Mindeord om Michael Kaster
Af Christian Møller Pedersen og Pia Scheuer, Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige

Det var med stor forfærdelse og chok, vi modtog meddelslen om, at Michael Kaster var død. Ingen af os kunne forstå det, vi havde alle være i kontakt med Michael i dagene op til hans død.

Michael Kaster efterlader et stort savn både som ven og som god kollega og ikke mindst som formand for Dansk Psykolog Forenings Selskab for Børnesagkyndige, hvor han har været formand gennem en lang årrække.
Michael var kendt for sin store faglige kapacitet, saglighed, viden, ordentlighed og engagement.

Michael var altid den, der lyttede, han holdt altid den sobre tone, han medtænkte altid den andens tanker, og han prøvede altid at forstå den andens perspektiv.

Michael var engageret i den almindelige debat på de psykologiske fagområder, han beskæftigede sig med, og han bidrog ofte med kommentarer via pressen og gennem adskillelige kronikker. Michael repræsenterede DP´s Selskab for Børnesagkyndige på bedste vis, han var ofte indbudt til at deltage i udarbejdelse af nye vejledninger og andre nye tiltag. Lige til det sidste havde Michael nye visioner for det faglige selskab.

Michael var en inspirerende og vidende underviser, han var en afholdt supervisor, og han var hele tiden nysgerrig i forhold til at lære nye ting og få nye ideer. Michael var gennem hele sit liv under uddannelse.

Michael har gjort et stor indtryk på mange mennesker, og han har sat mange fodspor efter sig. Mange har efter hans død fortalt, at de har et helt særligt billede af Michael, at han var en god sparringspartner.

Mange har haft sjove timer sammen med Michael, han var en, som kunne lide god vin og god mad, man kunne grine med ham, og især på vores årsmøde have sjove diskussioner med ham til ud på de små timer.

Michael var kendt for altid at tage en taxa, så håbet er, at ”taxa Mike” nu får en sidste tur, hvor han bliver kørt til et smukt, stille og fredfyldt sted.

Vores tanker går til Kim, Christoffer og Michaels øvrige familie

Ære være hans minde.

Start med at skrive, og tryk Enter for at søge