Som lederne af landets 5 regionale børnehuse har vi følgende kommentarer til artiklen ”Rammer for Børnehuse bidrager til fragmenteret psykologhjælp til krænkede børn” publiceret i det faglige forum “Psykologi & Viden”

  • Børnehusene dræner ikke kommunerne for ekspertise på området. Tværtimod er Børnehusene med til at opkvalificere de kommunale sagsbehandlere via den konsultative rådgivning og den løbende koordinering i sagsarbejdet.
  • Tilrettelæggelsen af den enkelte udredning / det enkelte krisesamtaleforløb sker altid i samarbejde med myndighedssagsbehandler. I de tilfælde, hvor kommunen fx allerede har et igangværende behandlingsforløb, kan Børnehusets rolle bestå i tværsektoriel koordinering og faglig sparring, og det igangværende forløb kan fortsætte.
  • Børnehuset har primært en koordinerende i sagsforløbet og en udredende rolle i.f.t. at afdække barnets fremtidige behov for støtte, som en del af §50-undersøgelsen. Det er alene myndighedssagsbehandler / hjemkommune, der beslutter, hvilke behandlingstilbud børnene evt. visiteres til på baggrund af §50 undersøgelsen.
  • Et muligt fremtidsscenarie kunne være, at der også tilbydes behandling i Børnehusene – vi er åbne over for muligheden.
  • I.f.t. behandling af børn, der krænker børn, er der, som nævnt i artiklen, som en del af Overgrebspakken oprettet 3 tilbud i hhv. København, Århus og Ålborg. At kommunerne ikke i højere grad benytter disse tilbud skyldes sandsynligvis, at der er tale om relativt omkostningstunge udrednings- og behandlingsforløb. Det kan undre, hvis kommunerne ikke er bekendt med eksistensen af disse tilbud.
  • M.h.t. geografiske afstande til Børnehusene er vi i Danmark yderst privilegerede i forhold til fx Norge og Sverige, hvor børn og familier skal køre meget længere for at komme til nærmeste børnehus. Derudover er der generelt på det sociale område en høj afbud-/udeblivelsesprocent – og dét uanset om tilbuddet ligger tæt på familierne. Det drejer sig hér i højere grad om psykologiske barrierer end om muligheden for at transportere sig 20 km til et Børnehus. Det er Børnehusenes oplevelse, at børn der kommer i forløb i Børnehusene, er glade for forløbet.
  • Af artiklen fremgår det i øvrigt, at Børnehus Midt arbejder på muligheden for at tage ud til kommunerne i stedet for, at barnet, familien og de kommunale sagsbehandlere skal komme i Børnehuset. Dette er faktuelt forkert. Hele grundtanken med Børnehusene er, at familien og de professionelle kommer til Børnehuset, hvor indsatsen så vidt muligt bliver samlet, hvilket fortsat opretholdes.

Læs artiklen “Rammer for Børnehuse bidrager til fragmenteret psykologhjælp til krænkede børn” her

Med venlig hilsen
Ditte Klysner Askerod, leder Børnehus Syd
Ulla Wedege Penning, leder Børnehus Nord
Dorthe Mønsted, funktionsleder Børnehus Midt
Pernille Spitz, konstitueret leder Børnehus Hovedstaden
Kim Risom Rasmussen, leder Børnehus Sjælland

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge