Af Henriette Palner Stick, Afsnitsledende Psykolog, Psykiatrisk Center Nordsjælland

I psykiatrien i Nordsjælland sker der noget spændende. En ny type stilling er blevet til via Anne Mertz, den tidligere centerchef. De seneste år har psykologer udgjort det tredje ben af ledelsen på afsnittene i PC Nordsjælland. Der er nu fem psykologer, der er afsnitsledende psykologer sammen med afdelingssygeplejersken og med overlægen, og to, der er afsnitsledere på anden vis. Koncentrationen af afsnitsledende psykologer er nu så stor i Nordsjælland, at man må tale om en trend.

Centerledelsen med Anne Mertz i spidsen så et felt, der åbnede sig op og havde brug for at blive løftet, og de så, at feltet bedst blev løftet af en faggruppe, som ikke traditionelt har været i ledelsen. Psykologer har haft og har en opgave med at løfte relationerne mellem patienter og plejepersonale. Den terapeutiske og miljøterapeutiske tilgang har traditionelt ligget hos psykologerne, men det har været svært at løfte, når man ikke er en del af ledelsen. Centerledelsen fortæller i et interview, at presset på afsnitsledelsen handler om store personalegrupper med forskellige fagligheder og øget indsats i forhold til disse mht. uddannelse og kulturdannelse på afsnittene i forbindelse med at udbrede kognitiv adfærdsterapeutisk behandling. En af udfordringerne centerledelsen peger på som medvirkende til deres beslutning om at lave tre benet ledelser, er de meget komplekse patientforløb med forskellige behov, som kræver forskellige fagligheder ind over for at kunne løfte.

Den øgede kompleksitet og pres gjorde, at det var nødvendigt at få en mere i ledelsen, og en som centerledelsen valgte skulle have fokus på udvikling og kompetenceløft af personalet, og det var specielt den strategiske udvikling af afsnittene, som gjorde, at man fokuserede på psykologer som den mulige tredje partner i ledelsen. Centerledelsen fortæller, at de mente at psykologfagligheden kunne favne opgaver som udvikling, forbedringsarbejdet og implementering af kognitiv adfærdsterapi, og at der var brug for den psykologfaglige vinkling på disse.

At være afsnitsledende psykolog er på trods af, at stillingen hedder det samme meget forskelligt fra afsnit til afsnit, da det spænder fra distriktspsykiatrien over akutmodtagelse åbne sengeafsnit til intensive afsnit. Et eksempel er Mette Hyldtoft, som er leder af et dobbelt afsnit; begge intensive afsnit, men hvor man på det ene afsnit har valgt at fokusere på patienter som er indlagt med behandlingsdom, og derfor er længere indlagt end den gennemsnitlige intensive patient. Hun fortæller om sit job på følgende måde:

Jeg er afsnitsledende psykolog på et lukket intensivt afsnit med ca. 40 ansatte med en bred vifte af faglige profiler samt 19 patientpladser, hvoraf 8 er forbeholdt pt. med retslige foranstaltninger.
Min stilling som afsnitsledende psykolog er en delt stilling og indeholder de klassiske kliniske behandlingsopgaver samt en ledelsesmæssig overbygning. Den ledelsesmæssige del af stilling fylder meget i min hverdag og har en stor diversitet.
Overordnet set er det måske lettest at forstå min stilling, hvis man forestiller sig et rallyløb, hvor jeg samtidig er GPS og mekaniker. Jeg skal have overblikket over, hvor afsnittet skal hen udviklingsmæssigt, og samtidig skal jeg løbende tage mig af de reparationer, der uvægerligt opstår, så jeg kan sikre mig, at bilen kører optimalt uanset vejrforhold.

Udover de opgaver, der ligger internt i afsnittet, er der også kontakten udadtil så som kontakt til pårørende. Pårørende er en vigtig faktor for god behandling og ligger også i mit job som klinisk psykolog, men når kontakten bliver vanskelig bliver det en ledelsesopgave.

Endelig deltager jeg i forskellige arbejdsgrupper på tværs af centrene. Det er vigtigt for mig at få lov til at arbejde på et så overordnet niveau, da det giver mig mulighed for at skabe overblikket i en ellers travl og ofte omskiftelig hverdag.

Det er en spændende tid at være psykolog i afsnitsledelsen, da jeg er med til at definere psykologers rolle og udviklingsmuligheder i region H, bl.a. i trebenet afsnitsledelse.
På Psykiatrisk Center Nordsjælland har vi psykologgruppe med forskellig teoretisk baggrund. Den forskellighed medfører, at der bliver stillet kritiske spørgsmål til mangt og meget. Det er en styrke at være en del af et fællesskab, der er kritisk og omsorgsfuldt.

Det er et meget krævende job, og jeg har endnu meget at lære inden for feltet, hvorfor efteruddannelse og kvalificeret supervision er strengt nødvendig. På et personligt plan har det været en spændende og udfordrende tid, hvor jeg løbende har måttet evaluere min indsats og hurtig lære af mine fejl. Men det er spændende og udviklende at få lov til at bruge sin faglighed på en anden måde end i terapi, som er det arbejdsområde, jeg kommer fra.

Her godt tre år efter første ansættelse, som foregik på ambulatoriet, ser man fordelene af at have den psykologfaglige vinkel med i afsnitsledelsen. Personalekonflikter bliver løftet, hvilket afdelingssygeplejersken ellers har siddet meget alene med, desuden kan man se, at forbedringsarbejdet (lean) er blevet løftet og dermed de fremadrettede udviklingsinitiativer. Psykologerne har været med til at ændre kulturen i og omkring afsnittene. Arbejdsmiljøet er blevet skubbet frem og løftet.

Ideen har været at kombinere ledelsen og det kliniske arbejde i den enkelte stilling, men efter man begyndte at ansætte psykologer som den tredje leder i afsnittene, er det overraskende, hvilke opgaver, der bliver løftet. Fælles for de ansatte ledere er, at de har en stor faglig bredde og viden, samt præference for omstilling og ændring, siger centerledelsen. Stillingsbeskrivelsen har været meget overordnet, da opgaven for den enkelte var at være med til at beskrive stillingen i samarbejde med deres medledere. Den enkelte leders styrker og kompetencer har betydet meget for hvilke ledelsesopgaver, som bliver en del af den afsnitsledende psykologs arbejde, og dette øger også interessen i de forskellige profiler i jobsene. For man har fra centerledelsen med vilje gået efter nye profiler til ledelsesposterne for og dette medvirker til mangfoldig udvikling.

Og centerledelsen er tilfredse og oplever at høste de gode resultater af satsningen.

P-DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge