Anne-Lise Christensen (1927-2018)

Nekrolog over Anne-Lise Christensen (1927-2018)
af 
Birgitte Hysse Forchhammer, cand.psych., ph.d., ledende neuropsykolog, RH.

 

Cand.psych., adj. Professor emerita og tidligere direktør for Center for Hjerneskade Anne-Lise Christensen er død.

Anne-Lise var en central figur inden for dansk neuropsykologi og havde, både herhjemme og internationalt, afgørende betydning for udviklingen af helhedsorienteret rehabilitering af mennesker med erhvervet hjerneskade.

Anne-Lise startede sit kliniske virke på hospitalsafdelinger i København og som chefpsykolog i Århus. Hun var en af pionererne i arbejdet med at beskrive neuropsykologiske symptomer hos mennesker med hjerneskade i klinisk praksis. Hendes møde med den Sovjetiske neuropsykolog A.R. Lurias arbejde blev afgørende for hende. Lurias teori dannede udgangspunkt for en kvalitativ og teoribaseret undersøgelse af mennesker med hjerneskade, som Anne-Lise introducerede i Danmark og flere nordiske lande. I Lurias arbejde fandt hun samtidig et teoretisk bud på, hvordan effektfuld genoptræning kunne forstås som resultat af reorganisering af funktionelle systemer; en modelforståelse, som ikke ligger langt fra vores aktuelle forståelse af netværksbaseret reorganisering og kompensatorisk aktivering.

Anne-Lise opbyggede gennem sit virke et stort internationalt fagligt netværk både i USA, Europa og Rusland. I USA fik hun i 1980’erne kontakt med lang række centrale rehabiliteringspsykologer, bl.a. en af foregangsmændene indenfor helhedsorienteret rehabilitering Y. Ben-Yishay i New York. Med betydelig inspiration fra USA etablerede hun, sammen med cand.psych. Mugge Pinner, Center for Hjerneskade i København i 1985. Centeret fik afgørende betydning for hjerneskadede patienter og blev samtidig, ikke mindst via Anne-Lises omfattende faglige netværk, et vigtigt centrum for uddannelse og inspiration for neuropsykologer og andre faggrupper. Den helhedsorienterede tilgang forudsatte også tværfagligt samarbejde. Anne-Lise etablerede tidligt både klinisk og forskningsmæssigt samarbejde med bl.a. logopæder, læger, pædagoger og terapeuter. Det er svært helt at forstå i dag, men Centerets arbejde og Anne-Lises insisteren på, at mennesker med hjerneskade kunne opnå bedre funktion via rehabilitering, blev dengang 1980’erne, inden for store dele af mainstream neurologi og psykologi, oplevet som kontroversiel. Den helhedsorienterede og tværfaglige rehabiliteringsmodel har efterfølgende vist sin betydelige styrke og de grundideer Anne – Lise var med til at introducere, har haft omfattende betydning for udviklingen af rehabilitering i Danmark.

Anne-Lise har undervist nationalt og internationalt, udgivet en lang række artikler og bøger, modtaget nationale og internationale priser og var æresprofessor. Efter hun blev pensioneret var hun fortsat aktiv som underviser og supervisor og havde i flere år er samarbejdet med The SARAH Network of Rehabilitation Hospitals i Brasilien.

Os, der har kendt Anne-Lise, vil huske hende som et fagligt inspirerende og farverigt mennesker, men også en person, der mødte en del modgang i livet og, på trods af megen hæder, ofte oplevede at måtte kæmpe for anerkendelse.

Se også nekrolog fra Politiken 15. februar 2018

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge