P – Psykologernes fagmagasin

Hvorfor et nyt blad?

De fleste fagblade og medier ændrer sig løbende gennem tiden for at tilpasse sig nye behov hos både læsere og udgivere. Dansk Psykolog Forening relancerer Psykolog Nyt som et nyt fagmagasin med flere målgrupper for at sætte psykologi og psykologfaglighed stærkt på den offentlige dagsorden.

Hvilke forandringer vil der være?

Bladet vil få nyt navn, nyt udseende (design og layout), nyt papir, ryg og ny indholdsprofil. Det vil udkomme som et månedsmagasin frem for at udkomme cirka hver anden uge som tidligere.

Hvorfor ændrer bladet navn?

Med en helt ny indholdsprofil og et nyt redaktionelt koncept fødes også et nyt blad. Derfor er det naturligt at skifte navn.

Hvad står ”P” for i det nye navn?

P står for ”psykologi”. Bogstavet er tænkt som såvel en del af det nye navn, som en del af designet for bladet. P er både et navn, et logo, et brand – og er et smukt tegn, der i al sin enkelhed også er så abstrakt og bredt, at det kan favne hele faget.

Hvad er magasinets redaktionelle profil?

Magasinet skrives og redigeres efter journalistiske principper som aktualitet, væsentlighed og relevans med en analyserende og faglig tilgang til de psykologiske emner og temaer, som det tager op. Magasinets journalistiske ambition er at sætte dagsorden på et område med stigende offentlig interesse og at levere troværdig, inspirerende og debatskabende journalistik af høj kvalitet med afsæt i psykologien og psykologiens betydning for den enkelte og for samfundet.

Hvad vil det nye magasin indeholde?

Artikler i forskellige journalistiske genrer (feature, baggrund, portræt, interview osv.) skrevet af journalister; fagkronikker og fagessays skrevet af psykologer; omtaler af kulturudgivelser (bøger, podcasts, videoer, film osv.); forskningsnyheder skrevet af skiftende universitetsansatte psykologer; en kalender med bl.a. internationale begivenheder; og meget andet.

Hvilke områder vil magasinet beskæftige sig med?

Magasinet har tre overordnede stofområder med psykologi og psykologfaglighed som omdrejningspunkt:

  • Psykologi og samfund (det ”brede” samfundsrelevante stof)
  • Psykologi – viden og fag (det ”kloge” videnskabelige og forskningsbaserede stof)
  • Psykologi – job og karriere (det ”smalle” erhvervsrettede stof)

Hvad vil det samfundsrelevante stof i magasinet handle om?

Stofområdet ”Psykologi og samfund” kobler psykologien til samfundsdebatten. Magasinet vil derfor indeholde artikler, der kan handle om alt fra inklusion i Folkeskolen til forholdene i psykiatrien. Om alt fra familieliv til bæredygtighed. Eller om alt fra forebyggelse til forskningskroner. Psykologi, psykologer og psykologfaglighed er relevant på stort set alle områder i samfundet og i velfærdsstaten.

Hvor meget vil forskning/videnskabeligt stof fylde i magasinet?

En del. Magasinet har et journalistisk stofområde – ”Psykologi – viden og fag” – der skal sikre en faglig tyngde i spalterne. Artiklerne på dette stofområde kan fx tage udgangspunkt i ny forskning og nye forskningsresultater, der er væsentlige, aktuelle og bidrager med ny relevant viden til både psykologer og eksterne læsere af bladet. På den måde vil artiklerne tjene som kilder til inspiration, viden og læring, så man som læser kan holde sig ajour med det nye og med det interessante på fagområdet psykologi.

Videnskabeligt stof og forskning vil være gennemgående i bladet på alle tre stofområder, hvor det er relevant og væsentligt at inddrage og kan skabe eftertanke.

Vil jeg stadig kunne læse artikler om psykologers arbejde og arbejdsliv?

Ja, i høj grad. Med stofområdet ”Psykologi – job og karriere” vil der fortsat være artikler om psykologers virke, karriere og arbejdsvilkår i alle afskygninger.

Faglig mangfoldighed – hvordan forholder magasinet sig til det?

Psykologi er en videnskab og et fag med mange retninger og traditioner. Det vil afspejle sig i magasinets prioritering af stof.

Vil der være internationale tendenser og forskning i magasinet?

Ja. Magasinet har et globalt udsyn med en ambition om at invitere verden ind i sine spalter – det vil afspejle sig i historier, kilder, emner osv. Men også i forskningsnyheder, der vil være en blanding af nye danske og internationale forskningsresultater.

Magasinets faste kalender vil derudover være stedet, man kan orientere sig om kommende, internationale begivenheder på fagområdet.

Kan medlemmer af Dansk Psykolog Forening skrive i magasinet?

Ja. Magasinet introducerer de to nye tekstgenrer: Fagkronik og fagessay, der skrives af psykologer. Du kan læse mere om de to genrer her.

Fagartikler, skrevet af medlemmer, vil fremover blive publiceret i digitale versioner på nettet frem for i det trykte blad for at give artiklerne større rækkevidde og bredere publikum.

Fagartikler på nettet – hvad indebærer det?

Redaktionen vil fortsat meget gerne have faglige artikler, skrevet af psykologer, der formidler deres viden, erfaring og praksis videre til andre. Artiklerne bliver publiceret i det faglige univers ”Psykologi og viden” på nettet, hvilket betyder, at der kan linkes til dem, og at de kan deles gennem for eksempel sociale medier, hvilket vil give både artiklerne og skribenterne en stærk platform.

Fagartikler redigeres let af redaktionen – læs mere om omfang m.v. her.

Kan jeg læse om ny faglitteratur i magasinet?

Ja, der vil være korte omtaler af nye bøger. Men da der kommer mange flere udgivelser, end pladsen i det trykte magasin kan rumme, introducerer magasinet en ny ”Bogreol” på hjemmesiden med en samlet oversigt over alle nye udgivelser, redaktionen modtager, og med en kort beskrivelse af hver udgivelse.

Hvornår kom første nummer af magasinet?

Første nummer udkom 22. august 2015.

Hvor ofte udkommer magasinet?

Fra og med 2020 udkommer magasinet 8 gange om året (tidl. 12 gange årligt).

Optager magasinet debatindlæg og læserbreve?

Ja, debatindlæg og læserbreve modtages gerne. De publiceres på et nyt debatforum på nettet – læs mere om omfang m.v. på siden “Debatforum“.

Møder og meddelelser – hvor findes det?

Siden ”Møder og meddelelser”, der har haft en fast side i Psykolog Nyt, udgår fra det trykte magasin og vil i stedet blive publiceret som enten rubrikannoncer eller som møder/arrangementer i en kalender på hjemmesiden for at give et bedre overblik.

Kalenderen indeholder alle møder, kurser, arrangementer, som enten arrangeres af Dansk Psykolog Forening eller af en decentral enhed.

Hvor finder jeg annoncer for ledige ydernumre?

Når der er ledige ydernumre, vil der fortsat indrykkes en annonce i fagmagasinet. Ledige ydernumre vil også blive omtalt i det elektroniske nyhedsbrev. Du kan altid finde seneste opslag om ledige ydernumre her på hjemmesiden.

Kontakt

P – Psykologernes fagmagasin
Stockholmsgade 27
2100 København Ø
E-mail: p-magasin@dp.dk
Tlf. 35 26 97 12

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge