Bodil ClaessonBeskaaretAf Lili Lipschitz

Den 7. april døde Bodil. Hun blev 73 år. Da Bodil først på året fik stillet diagnosen cancer, havde sygdommen bredt sig så meget, at hun ikke kunne tilbydes andet end smertelindrende behandling. Hun døde hjemme omgivet af kærlighed fra børn og børnebørn.

Bodil havde en tapper holdning til sin dødsproces og tog taknemmeligt imod støtte fra familien og de nærmeste venner. Hun sugede til sig af de oplevelser, hun magtede: små måltider, sang, musik, diskussioner, og små ture ud i naturen. Hun var sig bevidst, at hun oplevede det hele måske for sidste gang, og derfor levede hun så intenst til det sidste.

Hun var et farverigt og levende menneske, nysgerrig, engageret, initiativrig og vedholdende. Hun var kreativ og begavet med mange talenter. Hun havde et empatisk og kærligt sind, som også kunne have kant. Og så var Bodil ikke mindst dybt engageret i sit terapeutiske arbejde.

Hun blev cand.psych. i sommeren 1973 fra Københavns Universitet. De første år derefter arbejdede hun som klinisk psykolog inden for skolevæsenet i Køge, Albertslund og Ballerup. Desuden var hun et år på Børnehospitalet på Fuglebakken. En årrække underviste hun samtidigt på Jægerspris Socialpædagogisk Seminarium. Fra 1986 har hun været privatpraktiserende psykolog i Roskilde med egen klinik. Hun praktiserede indtil hun for nogle måneder siden blev sygemeldt.

Bodil har altid været optaget af samspillet mellem krop og psyke. Hun har til stadighed deltaget i kurser. Hun har taget 2 efteruddannelser inden for kropsterapi, dels hos David Boadella i Bioaynthesis, og dels hos Peter Levine i SE (Somatic Experiencing). Hun deltog i en lille gruppe, der var med til at få Peter Levines SE-uddannelse til Danmark. Hun blev selv uddannet på det først hold, som sluttede i sommeren 2003. Denne efteruddannelse fik afgørende betydning for hendes arbejde som terapeut. Hun var med til at danne Dansk Selskab for Kropspsykoterapi inden for Dansk Psykolog Forening. Hun var formand for selskabet gennem en årrække. I dette regi er der i årenes løb arrangeret workshops, kurser, diskussioner og foredrag med såvel danske som udenlandske kapaciteter, der bygger på forståelse af sammenhæng mellem krop og psyke.

Med stor iver, engagement og glæde skrev Bodil bogen “ Pigen der hoppede ud af sin krop”, en bog om dissociation. Den blev udgivet på Hans Reitzels forlag i 2014. I bogen sammenholder Bodil forskellige forfatteres teorier med eksempler fra sit eget klientarbejde. Hun høstede stor anerkendelse for bogen, ikke mindst fra praktisk arbejdende fagpersoner, fordi hun forbandt teori og praksis så nært.

Kære Bodil, som veninde og kollega gennem rigtig mange år, siger jeg tak for et berigende venskab, der udfoldede sig på tomandshånd, i grupper, på uddannelser, i bestyrelsen, i teatre, i naturen og mange andre steder. Jeg vil mindes og savne dig.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge