Der er tiltagende fokus på skadevirkningerne af psykofarmaka. Ikke mindst fordi det i alle lande, hvor det har været undersøgt, har vist sig, at jo flere psykofarmaka, folk får, jo flere får tildelt førtidspension. Psykofarmaka fremmer ikke en tilbagevenden til et normalt arbejdsliv og socialt liv; de hæmmer denne proces.

Længere tids brug af psykofarmaka kan endvidere medføre permanente hjerneskader, og også afhængighed, hvilket er en vigtig årsag til, at så mange har svært ved at holde op igen. Ophørssymptomer tolkes desværre ofte, som om det er sygdomssymptomer, hvilket i reglen fører til, at behandlingen fortsættes, ikke så sjældent resten af livet.

I Danmark er flere hundrede tusinde blevet afhængige af psykofarmaka. Der er således et kæmpebehov for at hjælpe patienterne med at trappe ud af behandlingen. Desværre er der ikke så mange læger, der ved, hvordan man skal gøre det, og udtrapningen foregår ofte alt for hurtigt, og mislykkes derfor.

En del psykologer hjælper patienterne med at trappe ud, og det må de gerne, hvis patienten selv har bedt om hjælp. Det er selvfølgelig at foretrække at samarbejde med patientens læge om det, men det er ikke altid, lægen er interesseret i at hjælpe patienten, måske fordi lægen selv føler sig hjælpeløs – har måske prøvet et par gange, og det gik ikke særlig godt.

Jeg har en ph.d.-studerende, som er psykolog, og hvis opgave det er at finde ud af, hvilke metoder til udtrapning, der har størst chance for at lykkes. Vi vil også gå i gang med at afholde kurser om udtrapning.

Af Peter C. Gøtzsche, professor, dr. med. Specialist i intern medicin.
Var med til at oprette Cochrane-samarbejdet i 1993 og startede Det Nordiske Cochane Center på Rigshospitalet samme år.

 

P-DEBAT

Debatstoffet er inddelt i to kategorier:

Læserindlæg
Her kan læserne komme til orde med kommentarer og holdninger til artikler og/eller udtalelser, der har været publiceret i det trykte fagmagasin og på hjemmesiden – hvad enten det er ris, ros, anbefalinger, supplerende bemærkninger eller andet.

Faglig debat
Den faglige debatartikel hviler på fagrelevant stof – lige fra psykologvidenskabelige problemstillinger til fagetiske betragtninger og alt derimellem.

Omfang: Max 3.000 anslag inkl. mellemrum.

Skriv og bliv læst

Har du læst en artikel i magasinet, du gerne vil kommentere på?

Eller har du noget på hjerte – noget, du gerne vil smide ud til debat blandt kollegaer?

Læs mere om, hvordan du kan bidrage med tekster til P – Psykologernes fagmagasin – på siden Skriv og bliv læst

Husk den gode tone

Skarpe synspunkter og debat er velkomne her, men skal følge sidens retningslinjer for god takt og tone.

Kommentarer, der er injurierende, diskriminerende eller krænkende i indhold eller ordlyd eller har karakter af at være chikane mod andre, tolereres ikke og vil blive slettet.

Kommentarer må heller ikke indeholde reklame eller kommercielle indlæg.

Kommentarer
 • Martin Koizumi
  Svar

  Enig der er alt for lidt fokus på nedtrapning !

 • Hanne Petersen
  Svar

  Helt enig. Lægerne ved ikke nok om den medicin de udskriver. Bruger i 40 år før lægen foreslog udtrapning:)

 • Martin koizumi
  Svar

  Er du kommet fri ?

Skriv en kommentar

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge