Af Sofie Jacobsen, stud.psych. på Aarhus Universitet, Nadja Thorbek Uldall, stud.psych. på Københavns Universitet og Jeanette Malou Louring, stud.psych. på Aarhus Universitet

I foråret rejste vi, ligesom 300 andre europæiske psykologistuderende, mod Tjekkiet for at deltage i den årlige EFPSA-kongres (European Federation of Psychology Students’ Associations), hvor psykologi og seksualitet var på dette års dagsorden. Vi fik en oplevelse, der var givende på langt flere niveauer, end vi havde forestillet os: En uge præget af fællesskab, faglighed, åbenhed, selvudvikling og brud med fordomme.

Et nyt perspektiv på psykologi og seksualitet

Seksualitet er en grundlæggende del af menneskets liv og dermed noget, som det er en fordel for psykologer at have en vis faglig viden om. Emnet indgår dog i meget begrænset omfang på vores uddannelse, hvorfor vi som studerende kan have gavn af at opsøge viden andre steder.

På dette års EFPSA-kongres lærte vi om psykologi og seksualitet gennem et intensivt program bestående af foredrag, workshops, faglig debat og præsentationer af aktuel forskning, og vi blev konfronteret med vores fordomme om alt fra onani til abort.

Vi mødte en ikke-kriminel pædofil mand, som til et foredrag svarede på spørgsmål om sin historie og de fordomme, han møder.

Et andet foredrag omhandlede seksuel assistance til personer med handicap. Foredragsholderen var en mand, som var lam, og kæmpede for handicappedes rettigheder til et seksualliv.

Vi blev desuden præsenteret for aktuel forskning i BDSM-miljøer og seksuelle fetich, som giver en mulig forklaring på, hvorfor umiddelbart frastødende aktiviteter kan virke seksuelt ophidsende.

På en workshop, som beskæftigede sig med værdier omkring seksualitet, skulle vi beskrive vores holdning til abort med ét ord og gå tavse rundt med ordet til skue for resten af deltagerne og til senere diskussion. Det var lærerigt for os, der kommer fra et sekulariseret samfund, at gå i åben dialog med mennesker med helt andre værdier og kulturelle baggrunde og dermed blive bevidst om de forskellige samfundsmæssige diskurser omkring disse kontroversielle emner.

Et internationalt netværk

Kongressen bød på mere end et omfattende fagligt program, som brød med tabuer og fordomme. Den dannede i sin reneste virke en frugtbar grobund for et farverigt orgie af diskussioner og interesse for nye perspektiver.

Den naturlige åbenhed og aktive deltagelse, som er fundamental i EFPSA-ånden, gør det muligt at knytte venskaber på tværs af landegrænser. Vi har nu kontakt med rejselystne psykologistuderende over hele Europa. Gennem EFPSA skabes et sammenhold med psykologistuderende i andre lande og en følelse af at være en del af et større internationalt psykologi-fællesskab.

Hvad er EFPSA?

EFPSA er et unikt netværk for europæiske psykologistuderende baseret på frivilligt arbejde. Organisationen, som består af 32 medlemslande, arrangerer seks årlige og et halvårligt event rundt omkring i Europa, hvoraf kongressen er det største. I maj 2016 går turen til Portugal, hvor temaet for den 30. EFPSA-kongres er Psychology and Emotions.

EFPSA giver psykologistuderende unikke muligheder for akademisk, social og personlig udvikling under studiet. Kongressen har givet os uvurderlig inspiration og motivation for studiet, et værdifuldt netværk af psykologistuderende i hele Europa og adskillige uforglemmelige oplevelser.

Tilmeldingen til EFPSA-kongressen 2016 åbner i december.

Vil du vide mere om EFPSA?

Læs mere på www.efpsa.org eller kontakt forfatterne:
nadjatuldall@gmail.com, jeanette.louring@hotmail.com, sofiejacobsen9@hotmail.com.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge