider – 375 kroner.

Info: Danske og internationale eksperter har bidraget til bogen, som er den første danske udgivelse om kognitiv adfærdsterapeutisk gruppeterapi, hvor der gives en generel introduktion til behandlingsformen og en samlet fremstilling af anvendelige formater.

Kommunikationshandicap i et pædagogisk og psykologisk perspektiv. Af Jesper Dammeyer og Louise Bøttcher. Samfundslitteratur. 130 sider – 180 kroner.

Info: Bogen introducerer til menneskets sproglige og kommunikative udvikling generelt. I lyset af dette beskriver bogen, hvordan sprog og kommunikation kan udtrykke sig anderledes eller blive forsinket hos mennesker med forskellige typer af medfødte og erhvervede funktionsnedsættelser, herunder en grundlæggende forståelse af hvad kommunikationshandicap er, hvilke pædagogisk-psykologiske problemstillinger der typisk opstår, og hvordan de kan afhjælpes.

Du er ikke alene. En opvækst med alkoholproblemer. Af Kristina Hermann. Muusmann forlag. 350 sider – 299,95 kroner.

Info: Bogen er skrevet af psykolog Kristina Hermann og stiller skarpt på problematikken i at vokse op i en familie med alkoholmisbrug og henvender sig til pårørende til alkoholikere. En selvhjælpsbog til voksne, som er vokset op med forældre, der drikker.

Ledelse i kompleksitet. En introduktion til Ralph Staceys teori om organisation og ledelse. Af Karina Solsø og Pernille Thorup. Dansk Psykologisk Forlag. 192 sider – 299 kroner.

Info: Kort og klar introduktion til Ralph Staceys teori om “komplekse interaktioner”. Forfatterne bringer egne erfaringer som henholdsvis organisationskonsulent og leder i spil og reflekterer i en række narrativer over udviklingen fra systemisk praksis til mødet med tankerne om komplekse interaktioner.

Når du bliver hidsig - hvad så? Barnets guide til at overvinde problemer med vrede. Af Dawn Huebner. Dansk Psykologisk Forlag. 96 sider – 199 kroner.

Info: Giver teknikker til, hvordan børn kan lære at overvinde problemer med vrede. Ved hjælp af bogens eksempler, illustrationer og trinvise instruktioner lærer barnet, hvordan det kan slukke vreden, afkøle de vrede tanker, få kontrol over vreden og blive roligere og blive hørt. Den er baseret på kognitiv adfærdsterapi.

Når du brokker dig for meget - hvad så? Barnets guide til at overvinde negativitet. Af Dawn Huebner. Dansk Psykologisk Forlag. 88 sider – 199 kroner.

Info: Giver teknikker til, hvordan børn kan lære at overvinde negativitet og negative tanker. Bogens tegne- og skriveøvelser giver barnet de nødvendige færdigheder til at klare disse forhindringer, og de trinvise instruktioner lærer barnet at blive gladere og mere positivt.

Når hjernen ikke lytter. Om høreforstyrrelsen APD - Auditory Processing Disorder. Af Dorte Bisgaard og Helle Overballe Mogensen. Dansk Psykologisk Forlag. 260 sider – 369 kroner.

Info: APD (Auditory Processing Disorder) er en hyppigt overset høreforstyrrelse, der påvirker barnets og den unges læring, udvikling og trivsel. Denne bog giver viden om, hvordan APD kommer til udtryk, hvad der forårsager problemerne, og hvad man som forælder eller fagperson kan gøre for at støtte børn og unge med APD.

Implementering. Fra viden til praksis på børne- og ungeområdet. Af Bianca Albers, Helle Høgh og Hans Månsson (red.). Dansk Psykologisk Forlag. 288 sider – 399 kroner.

Info: Hvad er implementering?  Hvilke instrumenter og metoder virker bedst, når man skal implementere ny viden? Og hvordan kan man arbejde systematisk med implementering, så man får omsat ny viden til en forbedret pædagogisk praksis, familiebehandling, undervisning eller forebyggelse? Med udgangspunkt i børne- og ungeområdet søger denne bog at besvare disse og andre spørgsmål.

Effektive ledergrupper. For bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng. Af Henning Bang, Thomas Nesset Midelfart, Thorkil Molly-Søholm og Claus Elmholdt. Dansk Psykologisk Forlag. 244 sider – 399 kroner.

Info: Førende forskere og praktikere fra Norge og Danmark har undersøgt effektive ledergrupper i en Leadership Pipeline-optik og sammenfatter i denne bog den bedst funderede og mest praktiske viden fra de sidste 40 års forskning i ledergrupper og beslutningsteam.

Det professionelle kram - En guide til fagfolk som arbejder med børn og unge. Af Ulla Dyrløv. Akademisk Forlag. 144 sider – 299 kroner.

Info: Bogen handler om, hvordan man kan se, lytte til og tale med børn og unge i krise. I bogen beskriver psykolog Ulla Dyrløv enkelt og ligefremt, hvordan en fagperson kan tage hånd om et barn eller en ung, som er ulykkelig, bange, angst eller ensom. Hvordan kan du kontakte barnet? Hvad gør du (og hvad gør du ikke), hvis et barn kontakter dig for at få en snak? Hvordan kan du gribe samtalen an? Hvem har ansvaret for hvad?

En sommer med Montaigne. Af Antoine Compagnon. Kristeligt Dagblads Forlag. 224 sider – 199,95 kroner.

Info: Bogen indeholder 40 temaer fra forfatterfilosoffen Montaignes essays, hvor han med lige så skepsis og nysgerrighed undersøger evigt aktuelle emner som børneopdragelse, forholdet mellem mand og kvinde og kroppens begrænsninger.

Børn med blandingsdiagnoser - ADHD, indlæringsvanskeligheder, Tourettes og Aspergers syndrom, bipolar lidelse med mere. Af Martin L. Kutscher. 326 sider – 369 kroner.

Info: Fuldt opdateret og udvidet 2. udgave, hvor bl.a. ændringerne i DSM-5 er indarbejdet. Bogen giver en præcis og forskningsmæssigt opdateret indføring i hele spektret af de adfærds- og neuropsykologiske forstyrrelser, der ofte optræder samtidig hos børn.

Mentaliseringskompetence – i professionel praksis med børn, unge og familier. Af Maja Nørgård Jacobsen og Michael Adam Cho Guul. Frydenlund. 253 sider – 299 kroner.

Info: Bogen beskriver en mentaliseringsbaseret tilgang som en metode til at skabe udvikling hos børn, unge og familier. Bogen indeholder konkrete værktøjer, ligesom den forholder sig til en række relevante forhold på området i et mentaliseringsperspektiv – herunder resultatdokumentation i form af Integrated Children’s System (ICS), traumers betydning for barnets udvikling, psykiske lidelser og hjernen.

Pas på parforholdet. Mens I stadig elsker hinanden. Af Mattias Stølen Due. Kristeligt Dagblads Forlag. 184 sider – 249,95 kroner.

Info: Parforholdet skal dyrkes og vedligeholdes, og det er vigtigt, at man passer godt på hinanden. Bogen, skrevet af en psykolog, giver par opskriften på at kunne gøre dette, mens I stadig elsker hinanden – den har øvelser til og eksempler på hvordan man kommer livet i fastlåste mønstre i forkøbet.

Mærk. Sansernes psykologi. Af Thalma Lobel. Dansk Psykologisk Forlag. 256 sider – 349 kroner.

Info: Lys, farve, temperatur, overflade, tyngde, størrelse… Vi mærker vores omgivelser hele tiden. Men hvordan påvirker det os? Adfærdspsykolog Thalma Lobel præsenterer her den nyeste forskning i vores fysiske intelligens eller kropslige kognition og viser, hvordan de små og store sansninger i hverdagen ubevidst påvirker vores beslutninger og valg.

Interview. Det kvalitative forskningsinterview som håndværk. Af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Hans Reitzels Forlag. 440 sider – 450 kroner.

Info: Tredje udgave af Kvale og Brinkmanns bog giver læserne en omfattende og praktisk indsigt i de mange faktorer, der bidrager til vellykkede interview. Bogen inviterer læserne på en rejse gennem interviewforskningens landskab, giver svar på interviewforskningens mange former for ´hvordan´ og ´hvorfor´ og beskriver de veje, studerende og forskere kan følge for at nå deres forskningsmål.

April 2015

At mestre forandring – en introduktion til Spiral dynamics. Af Don E. Beck og Christopher C. Cowan. Forlaget I am. 441 sider – 399 kroner.

Info: Spiral Dynamics, som er omdrejningspunktet for denne bog, beskriver menneskesindet som værende i en fortløbende udviklingsproces, der sætter os i stand til at udvikle os som individer, organisationer og samfund ved gradvis at favne større og større niveauer af kompleksitet og helhedsforståelse.

Vejen til vægt i balance – bryd dit tankemønster og nå dine mål. Af Inge Vinding. Forlaget Klim, 204 sider – 249,95 kroner.

Info: Bogen gør op med tidens mange ekstreme diæter og kure. Inge Vinding, der er autoriseret klinisk diætist og psykolog, viser i bogen, at vejen til vægttab og efterfølgende stabil vægt ikke går gennem strikse regler, men gennem indsigt i, hvorfor vi spiser som vi gør, og fokus på madglæde og nydelse.

Familien i skole – magt og afmagt i folkeskolen. Af Alex Madsen. Forlaget Frydenlund. 257 sider – 249 kroner.

Info: Bogen undersøger spørgsmålet om inddragelse af forældre og familien i folkeskolen. Cand. psych. og tidligere socialchef Alex Madsen giver en kritisk analyse af de etablerede former for skole-hjem-samarbejde og kommer med sine bud på andre ideer og former for samarbejde, bl.a. familieskole og familieklasser.

Seniorpsykologi. Introduktion til seniorpsykologiens teori og anvendelse. Af Poul Røpke. Forlaget Systime. 105 sider – 125 kroner.

Info: Bogen introducerer en række værktøjer, som kan bringes i spil af de mange faggrupper, der kommer i forbindelse med den hastigt voksende gruppe af ”unge ældre”. Den giver både praktisk og teoretisk viden, som er nødvendig for at imødekomme de særlige behov hos målgruppen +65.

Adfærdsproblemer i psykiatrien. Af Bo Hejlskov Elvén og Sophie Abild. Dansk Psykologisk Forlag. 156 sider – 279 kroner.

Info: Praktisk guide til alle, der arbejder med mennesker med psykisk sygdom – sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, læger, psykologer, socialrådgivere og andre fagfolk på området. Guiden viser, hvordan personalet kan håndtere konflikter og adfærdsproblemer i psykiatrien. Bogens 11 grundprincipper giver viden om, hvad konflikter er, hvorfor de opstår, og hvordan man som personale løser dem i hverdagen – trin for trin – og minimerer magtanvendelsen.

Improvisation - i musikken, på arbejdet og i livet. Af Niels Lan Doky. Gyldendal. 158 sider – 299,95 kroner.

Info: Enhver samtale er en form for jazz. Det foregår på et sprog, som alle forstår. Den ene siger noget, som får den anden til at reagere, som igen får andre til at reagere med nye bidrag til samtalen. Og selvom emnet ligger fast, kan man sagtens ende et andet sted, få en ny åbenbaring og glemme tiden. Det er en kreativ proces, hvor man balancerer viden, initiativ, samarbejde, modstand, provokation – samtale er improvisation.

Mønstre i interpersonelle interaktioner. Relationel forståelse og terapeutisk forandring. Af Karl Tomm, Sally St. George, Dan Wulff og Tom Strong (red.). Forlanget Mindspace. 352 sider – 298 kroner.

Info: Karl Tomm, canadisk professor i psykiatri, har igennem to årtier sammen med sine kolleger ved familieterapicentret i Calgary udviklet en systemisk tilgang til at forstå og arbejde med familier. Deres solide erfaringsbaserede arbejde præsenteres med denne bog for første gang på dansk.

Introduktion til Sensitive børn. Af Athina Delskov og Lene Sonne. Aronsen. 104 sider – 99,95 kroner.

Info: Bogen præsenterer de væsentligste pointer fra bestselleren Sensitive børn. Både bogen Sensitive børn og Introduktion til Sensitive børn er de første danske bøger i serien om sensitive mennesker.

Skriv dit liv - sådan håndterer du problemer og traumer med ekspressiv skrivning. Af James W Pennebaker og John F Evans. Dansk Psykologisk Forlag. 238 sider – 249 kroner.

Info: Sæt ord på problemerne, og få det bedre – det er den simple og effektive grundsætning for denne bog, der er en praktisk guide til ekspressiv skrivning. Det er en videnskabeligt funderet skrivemetode, der hjælper dig til at udtrykke og håndtere problemer og traumer. Bogen forklarer den teoretiske baggrund for metoden og rummeren lang række praktiske eksempler og skriveøvelser.

Børneværelset - en roman om Sulejma og hendes familie. Af Babette Sonja Madvig. Skriveforlaget. 198 sider – 199 kroner.

Info: Nøgleroman om bedrag, nedtur, svigt, amfetamin- og alkoholmisbrug iblandet seksuel frigjorthed i en rigmandsfamilie i 1950’ernes København.

Marts 2015

Hjernesmarte børn - Styrk dit barns hjerne for livet. Af Anette Prehn. People’sPress. 250 sider – 249,95 kroner.

Info: Bogen hjælper forældre, pædagoger og lærere med at lære om hjernen, for hvis børn bliver stimuleret korrekt kan de blive bedre til at lære, klare forandringer og forstå sine følelser, samt overkomme livets mange udfordringer.

Bevægelige verdener. Prospektive begreber til situerede sociale undersøgelser. Af John Shotter. Forlaget Mindspace. 280 sider – 298 kroner.

Info: John Shotter, verdenskendt sprog- og kommunikationstænker, har i en menneskealder været på udkig efter måder at undersøge vores sociale, sproglige og kropslige sammenvævethed med hinanden og den verden, vi lever i. Bogen er både Shotters introduktion til sin tænkning og et orienteringsværktøj i form af en praktisk anvendelig opslagsbog over 43 prospektive deskriptive begreber.

Gode naturoplevelser for børn med autisme og særligt sensitive børn. Af Thomas Neumann. Forlaget Pressto. 108 sider – 248 kroner.

Info: Børn med autisme og særligt sensitive børn kan være svære at få med ud i naturen, hvilket kan gøre udflugter, ferier og fritid til lidt af en prøvelse. Med lidt forberedelse og viden om, hvordan man kan tilrettelægge gode og sjove aktiviteter, kan det sagtens lade sig gøre at give disse børn masser af gode naturoplevelser.

Fra halv til hel. PTSD- kampen mod og igennem systemet for anerkendelse. Af Jens Tømmerup. Forlaget Birmar. 114 sider – 150 kroner.

Info: Bogen er Jens Tømmerups personlige beretning om et liv med posttraumatisk stresssyndrom forårsaget af en voldsom oplevelse på Færøerne i forbindelse med sit arbejde i Søværnet, hvor Jens Tømmerup hjalp til med oprydningen, efter et Gulfstream-fly d. 3. august 1996 styrtede ned og kostede 9 mennesker livet.

Stop selvværdstyven. En guide til godt selvværd for unge. Af Kate Collins-Donnelly. Dansk Psykologisk Forlag. 240 sider – 249 kroner.

Info: En guide til godt selvværd for unge. Bogen er fuld af aktiviteter og historier fra virkelige menneskers liv, og bogen kan hjælpe dig med at forstå dit eget selvværd, ændre dine tankemåder og arbejde på at opbygge et positivt selvværd.

Ethical guidelines for taking care of children in transition. Af 121ethiopia. 155 sider – 180 kroner.

Info: Organisationen 121ethiopia, der arbejder på at forbedre sårbare børns levevilkår i Etiopien, står bag denne håndbog. Bogens fokus er overdragelser i transnational adoption og giver konkrete metoder og vejledninger til, hvordan man som professional eller forælder kan skabe en tryg og omsorgsfuld ramme for og omkring barnet, når det flyttes mellem hjem, familier, plejere og børnehjem.

Hr. Pølle - Hvordan Oscar lærte at gå på toilettet. Af Claus Riis og Birgitte Meldgaard Larsen. Forlaget Pressto. 48 sider – 198 kroner.

Info: Børnebogen er lærerig, sjov og afmystificerer dét at gå alene på toilettet. Den er skrevet af psykologen Birgitte Meldgaard Larsen, der også giver alle forældre lidt hjælp med opgaven.

Februar 2015

Fagre flydende verden. Af Zygmunt Bauman. Hans Reitzels Forlag. 271 sider – 250 kroner.

Info: Fagre flydende verden er en samling af tekster fra Zygmunt Baumans forfatterskab de seneste ca. 15 år. Bogen samler centrale kapitler og tekster og tegner et portræt af Baumans samtidsdiagnose med fokus på centrale følelser og temaer som frygt, ondskab, lidelse og lykke samt refleksioner over sociologiens natur og rolle i samfundet.

Dialoghåndbogen. Af Mette Lindgren Helde. Hovedland. 212 sider – 189 kroner.

Info: I kølvandet på Muhammed-krisen skabte Dansk Ungdoms Fællesråd projektet Dialogambassadørerne, hvor unge fra Jordan, Egypten og Danmark har brugt kræfter på at blive bedre til at skabe dialog. Det er resultaterne fra 72 ”dialogambassadørers” arbejde der foreligger i bogen, der udgives i samarbejde med Center for konfliktløsning og Dansk Ungdoms Fællesråd.

Januar 2015

Bliv glad. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Ingen mennesker føler sig glade hele tiden. Negative følelser er en naturlig og sund del af livet. Men hvis vrede, nedtrykthed og frustration fylder for meget, er det på tide at gøre noget ved det.

Sov godt. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Vi har brug for søvn for at overleve og god søvn for at leve godt. Lær, hvordan du knækker din søvnløshed og får et permanent bedre sovemønster.

Få selvtillid. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Lær at udfordre og ændre negative følelser og tankemønstre og bliv gladere, sundere og få mere selvtillid.

Find ro. Af Jo Usmar og Jessamy Hibberd. Informations Forlag. 160 sider – 129,95 kroner.

Info: Følelser som stress, ængstelse og uro er en naturlig del af livet, men er usunde for krop og sjæl, hvis de får lov at tage over og få magten i dit liv.

P – Psykologernes fagmagasin

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
E-mail: p-magasin@dp.dk
Tlf. 35 26 97 12

TILMELD DIG P’S NYHEDSBREV

Få besked i din indbakke, når et nyt nummer af P – psykologernes fagmagasin udkommer. Tilmeld dig herunder. Nyhedsbrevet udsendes ca. 12 gange om året.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge