Af Hanne Lund Hansen, psykolog, Børneafdeling A, Aarhus Universitetshospital

Det er trist læsning, at turen nu er kommet til Klinik for Psykologi, Pædagogik og Socialrådgivning på Rigshospitalet i forsøget på hente millionbesparelser i den kommende tid. Det er godt, at der rettes fokus på det ved blandt andet at omtale det i Psykolog Nyt.

Hvor kniven gør allermest ondt artikel fra Psykolog Nyt 9/2015

Samtidig finder jeg det nødvendigt at gøre opmærksom på, at besparelserne på Rigshospitalet kommer som endnu en besparelse i en længere række af allerede gennemførte besparelser på børneafdelinger rundt om i landet. Et perspektiv, der desværre slet ikke berøres i artiklen. Man kunne få det indtryk, at Rigshospitalet er det eneste sted i landet, hvor der foregår den form for psykologisk indsats, og at det er nyt, at besparelserne rammer vores faggruppe. Det kan undre, at DP’s pressekonsulent ikke har forhørt sig i det faglige selskab for pædiatriske psykologer eller brugt tid på at undersøge, hvordan det forholder sig andre steder. Man skal ikke ret langt væk geografisk, før man støder på besparelser, der allerede har gjort ondt – eksempelvis på børneafdelingen i Herlev for blot at nævne et enkelt tilfælde fra samme region. Når vi mødes på landsplan og på landsdelsplan, kan man også høre om besparelser i de andre regioner.

På børneafdelingen på Aarhus Universitetshospital har der alene inden for de seneste 3 år været gennemført omfattende besparelser, der har betydet afskedigelse og timereduktion blandt psykologerne her. Vi har således mistet 47 timer. Endvidere er psykologbistanden til børn med kræft og deres forældre gjort tidsbegrænset således, at der med udgangen af 2017 forsvinder yderligere 32 timer, og vi står tilbage med knap 1½ psykologstilling (50 t) på landets anden store børneafdeling, hvor der også foregår højt specialiseret behandling, og hvor vi bistår børn og forældre med at håndtere alvorlige sygdomme og dødsfald. Besparelserne her er også gået hårdt ud over andre faggrupper herunder plejegruppen, socialrådgivere, pædagoger og diætister. Der er tale om et stort tilbageskridt for den tværfaglige, helhedsorienterede og familiecentrerede behandling.

En anden måde, den stramme økonomi og besparelserne også kan mærkes, er gennem det faktum, at det er tiltagende svært at få midler til efter- og videreuddannelse i form af kurser og supervision.
Der er således brug for, at Dansk Psykolog Forening genoptager sit fokus på psykologer i somatikken. De hårdt tilkæmpede og yderst relevante stillinger inden for dette område er i fare.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge