Af Michaël Gjerø, aut. klinisk psykolog

Et tegn på at leve i psykisk vold er, at oftest kvinder oplever, at de bliver overvåget og kontrolleret, og han ofte spiller på hendes medlidenhed. Netop medlidenhed er hun god til at give, for da får hun betydning og smuler af anerkendelse. Det ses som hans umættelige behov for opmærksomhed. Og at styre så hans facade kan se ud som om, han har styr på sit liv, sin familie og det på kvindens bekostning – for der er kun plads til hans liv i det parforhold, og det er hans liv, som hele familien lever.

Det bliver en besættelse for ham. Når hun prøver at løsrive sig, kaster han garn ud, som hun vikles ind i. Hans besættelse fortsætter, hvis hun bryder ud af forholdet og vil leve sit eget liv. Han vil dominere. Og når han bliver beskyttet, vil han tiltage sig magten. Jo mere magt han får, jo mere vil han dominere uanset hvad, for han oplever tilfredsstillelse i andres lidelse og fornedrelse. Psykisk og fysisk vold. Ligesom en løgner vil være tilbøjelig til at lyve mere, jo flere han kan narre med sine løgne.

Det ses oftere, at kvinder, som domineres og “trynes” og tromles både hårdt og mere raffineret med misbilligende ord, ytringer/grynt og stive øjne af manden, dækker over mandens væren og adfærd for ikke at vække uro. Og i familiens navn, for børnenes skyld og andres syn på familien. Andres meninger og de forventninger, som man ved eller antager, at de har. Dog udelukkende af hensynet til ham – den direkte eller skjulte aggressor/undertrykkeren.

Den nære familie forstår kun, at der er noget galt, og de håber, at kvinden får det bedre. Hun bliver erklæret som syg, svækket eller overanstrengt. Ingen ser, at hun er symptom på samspillet med manden. Og at angsten bunder i hendes vantrivsel. Han spiller charmøren, der har styr på sit liv og sin familie, alle andre ofres, så han kan ”se ud af noget”. Hun lærer at være selvudslettende ængstelig. Angst.

Hun bliver bange for at tale om manden. Fortier og fortsætter i forholdet og sygner tit hen. Kvinden bebrejder sig selv, at hun dog ikke formår mere. Hun bliver udmattet af, at han tager en bid af hendes selvopfattelse og selvværd dag for dag med nedværdigelser og skjulte ydmygelser. Hans bevisførelse for, at hun er en ringe mor og en utilstrækkelig hustru, afkræfter hende dråbe for dråbe, som dagligt dryppes på hende. Selv en sten får dybe mærker af vanddråbens evindelige dryp, hvis den da ikke falder fra hinanden.

Hun må afbøde kampene med omverdenen, og det hænder, at de kvinder resignerer og lever en “slaves liv” for ikke at vække uro hos familie, venner og naboer. Tit bliver børnene bragt ind i fokus af manden. De bliver en slags gidsler for at holde på kvinden i den ulidelige rolle, som undertrykt hustru og dårlig mor. Hun begynder at forsvare hans adfærd, fordi hun tilegner sig hans påstand om, at hun ikke slår til, og peger selv på, hvor hun kommer til kort, således som han har lært hende at tro og tænke efter hans mening og hans opfattelse. Ofte væltes hun af skyldfølelse. Han har nedgjort hende og ændret hendes selvopfattelse, så hun bliver selvudslettende. Forkaster sig selv. Hun kan blive brugt til hvad som helst – inkl. seksuelt misbrug og dominans. Han er hævet over lov og ret, idet han belærer hende om, at hun ingen rettigheder har ud over hans krav, regler, hans idéer om normalitet. Hans “lov.”

Mønstre

Et kendt, gentagende mønster er:

1) Han siger, at han elsker hende, men viser det ikke. Altså kun ord. I sin længsel efter følelsesmæssig varme godtager hun hans ord; men hans ord er kun tågeslør.

2) Han giver hende skyldfølelse over, at hun ikke slår til som mor og kvinde. Så han kan fortsætte mishandlingen. Han kan da sagtens gå andre steder hen, hvis hun ikke vil give ham, hvad han vil have. I ængstelse for at blive forladt kan hun lægge lunser ud, så han forbliver i nærheden og passer på hende; for da har hun lært at tro, at hun slet ikke kan selv. Bindingen til aggressoren. Hun bliver eller vender tilbage af angst for, at andre ikke vil have hende, og tror, at han er hendes redning fra forladthedsfølelser – den eneste redning. Han fremhæver hendes fejl, som hun giver ham ret til, og accepterer stille flere krav, bl.a. at han informeres om alt og kritiserer hendes relationer, især hvis han tror, at det kan være en trussel mod hans betydning som konge i sin families rige.

3) Det er synd for ham, at han ikke får sin vilje og har en hustru, der kan leve op til hans behov. Han spiller ynkelig og trykker på knappen for at få hendes medlidenhed. Hun kender til lidelse og giver sin medlidenhed, for da får hun lidt betydning og krummer af den anerkendelse, som hun længes efter. Det anses som hans umættelige behov for opmærksomhed og at have kontrol og at styre, så parret atter kan samle sig om at leve hans liv, for der er kun plads til ham.

4) Han forvirrer hende med modstridende udsagn og deraf kommende ambivalens – splittethed og tvivl – at han siger, at han elsker hende og samtidig nedgør hende. Og han viser for omverdenen, hvilken slet person hun er, underforstået, hvor god han er, siden han finder sig i det. Hvilket motiv kan han have? Det ligner ikke kærlighed eller omsorg. Er det andet end magtbegær og se skyldfri ud? Han manipulerer ved at overliste andre, snige sig bevidst ind på ofret. Køligt, beregnende og på sadistisk vis at få sit selvværd og selvfølelse bekræftet samt finde tilfredsstillelse ved ydmygelsen af partneren og andre.

5) Hun tvivler på sine egne evner, på sin egen styrke, og hun makker ret, som han vil have det. Hun kan ikke komme ud af rollen og samspilsmønstret. Bliver bange for at skulle klare sig selv, for han har taget hendes selvstændighed fra hende – dag for dag i årevis. Når hun prøver at løsrive sig, vikler han hende ind i et spindelvæv af trusler, misinformationer og kuer hende. Han ser, om han kan appellere til hendes dårlige samvittighed. Det bliver en besættelse for ham at fastholde hende, og hun indfiltres i hans tankeverden. Garn kastes ud af ord. Fanger hende med dokumentation fra hans overvågning og analyser.

6) Det, han ikke ved, gætter han sig til, og lader som om, at han godt ved, for at få hende til at indrømme noget, som han påstår hårdnakket. Taler om hans fornemmelse/intuition som en skjult ubekendt makker, der afslører hendes fordækte handlinger, overforbrug, utroskab o.l. blot for at få hende på glatis, så hun kan ”indrømme” sine fejl og utilstrækkelighed og underkaste sig. Han påstår, at hun fortæller halve sandheder, som han gør det. Han søger at trevle det op og bevise, at hun er ham utro. Følelsesmæssig utro. Hun får svært ved at hitte rundt i hans mange påstande og anklager. Udlægninger, som har til hensigt at fortolke alt, så det passer til hans opfattelse af virkeligheden, uanset om den er fordrejet. Han fryder sig, når hun og andre går i hans fælder.

7) Hans aversion for at miste hende er almindeligvis større end hans reelle tab, fordi han har undertrykt hende så meget dag for dag, at hun både nedgøres af ham og af sig selv, så hendes selvopfattelse og selvrespekt bliver på niveau med jordens overflade. Hvad vil han uden hende, når han stiller forventninger om medfølelse og afpresser hende følelsesmæssigt? Han sammenfiltrer sine følelser med familien og andre, idet han søger at omdanne følelser til berettigede tanker, som han udgyder til dem. Hvis hun er væk, hvem kan han så martre, når han afreagerer sine indeklemte frustrationer og ophobede aggressioner? Børnene bliver tit gidsler.

8) Resultatet ses at være mindreværd, selvbebrejdelser, uselvstændighed, angst, reduceret livskvalitet og livslængde. Dertil livslede. Nogle bliver drikfældige og gør selvdestruktive handlinger som en følge heraf, de skader sig selv, får spiseforstyrrelser, overvældes af angst. Nogle udvikler psykosomatiske lidelser, og der høres om vævsforandringer, som kan have med langvarigt stress at gøre, der overbelaster kroppens tilstand med stresshormoner og funktioner.

9) Hun håber på forandring. Den kommer aldrig. Hans skade ligger i tidlige svigt og kan ikke rettes op, fordi den del af hjernen, der har med indlevelse at gøre, er skadet. Alvorlig personlighedsforstyrrelse. Når han ser ud til at forandre sig, så er det kun for en stund og for egen vindings skyld. Altid beregnende og kun med hans egen gevinst for øje. Det bliver hans livsindhold at martre andre, så de kan lide, og han kan få tilfredsstillelse ved at se hende og andre vride sig i smerte.

Konsekvenser

Omverdenen ser passivt ser på, måske i afmagt, men det er alligevel på tide, at medmenneskene, familie og venner viser deres medmenneskelighed og hjælper på vej til en ændring af forholdene. Men også de bliver handlingslammede og vil hellere bevare tingenes tilstand, så alt er, som det plejer, eller kommunen må tage sig af det. Det er tungt, og hans charmerende, kandiserede ord besnærer og forfører. Alt i mens kvinden synker og falder sammen. Kvindens erhvervsevne påvirkes og forringes deraf. Så kan hun gå til grunde i hans fangenskab.

Hun har brug for forståelse af, at hendes virkelighed er rigtig nok, og at hendes ord og oplevelser ikke betvivles. Hun tvivler nok på sig selv, om det, hun tænker og oplever, nu også er sandt, og får en forringet realitetssans. Men indeni ved hun godt, at noget er galt. Hun kan bare ikke sætte fingeren på det, for hans skjulte aggression holder han ude af syne for omverden. Hans nedværdigelse er raffineret, så hun selv kan konkludere, at hun er en skidt person, som skal være taknemlig for, at han ”arbejder så hårdt” på at få det hele til at være under hans kontrol og se pænt ud efter hans behov. Virkelighedsforvridning – den har hun svært ved at gennemskue og bøjer af. I den ene situation er han helt. I den næste skurk. Han charmer, besnærer og forfører eller udsmarter andre. Hun ser op til ham og lader sig indfange igen og igen.

Hun har brug for at blive fri for hans fortolkninger, tankespind, trusler og de garn, han kaster ud, som forvirrer hende. Dels de modstridende kærlighedserklæringer og dels af forkastelse, så hun til sidst oplever at miste sig selv. Spillet kaldes: ”han er offer, hun er skurken, og han er redningsmanden for den stakkels kvinde.” Hun finder mening i at beskytte ham og give ham medlidenhed. Hendes liv bliver en hemmelighed, og hun må skjule sig og sine relationer, så hans vrede ikke vækkes. Det er mental fjernstyring. Hun overbeskytter ham og giver ham derved større spillerum. Det udnytter han til egen fordel – med egen gevinst for øje! Så han kan indtage den afståede plads.

Et opråb

Dette er ment som et opråb til at hjælpe den kvinde, du kender, der lever i et forhold præget af det, der kaldes psykisk terror og psykisk vold. Ingen blå mærker på kroppen, men et sind, der er ved at gå i opløsning. Hans modvilje over for at miste hende er tit større end tabet af den stuepige, han har gjort hende til, fordi han har undertrykt hende så meget dag for dag, at hun afkræftes bid for bid. Hun bliver energiforladt, træt, mismodig, og det udmatter hende og fjerner hendes selvrespekt og selvværd. Selv en sten kan gennemhulles eller får dybe mærker af vanddråbens evindelige dryp, hvis den da ikke falder fra hinanden.

Et liv med trusler og psykisk vold skader både voksne og deres børn. Der er også kvinder nær dig, som er udsat for partnervold. Nogle har måske prøvet at hjælpe, men blev udmanøvreret af undertrykkeren/aggressoren. Hans uhyggelige sejr over den arme kvinde. Vær med til at bryde tabuet. Vi må aldrig give op uanset, hvor dygtig han er til at skjule sine handlinger, for husk at hans motiv er magt og at se andre lide, som han har gjort, da han var spæd. Han spiller Sorte Per videre i et forsøg på at opnå lindring for egne tab. Men han står ikke til at redde uanset, hvor stor en helt han end spiller – det er altid for egen vindings skyld. Facaden over for omverden er vigtigere end forholdet. At se ud af noget. Det er gennem andres øjne han oplever sig i live. I sig selv er han hul. Uden indre dækning.

Det koster Danmark godt ½ mia. kroner om året i sygepenge til de kvinder, som bliver angste og handlingslammede på grund af psykisk terror og voldelige parforhold. (kilde: Medusa, etlivudenvold.dk.)

Der er hjælp at hente bl.a. nedenstående steder, som kan hjælpe eller henvise. Både for kvinder og mænd, som udsættes for psykisk undertrykkelse. Personlighedsmæssigt er der tale om alvorlige forstyrrelser. Så det er vigtigt at erkende, at man har med psykisk lidelse og sygdom at gøre, som endnu ikke kendes succesfulde behandlingsresultater til.

Derfor bryd forholdet uden de store slag. Men vind krigen ved at genvinde din selvrespekt og livskvalitet uden at være fjernstyret af overvågning, anklager, falske påstande der kan bunde i jalousi og forskudt aggression.

 

Ringsted KriseCenter, tlf. 5761 8994

Kalundborg KriseCenter, tlf. 5956 4243

Holbæk Medusa, tlf. 2876 8776

Landsorganisation af KvindeKrisecentre kan henvise til steder, hvor man kan få praktisk, juridisk og psykisk hjælp.
LOKK sekretariat – c/o 3F Kampmannsgade 4 -1790 København V – Tlf: 3295 9019 – www.lokk.dk
Besøgsadresse: Nyropsgade 22, 1602 København V.
+ En HOTLINE: tlf. 7020 3083

Psykiatrifonden, tlf. 3925 2525

Landsforeningen Sind, tlf.rådg. 7023 2750

www.danskstalkingcenter.dk

_________________________________________________________________________

ARTIKEL AF AUT.KLINISK PSYKOLOG MICHAËL GJERØ, HOLBÆK © 23.08.2017.
KLINIK: AHLGADE 3C, 1. TV., 4300 HOLBÆK TLF. 5944 0025.

P-DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Kommentarer
 • Bodil Yuksel
  Svar

  Tak Michael fordi du delte denne artikel med mig, jeg har læst den med stor interesse.
  Kh Bodil Yuksel

 • Ulla
  Svar

  Rigtig god artikel, Michael.

  Hos Nordsjællands Krisecenter står vi også klar til at hjælpe personer, der har brug for det. Det vil derfor måske være relevant at tilføje os til listen?

  Pft og god dag.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge