Mindeord om Merete Metz Mørch

Af Camilla Grønlund, Tine Falk, Nicole Rosenberg og Krista Straarup

Et af de helt store fyrtårne inden for indførelse og udvikling af kognitiv adfærdsterapi i Danmark, psykolog Merete Metz Mørch, er død. Hun døde 27. oktober efter mange års sygdom og blev 70 år gammel.

Merete blev uddannet cand.psych. i 1981 og arbejdede allerede fra starten med kognitiv adfærdsterapi. Hun arbejdede i psykiatrien, bl.a. på Psykiatrisk Hospital i Risskov fra 1981 frem til 2000, hvor hun sammen med psykolog Bodil Vind etablerede Kognitiv Terapi Center Aarhus. Dette center forlod hun i 2009 pga. sygdom. Hun havde dog frem til årsskiftet 2018/19 fortsat en mindre privatpraksis.

Merete var en meget iderig, engageret og kompetent person, der besad en usædvanlig stor spændvidde og mental kapacitet. Hun har sat sig spor på adskillige områder inden for klinisk psykologi, herunder udvikling af psykoterapi og supervision. Mange patienter/klienter har haft stor nytte af Meretes terapeutiske kunnen. Adskillige psykologer, læger og sygeplejersker har udviklet deres terapeutiske praksis gennem hendes kyndige supervision.

Merete var visionær omkring udviklingen af omfattende programmer for uddannelse af personale i sundhedssektoren (læger, psykologer, plejepersonale, m.v.) og socialsektoren. Som underviser var hun eminent, præcis og skarp. Merete gav en indføring i kognitiv terapi, der var nede på jorden og samtidig vidnede om hendes høje teoretiske niveau. Hun var en af hovedkræfterne i to af de nationalt mest anerkendte uddannelser i kognitiv adfærdsterapi. Merete var også en enestående skriftlig formidler. Hun nåede at redigere og bidrage til adskillige bøger og artikler inden for kognitiv adfærdsterapi – altid med fornemmelse for det væsentlige og modtagerens forudsætninger. Hun nåede trods svær sygdom at give sine ideer til et kapitel i en kommende antologi, KAT på tværs, og får således selv efter sin død videreformidlet nogle af de psykologfaglige tanker, der til det sidste optog hende.

Merete var en meget dannet person og satte pris på dannelse og vid hos andre, men var samtidig usnobbet og havde en aldrig svigtende sans for det ægte hos mennesker og i samfundet generelt. Der var højt til loftet i hendes selskab. Hun satte stor pris på at nyde livet med sine nærmeste og havde sans for kunst og litteratur. Hun efterlader sig mand, tre børn med svigerbørn samt seks børnebørn. Hun vil blive svært savnet. Æret være hendes minde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge