Af Bente-Ingrid Bruun

En stor tak til Morten Munthe Fenger for hans artikel om “Fagre Digitale Verden” i Psykolog Nyt nr. 10. Mange vigtige referencer var henvist til online udgaven, men de manglede også i pdf-filen.

Nu kan psykologer og andre læse om psykosociale bivirkninger ved f.eks. iPads og smartphones. Hermed kan de tage kritisk stilling til eget og ikke mindst gravide og børns forbrug af eksempelvis WiFi teknik.

Ved Børn og Medier ikke, at Frankrig i 2015 har vedtaget en lov, der forbyder WiFi routere på steder hvor børn under 3 år opholder sig, f.eks. i vuggestuer?

De trådløse samfund, der udbygges ud fra EU-direktiver og forordninger har økonomisk vækst som første prioritet, og sundhedsmyndigheder misinformerer stadig ud fra en myte eller illusion om ufarlighed, fordi dokumenterede biofysiske skadevirkninger fra tusindvis af forskningsprojekter siden 1930èrne løbende bliver frasorteret, men de kan læses på f.eks. www.iemfa.org.

Som børnepsykolog har jeg altid varetaget børns tarv, og som pensionist har jeg derfor opsamlet videnskabelig viden om skadelig virkning ved ikke-ioniserende bestråling, der kan googles, men sandheder er ofte ilde hørt hos mennesker, der er fascineret af trådløse teknikker, og hos blandt andet politikere, fordi WiFi routere, der opsættes overalt i det offentlig rum, er billigere end kabler.

Hurtige trådløse bredbåndsforbindelser passer ind i en overfladisk utålmodighedskultur, hvor meninger på Facebook og billeddeling er vigtigere end holdninger og viden om, at trådløse teknikker ikke blot forstyrrer/interfererer med hinanden men også med levende væseners elektromagnetiske styresystemer.
Hvordan kan vi beskytte børn og unge imod skadelig elektroforurening?

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge