Af Peter C. Gøtzsche, professor, dr. med. Specialist i intern medicin. Var med til at oprette Cochrane-samarbejdet i 1993 og startede Det Nordiske Cochane Center på Rigshospitalet samme år.

Internationalt er der tiltagende fokus på skadevirkningerne af psykofarmaka, og flere – også fremstående psykiatere – er nået til den erkendelse, at den udbredte brug af psykofarmaka skader mere end det gavner. Den måde, diagnoserne stilles på, er også kommet under tiltagende kritik. Siden 1980 har psykiaterne ikke interesseret sig så meget for patienternes sygehistorie som førhen, men mere for øvelsen ”Find fem fejl og du har en diagnose”. Adskillige undersøgelser har vist, at det nu er så let at få en psykiatrisk diagnose, at de fleste raske personer formentlig kunne få en, hvis de blev testet med disse skemaer.

Jeg har estimeret, at psykofarmaka er den tredjehyppigste dødsårsag, efter hjerte-kar-sygdomme og cancer, og at vi kunne have en raskere befolkning, der ville leve længere, hvis vi kun brugte 2% af de psykofarmaka, vi bruger i dag. Der er ingen gavnlige effekter af psykofarmaka, der er så store, at de kan berettige, at så mange dør af dem. Tværtimod er effekten af mange psykofarmaka ret tvivlsom, og de såkaldte dobbeltblinde forsøg er slet ikke blinde, fordi stoffernes bivirkninger gør, at mange har gættet, om de får aktivt stof eller placebo. En sådan afblinding af forsøgene giver så meget bias, når effektmålet er subjektivt, hvad det jo netop er i psykiatrien, at der fx kan rejses berettiget tvivl om, hvorvidt antidepressiva virker på depression.

Ved langtidsbrug kan formentlig alle psykofarmaka skabe afhængighed, som gør det svært for mange patienter at stoppe igen, og kroniske hjerneskader, hvilket dyreforsøg også tyder på. Disse skadevirkninger ses ikke efter psykoterapi, som i tilgift synes at give bedre langtidsresultater end medicin.

Jeg ved godt, at disse oplysninger vil virke provokerende på mange, men jeg dokumenterer dem i en kommende bog, og jeg håber også, at mange psykologer vil komme til et internationalt møde, vi afholder den 16. september med titlen: Psychiatric drugs do more harm than good.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge