Det blev ved DP’s generalforsamling d. 11-12.9 2021 besluttet, at medlemmerne fremover kan deltage online i generalforsamlingen inklusive afstemninger uden at være fysisk til stede.

Meningen er at styrke medlemsdemokratiet for en bredere del af medlemsskaren og fremme engagementet i foreningens politiske arbejde.

Imidlertid kan den tekniske afvikling få betydning for, om der bliver tale om en oplyst demokratisk proces, der reelt sikrer demokrati og medlemmernes interesser. For man kan ikke forudsætte, at et højt virtuelt deltagerantal er lig en tilstrækkelig oplyst demokratisk proces.

Debatten flytter stemmer

Ved fysisk tilstedeværelse på generalforsamlingen hører man debatten om de enkelte forslag, før der stemmes. Der er livlig aktivitet i salen under debatter og i pauser. Der diskuteres og forhandles om ændringsforslag under inddragelse af økonomiske, juridiske og politiske vurderinger. I denne proces trækkes nogle forslag tilbage, og ganske få stemmer kan være afgørende for et forslags skæbne.

Men forudsætningen for en sådan oplysende, kvalificerende proces er, at forslagsstillere og stemmeberettigede hører debatten. Dette har hidtil i vidt omfang kunnet sikres via kravet om fysisk tilstedeværelse.

Organisering af lokale GF møder i større byer, med storskærm, parallelt med den fysiske generalforsamling kan nok lappe lidt på svaghederne ved en hybrid GF.

Folketingspolitikere kan ikke sidde hjemme bag skærmen, men skal være fysisk til stede for at afgive stemme. Sammen med det tidsmæssige aspekt ved 1. 2. og 3. behandlinger sikrer dette en demokratisk proces, hvor debatter fører til forhandlinger og justeringer af forslag. Og politikeren må med krop og sjæl stå til ansvar for sine holdninger.

Teknik

Med ovenstående in mente, hermed opfordring til, at bestyrelsen vedtager en model for teknisk afvikling af generalforsamlingen, der sikrer en i videst muligt omfang oplyst, personligt forpligtende demokratisk proces, der kan bevare elementer ved fysiske generalforsamlinger, og reducere risikoen for vedtagelse eller nedstemning af forslag på basis af mangelfuld information. Eksempelvis tekniske løsninger, der øger chancen for, at online-deltagere følger debatten, hvis de vil afgive stemme.

 

Forslag til tekniske krav:

  • GF-app’en fungerer kun når live streaming med billede af online deltagerere er slået til, og kan tilgås af deltagere på GF
  • Deltagelse i en afstemning forudsætter at GF-app’en er aktiv under hele det pågældende dagsordenspunkt. Hopper man af App’en undervejs, lukkes muligheden for at stemme.
  • Tidspunkter for afstemninger forvarsles ikke
  • Der sendes ikke påmindelser, fx i en GF-app, når et forslag sættes til afstemning
  • Afstemninger sker i realtid

 

 

Klaus Pedersen

Formand f. DPSP

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

 

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge