Af Rashmi Singla, Lektor på Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet, og bestyrelsesmedlem i Selskabet Interkulturel Psykologi (SIP) & Inger Birk Jensen, EFPA task force Cultural and Ethnic Diversity, og bestyrelsesmedlem i Selskabet Interkulturel Psykologi.

Hvor langt er vi som psykologer forpligtet over for menneskerettighederne, som de kommer til udtryk i internationale konventioner og i de etiske retningslinier, der gælder for nordiske og europæiske psykologer?

En ny rapport, Hoffmann rapporten, afslørede i juli 2015 at amerikanske psykologer har været involveret i afhøringer og tortur. Rapporten afslører, at velanskrevne og indflydelsesrige APA psykologer har medvirket i torturprogrammer. Disse oplysninger chokerede repræsentanterne fra de europæiske psykologforeninger, der var forsamlet til EFPA’s generalforsamling i forbindelse med psykologkongressen i Milano i juli 2015, og der blev umiddelbart efter udsendt en pressemeddelelse fra EFPA Headquarter, der kraftigt fordømmer psykologers involvering i tortur og anden nedværdigende behandling.

Dansk Psykologforenings formand Eva Secher Mathiasen har i sin leder i det første nummer af P-psykologernes fagmagasin beskrevet det chok, der er gået gennem den vestlige psykologi. På trods af de etiske retningslinjer har sikkerhedsmæssige argumenter og professionelle interesser i at sikre arbejdspladser været prioriteret over borgere og klienters menneskerettigheder. Dette kan og må ikke ske i DK. Læs lederen her.

Formand for etiknævnet Lisbeth Sten Jensen har en meget læseværdig beskrivelse i P-psykologernes fagmagasin/debatforum af baggrunden for miséren og EFPA’s bestræbelser på at modvirke gentagelser og genopbygge tilliden til psykologers troværdighed verden over. Læs indlægget her.

I Selskabet Interkulturel Psykologi finder vi det væsentligt at få drøftet de etiske dilemmaer, som psykologer kommer ud for, især i arbejdet med særlige udsatte grupper som etniske minoriteter, flygtninge og asylsøgere. Som nu i det grelle eksempel, vi har her om hensyn til statens sikkerhed og ordrer fra overordnede skal prioriteres højere end hensynet til klientens værdighed og menneskerettigheder.

Men hvor går grænsen, hvor overordnede hensyn bringes i spil og fritager psykologen for ansvaret for at leve op til de etiske principper, som gælder i andre situationer?

Udsættes vi for at tilsidesætte egen psykologetik til fordel for chefens , institutionens eller myndighedens ordrer?

Har vi som psykologer en udvidet forpligtelse til at arbejde for at Menneskerettighederne overholdes i samfundet mere generelt? Skal vi påtale, når vi ser, at Menneskerettighederne eller Børns Rettigheder overtrædes?

Hvordan forholder vi os som psykologer til situationer der involverer tvivlsomme tests (intelligens-, personligheds- osv.?)

Bør der i ethvert land være en gruppe psykologer, der arbejder med menneskerettighederne, som anbefalet af EFPA Task Force on Human Rights?

Med alle disse spørgsmål varmer vi op til debatmøde i SIP regi. Medbring gerne egne eksempler og dilemmaer.

Mødet annonceres i P – Psykologernes fagmagasin nr. 2, som udkommer den 26. september 2015 og finder sted onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 16.30 i Dansk Psykolog Forening, København.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge