Inger-Marie-AmdiPsykolog Inger Marie Amdi døde efter langvarig sygdom den 30. januar 2016, blot 56 år gammel.

Af Psykologerne Hope Cedercrantz og Helle Hindhede Hald

Inger Marie dimitterede som psykolog fra Københavns Universitet i 2013. På grund af sygdomsdebut under specialeskrivningen, nåede Inger Marie aldrig at praktisere som færdiguddannet psykolog. Oprindeligt var hun uddannet sygeplejerske, og hun startede sin sygeplejekarriere i 1992. Hun havde en lang karriere som sygeplejerske inden for hjemmepleje og undervisning. Hun begyndte derfor sent på psykologistudiet. Hun var en meget engageret studerende, der øste ud af sin livserfaring til sine medstuderende.

Inger Marie var under studiet praktikant i privat psykologpraksis i København i efteråret 2011. Her udmærkede hun sig ved at have et meget bredt og nuanceret forhold til psykoterapi med forskellige klient problematikker. Således var hun blandt andet optaget at vanskelige eksistentielle terapiforløb, hvor klienter med komplekse udfordringer blev sat i fokus.

Inger Marie var et meget kreativt menneske, hun var en kunstnerisk udøver inden for billedkunst med flere store udstillinger bag sig. Senest var hun aktivt i projektet ”Artmoney”. Hun var optaget af samfundsdebatter inden for kultur, hun sang i gospelkor, spillede trommer i bandet Slagkraft og rejste meget. Den sidste udenlandsrejse i efteråret 2015 gik til Sydafrika med gospelkoret. Inger Marie var kendt som et storsindet og varmt menneske, der havde en positiv livs attitude.

Inger Marie døde af pancreascancer. Hun kæmpede en enestående kamp mod sygdommen, og havde et ubeskriveligt overskud under sin sygdom til at etablere Pancreasnetværket i Danmark, som hun var tovholder for. Hun havde så stor appetit på livet og opgav aldrig håbet om helbredelse. Hun tilbragte den sidste tid på hospice blandt sine kære.

Vi ved, at vi som hendes venner kan ære hendes minde ved at altid at have fokus på at behandle mennesker, klienter og patienter med værdighed og respekt . Begreber, som betød uendeligt meget for hende i alt, hvad hun foretog sig fagligt og selv gennemlevede som patient.
Det er et stort tab at miste Inger Marie for hendes familie, søn, børnebørn og store vennekreds, idet hun var særdeles vellidt og afholdt.

Fred være med hende.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge