Af Bente-Ingrid Bruun, pensioneret psykolog og fagbogsforfatter

Stor tak til journalist Henning Due for hans artikel i magasinet P nr. 11. 2016 med titlen Sundhed uden brugere, der belyser et overset område. Sundhedsstyrelsen, SST har netop i sensommeren nedsat en arbejdsgruppe med fagprofessionelle vedrørende funktionelle lidelser, med overlæge Ane Bonnerup Vind som formand, der skal udvikle Nationale Kliniske Retningslinjer, NKR på området, og danske patientforeningers opsamlede internationale viden og erfaringer er uønsket. Det må betegnes som magtmisbrug. I årenes løb er funktionelle lidelser, der hører under liaisonpsykiatrien, blevet omdefineret flere gange, og det forties, at funktionelle lidelser ikke er en WHO-anerkendt diagnose, og at heller ikke Bodily Distress Symptoms, BDS, der er baseret på symptomtælling, er på vej til at blive anerkendt som en diagnose.

Efter udgivelsen af bogen De nye sygdomme i 2000 har praktiserende læger valgt at blive en brik i det liaisonpsykiatriske spil i stedet for at lytte til biokemikeren Martin Pall´s ætiologiske overvejelser vedrørende en speciel celledynamik ved tidens sygdomme. Så påstanden om funktionelle lidelser breder sig på epidemisk vis, og efter at Sundhedsstyrelsen nedlagde det allergologiske speciale i 2004, går det rigtigt hurtigt. Psykologer forholder sig ikke kritisk til den amputerede virkelighed, som speciallæge Henrik Isager har beskrevet i bogen Blinde Pletter. I tråd hermed har liaisonpsykiatere, psykologer og andre d. 1. november 2016 – uden om ovennævnte arbejdsgruppe i SST – fremsendt et “Konsensus Notat”, en slags sundhedspolitisk udspil, udarbejdet på et Trygfond betalt seminar, til Folketinget, Sundhedsudvalget, De Danske Regioner og Kommunernes Landsforening, KL. Det lykkedes dem ikke at få patientforeningen for kroniske smertepatienter, FAKS til at underskrive. Sigtet var vel en hurtig ekstrabevilling på Finansloven.

Der tales ikke om, at neuropsykologer tidligere har fejlvurderet mennesker med et malersyndrom, og at sundhedspsykologer i dag fejlskønner tidens miljøskadede mennesker. Det hænger sammen med, at liaisonpsykiatrien er baseret på en TERM-model, hvor ætiologi, helbredsnedbrydende miljøfaktorer og somatisk forskning er frasorteret. Derfor bliver blandt andet nye overfølsomheds reaktioner/sygdomme som EHS, MCS samt whiplash skader fejlskønnet og fejlbehandlet med standard forsøgsbehandling som kognitiv adfærdsterapi og psykofarmaka, selv om eliminationsbehandling er et optimalt tiltag som ved fødemiddelallergi. Helsinki Deklarationen vedrørende forsøgsbehandling overtrædes.

Psykologer tilsidesætter, at Whiplash Associated Disorder, WAD kan diagnosticeres med en otoneurologisk test, og at den Østrigske Lægeforening har udsendt retningslinjer for udredning af EHS.

Ifølge psykologifagets etiske regler skal psykologer tage højde for fagets begrænsninger, og de regler lever psykologer inden for liaisonpsykiatrien ikke op til. Vi skal som psykologer ikke ukritisk støtte op om et liaisonpsykiatriske besparelsesprojekt, hvor somatisk forskning og helbredsskadelige miljøfaktorer er frasorteret, selv om liaisonpsykiatrien giver nye indtægtsmuligheder for foreningens medlemmer.

Det er godt, at danske patientforeninger nu har fået nok. Samlet vil der snart komme et modspil til liaisonpsykiatriens påstande, ageren og ovennævnte “Konsensus Notat”, og de vil stille krav om, at deres internationale viden og erfaring skal inddrages i Sundhedsstyrelsens NKR arbejde.

P-DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Kommentarer
  • Henning-Buerup Jørgensen
    Svar

    Jeg er enig med Bente-Ingrid Bruun. Og der er én iøjne- og paafaldende Lighed mellem Sundhedsstyrelsen SST´s udelukkelse af Citat: ” – – – -danske patientforeningers opsamlede internationale viden og erfaringer.” i ” nedsat en arbejdsgruppe med fagprofessionelle vedrørende funktionelle lidelser, med overlæge Ane Bonnerup Vind som formand, der skal udvikle Nationale Kliniske Retningslinjer, NKR på området ”, og saa Fødevarestyrelsens, i Efteraaret 2015 nedsatte arbejdsgruppe, der skal afgøre, hvilket humane antibiotika der kan tillades i svineproduktionen, og Citat: ” hvor meget de forskellige typer antibiotika skulle vægte i svineproducenternes medicinregnskab. Det er det såkaldte Differentierede Gule Kort. Der var ingen læger eller kliniske mikrobiologer med. Kun landbruget, medicinindustrien og dyrlægeforeningen samt dyrlæger fra DTU og KU var repræsenteret i arbejdsgruppen.” Citat fra gylle.dk, december 6, 2016 | Af Kjeld Hansen. Der er én iøjne- og paafaldende Lighed de to Styrelser imellem, og Ligheden bestaar i manglende overordnet Ledelse af de respektive Styrelser, synes jeg ! . Idet enhver kompetent Ledelse, i Dagens Danmark, LYTTER TIL og INKLUDERER de Kapaciteter af Viden, der er paa det givne Omraade ! Det er mín Erfaring efter over 15 Aars Arbejde i Novo Nordisk – Koncernen.

Skriv et svar til Henning-Buerup Jørgensen Annuller svar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge