Af Psykologgruppen, Psykiatrisk Center Nordsjælland
Det var et stort chok for os alle, da vi fredag d. 12. juni 2015 fik meddelelsen om psykolog Lis Vinkel Sørensens uventede dødsfald som følge af sygdom.

I 1994 påbegyndte Lis psykologistudiet på Aarhus Universitet sideløbende med sit arbejde som sygeplejerske i København. I 2003 blev Lis ansat på det daværende Psykiatrisk Sygehus, Frederiksborg Amt, senere Psykiatrisk Center Nordsjælland, hvor hun gennem årene har favnet flere ambulante funktioner.
Lis var gennem mange år også en fagpolitisk skarp og observant tillidsrepræsentant, som arbejdede ihærdigt med forbedringer for psykologgruppens såvel erfarne som nyuddannede kolleger.

Lis havde stor interesse og faglig kompetence inden for det testpsykologiske område. Hun var til det sidste fagpolitisk optaget af at formidle og udbrede anvendelsen af projektive prøver i psykiatrien. Lis var specialist i psykoterapi og havde derudover en stor psykopatologisk viden med særligt blik for differentialdiagnostik. Faglig udvikling var essentiel for Lis, som vedvarende efteruddannede sig indenfor forskellige terapeutiske retninger og psykologisk assessment, hvilket både kom patienter, kolleger og supervisander til gode.

Et interesseområde, som stod hendes hjerte nært, var gruppen af særligt sårbare og udsatte mennesker. Privat viste dette hjerterum og engagement sig ved, at hun gennem mange år sammen med sin ægtefælle var plejeforældre.

Som menneske vil vi huske Lis som en engageret realist med stor rummelighed. Som kolleger vil vi særligt savne hendes faglige viden og nysgerrighed, skarpe iagttagelser og tilgængelighed for faglige drøftelser.

Desværre gik Lis Vinkel Sørensen bort midt i realiseringen af nyt mål om opbygning af privat praksis.

Vi sender masser af tanker til Lis’ ægtefælle og børn.

Psykologgruppen, Psykiatrisk Center Nordsjælland

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge