Del din viden, din forskning eller din praksis-baserede erfaring med andre psykologer.

Hvis du vil vide mere om omfang, muligheder for redigering af redaktionen eller noget tredje, så se linket her.

Send din artikel til p-magasin@dp.dk

FAGARTIKLER

Sensibilisering med sidegevinst
(15. september 2021)
Af dr.phil. Per Betzonich-Wilken, censor i sundhedspsykologi ved Lægeuddannelsen og i Folkesundhedsvidenskab

Krop-psyke og psykoterapi i lyset af den polyvagale teori
(15. september 2021)
Af Henrik Dybvad Larsen

Kan læsning af skønlitteratur facilitere mentalisering?
(2. juli 2021)
Af Kristine Mikkelsen, cand. psych., specialpsykolog i psykiatri; Anne-Marie Mai, mag.art. et lic. phil, professor og chair of DIAS, SDU; Allan Holmgren, mag.art., direktør DISPUK, ekstern lektor og adj. professor CBS; Henriette Bruun, ph.d. og overlæge; og Elsebeth Stenager, overlæge og professor

Samarbejde med pårørende
(15. april 2021)
Af Eva Hultengren, cand.psych. aut. og specialist i arbejds- og organisationspsykologi. Forfatter til bogen ”Pårørt. En pårørendes forløb med Alzheimers”, Aalborg Universitetsforlag (2019).

NARM: Godt bud på metode til komplekse traumer/C-PTSD
(15. april 2021)
Af Tove Mejdahl, cand.pæd.psych.aut. og hovedlærer på NARM-uddannelsen, Jeanett Bonnichsen, cand.pæd.psych.aut. og ledende assistent på NARM-uddannelsen samt Majken Skjølstrup, cand.psych.aut. og assistent på NARM-uddannelsen.

Tab og sorg – en skelnen i processerne
(25. januar 2021)
Af Eva Hultengren, cand.psych. aut. og specialist i arbejds- og organisationspsykologi

Depression, unge og coronapandemi – psykologfaglige erfaringer med mindfulness-baseret kognitiv terapi i en krisetid
(18. december 2020)
Af Susanne West Bruggisser, autoriseret psykolog, specialist i psykopatologi, MBSR-lærer og ansat på Dansk Center for Mindfulness, Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

Lavere udbrændthed blandt psykologer efter kursus om omsorgstræthed og egenomsorg
(21. august 2020)
Af Janne Høgh, cand.psych.aut., supervisor, specialist og underviser & Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d., forfatter og forsker

#erjeggodnok? En kvalitativ undersøgelse af unges oplevelse af Instagrams betydning for selvværd og krop
(30. juni 2020)
Af Emma Lunde Michaelsen og Kathrine Ravn Paaske, cand.psych fra Aalborg Universitet

Udredning og diagnosticering af autisme spektrum forstyrrelser
(28. maj 2020)
Af Kirsten Skriver, Cand. psych. aut., specialist i psykoterapi,

”The Pain Catastrophizing scale for parents” – Et spørgeskema til at vurdere de tanker og følelser, forældre kan have, når deres barn har smerter
(28. maj 2020)
Af Ellen Bjerre-Nielsen, stud.cand.med, Katrine Ingeman, cand.psych, Johanne Jeppesen Lomholt, cand.psych., Lisbeth Frostholm, cand.psych., og Charlotte Ulrikka Rask, cand.med.

Barn hos en anden mor end hende, der bar dig i sin livmoder
(28. maj 2020)
Af Henrik Dybvad Larsen, specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi 

Afsondrethedens følgevirkninger
(14. april 2020)
Af Ida Koch, cand.psych., specialist i psykoterapi og supervision, nu freelancer og tidl. ekstern lektor i kriminologi ved Københavns Universitet

Psykologer har også et ansvar for børn og unge med ME
(29. januar 2020)
Af Charlotte Ryhl, cand.psych., specialist i psykoterapi,
selvstændig praktiserende psykolog og specialevejleder ved Københavns Universitet

Forebyggende indsatser i vuggestuer – indblik i et konkret relations- og samspilsorienteret udviklingsforløb
(16. december 2019)
Af Bela Leonie Büchner, Signe Vynne Nielsen og Susanne Brejnebjerg Stilling, autoriserede psykologer i Område Nørrebro/ Bispebjerg, Københavns Kommune

Børn viser problemet, børn er ikke problemet
(6. november 2019)
Af Sidsel Rosengreen, cand.psych.aut.

Psykopatologisk kompetenceudvikling inden for rammerne af kooperativ læring – beskrivelse af et eksperiment
(24. juni 2019)
Af Torben Østergaard Christensen, ph.d., specialpsykolog og faglig ledende psykolog, Brith Klarborg, specialpsykologkandidat, Kim Bistrup, specialpsykologkandidat, Anja Pflüger Pagh, specialist i psykoterapi og specialpsykologkandidat. Klinik Psykiatri Nord, Region Nordjylland

Naturen som medterapeut i krisecenterarbejde med voldudsatte kvinder med PTSD-symptomer
(3. juni 2019)
Af Signe Hoffmann Pedersen, autoriseret psykolog

Langsigtede psykologiske konsekvenser som følge af en problematisk fosterperiode og fødsel
En casebeskrivelse inden for den prænatale og perinatale psykologi
(8. april 2019)
Af Henrik Dybvad Larsen, specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi

Begrebet angst – i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi (ISTDP). Om signalangst og det ubevidste
(12. februar 2019)
Af Bjarne Thannel, cand.psych.aut., specialist i børnepsykologi, specialist og supervisor i psykoterapi, certificeret terapeut, supervisor og træner i ISTDP

Hvad er der indeni en drøm?
(3. december 2018)
Af Peter Folmer Sørensen, autoriseret psykolog

Det digitaliserede børneliv. Hvad er konsekvenserne – og hvis ansvar er det?
(10. oktober 2018)
Af Stella Karina Mezzolla Pedersen, autoriseret psykolog, PPR Gentofte

Emotionsfokuseret Terapi (EFT)
(12. september 2018)
Af Niels Bagge, cand.psych. aut., specialist og supervisor, akkrediteret EFT terapeut og supervisor

Cry it out-søvntræning: Hvordan påvirkes barnet, når dets gråd ignoreres?
(5. september 2018)
Af Camilla Juhl Dorland, cand.psych.

Psykologers trivsel og udbrændthed
Kvantitative resultater af en stor spørgeskemaundersøgelse om omsorgstræthed og egenomsorg blandt psykologer
(6. marts 2018)
Af Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d. & Janne Høgh, cand.psych.aut., supervisor og specialist

“Jeg tænker ofte, om jeg kan blive ved med at holde til det”
Kvalitative resultater af en stor spørgeskemaundersøgelse om omsorgstræthed og egenomsorg blandt psykologer
(6. marts 2018)
Af Janne Høgh, cand.psych.aut., supervisor og specialist & Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d.

Trivsel, flow og stress – validering af Engagementbalanceskalaen
(16. januar 2018)
Af Dorte Vilsgaard, cand.psych.aut. & Halfdan Thorsø Skjerning, cand.psych., ph.d.

Psykofarmakaindustrien påvirker diagnosemanualerne og diagnosticeringspraksis
(3. november 2017)
Af Anne Kjær, cand.psych. (a.kjaer@hotmail.com) & Susanne Lip, cand.psych. (susannelip@gmail.com)

Kilder til mening – kortmetoden
(11. september 2017)
Af Peter la Cour, ph.d., aut. sundhedspsykolog, leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, Region H og Heidi Frølund, ph.d., klinisk psykolog og forsker ved Århus Universitets Hospital

Del 1: En undersøgelse af sammenhængen mellem skam og PTSD

Del 2: Fokus på skam i behandlingen af PTSD

(11. august 2017)
Af Maria Adamsen, psykolog, IPAO- Intensivt Psykiatrisk Ambulant Opfølgning, Psykiatrisk Center Ballerup, Region Hovedstadens Psykiatri

Psykologers holdninger til psykofarmakologisk behandling af psykiske lidelser – resultater af et pilotstudie
(10. august 2017)
Af Halfdan Thorsø Skjerning, cand.psych. og ph.d. & cand.psych. Christian Christensen

Makkerskabet – En tabuiseret legeplads i det kliniske arbejde?
(27. juni 2017)
Af Torben Pedersen Skovby, familieterapeut og Charlotte Sommerfeldt, psykolog og familiekonsulent, begge Gladsaxe Familie- og Ungecenter

Omsorgstræthed og egenomsorg for psykologer
(27. juni 2017)
Af Janne Høgh, cand.psych.aut., supervisor og specialist & Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d.

EMDR – en veletableret psykoterapi
(6. juni 2017) 
Af Katrine Halvgaard, erhvervspsykolog, CBA, Aut.Cand Psych, Specialist i Psykotraumatologi, Akkrediteret EMDR terapeut 

Narrativ psykoterapi i et forskningsperspektiv
(22. maj 2017)
Af Miriam Bach, autoriseret psykolog, specialist og supervisor i Psykoterapi og Klinisk psykologi

Piller ved lykken – refleksioner omkring problemer i den nuværende debat om lykkepiller
(15. maj 2017)
Af Christian Christensen, cand.psych. & Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d.

Konfrontation med døden: En rystelse i dybden
(24. marts 2017)
Af Vagn Frederiksen, Psykologcentret Herning

Drømmens mysterium
(7. februar 2017)
Af Peter Folmer Sørensen, autoriseret psykolog 

Kan en hund gøre en forskel?
(13. januar 2017)
Af Julie-Astrid Galsgaard, militærpsykolog og projektleder, Veterancentret

Fokus på opkvalificering af diagnostik og behandling af personlighedsforstyrrelser med etablering af Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse i Psykiatrien Region Sjælland
(6. januar 2017)
Af Cecilie Westergaard Olsen1), cand.psych., Bo Bach1), cand.psych., Ph.D., Erik Simonsen1,2), MD, Ph.D., & Mickey T. Kongerslev1,3), cand.psych., Ph.D.

1)Kompetencecenter for Personlighedsforstyrrelse, Psykiatrien Region Sjælland
2)Institut for Klinisk Medicin, SUND, Københavns Universitet
3)Institut for Psykologi, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Praksisnær evaluering af psykoterapi i palliation og onkologi (Del III)
(6. januar 2017)

Dette er tredje rapport i en serie på tre. I de to forrige rapporter præsenterede vi resultater fra et evalueringsprojekt vedrørende psykoterapi i palliation og onkologi. Projektet blev gennemført i samarbejde med psykologer i Fagligt Selskab for Palliation og Onkologi. Formålet var at evaluere den eksisterende psykoterapeutiske indsats inden for det palliative og onkologiske område så praksisnært som muligt. I de forrige rapporter beskrev vi klienternes forventninger til og oplevelser af psykoterapien (rapport 1) samt ændringer i deres selvvalgte problemområder og alment velbefindende (rapport 2). I denne rapport beskriver vi resultater vedrørende den generelle klienttilfredshed og holdning til psykologhjælp.

Af Christina Gundgaard Pedersen, cand.psych. og ph.d., Sidsel Bekke-Hansen, cand.psych.aut. og ph.d., Bobby Zachariae, professor, cand.psych.aut., dr. med. og specialist i sundhedspsykologi, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital.

Praksisnær evaluering af psykoterapi i palliation og onkologi (Del II)
(6. januar 2017)

Dette er anden rapport i en serie på tre. I rapport 1 præsenterede vi metode og de indledende resultater fra et evalueringsprojekt omhandlende psykoterapi i palliation og onkologi. Projektet blev gennemført i samarbejde med psykologer i Fagligt Selskab for Palliation og Onkologi. Formålet var at evaluere den eksisterende psykoterapeutiske indsats inden for det palliative og onkologiske område så praksisnært som muligt. I rapport 1 beskrev vi klienternes forventninger til og oplevelser af psykoterapien. I denne rapport beskriver vi effekten på klienternes selvvalgte problemområder og ændringer i deres almene velbefindende.

Af Christina Gundgaard Pedersen, cand.psych. og ph.d., Sidsel Bekke-Hansen, cand.psych.aut. og ph.d., Bobby Zacha-riae, professor, cand.psych.aut., dr. med. og specialist i sundhedspsykologi, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Praksisnær evaluering af psykoterapi i palliation og onkologi (Del I)
(21. december 2016)
Første rapport i en serie på tre omhandlende praksisnær evaluering af psykoterapi i palliation og onkologi. I de tre rapporter præsenteres resultater fra et forskningsprojekt udført i samarbejde med medlemmerne i Fagligt Selskab for Psykologer i Palliation og Onkologi. Denne første rapport omhandler projektet generelt samt de deltagende klienters forventninger til og oplevelser af psykoterapien.

Af Christina Gundgaard Pedersen, cand.psych. og ph.d., Sidsel Bekke-Hansen, cand.psych.aut. og ph.d., Bobby Zachariae, professor, cand.psych.aut., dr. med. og specialist i sundhedspsykologi, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi (EPoS), Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital

Religion som en mulig ressource ved fysisk sygdom
(18. november 2016)
Af Caroline Lind Pedersen, psykolog i Kræftrådgivningen på Bornholm, 2016

Projektiv identifikation – et undervisningseksempel
(3. november 2016)
Halfdan Skjerning, cand.psych., ph.d. & Michael Adam Cho Guul, cand.psych., lektor, Socialrådgiveruddannelsen, VIA University College

Det professionelle møde med den, der har mistet sit barn
(29. august 2016)
Af Rita Poulsen, cand.pæd.psych.aut.

Den gode ensomhed
(11. maj 2016)
Af Peter Elsass, professor i klinisk psykologi

Hvordan kan systemisk tankegang og nyere sorgteori benyttes i det socialpædagogiske arbejde med flygtningefamilier?
(26. april 2016)
Af Ann-Jeanette Weitling, psykolog, og Rikke Baden, leder Bak-Op ApS

Kan vi huske noget fra vores tid som foster? Om præ- og perinatal psykologi
(20. april 2016)
Af Henrik Dybvad Larsen, specialist i psykoterapi og supervision af psykoterapi

Effektmåling i psykoterapi – et undervisningseksempel
(18. april 2016)
Af Halfdan Skjerning, ph.d., cand.psych., adjunktvikar, VIA University College

Refleksiv funktion i forældrekompetenceundersøgelser
(11. april 2016)
Af Maja Nørgård Jacobsen og Sabine Overbeck Johnsen, psykologer

Kan vi finde nye veje til tidlig opsporing af børn og unge med særlige behov? Og hvordan kan vi forebygge og inkludere?
(5. april 2016)
Af Jens Hardy Sørensen, cand.psych., autoriseret specialist og supervisor i psykoterapi

Behandling af sameksisterende emotionelt ustabil personlighedsstruktur, borderline type og posttraumatisk belastningsreaktion
(30. marts 2016)
Af Mie Poulsgaard Jørgensen, psykolog på Psykoterapeutisk Enhed, Psykiatrisk Center Glostrup

Krop og sind i terapi – når synergi giver harmoni
(3. marts 2016)
Af Tommy Svenning Andersen, cand.psych.aut., indehaver af Teraphi og Vivi Lund Jacobsen, eksamineret yogalærer, indehaver af Mind Full of Yoga

Den kristne tro som arbejdshypotese i det kliniske arbejde
(3. marts 2016)
Af Peter Damgaard-Hansen, aut. psykolog

Projektledelse og subjektive skøn i byggeriet
(3. marts 2016)
Af Erik Axel, professor, Jannie Berthou Hermansen, ph.d. og Peter Holm Jacobsen, lektor, Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitet

HPV-bivirkninger og psykologens mulige arbejde
(29. februar 2016)
Af Peter la Cour, Ph.D., leder af Videnscenter for funktionelle lidelser, Region H, specialist i sundhedspsykologi

Uledsagede flygtningebørn og maden fra hjemlandet som metode
(26. februar 2016)
Af Ann-Jeanette Weitling, psykolog, Annette Olsson, socialpædagog og Peter Weitling, socialrådgiver

Hvordan er tilknytningen til arbejdsmarkedet efter en piskesmældsskade?
(11. februar 2016)
Af Maria Knudsen, cand.psych og Per Bernth Jensen, Specialist i neuropsykologi & psykotraumatologi, Neuropsykologisk Klinik

Tidlig indsats – men hvordan?
En rejse til Skotland og tilbage igen
(25. januar 2016)
Af Jørn Nielsen, Søren Hertz og Lene Gundersen, Metalog

Terapi og tro – i dansk sammenhæng
(19. januar 2016)
Af Ole Rabjerg og Aida Hougaard Andersen, psykologer

Rusmiddelbehandling til unge
(12. januar 2016)
Af Camilla Lahn Pihlkjær & Tina Holmsted Purup, cand.psych.aut.

Hvad har anorexi med flugten fra Egypten at gøre?
(3. november 2015)
Af Finn Korsaa, psykolog

Når relationen er afgørende
(2. november 2015)
Af Gitte Klaris, psykolog, cand.psych.aut., Dobbeltdiagnoseteamet, Aarhus Universitetshospital Risskov

Roskilde-Gladsaxe modellen – en specialistuddannelse tager form
(21. oktober 2015)
Af Louise Einspor, Sara Bork, Lone Hygum

“ Walk your talk ”
– refleksioner fra en mindfulness-baseret supervisionsgruppe
(9. oktober 2015)
Af Tine Meyer Thomsen, Christin Illeborg, Eva Broby Johansen, Juan Farre og Inge Hvid

Meningsfokuseret terapi med kronisk syge kræftpatienter
Af Birgit Myrup Munk, psykolog, specialist i klinisk psykologi, Kræftens Bekæmpelse

Rammer for Børnehuse bidrager til fragmenteret psykologisk hjælp til krænkede børn
Af Alice Fredsgaard Thams, cand.psych. specialist i børnepsykologi, Adjunkt VIA University College og Lene Mosegaard Søbjerg, cand.scient.pol., ph.d., Forsknings- og udviklingsleder, VIA University College 

Inkluderende pædagogik baseret på kognitiv adfærdsterapi
Af Mads Thomsen, Adjunkt, Cand.pæd.pæd.psych., Campus Nordsjælland

Psykologen og interkulturelle kompetencer
Af Rashmi Singla, lektor Institut for Psykologi og Uddannelsesforskning, Selskabet Interkulturel Psykologi (SIP) og Inger Birk Jensen, EFPA task force Cultural and Ethnic Diversity, Selskabet Interkulturel Psykologi.

ADHD og reaktiv/uhæmmet tilknytningsforstyrrelse – hvordan skelner vi hos de omsorgssvigtede børn?
Af Mette Bremer, cand.psych., Specialpsykologkandidat i børne- og ungepsykiatri, Region Hovedstaden og Ole Jakob Storebø, seniorforsker ved Psykiatrisk Forskningsenhed, Region Sjælland, og adjungeret lektor, Psykologisk Institut, Syddansk Universitet.

Folkeskolens forældresamarbejde og PPR
Af Alex Madsen, tidligere socialchef og PPR leder, forfatter til ”Familien i skole. Magt og afmagt i folkeskolen”, Frydenlund (2015).

Betydning af smerte for det præmature barn
Af Charlotte Jensen, aut. psykolog og Maiken Bjerg, psykoterapeut MPF og musikterapeut.

P – Psykologernes fagmagasin

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
E-mail: p-magasin@dp.dk
Tlf. 35 26 97 12

TILMELD DIG P’S NYHEDSBREV

Få besked i din indbakke, når et nyt nummer af P – psykologernes fagmagasin udkommer. Tilmeld dig herunder. Nyhedsbrevet udsendes ca. 8 gange om året.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge