Alice Theilgaard, 1926-2017

Mindeord af Werner Regli, Jens Berthelsen, Signe Hjortkjær og Birgit Heine Vrang
Medietekudvalget, Dansk Psykoterapeutisk Selskab for Psykologer (DPSP)

Alice Theilgaard, et markant fyrtårn og kapacitet i dansk psykologis historie er død dette efterår.
Alice Theilgaard var blandt de første til at søge ind på psykologistudiet og blev 1954 cand.psych.
Fik herefter ansættelse på Det Psykotekniske Institut og kom 1955 til Rigshospitalets Psykiatriske Klinik. I 1964 udnævnt til chefpsykolog samme sted og har med baggrund i denne stilling ydet højt anerkendt forskning inden for neuropsykologi, psykiatri, psykoterapi og sundhedspsykologi. I 1990 blev hun udnævnt til adj. professor i sundhedspsykologi. Hun kunne i 1994 forsvare sin medicinske doktordisputats om kromosomforstyrrelser hos mænd.

Samtidig med det kliniske og videnskabelige arbejde har Alice Theilgaard engageret sig i undervisning ved universitetet og givet bidrag til flere lærebøger. Hun havde endvidere plads i flere råd og styrelser.

Alice Theilgaard var selvsagt internationalt orienteret f.eks. ved skriftlige arbejder og foredrag. Hun satte selv stor pris på sit samarbejde med den engelske psykiater Murray Cox, sammen med hvem hun udgav flere bøger. Det flerårige samarbejde med Royal Shakespeare Company var for hende en personlig skattet aktivitet. Her blev hun udnævnt til æresmedlem – en ære, som kun er tilfaldet ganske få udlændinge.

Det var vigtigt for Alice Theilgaard på alle områder at udføre sin indsats med grundighed, redelighed og altid med udgangspunkt i et humanistisk og psykodynamisk orienteret menneskesyn.

Alice Theilgaard var optaget af psykologens rolle og position i samfundet og engagerede sig i opgaver i Dansk Psykolog Forening bl.a. med bogudgivelser og som formand for Psykoterapeutisk Selskab. Alice Theilgaard er 2001 udpeget som æresmedlem af Dansk Psykolog Forening.

Ved sin fratræden som formand for DPSP var hun medstifter af Medieteket og blev her i flere år et værdifuldt medlem. Alice gav i denne sammenhæng flere inspirerende bidrag til DVD produktionen ved indtaling af egne foredrag og ved at give introduktioner til flere DVD`er om psykoterapi og supervision. Også her viste hendes gode evner som formidler sig.

I Medieteket kom vi til at kende Alice som en sensitiv, empatisk og reflekterende person, som gav os stor tillid til hendes råd og anbefalinger. Når hun fortalte om mere private episoder, kom hendes mod, snarrådighed og stædighed til at stå os klart.

I sine seneste år savnede Alice kontakten med tidligere værdsatte kolleger og venner, som var gået bort. Hun gav udtryk for, at den bedste død for hende ville være at dø ”mæt af dage”.

Ære være hendes minde

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge